Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszym profilu na Facebooku,
 4. informacje o plikach cookies.

Część I – Postanowienia ogólne

§1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Property Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”. W ramach niektórych formularzy znajdujących się w Serwisie administratorem tych danych jest również konkretny deweloper, jeśli wyrazisz zgodę na kontakt w sprawie usługi wyposażenia wnętrz to będzie nim również biuro architektoniczne, jeśli zgoda na kontakt dotyczyć będzie kredytu, to będzie nim również Credipass Sp. z o.o. W części II Polityki będziemy wskazywali formularze, w których taka sytuacja występuje.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 335123, NIP 512-353-80-80. Nasz kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz skontaktować się z nami skontaktować:
  1. listownie: ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101, 02-627 Warszawa,
  2. e-mailem na adres: biuro@rynekpierwotny.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: +48 (22) 825 60 71.

§2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.rynekpierwotny.pl ,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj ,
 4. „FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,
 5. „Fanpage” – nasz fanpage znajdujący się na FB.

§3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa .

§7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie rynekpierwotny.pl/regulamin-rodo/ oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§8 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, czat, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
  • marketingowym polegającym na pytaniu Cię o zgodę na wysyłanie do Ciebie newsletterów mailem, wiadomości sms o treści marketingowej lub wykonywania do Ciebie telefonów z informacjami marketingowymi.
 2. Jakie masz prawa?
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy w punkcie a. tego paragrafu.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu;
  • Podmiotom zajmującym się wysyłaniem maili i newsletterów, w tym User.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000654981.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§9 Zapytanie o ofertę i założenie konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. W ramach tego formularza poza nami administratorami Twoich danych są również:
  • Deweloper, którego dotyczy Twoje zapytanie, czyli Deweloper zamieszczający daną ofertę; informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Dewelopera znajdziesz na stronie podlinkowanej w formularzu zapytania o jego ofertę,
  • Credipass Sp. z o.o, jeżeli poprosisz o kontakt w sprawie kredytu. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych przez Credipass Sp. z o.o. znajdziesz tutaj .
  • Biuro Architektoniczne zamieszczające daną ofertę, jeżeli poprosisz o kontakt w sprawie usługi wyposażenia wnętrz.
 2. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie,
  • wykonania usługi polegającej na proponowaniu Ci mieszkań i domów najlepiej dopasowanych do podanych przeze Ciebie preferencji,
  • marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych (newsletterów) za pomocą wiadomości e-mail oraz sms, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań,
  • marketingowym polegającym na wyświetlaniu Ci reklam w portalach społecznościowych, w tym na FB. Reklamy mogą być dopasowane do tego czego szukałeś w Serwisie, czyli przykładowo będą te reklamy mieszkań lub domów podobnych do wyszukiwanych przez Ciebie w Serwisie. Pamiętaj, że możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
 3. Jakie masz prawa?
  • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 4. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie, ani korzystać z usługi dopasowania nieruchomości do wskazanych przez Ciebie parametrów. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz wiadomości sms na Twój numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 6. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest także prowadzenie marketingu polegającego na wyświetlaniu Ci reklam w portalach społecznościowych w zakresie opisanym w punkcie b powyżej.
 7. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do:
   • analityki ruchu w Serwisie,
   • wysyłki newsletterów, w tym User.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000654981.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas, w tym EstiCRM sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, numer KRS 757179.
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu i jego utrzymaniem.
  • FB.
 8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail i wiadomości sms na Twój numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 9. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§10 Założenie konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie,
  • marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych (newsletterów) za pomocą wiadomości e-mail oraz sms, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań,
  • marketingowym polegającym na wyświetlaniu Ci reklam w portalach społecznościowych, w tym na FB. Reklamy mogą być dopasowane do tego czego szukałeś w Serwisie, czyli przykładowo będą te reklamy mieszkań lub domów podobnych do wyszukiwanych przez Ciebie w Serwisie. Pamiętaj, że możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
 2. Jakie masz prawa?
  • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz wiadomości sms na Twój numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest także prowadzenie marketingu polegającego na wyświetlaniu Ci reklam w portalach społecznościowych w zakresie opisanym w punkcie a powyżej.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do:
   • analityki ruchu w Serwisie,
   • wysyłki newsletterów, w tym User.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000654981.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu.
  • FB.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail i wiadomości sms na Twój numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§11 Usługa znajdziemy dla Ciebie

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania umowy o realizację usługi znajdziemy dla Ciebie.
  • Marketingowym polegającym na pytaniu Cię o zgodę na wysyłanie do Ciebie newsletterów mailem, wiadomości sms o treści marketingowej lub wykonywania do Ciebie telefonów z informacjami marketingowym oraz prowadzeniu analityki korzystania przez Ciebie z usługi znajdziemy dla Ciebie.
 2. Jakie masz prawa?
  • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak skorzystać z usługi znajdziemy dla Ciebie.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Prowadzenie naszego marketingu opisanego w części a.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do:
   • analityki ruchu w Serwisie,
   • prowadzenia marketingu.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu i jego utrzymaniem.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • trwania umowy o realizację usługi znajdziemy dla Ciebie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§12 Kontakt dla dewelopera

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • przygotowania dla Ciebie oferty współpracy,
  • marketingowym polegającym na pytaniu Cię o zgodę na wysyłanie do Ciebie newsletterów mailem, wiadomości sms o treści marketingowej lub wykonywania do Ciebie telefonów z informacjami marketingowym.
 2. Jakie masz prawa?
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy w stanie przygotować dla Ciebie oferty.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy w punkcie a.2) tego paragrafu.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu i jego utrzymaniem.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • potrzebny na przygotowanie oferty współpracy dla Ciebie oraz jej negocjacje.
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§13 Zgłoszenie w sprawie pracy u nas

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u nas.
 2. Jakie masz prawa?
  • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł zawrzeć z nami umowy.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli prowadzenie rozmów z Tobą w celu zawarcia umowy o pracę, wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Poszukiwanie pracowników, ich zatrudnianie oraz prowadzenie postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają naszemu zapotrzebowaniu.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do analityki ruchu i prowadzenia marketingu w Serwisie.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  • Agencji headhunterskiej, która pomaga nam wybrać najlepszego kandydata do pracy u nas.
  • Biurom rachunkowo - kadrowych, które zajmują się naszą obsługą.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  • Przez czas do zakończenia procesu rekrutacji.

§14 Komunikacja z Deweloperem za pomocą Serwisu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. W ramach tego formularza poza nami administratorami Twoich danych są również:
  • Deweloper, z którym prowadzisz komunikację.
 2. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Ci prowadzenia komunikacji z Deweloperem,
  • Uzyskania informacji, czy Twoja sprawa skierowana do Dewelopera została rozwiązana,
  • Marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych (newsletterów) za pomocą wiadomości e-mail oraz sms, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
 3. Jakie masz prawa?
  • Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 4. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak skorzystać z usługi. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz wiadomości sms na Twój numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne . Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 6. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest uzyskanie od Ciebie informacji, czy sprawa, z którą zwróciłeś się do Dewelopera została rozwiązana. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 7. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do:
   • analityki ruchu w Serwisie,
   • wysyłki newsletterów, w tym User.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000654981.
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  • Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu i jego utrzymaniem.
 8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas:
  • trwania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • niezbędny na uzyskanie od Ciebie informacji, czy sprawa, z którą zwróciłeś się do Dewelopera została rozwiązana,
  • prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail i wiadomości sms na Twój numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 9. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

Część III – nasz profil na Facebooku

§15 Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
  • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
  • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.
 2. Jakie masz prawa?
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  • Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  • Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
   Facebook Ireland Ltd.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
   Przez czas:
  • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  • obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  • W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

Część IV – informacje o plikach cookies

§16 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link .
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na innej stronie www wyświetlić Ci reklamę z promocją towaru, który oglądałeś w naszym Serwisie; jeżeli wyraziłeś uprzednio zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów (kanałem e-mail i sms), to możemy również dopasować treść newslettera do Twoich działań w Serwisie,
  2. marketingowym polegającym na dopasowywaniu niektórych treści w Serwisie do Twojej lokalizacji, przykładowo na tej podstawie wyświetlimy Ci w Serwisie rekomendowane inwestycje z Twojego miasta,
  3. obsługi liczników odwiedzin,
  4. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu, tworzenia ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu,
  5. zbierania statystyk do tworzenia raportów o rynku nieruchomości,
  6. utrzymania Twojej sesji w Serwisie, w tym po zalogowaniu się przez Ciebie,
  7. marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie wiadomości web push, jeżeli wyrazisz taką zgodę w Serwisie za pomocą Twojej przeglądarki.
 3. W przypadkach opisanych w ustępie 2 powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  1. ich przetwarzanie realizujemy na następujących podstawach:
   1. w przypadku celów opisanych w punktach a-f powyżej, podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   2. w odniesieniu do celu opisanego w punkcie g powyżej, podstawą prawną jest Twoje zgoda wyrażona na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne; pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę;
  2. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu inwestycji, mieszkań, domów i nieruchomości, które oglądałeś w naszym Serwisie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam oraz treści na stronach Serwisu, do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jego działanie, a także utrzymanie Twojej sesji w Serwisie, byś mógł korzystać z naszych usług;
  3. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
  4. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W tym w celach marketingowych. Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania w celach marketingowych nie musisz uzasadniać;
  5. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych oraz podmiotów wskazanych w § 20 Polityki;
  6. Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych lub statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, lub sprzeciwu odnoszącego się do celów statystycznych lub analitycznych, lub wycofania zgody na otrzymywanie wiadomości web push;
  7. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
  8. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział treści dopasowanych do Twoich działań w naszym Serwisie lub lokalizacji.

§17 Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie oraz właścicieli portali społecznościowych, którzy obsługują możliwość logowania się w naszym serwisie z wykorzystaniem kont w portalach społecznościowych.

§18 Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§19 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie lub wziąć udziału w sondzie.

§20 Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 18. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług:
  1. Google Analytics, dostarczanych przez Google Ireland Limited). Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .
  2. User.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000654981, które pozwalają nam na optymalizowanie naszych działań marketingowych i dopasowywanie treści, które widzisz w Serwisie oraz realizację działań, które opisaliśmy w § 16 ust. 2 lit a, b oraz g.
 3. W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

§21 Przekazywanie informacji z plików cookies Deweloperom

 1. Informacje, które zbieramy na Twój temat w ramach Twoich działań w Serwisie możemy przekazywać do Deweloperów, których nieruchomościami się interesowałeś. Dzięki temu będą mogli oni lepiej dopasować propozycje dla Ciebie do Twoich preferencji, a zwłaszcza: rodzaju nieruchomości, której szukasz, jej cech, w tym lokalizacji oraz ceny.
 2. Deweloperzy, po przekazaniu im powyższych informacji stają się ich administratorami zgodnie z RODO.
 3. Dane przetwarzamy w celu marketingowym na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f.
 4. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przekazanie danych do Deweloperów w celu lepszego dopasowywania przez nich ofert do Twoich preferencji, co zwiększa atrakcyjność naszego Serwisu.
 5. Zawsze możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługują Ci także pozostałe prawa opisane w § 4 i 5 Polityki.
 6. Dane będziemy przetwarzali do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, ale nie dłużej niż przez okres 120 miesięcy od dnia ich zebrania. Obejmuje to czas konieczny dla przekazania plików do deweloperów oraz realizację celu statystycznego opisanego w paragrafie 16 ust. 2 lit. d polityki.
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: