Największa oferta mieszkań i domów od deweloperów Sprawdź dlaczego możesz nam zaufać?

RynekPierwotny.pl prezentuje atrakcyjne oferty wprost od deweloperów.

Bez pośredników i bez prowizji

Bez pośredników
i bez prowizji

Nie jesteśmy agencją
nieruchomości.
Prezentujemy najlepsze oferty
bezpośrednio od deweloperów.

Szybka odpowiedź od dewelopera

Szybka odpowiedź
od dewelopera

Na Twoje zapytanie większość
deweloperów odpowie w ciągu godziny.
Niektórzy przedstawią Ci ofertę już
kilka minut po otrzymanym zgłoszeniu.

Precyzyjna wyszukiwarka ofert

Precyzyjna
wyszukiwarka ofert

Używaj wyszukiwarki, a odkryjesz
wiele atrakcyjnych nieruchomości.
Jeśli nie masz czasu skorzystaj z opcji
„Znajdziemy dla Ciebie”.

Regulamin użytkowników serwisu RynekPierwotny.pl

I. Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie użytkowników Serwisu RynekPierwotny.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Serwis” - stronę główną www.rynekpierwotny.pl oraz jej podstrony,
 2. „Wydawca” - właściciel Serwisu tj. Property Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-743), ul. Jana Sebastiana Bacha 26A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335123. kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 5213538080, REGON: 141961782, e-mail: [email protected]
 3. „Partner” - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która zawarła z Wydawcą umowę współpracy z Partnerem,
 4. „Użytkownik” - internauta, który zawarł z Wydawcą umowę o założenie Konta w Serwisie lub korzysta z Serwisu bez założenia Konta,
 5. „Konto” - konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 6. „Konsument” - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
 7. „Inwestycja” - zespół budynków wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych w trakcie realizacji lub już ukończony, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez Partnera. W przypadku realizacji i oddania do użytkowania nieruchomości w etapach, każdy z tych etapów stanowi oddzielą inwestycję,
 8. „Nieruchomości” – mieszkania, domy jednorodzinne, lokale użytkowe, apartamenty wakacyjne, o których ogłoszenia zostały zamieszczone w Serwisie,
 9. „Wirtualny Spacer” - połączenie ze sobą kilku lub kilkunastu panoramicznych widoków, pomiędzy którymi Użytkownik może się swobodnie przemieszczać, co sprawia wrażenie poruszania się po Inwestycji.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Wydawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im bezpłatnie wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach, nawiązywania kontaktu z Partnerem w sprawie Nieruchomości lub Inwestycji, skorzystania z pomocy doradcy mieszkaniowego, pośrednika kredytowego, a także stworzenia swego Konta i korzystania z jego funkcjonalności..

§ 3

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych.

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 32 i następnych.

§ 5

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

§ 6

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 7

Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

III. Usługi niewymagające założenia Konta

§ 8

Użytkownik, bez zakładania Konta, ma możliwość skorzystania z następujących usług dostępnych w Serwisie:

 1. Wyszukiwarka ogłoszeń o Nieruchomościach i informacji o Partnerach,
 2. Kontakt z Partnerem lub doradcą kredytowym,
 3. Pomoc doradcy mieszkaniowego,
 4. Czat z przedstawicielem Wydawcy,
 5. Opinie o Inwestycjach,
 6. Wirtualne spacery.

§ 9

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki ogłoszeń o Nieruchomościach oraz informacji o Partnerach.
 2. W celu wyszukania Nieruchomości Użytkownik powinien podać lokalizację interesującej go Nieruchomości. Użytkownik może ograniczać wyniki wyszukiwania, podając interesujące go parametry, takie jak rodzaj wyszukiwanej Nieruchomości, cena, powierzchnia, liczba pokoi, termin oddania i inne dostępne w wyszukiwarce.
 3. W celu wyszukania informacji o Partnerach Użytkownik powinien kliknąć zakładkę „Nieruchomości”, a następnie wybrać opcję „Partnerzy” i interesującą go lokalizację.
 4. Wydawca zwraca uwagę, że ogłoszenia o Nieruchomościach i informacje o Partnerach pochodzą od Partnerów.

§ 10

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia chęci kontaktu z Partnerem w przedmiocie ogłoszenia o danej Nieruchomości lub Inwestycji. W tym celu powinien wypełnić formularz „Zapytaj o szczegóły oferty” znajdujący się przy ogłoszeniu, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”. Z chwilą kliknięcia przycisku do Partnera zostanie wysłane zgłoszenie o zainteresowaniu Użytkownika daną Nieruchomością. Partner może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 2. Użytkownik ma dodatkowo możliwość zgłoszenia chęci uzyskania informacji na temat kredytu na zakup danej Nieruchomości. W tym celu wypełniając formularz, o którym mowa powyżej, powinien zaznaczyć w nim opcję „Szukam atrakcyjnego kredytu”. Po wysłaniu zgłoszenia z Użytkownikiem skontaktuje się doradca kredytowy.

§ 11

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia chęci uzyskania pomocy doradcy mieszkaniowego. W tym celu powinien wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.rynekpierwotny.pl/znajdziemy-dla-ciebie/, podając w nim parametry interesującej go Nieruchomości (lokalizację, maksymalną cenę, minimalną liczbę pokoi, minimalną powierzchnię, uwagi) oraz swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu. Na podstawie wskazanych parametrów z Użytkownikiem skontaktują się Partnerzy, którzy posiadają w sprzedaży Nieruchomości pasujące do zapytania Użytkownika.
 2. Doradca mieszkaniowy może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w celu potwierdzenia danych.
 3. Wydawca w wiadomości sms poinformuje Użytkownika o przesłaniu jego zapytania do Partnerów, którzy posiadają w sprzedaży Nieruchomości pasujące do zapytania Użytkownika, oraz wskaże liczbę Partnerów, do których przesłano zapytanie.

§ 12

Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi czatu w celu bezpośredniej komunikacji z przedstawicielem Wydawcy w czasie rzeczywistym.

§ 13

 1. Wydawca ma możliwość wprowadzenia w Serwisie dostępnej na czas określony albo nieokreślony usługi oceny Inwestycji. Usługa ta może być również ograniczona do niektórych Inwestycji.
 2. W przypadku włączenia usługi Użytkownik ma możliwość dodawania ocen danej Inwestycji. W tym celu pod informacją o danej Inwestycji powinien kliknąć przycisk „Oceń inwestycję”. Użytkownik ma możliwość oceny: lokalizacji inwestycji, architektury budynku, stosunku ceny do standardu przez przyznanie od 1 do 5 gwiazdek (gdzie 1 oznacza „najgorzej”, a 5 oznacza „najlepiej”). Po dokonaniu oceny Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Zapisz ocenę inwestycji”.
 3. Ocenę danej Inwestycji można wystawić nie częściej niż raz dziennie. Jednego dnia można ocenić dowolną liczbę Inwestycji.
 4. Użytkownik powinien dokonywać oceny Inwestycji zgodnie z informacjami uzyskanymi na podstawie własnych doświadczeń, nie dodawać ocen nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd.
 5. Oceny dodane przez Użytkowników są ich subiektywnymi ocenami. Nie są one ocenami Wydawcy ani jego pracowników.

§ 14

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Wirtualnego Spaceru po wybranych Inwestycjach. Przy czym funkcja jest dostępna tylko dla niektórych Inwestycji.
 2. Majątkowe prawa autorskie do Wirtualnych Spacerów przysługują wyłącznie Wydawcy. Użytkownik nie może usuwać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej umieszczonych w Wirtualnych Spacerach.
 3. Korzystanie z Wirtualnych Spacerów jest możliwe wyłącznie w celach prywatnych. Wykorzystywanie Wirtualnych Spacerów w celach komercyjnych lub biznesowych jest zabronione.

IV. Założenie Konta

§ 15

 1. Osoba, która chce zawrzeć umowę z Wydawcą w przedmiocie założenia Konta, powinna kliknąć zakładkę „Zaloguj się”, a następnie przycisk „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Wydawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz, podając w nim adres e-mail i hasło, oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Serwisie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i wymaganych zgód oznaczonych bezpośrednio przy polach w których należy umieścić odpowiednie dane.
 4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wydawcy. Na podany adres e-mail system informatyczny automatycznie przesyła link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego skutkuje przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Wydawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wydawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. W formularzu otwartym po kliknięciu linku aktywacyjnego Użytkownik powinien podać swoje dane: imię, nazwisko, numery telefonów.
 6. Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta, określoną w postanowieniu § 15 ust. 4 powyżej, Wydawca rozpoczyna wykonywanie usługi, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu i pozostałych usług oferowanych przez Wydawcę za pośrednictwem Serwisu.

§ 16

Wydawca zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 17

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 15 ust. 4.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, Użytkownik powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

V. Funkcjonalności Konta

§ 18

Po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Konta:

 1. „Ulubione”,
 2. „Wysłane zgłoszenia”,
 3. „Moje powiadomienia”.

§ 19

Użytkownik ma możliwość oznaczania Nieruchomości, którymi jest szczególnie zainteresowany, jako Ulubionych. W tym celu powinien kliknąć przycisk „Dodaj do Ulubionych”, znajdujący się przy ogłoszeniu o danej Nieruchomości. Lista „Ulubionych” Użytkownika znajduje się w jego Koncie.

§ 20

Użytkownik, który zgodnie z § 10 zgłosił chęć kontaktu z Partnerem lub doradcą kredytowym w sprawie ogłoszenia o danej Nieruchomości, otrzymuje dostęp do listy wysłanych zgłoszeń, która znajduje się w Koncie Użytkownika w zakładce „Wysłane zgłoszenia”. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia, czy Partner się skontaktował.

§ 21

 1. Niezależnie od innych dostępnych w Serwisie możliwości uzyskiwania informacji o Nieruchomościach i Inwestycjach, Użytkownik ma możliwość zamówienia usługi „Powiadomienia” o nowych Nieruchomościach i Inwestycjach w danej lokalizacji. W tym celu powinien w swoim Koncie w zakładce „Moje powiadomienia” podać interesującą go lokalizację, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz powiadomienia”.
 2. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi powiadomieniami, które wybrał w zakładce „Moje powiadomienia” lub w innym miejscu w Serwisie, w tym rezygnacji z powiadomień poprzez zmianę ustawień w swoim Koncie.

VI. Czas trwania umowy

§ 22

 1. Umowa o założenie Konta w Serwisie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Wydawcy podany w § 1 pkt 2) Regulaminu, e-mailem na adres [email protected] lub w innej formie.

VII. Reklamacje

§ 23

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Wydawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.rynekpierwotny.pl, pocztą elektroniczną na adres e-mail [email protected], pocztą bezpośrednio na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wydawcę.
 3. Wydawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VIII. Dane osobowe

§ 24

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usług: kontaktu z Partnerem, pomocy doradcy mieszkaniowego oraz założenia Konta musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Wydawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wydawcy udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Wydawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.

§ 25

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca wymieniony w §1 ust 2
 2. Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 3. W celu wykonania umów o świadczenie usługi „kontakt z Partnerem lub doradcą kredytowym”, dane Użytkowników będą udostępniane w szczególności Partnerom, których dotyczy zgłoszenie Użytkownika oraz doradcom kredytowym. W stosunku do tych danych ich administratorem będą odpowiednio Partnerzy lub doradcy kredytowi.

§ 26

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy.
 2. W przypadku anulowania zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym tylko narzędziu, tj. kampania marketingowa SMS lub kampania marketingowa mailingowa za pomocą udostępnionej specjalnej bramki dającej możliwość anulowania zgody, zgoda taka zostaje anulowana tylko odnośnie tej konkretnej usługi. Aby usunąć dane z całej bazy danych należy skierować do Wydawcy odpowiednie żądanie, o którym mowa w pkt. powyżej.
 3. W stosunku do danych udostępnionych Partnerom lub doradcom kredytowym zgodnie z § 25 ust. 3, żądanie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, należy kierować odpowiednio do właściwego Partnera lub doradcy kredytowego.

§ 27

 1. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Wydawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 28

Dane osobowe zebrane przez Wydawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 29

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 30

Użytkownik ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 31

 1. Wydawca będzie także rejestrował adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.
 2. Wydawca na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Serwisu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.

IX. Pliki cookies

§ 32

 1. Wydawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wydawcy lub innych podmiotów.
 2. Wydawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Serwisu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Wydawca podmiotów.
 3. Wydawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 33

 1. Wydawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Wydawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wydawca, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 34

Wydawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

X. Postanowienia końcowe

§ 35

Regulamin znajduje się na stronie www.rynekpierwotny.pl/regulamin/ oraz w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.