Wiadomości mieszkaniowe - Prawo i podatki

Fiskus zarobi miliony na wynajmujących

Fiskus zarobi miliony na wynajmujących

Coroczne zmiany w zasadach podatku PIT, niestety stały się już regułą. Na początku 2018 r. również wprowadzono kilka takich zmian. Jedna z nich dotyczy ryczałtowego opodatkowania wysokich przychodów z prywatnego najmu i prywatnej dzierżawy. Dzięki podwyższeniu podatku dla około 11 000 wynajmujących, w 2018 r. fiskus chce dodatkowo otrzymać 50 mln zł. Koszt tej podatkowej zmiany po części zostanie „przerzucony” na najemców. Rząd musi uważać z podwyższaniem poziomu opodatkowania najmu, bo takie zmiany negatywnie wpływają na lokatorów, którymi często są osoby o niskich dochodach.

Podatkowe rozliczenie przychodów i dochodów z najmu mieszkania

Podatkowe rozliczenie przychodów i dochodów z najmu mieszkania

5 rzeczy na które warto zwrócić uwagę podpisując umowę z deweloperem

5 rzeczy na które warto zwrócić uwagę podpisując umowę z deweloperem

Wzrósł podatek od nieruchomości

Wzrósł podatek od nieruchomości

Czy meldunkowe zmiany mają sens?

Czy meldunkowe zmiany mają sens?

Na początek stycznia 2018 r. zaplanowano istotną zmianę przepisów dotyczących obowiązku meldunkowego. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, taki obowiązek będzie utrzymany. Władze tłumaczą to m.in. koniecznością gromadzenia informacji potrzebnych samorządom i względami bezpieczeństwa. W zamian rząd proponuje łatwiejsze zasady dokonania meldunku. Trudno jednak przypuszczać, że Polacy zaczną chętnie aktualizować i zgłaszać miejsce swojego zamieszkania. Dane GUS-u sugerują, że w ostatnich latach obowiązek meldunkowy był mocno lekceważony.

UOKiK planuje zmiany w ustawie deweloperskiej.  Co może się zmienić?

UOKiK planuje zmiany w ustawie deweloperskiej. Co może się zmienić?

Pod koniec ubiegłego tygodnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował założenia projektu nowelizacji ustawy deweloperskiej. Celem zmian jest ograniczenie ryzyka związanego z zakupem mieszkania od dewelopera i ochrona wpłat na Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze.

Kiedy właściciel nie odpowiada za przedmioty wypadłe z lokalu?

Kiedy właściciel nie odpowiada za przedmioty wypadłe z lokalu?

Nie ulega wątpliwości, że obowiązek utrzymania lokalu w należytym stanie, w tym przylegających do niego balkonów, tarasów bądź loggi spoczywa na właścicielu danej nieruchomości. Wcale nie tak rzadko zdarza się, że z takiego lokalu spadnie, wyleje się, bądź zostanie wyrzucona jakaś rzecz. Niekiedy prowadzi to do powstania szkody po stronie innej osoby. W takich przypadkach nie tylko poszkodowany, ale także właściciel lokalu zastanawiają się kto ponosić będzie odpowiedzialność za tego typu zdarzenia.

Zawarcie umowy przedwstępnej w formie pisemnej – czy to ma sens?

Zawarcie umowy przedwstępnej w formie pisemnej – czy to ma sens?

Umowa przeniesienia własności nieruchomości, umowa deweloperska, czy też umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu wymagają dla swojej ważności zachowania formy aktu notarialnego. Takiego wymogu ustawodawca nie przewidział wszakże w odniesieniu do umów przedwstępnych. Czyli takich, które zobowiązują strony do zawarcia jednej ze ww. umów (umowy przyrzeczonej), na określonych warunkach w przyszłości.

Zmiany w prawie budowlanym w 2018 roku

Zmiany w prawie budowlanym w 2018 roku

Chociaż zmienność prawa jest zjawiskiem niemal ciągłym i przeważnie nie zależy od pór roku, bądź lat kalendarzowych, to częstokroć najwięcej zmian w prawie pojawia się wraz z nowym rokiem. Styczeń 2018 roku nie będzie pod tym względem wyjątkowy. Niemniej, jego wyjątkowość przejawiać się będzie w wielości wprowadzanych zmian. Mianowicie już od pierwszego dnia tego miesiąca zaczną obowiązywać nowe warunki techniczne dla budynków oraz ich usytuowania. To zaś jeden z kluczowych aktów prawnych dla deweloperów, osób rozpoczynających budowę domu, bądź planujących przebudowę posiadanej nieruchomości. Ustawodawca wprowadził aż 69 zmian względem dotychczasowej regulacji, a cel tych zmian ma poprawić jakość mieszkania i lepsze zagospodarowanie gruntu.