Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 • wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 • szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
 • informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszym profilu na Facebooku,
 • informacje o plikach cookies.

Część I – Postanowienia ogólne

§1 Administrator

 • Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Property Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”. W ramach niektórych formularzy znajdujących się w Serwisie administratorem tych danych jest również konkretny deweloper, a jeżeli wyrazisz zgodę na kontakt w sprawie kredytu, to będzie nim również Notus Finanse S.A. W części II Polityki będziemy wskazywali formularze, w których taka sytuacja występuje.
 • Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 335123, NIP 512-353-80-80. Nasz kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.
 • Możesz skontaktować się z nami skontaktować:
  • listownie: ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa,
  • e-mailem na adres: [email protected],
  • telefonicznie pod numerem: +48 (22) 825 60 71.

§2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 • Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.rynekpierwotny.pl,
 • „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 • „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 • „FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,
 • „Fanpage” – nasz fanpage znajdujący się na FB.

§3 Zabezpieczenie danych osobowych

 • Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 • Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
 • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • możesz dokonywać ich sprostowania,
 • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 • W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 • Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§5 Prawo sprzeciwu

 • Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 • Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 • W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 • Polityka znajduje się na stronie www.rynekpierwotny.pl oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§8 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
  • marketingowym polegającym na pytaniu Cię o zgodę na wysyłanie do Ciebie newsletterów mailem, wiadomości sms o treści marketingowej lub wykonywania do Ciebie telefonów z informacjami marketingowymi.
 • Jakie masz prawa?
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy w punkcie a.2) tego paragrafu.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu;
  • Podmiotom zajmującym się wysyłaniem maili i newsletterów.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

§9 Zapytanie o ofertę i założenie konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • W ramach tego formularza poza nami administratorami Twoich danych są również:
  • Deweloper, którego dotyczy Twoje zapytanie, czyli Deweloper zamieszczający daną ofertę,
  • Notus Finanse S.A., jeżeli poprosisz o kontakt w sprawie kredytu. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych przez Notus Finanse S.A. znajdziesz tutaj.
  • Biuro Architektoniczne zamieszczające daną ofertę, jeżeli poprosisz o kontakt w sprawie usługi wyposażenia wnętrz.
 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie,
  • wykonania usługi polegającej na proponowaniu Ci mieszkań i domów najlepiej dopasowanych do podanych przeze Ciebie preferencji,
  • marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych (newsletterów) za pomocą wiadomości e-mail oraz sms, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
 • Jakie masz prawa?
  • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie, ani korzystać z usługi dopasowania nieruchomości do wskazanych przez Ciebie parametrów. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz wiadomości sms na Twój numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do:
   • analityki ruchu w Serwisie,
   • wysyłki newsletterów.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu i jego utrzymaniem.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail i wiadomości sms na Twój numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

§10 Założenie konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie,
  • marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych (newsletterów) za pomocą wiadomości e-mail oraz sms, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
 • Jakie masz prawa?
  • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz wiadomości sms na Twój numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do:
   • analityki ruchu w Serwisie,
   • wysyłki newsletterów.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail i wiadomości sms na Twój numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

§11 Usługa znajdziemy dla Ciebie

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania umowy o realizację usługi znajdziemy dla Ciebie.
  • Marketingowym polegającym na pytaniu Cię o zgodę na wysyłanie do Ciebie newsletterów mailem, wiadomości sms o treści marketingowej lub wykonywania do Ciebie telefonów z informacjami marketingowym oraz prowadzeniu analityki korzystania przez Ciebie z usługi znajdziemy dla Ciebie.
 • Jakie masz prawa?
  • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak skorzystać z usługi znajdziemy dla Ciebie.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Prowadzenie naszego marketingu opisanego w części b.2).
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do:
   • analityki ruchu w Serwisie,
   • prowadzenia marketingu.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu i jego utrzymaniem.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • trwania umowy o realizację usługi znajdziemy dla Ciebie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) .

§12 Kontakt dla dewelopera

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • przygotowania dla Ciebie oferty współpracy,
  • marketingowym polegającym na pytaniu Cię o zgodę na wysyłanie do Ciebie newsletterów mailem, wiadomości sms o treści marketingowej lub wykonywania do Ciebie telefonów z informacjami marketingowym.
 • Jakie masz prawa?
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy w stanie przygotować dla Ciebie oferty.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy w punkcie a.2) tego paragrafu.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu i jego utrzymaniem.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • potrzebny na przygotowanie oferty współpracy dla Ciebie oraz jej negocjacje.
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

§13 Zgłoszenie w sprawie pracy u nas

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u nas.
 • Jakie masz prawa?
  • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł zawrzeć z nami umowy.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli prowadzenie rozmów z Tobą w celu zawarcia umowy o pracę, wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Poszukiwanie pracowników, ich zatrudnianie oraz prowadzenie postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają naszemu zapotrzebowaniu.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do analityki ruchu i prowadzenia marketingu w Serwisie.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  • Agencji headhunterskiej, która pomaga nam wybrać najlepszego kandydata do pracy u nas.
  • Biur rachunkowo - kadrowych, które zajmują się naszą obsługą.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  • Przez czas do zakończenia procesu rekrutacji.

§14 Komunikacja z Deweloperem za pomocą Serwisu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • W ramach tego formularza poza nami administratorami Twoich danych są również:
  • Deweloper, z którym prowadzisz komunikację.
 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Ci prowadzenia komunikacji z Deweloperem,
  • Uzyskania informacji, czy Twoja sprawa skierowana do Dewelopera została rozwiązana,
  • Marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych (newsletterów) za pomocą wiadomości e-mail oraz sms, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
 • Jakie masz prawa?
  • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak skorzystać z usługi. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz wiadomości sms na Twój numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać.. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest uzyskanie od Ciebie informacji, czy sprawa, z którą zwróciłeś się do Dewelopera została rozwiązana. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do:
   • analityki ruchu w Serwisie,
   • wysyłki newsletterów.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu i jego utrzymaniem.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas:
  • trwania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • niezbędny na uzyskanie od Ciebie informacji, czy sprawa, z którą zwróciłeś się do Dewelopera została rozwiązana,
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail i wiadomości sms na Twój numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Część III – nasz profil na Facebooku

§15 Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
  • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
  • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.
 • Jakie masz prawa?
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
   Facebook Ireland Ltd.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  • obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

Część IV – informacje o plikach cookies

§16 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 • W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 • Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
 • marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją towaru, który oglądałeś w naszym Serwisie,
 • obsługi liczników odwiedzin,
 • utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Serwisie,
 • statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu, tworzenia ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu oraz zbierania statystyk do tworzenia raportów o rynku nieruchomości.

§17 Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 • stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 • zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie oraz właścicieli portali społecznościowych, którzy obsługują możliwość logowania się w naszym serwisie z wykorzystaniem kont w portalach społecznościowych.

§18 Jak usunąć pliki cookies

§19 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie lub wziąć udziału w sondzie.

§20 Zewnętrzne pliki cookies

 • Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 18. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 • Korzystamy z usług Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
 • Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
 • Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 • Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

§21 Przekazywanie informacji z plików cookies Deweloperom

 • Informacje, które zbieramy na Twój temat w ramach Twoich działań w Serwisie możemy przekazywać do Deweloperów, których nieruchomościami się interesowałeś. Dzięki temu będą mogli oni lepiej dopasować propozycje dla Ciebie do Twoich preferencji, a zwłaszcza: rodzaju nieruchomości, której szukasz, jej cech, w tym lokalizacji oraz ceny.
 • Deweloperzy, po przekazaniu im powyższych informacji stają się ich administratorami zgodnie z RODO.
 • Dane przetwarzamy w celu marketingowym na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f.
 • Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przekazanie danych do Deweloperów w celu lepszego dopasowywania przez nich ofert do Twoich preferencji, co zwiększa atrakcyjność naszego Serwisu.
 • Zawsze możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługują Ci także pozostałe prawa opisane w § 4 i 5 Polityki.
 • Dane będziemy przetwarzali do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, ale nie dłużej niż przez okres 120 miesięcy od dnia ich zebrania.