Dom Development publikuje wyniki za 2017 .r

Dom Development S.A.

Data publikacji: 07.03.2018, Data aktualizacji: 17.04.2020

Średnia ocen 2/5 na podstawie 1 głosu

Dom Development publikuje wyniki za 2017 .r
Dom Development S.A. w 2017 roku sprzedał rekordową w swojej historii liczbę 3 975 lokali (w tym 581 lokali w Trójmieście), co oznacza wzrost o 45% r/r. Czytaj więcej!

W minionym roku Grupa odnotowała także rekordową liczbę przekazań: 2 929 lokali (wzrost o 18% r/r), z czego 1 472 lokale zostały przekazane w IV kwartale 2017.

W wyniku akwizycji Grupy Euro Styl S.A. („Euro Styl”) sfinalizowanej 8 czerwca 2017 r. i jednoczesnego dynamicznego wzrostu organicznego, Dom Development istotnie zwiększył skalę działalności osiągając pozycję największego gracza na rynku mieszkaniowym w Polsce.

Grupa po 2017 roku odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1 404,7 mln zł wobec 1 153,0 mln zł rok wcześniej, co oznacza 22-proc. wzrost r/r. Dom Development wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 190,8 mln zł wobec 125,8 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 52% r/r. W samym IV kwartale przychody sięgnęły 724 mln zł  (wzrost o 28% r/r), a zysk netto 116,8 mln zł (wzrost o 37% r/r).

Dom Development wprowadził do realizacji w okresie czterech kwartałów 2017 r. 29 projektów liczących łącznie 3 743 lokale. Na koniec grudnia 2017 r. w ofercie Dom Development znajdowało się 2 979 lokali w 27 lokalizacjach: 17 warszawskich, 8 trójmiejskich, 2 wrocławskich. Na koniec 2017 roku Grupa posiadała 5 221 lokali w budowie na 41 projektach, wobec 3 543 rok wcześniej, co oznacza istotne zwiększenie skali działalności (+47% r/r). Bank ziemi Grupy w 2017 roku powiększył się o 16 działek na około 4 200 lokali, na które Dom Development przeznaczył 351 mln zł.

Pomimo rekordowych zakupów gruntów oraz akwizycji Euro Stylu, Dom Development utrzymuje bardzo silny bilans – poziom gotówki na koniec grudnia 2017 r. wynosił   331 mln zł a wskaźnik zadłużenia netto: 6,4%, co daje Grupie potencjał zakupów ziemi i uruchamiania kolejnych projektów.

Biorąc pod uwagę wypracowane wyniki i stabilną sytuację finansową, Zarząd Dom Development S.A. po raz kolejny zarekomendował wypłatę całego zysku w postaci dywidendy, co oznacza 7,60 zł na akcję (+50% r/r).

 Sprzedaż i przekazania

W 2017 roku Dom Development odnotował rekordową sprzedaż netto na poziomie 3 975 lokali (+45% r/r).  

Sprzedaż netto Dom Development po czterech kwartałach 2017 r. przedstawia poniższy wykres:


W 2017 roku Spółka przekazała klientom 2 929 lokali, co oznacza wzrost o 18% r/r.

Wyniki finansowe

Szczegółowe wyniki Grupy Dom Development S.A. przedstawiają się następująco
(według IAS 18):

 Dom Development odnotował w 2017 roku wyniki zgodne z oczekiwaniami. Rekordowa liczba zrealizowanych w tym okresie przekazań wpłynęła na wynik netto Grupy, który był o 52% wyższy r/r (wzrost do 190,8 mln zł z 125,8 mln zł rok wcześniej). W samym IV kwartale zysk netto wyniósł 116,8 mln zł, co oznacza wzrost o 37% r/r.

Marża brutto Grupy w 2017 r. wzrosła wobec analogicznego okresu rok wcześniej o 4 pp., do poziomu 27,5%. Marża brutto w czwartym kwartale wyniosła 27,9%.

Po akwizycji Euro Styl finansowanej ze środków własnych Dom Development utrzymuje silną pozycję gotówkową (331 mln zł gotówki netto) i niski wskaźnik zadłużenia netto na poziomie 6,4%. Dodatkowo Dom Development posiada dostęp do niewykorzystanych linii kredytowych w wysokości 150 mln zł. 

Bank ziemi

Bank ziemi Grupy na 31 grudnia 2017 roku obejmował łącznie 8 447 lokali. W 2017 roku Grupy zwiększyła swój bank ziemi o 16 gruntów w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście, pozwalających na budowę łącznie ok. 4 200 lokali. Grupa wzmacniając swoją obecność we Wrocławiu nabyła nowe grunty na około 500 lokali w 4 lokalizacjach.

Dywersyfikacja banku ziemi pod kątem lokalizacji, skali projektów oraz segmentów rynku zapewnia Grupie utrzymanie atrakcyjnej oferty w przyszłych okresach.

W 2017 roku zwiększyliśmy skalę działalności do rekordowego poziomu, niespotykanego dotąd na polskim rynku deweloperskim, stając się największym graczem na rynku mieszkaniowym
w Polsce. Pozwoliły nam na to akwizycja silnego, trójmiejskiego gracza Euro Stylu i jednoczesny rozwój organiczny. Miniony rok był także przełomowy na rynku wrocławskim, na którym przyśpieszyliśmy ekspansję, poprzez zakup atrakcyjnych gruntów i wzmocnienie kadry. Oczekujemy, że przełoży się ona na wzrost sprzedaży i udziału na tym rynku - mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Osiągnięciu tych rekordowych wyników sprzyjały czynniki makroekonomiczne, takie jak niskie stopy procentowe, niski poziom bezrobocia, wzrost PKB oraz silny wzrost płac. Napływ ludności do miast stymuluje dalszy popyt inwestycyjny na mieszkania. Jednocześnie obserwujemy problemy branży budowlanej z niedoborem pracowników czy płynnością, nasilone w II połowie 2017 roku. Kłopoty tego sektora dotknęły nas w stosunkowo niewielkim stopniu, utrzymaliśmy tempo narzucone przez silny rynek i wprowadziliśmy do realizacji rekordową liczbę 3 743 lokali oraz terminowo zakończyliśmy wszystkie inwestycje liczące prawie 3 000 lokali. Biorąc pod uwagę silny popyt i obserwowane pod koniec 2017 roku osłabienie po stronie podażowej prawdopodobny jest dalszy wzrost cen sprzedaży mieszkań. Zabezpieczyliśmy przyszłą ofertę poprzez zakupy gruntów z potencjałem budowy na ponad 4 200 lokali. Kolejny rok zakończyliśmy utrzymując silny bilans, z wysokim poziomem gotówki i bardzo niskim zadłużeniem. Zysk na poziomie 191 mln zł oznacza rekordową w naszej historii dywidendę, którą zarząd rekomenduje zgodnie z przyjętą polityką wypłaty 100% zysku netto – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

 

Subskrybuj RynekPierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Regionalne

  Rynek nieruchomości

  Wiadomości

  Wnętrza

  Inne

  Udostępnij
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: