Wiadomości mieszkaniowe - Prawo i podatki

Obowiązkowe przeglądy w domu

Obowiązkowe przeglądy w domu

Niezależnie od tego, czy mieszkamy w domu jednorodzinnym, czy też w lokalu mieszkalnym usytuowanym w bloku, ustawodawca wymaga od nas przeprowadzenia okresowych przeglądów niektórych jego elementów i instalacji. Dla drugiej z wymienionych kategorii osób przeglądy te organizowane są przeważnie przez wspólnoty mieszkaniowe, bądź spółdzielnie. Własnym dom zaś oznacza najczęściej także konieczność samodzielnego zapewnienia wymaganych inspekcji.

Rękojmia, czyli o czym powinni pamiętać kupujący mieszkania od deweloperów?

Rękojmia, czyli o czym powinni pamiętać kupujący mieszkania od deweloperów?

Wspólnota mieszkaniowa przed sądem

Wspólnota mieszkaniowa przed sądem

Jak zapewnić dobrą akustykę w budynku i jednocześnie zachować jego bezpieczeństwo?

Jak zapewnić dobrą akustykę w budynku i jednocześnie zachować jego bezpieczeństwo?

Zarządca narzucony przez dewelopera

Zarządca narzucony przez dewelopera

Chociaż wydawać by się mogło, że wieloletnia działalność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [UOKiK], a także przeprowadzane przez ten organ okresowe audyty klauzul stosowanych przez deweloperów, wyeliminują nieuczciwe praktyki z rynku, to rzeczywistość jest zgoła odmienna.

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Planując realizację własnego przedsięwzięcia budowlanego zarówno pod inwestycję, jak i na własne cele mieszkaniowe niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Do powyższego wymagane jest opracowanie projektu budowlanego, który spełniać musi założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzji o warunkach zabudowy. Dziś opiszemy, kto może uzyskać taką decyzję oraz jakie kroki musi w tym kierunku poczynić.

Czym jest zasada dobrego sąsiedztwa?

Czym jest zasada dobrego sąsiedztwa?

Zabudowa wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, jeśli na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast podstawową przesłanką do wydania decyzji WZ jest odpowiednie dostosowanie cech i parametrów nowej zabudowy do funkcji istniejących w sąsiedztwie obiektów. Nazywane jest to zasadą dobrego sąsiedztwa. Dotyczy to także gabarytów i formy budynku. Celem zasady jest przede wszystkim zapewnienie ładu architektonicznego danego terenu i zapobieganie rozproszeniu zabudowy.

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe są z reguły jednostkami organizacyjnymi skupiającymi kilkadziesiąt, a nawet kilkuset członków, których przynależność do niej wynika z faktu przysługiwania im prawa własności lokalu znajdującego się w bloku mieszkalnym. Tak duża liczba osób tworzących wspólnoty mieszkaniowe, a także ich obligatoryjne i powstające z mocy prawa członkostwo w nich, sprawia że pogodzenie interesów poszczególnych osób z interesem wspólnoty, jako całości nie jest zadaniem łatwym. Nic więc dziwnego, że niekiedy prowadzi do otwartych konfliktów.

Własność lokalu a użytkowanie wieczyste gruntu

Własność lokalu a użytkowanie wieczyste gruntu

Kupując mieszkanie, niezależnie czy dokonujemy tego na rynku pierwotnym, czy też wtórnym, spotkać się możemy z ofertami nieruchomości lokalowych, których prawo własności związane jest z użytkowaniem wieczystym gruntu, na którym dany budynek mieszkalny został posadowiony. Oferty takie mogą kusić nieco niższą ceną od średnich cen w okolicy, niemniej przed podjęciem decyzji warto poznać różnice wynikające z braku prawa własności gruntu. Dla przeciętnego nabywcy lokalu nie są one zbyt uciążliwe, jednakże wiążą się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi, a nadto prawo użytkowania wieczystego jest prawem okresowym, czyli – przynajmniej w teorii – może w przyszłości wygasnąć.