Kredyt hipoteczny: czym jest i jak dostać kredyt hipoteczny?

Ewelina Zajączkowska
Ewelina Zajączkowska

Data publikacji: 25.01.2020, Data aktualizacji: 21.08.2023

21 minut czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 530 głosów

Kredyt hipoteczny: czym jest i jak dostać kredyt hipoteczny?
Jak wnioskować o kredyt hipoteczny? Czy można wziąć kredyt bez wkładu własnego? Jak krok po kroku przejść przez procedurę kredytową? Sprawdź.

Kredyt hipoteczny to jeden z najatrakcyjniejszych produktów kredytowych, który charakteryzuje się stosunkowo niskim oprocentowanie-kredytu-hipotecznegom, ale również długim okresem zaciągnięcia zobowiązania.

Najczęściej jest kojarzony z procesem zakupu domu lub mieszkania, ale niewiele osób wie, że można go otrzymać również na inny cel. W tym artykule znajdziesz poradnik do pobrania: Kredyt hipoteczny krok po kroku. 

Z tego artykułu dowiesz się m.in.: 

 • jakie są warianty spłaty kredytu mieszkaniowego,
 • przy jakich dochodach bank może odmówić udzielenia kredytu,
 • czy wkład własny to tylko gotówka.

Jak działa kredyt hipoteczny?

Kredyt tego typu możemy otrzymać jedynie w bankach – mówi o tym jasno ustawa o kredytach hipotecznych z 2017 roku. By móc się o niego starać, konieczne jest zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Trzeba również spełnić wiele dodatkowych warunków, które narzuca nam dana instytucja finansowa. Mowa tu o:

 • wkładzie własnym,
 • zdolności kredytowej,
 • zakupie dodatkowych produktów bankowych,
 • posiadaniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego stosunek pracy.

Dlatego nie każdy może otrzymać kredyt hipoteczny. Banki bywają nieprzejednane przy badaniu sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy.

Warto również wiedzieć, że choć kredyt hipoteczny ma najniższe oprocentowanie, to w związku z wieloletnim okresem zobowiązania często musisz oddać do banku nawet dwukrotność pożyczanej kwoty w postaci odsetek, marży czy prowizji. Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinna być więc przemyślana i dokładnie skalkulowana. Pod uwagę musisz wziąć wiele czynników decydujących o atrakcyjności tego produktu, które omówione zostaną w dalszej części artykułu. W przeciwnym wypadku może okazać się, że nie będziesz w stanie spłacić zobowiązania, co może skutkować nawet utratą zastawionej nieruchomości.

Kredyt hipoteczny – definicja rynekpierwotny.pl

Czym jest kredyt mieszkaniowy (hipoteczny)? 

Kredyt hipoteczny to kredyt udzielany przez banki na bardzo długi okres – nawet na kilkadziesiąt lat (średnio 20-30 lat). Kolejną cechą charakterystyczną jest rodzaj zabezpieczenia. Musi być to hipoteka – stąd i nazwa kredytu hipotecznego. Definicja jednak mówi, że nie musi być to jedyne zabezpieczenie. Kredytobiorca deklaruje się do spłaty zobowiązania, ręcząc również innym majątkiem – zarówno obecnym, jak i przyszłym.

Co to jest kredyt hipoteczny? Mówiąc o nim, najczęściej mamy na myśli sposób sfinansowania kupna domu lub mieszkania, bądź wybudowania nowej nieruchomości. Jest to prawda, ale jedynie w szczególnym przypadku, kiedy bank zostaje wpisany do hipoteki kupowanej nieruchomości. Może się zdarzyć, że chcąc zakupić nieruchomość innego typu – na przykład niewielki lokal usługowy lub garaż za niewielką kwotę, wystarczy zabezpieczenie w postaci wynagrodzenia kredytobiorcy. Wtedy nie mówimy już o kredycie hipotecznym. Kredyt hipoteczny jest więc produktem finansowym, który musisz spłacić w odpowiednim czasie. Wskazujesz księgę wieczystą należącej do Ciebie nieruchomości, w której bank odnotowuje w odpowiednim rozdziale wpis o zabezpieczeniu kredytu wskazaną nieruchomością. Co to oznacza? Właściciel mieszkania będzie zobowiązany do spłaty tego zadłużenia, pod rygorem utraty nieruchomości na rzecz banku.

Jak wygląda procedura kredytowa? 

Jaka jest procedura otrzymania kredytu hipotecznego krok po kroku? Jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, definicja mówi, że zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości nie jest jedyną formą gwarancji, jakiej wymaga bank. Takie zobowiązanie wymusza również konieczność przedstawienia dowodu dotyczącego możliwości spłaty kredytu w przyszłości – zarówno dalszej, jak i bliższej. Konieczne jest również przedstawienie celu finansowania. Jeśli więc chcesz zakupić nieruchomość, procedura otrzymania kredytu hipotecznego wymaga od Ciebie przedstawienia lokalu, którym jesteśmy zainteresowani oraz dokumentów potwierdzających nasze zatrudnienie i pozostałe rodzaje zabezpieczenia.

Kredyt hipoteczny jest udzielany zawsze na konkretny cel. W przypadku zakupu mieszkania lub domu, musisz wiedzieć, jaką nieruchomość chcesz nabyć. Starając się o finansowanie, trzeba wskazać dokładną lokalizację oraz cenę udokumentowane przez dewelopera lub rzeczoznawcę. Przed wnioskowaniem o kredyt hipoteczny konieczne jest podpisanie umowy przedwstępnej z deweloperem lub jeżeli transakcja dotyczy rynku wtórnego, z właścicielem mieszkania. Ten typ umowy wiąże się z koniecznością wpłaty zadatku lub zaliczki, która często wynosi 10 procent wartości mieszkania.

Dzięki temu, że dokładnie wiesz ile wynosi cena mieszkania, możesz też dokładnie określić, ile powinien wynieść wkład własny. Zazwyczaj wynosi on od 10 do 20 procent wartości nieruchomości, ale możliwe jest ubieganie się o kredyt bez wkładu własnego, a na podstawie gwarancji udzielanych przez BGK w ramach programów rządowych, o których opowiem w dalszej części artykułu. 

Jakie dokumenty przygotować starając się o kredyt? 

Starając się o kredyt hipoteczny, musisz wypełnić wiele różnych dokumentów, z czego najważniejszym jest oczywiście wniosek o jego otrzymanie. Ten zależy od konkretnego banku, a jego wypełnienie nie powinno być problematyczne. Większe kłopoty mogą jednak sprawić pozostałe dokumenty, które musisz zgromadzić.

Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty rynekpierwotny.pl

Standardowo starając się o kredyt hipoteczny, musisz zanieść do oddziału wybranego przez Ciebie banku dowód osobisty i drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. Konieczne są również dokumenty potwierdzające Twoją sytuację finansową.

Umowa o pracę

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będą to:

 • oświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,
 • umowa o pracę,
 • świadectwo pracy,
 • deklaracja pracodawcy o chęci przedłużenia umowy o pracę (w przypadku umów na czas określony).

Umowa cywilno-prawna

Wnioskując o kredyt hipoteczny, dokumenty, które musisz złożyć przy zarobkowaniu na podstawie umów cywilnoprawnych, są następujące:

 • oświadczenie o dochodach,
 • umowy za okres ostatniego roku,
 • deklarację PIT za ostatni rok podatkowy.

Samozatrudnienie

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej są to:

 • zaświadczenie o nadaniu NIP-u i REGON-u,
 • zaświadczenie o wpisie do CEiDG lub KRS,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o niezaleganiu z opłatami,
 • deklaracja PIT za poprzedni rok podatkowy,
 • dokumenty księgowe, takie jak KpiR, pełna księgowość lub ewidencja faktur.

Warto również donieść wszystkie dokumenty, które świadczą o innych źródłach Twojego dochodu. Zwiększą możliwość otrzymania kredytu hipotecznego i mogą stanowić kartę przetargową przy negocjacjach.

kredyt hipoteczny - dokumenty potwierdzające sytuację finansową

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Kupno mieszkania czy domu, wybudowanie nieruchomości lub realizacja remontu są najczęstszymi przesłankami starania się o kredyt hipoteczny. Jakie dokumenty musimy w związku z tym zgromadzić? Przy zakupie domu czy mieszkania z rynku pierwotnego są to:

 • umowa przedwstępna z deweloperem,
 • dowód wpłaty zaliczki lub zadatku,
 • potwierdzenie posiadania wkładu własnego,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • wypis dewelopera z KRS,
 • pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera,
 • oświadczenie dewelopera na bankowym druku.

Przy rynku wtórnym sytuacja wygląda bardzo podobnie. By otrzymać kredyt hipoteczny, dokumenty powinny być następujące:

 • umowa przedwstępna ze sprzedawcą,
 • dowód wpłaty zaliczki lub zadatku,
 • potwierdzenie posiadania wkładu własnego,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • dokumenty potwierdzające prawo do sprzedaży dla sprzedawcy,
 • zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami,
 • wycena bankowa nieruchomości.

Ubezpieczenie

Po otrzymaniu tych dokumentów bank przechodzi do badania wniosku i sprawdzania, czy możesz otrzymać kredyt hipoteczny. Czasami niezbędne jest również wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia (szczególnie w przypadku niższego wkładu własnego lub korzystania z programów rządowych). Do najpopularniejszych produktów tego typu należą ubezpieczenia:

 • niskiego wkładu własnego,
 • na życie,
 • od utraty pracy,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków.

Starając się o kredyt hipoteczny, dokumenty dotyczące drugiego rodzaju produktu powinny zostać dostarczone wraz z wnioskiem bankowym o udzielenie zobowiązania.

Co warto wiedzieć o kredycie hipotecznym? Przydatne definicje 

Stopa procentowa

Jednym z bardzo ważnych terminów, które trzeba znać, jest stopa procentowa. To inaczej cena, którą bank życzy sobie za udostępnienie własnego kapitału osobom trzecim, czyli kredytobiorcy. Wyrażona jest jako procent i stosuje się ją w ujęciu rocznym. Jej wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej i dana instytucja finansowa.

WIBOR

Innym pojęciem jest tzw. WIBOR. To średnia cena, za którą banki są w stanie pożyczać sobie pieniądze. Stopa tej stawki zmienia się codziennie, ale możesz spotkać się również ze wskaźnikiem WIBOR jednomiesięcznym (WIBOR 1M), trzymiesięcznym (WIBOR 3M) czy półrocznym (WIBOR 6M). Wzrost tej stopy ma również wpływ na wysokość Twojej raty. Decydując się na kredyt hipoteczny, dokumenty powinny jasno wskazywać, według jakiego WIBOR-u będzie wyliczane nasze oprocentowanie. Przykładowo, jeśli jest to wskaźnik półroczny, bank daje nam gwarancję, że nasze miesięczne zobowiązania nie zmienią się przez co najmniej 6 miesięcy.

WIRON

Zgodnie z zapowiedziami, dotychczas stosowany WIBOR, ma wkrótce zostać zastąpiony przez WIRON (prawdopodobnie mówimy tu o wejście w życia z datą 1 stycznia 2025 roku). Kluczową różnicą pomiędzy WIBOR a WIRON jest metoda ich kalkulacji. WIBOR bazuje głównie na deklarowanych stawkach międzybankowych, niekoniecznie na tych rzeczywiście stosowanych. Z kolei WIRON jest obliczany wyłącznie na podstawie rzeczywistych transakcji depozytowych typu overnight, dokonywanych zarówno między instytucjami finansowymi, jak i pomiędzy bankami a firmami. W efekcie WIRON jest bardziej precyzyjny i bezpieczniejszy.

Z pewnością spotkasz się również z pojęciami: oprocentowania, marży i prowizji banku. Wszystkie one stanowią koszt kredytu hipotecznego. Jakie dokumenty jasno wskazują ich obecność? Jest to umowa zaciągnięcia zobowiązania. Czym dokładnie są?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Na oprocentowanie składa się wszystko to, co zostało omówione wcześniej – stopy procentowe NBP i WIBOR, ale również indywidualna stawka narzucona przez bank. Konieczne będzie uiszczenie dodatkowych opłat w postaci marży i prowizji banku.

Prowizja

Prowizja jest jednorazowa i stanowi procent od udzielanej wartości kredytu hipotecznego. To często bardzo wysoka kwota, która wynosi nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Marża

Marża natomiast jest stałą, roczną częścią oprocentowania, która się nie zmienia. Wszystkie te koszty sumują się na tzw. RRSO – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Porównując kredyty hipoteczne o tej samej kwocie i długości trwania, powinniśmy porównywać właśnie rzeczywiste oprocentowanie.

Rata równa i rata malejąca

Zaciągając zobowiązanie na kupno mieszkania większość z nas skupia się na tym, aby całkowity koszt kredytu był jak najniższy, ale czasem nie zdajemy sobie sprawy, że wybór rodzaju raty również ma niebagatelne znaczenie. Kredyt możemy spłacać w ratach równych i malejących. Jaka jest między nimi różnica? Rata równa oznacza, że wysokość naszego comiesięcznego zobowiązania wobec banku jest taka sama. W praktyce wygląda to tak, że przez pierwsze lata spłacamy głównie odsetki, a jedynie małą część kapitału – dopiero potem sytuacja ulega odwróceniu.

Rata stała czy malejąca — która korzystniejsza? CZYTAJ WIĘCEJ

Natomiast rata malejąca polega na systematycznym spadku miesięcznego obciążenia. W tym przypadku część kapitałowa nie zmienia się przez cały czas trwania kredytu, a odsetki naliczane są od wartości kapitału, jaki jeszcze pozostał do spłaty. Ponieważ zmniejsza się on z każdym miesiącem, maleje również rata. Z finansowego punktu widzenia schemat rat malejących jest korzystniejszy, ponieważ oznacza niższe koszty kredytu. Jednak z drugiej strony stanowi znacznie większe obciążenie budżetu w początkowym okresie, dlatego nie decyduj się na ten wariant, jeżeli nie dysponujesz odpowiednim zapleczem kapitałowym. Ile można zaoszczędzić przy wyborze raty malejącej? Prezentujemy to na poniższym wykresie.

wysokość całkowitej spłaty kredytu - rata równa i malejąca

Wkład własny

To pojęcie nierozerwalnie związane z kredytem hipotecznym. Wkład własny oznacza kapitał, który musisz wyłożyć od razu przy zawieraniu umowy o udzielenie zobowiązania. Przepisy mówią, że musi on stanowić przynajmniej 20% całkowitej kwoty udzielanego kredytu. W nielicznych przypadkach może wynosić 10%. Można to rozumieć również w drugą stronę – wnosząc środki w wysokości przykładowo 20%, oznacza to, że bank skredytuje jedynie 80% wartości nieruchomości. Mówi o tym tzw. wskaźnik LTV (Loan To Value), który oznacza stosunek kwoty kredytu do ceny lokalu. Jest on ustalany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wkład własny kredytu hipotecznego – ile wynosi?

Wysokość wkładu własnego jest zależna od wielu czynników, takich jak:

 • stopy procentowe,
 • strach o sytuację gospodarczą,
 • przepisy narzucone przez KNF.

Ustanowiony odgórnie wkład własny kredytu hipotecznego wynosi 20% całkowitej kwoty udzielanego kredytu. Często jednak przeglądając oferty, możemy zauważyć obowiązek wniesienia niższej sumy pieniędzy – 10%. Jest to nazywane niskim wkładem własnym. Bank wówczas ma prawo i obowiązek zażądać od Ciebie dodatkowego zabezpieczenia. Najczęściej jest to realizowane właśnie poprzez ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, o którym pisałam wyżej.

Dlaczego wysoki wkład własny się opłaca?

Warto pamiętać, że im więcej wniesiesz na samym początku, tym niższa okaże się rata Twojego kredytu hipotecznego. Wkład własny jest zatem dobrą formą obniżenia kosztów zobowiązania. Możesz nie tylko zdecydować się na niższe miesięczne wpłaty, ale również na krótszy okres kredytowania. Dzięki temu będziesz w stanie wiele zaoszczędzić. Ile?

wpływ wkładu własnego na koszty całkowite kredytu

Jak widzisz na powyższej grafice, decydując się na produkt na 30 lat i kredytowanie wynoszące 270 tys. złotych o oprocentowaniu 5% w skali roku, będziemy musieli spłacić ok. 522 tysiące zł. Jeżeli jednak przy tych samych warunkach kredytu, Twój wkład własny będzie większy i wyniesie 100 tys. zamiast 30 tys. (tak jak w pierwszym przypadku), to zwrócisz do banku już tylko 387 tys. zł. Wniosek jest bardzo prosty – im wyższy wkład własny, tym niższe odsetki. Powyższy przykład jasno pokazuje, że dokładając dodatkowe 70 tys. do wkładu własnego, jesteś w stanie zaoszczędzić aż 135 tys. zł.

Jak obniżyć ratę kredytu? CZYTAJ

Czy tylko gotówka?

Wkład własny kredytu hipotecznego możesz wnosić nie tylko w formie gotówki, choć z pewnością ta forma jest najbardziej pożądana przez deweloperów czy sprzedawców z rynku wtórnego. Może to być:

 • inna nieruchomość,
 • udokumentowane koszty wznoszenia budynku,
 • polisa,
 • aktywa trzeciego filaru emerytalnego,
 • zaliczka wpłacona u dewelopera,
 • środki zgromadzone na książeczce mieszkaniowej.

Niestety nie możesz wykorzystać takich ruchomości jak samochód czy sprzęty elektroniczne lub elektryczne, a nawet papierów wartościowych GPW czy kryptowalut. Ich wartość jest dość niepewna i może gwałtownie zmieniać się z dnia na dzień. Wkład własny powinien być niezmienny przez długi okres – wykluczając oczywiście inflację.

Pamiętaj, że ceny mieszkań ciągle pną się w górę (choć są okresy niewielkich spadków w niektórych miastach), a to oznacza, że rośnie też wymagana kwota wkładu własnego. Kredyt hipoteczny jest trudniejszy do zaciągnięcia przez zaostrzoną politykę kredytową banków. Te wszystkie czynniki sprawiają, że zakup wymarzonych czterech kątów staje się coraz trudniejszy. Chcąc więc otrzymać atrakcyjny kredyt hipoteczny, wkład własny należy zacząć gromadzić dużo wcześniej.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Jeszcze nie tak dawno niemożliwe było zaciągnięcie zobowiązania hipotecznego bez wykazania wkładu własnego w wysokości 10-20% wartości nieruchomości. Parę lat temu jednak, dzięki programom rządowym, brama do takiej możliwości otworzyła się dla kredytobiorców, którzy nie zgromadzili wymaganej przez bank kwoty. 

Mowa tu oczywiście o popularnym programie Mieszkanie dla Młodych — w jego ramach młodzi, którzy marzyli o własnym 'm', a nie dysponowali wkładem własnym mogli otrzymać dofinansowanie. Jednak ta pomoc szybko dobiła do limitu udzielonych wniosków i na tę chwilę nie można załapać się już na tę formę finansowania.  

Można powiedzieć, że następcą programu stało się 'Mieszkanie bez wkładu własnego', w ramach którego wkład własny objęty jest gwarancją BGK, co oznacza, że jako kredytobiorca nie musisz wykładać pieniędzy z własnej kieszeni, natomiast może się to równać z wyższym kosztem kredytu.

Na podobnej zasadzie, jeżeli chodzi o wkład własny, działa niedawno uruchomiony program Bezpieczny kredyt 2 procent. Tutaj również obowiązują gwarancje BGK.

Zdolność kredytowa rynekpierwotny.pl

Jaka zdolność kredytowa jest wymagana?

Zdolność kredytowa jest związana z pojęciem każdego kredytu – nie tylko hipotecznego, choć bez wątpienia w tym przypadku budzi najwięcej emocji. Upraszczając pojęcie, jest to maksymalna suma pieniędzy, którą jest w stanie pożyczyć Ci bank na podstawie dostarczonych przez Ciebie dowodów (np. w postaci zarobków czy wkładu własnego).

Kredyt hipoteczny – wymagania

By otrzymać kredyt hipoteczny na daną nieruchomość, zdolność kredytowa kredytobiorcy musi wynosić tyle, ile chce otrzymać dofinansowania. Nie możemy starać się o zakup mieszkania w cenie 500 tysięcy, jeśli Twoje możliwości kredytowe wynoszą jedynie 300 tysięcy. Niestety niemożliwe jest dokładne wyliczenie zdolności. Każdy bank ma nieco inne wymagania i przykłada większą wagę do innych cech. Jeśli jeszcze przed wizytą w banku chcesz obliczyć szacunkową zdolność użyj kalkulatora dostępnego w sieci. W wyliczeniach najczęściej pod uwagę bierze się:

 • dochód kredytobiorcy,
 • opłaty stałe – za mieszkanie i utrzymanie,
 • posiadane ubezpieczenia,
 • pozostałe zobowiązania kredytowe,
 • cechy kredytu hipotecznego, o który się staramy.

By uzyskać kredyt hipoteczny, wymagania pewnego rodzaju muszą zostać spełnione – jak chociażby odpowiedni dochód, inne jedynie będą działały na naszą korzyść. Zdolność kredytowa może być liczona również z uwzględnieniem wielu innych czynników, takich jak liczba dzieci (mając na utrzymaniu dzieci, musisz liczyć się, że Twoja zdolność zostaje obniżona), wiek, czy miejsce zamieszkania.

Kredyt hipoteczny – zdolność zdolności nierówna

Starając się o zaciągnięcie tego typu zobowiązania, dobrze jest przeanalizować wiele ofert z różnych banków. Niektóre instytucje zupełnie inaczej wyliczają zdolność kredytową kredytu hipotecznego niż inne, przez co otrzymanie dofinansowania zakupu nieruchomości staje się o wiele prostsze. Różnica może czasem wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych, choć takie przypadki zdarzają się rzadko. Czasem jednak nawet 20 czy 30 tysięcy więcej zdolności kredytowej sprawi, że będziemy w stanie kupić wymarzone gniazdko.

Jak podnieść zdolność kredytową?

Istnieje wiele sposobów na poprawienie zdolności kredytowej. Najprostszą jest spłata dotychczasowych zobowiązań w postaci innych pożyczek czy kart kredytowych. Innym rozwiązaniem jest zmniejszenie sumy kredytowania. Najprościej to zrobić, wnosząc spory wkład własny. Dzięki temu bank skredytuje mniejszą sumę, która może zmieścić się w Twojej zdolności. Jeśli nie dysponujesz gotówką, możesz poszukać kredytu hipotecznego bez wkładu własnego w postaci pieniężnej lub, jeżeli spełniasz warunki, skorzystać z wcześniej wymienionych programów rządowych. Po więcej porad zapraszam do innego materiału.

Jak poprawić zdolność kredytową? ZOBACZ

Kredyt hipoteczny na mieszkanie czy kredyt hipoteczny na dom?

Kredyt hipoteczny, z racji swojej wysokości i okresu trwania, jest przyznawany na bardzo duże wydatki związane z nieruchomościami. Może być to:

 • kupno gotowej już nieruchomości z rynku pierwotnego,
 • kupno nieruchomości z rynku wtórnego,
 • samodzielna budowa domu,
 • cel remontowy.

Procedura we wszystkich tych przypadkach jest bardzo podobna. Największe różnice dotyczą dokumentów, które musisz złożyć.

Kredyt hipoteczny na mieszkanie – procedura

Decydując się na kredyt hipoteczny na mieszkanie, musisz najpierw znaleźć odpowiednią  lokalizację i podpisać z deweloperem lub sprzedawcą umowę przedwstępną. Bardzo często zdarza się, że wybierając lokal na rynku pierwotnym, kredytobiorca decyduje się na zakup lokalu w jeszcze niewybudowanym budynku. Dlaczego? Zdarza się, że w przedsprzedaży takie nieruchomości są zwyczajnie bardziej okazyjne cenowo. Nie ma to jednak żadnego wpływu na samą procedurę przyznawania kredytu.

Warto jednak wiedzieć, że taki kredyt nie zostanie przelany od razu w całej kwocie na konto dewelopera. Jest to wykonywane transzami i ma miejsce po oddaniu wskazanych w harmonogramie etapów prac budowy. Podobną procedurę zachowuje się  przy kredycie hipotecznym na dom budowany przez firmę zewnętrzną.

Kredyt hipoteczny na budowę domu rynekpierwotny.pl

Kredyt hipoteczny na budowę domu

Nieco inaczej wygląda procedura uzyskania kredytu hipotecznego na budowę domu. W pierwszej kolejności musisz mieć działkę budowlaną, na której możesz się wybudować dom. Oznacza to, że jeśli działka, którą posiadasz ma charakter rolny, taka budowa będzie niemożliwa. Prawdopodobnie możesz ją odrolnić i starać się o pozwolenie na budowę, jednak nie wszystkie działki można poddać temu procesowi. Jeżeli jednak działka ma charakter budowlany, w następnym kroku należy stworzyć projekt architektoniczny nieruchomości. Przyda się również kosztorys, który obejmie:

 • koszty konstrukcyjne,
 • ceny materiałów,
 • cenę robocizny,
 • standard wykończenia.

Niezbędny będzie też harmonogram wykonywania prac budowlanych. Dopiero z tymi dokumentami i pozostałymi, które zostały wymienione w poprzedniej części artykułu, możesz udać się do banku po kredyt hipoteczny na budowę domu. Jeśli decyzja banku okazała się pozytywna, kwotę otrzymasz w transzach – podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego na dom z rynku pierwotnego, który kupiłbyś gotowy od dewelopera. Kolejne przelewy zostaną wypłacone dopiero wtedy, kiedy zostanie zakończony pewien ustalony postęp prac. Nie warto więc spóźniać się z harmonogramem.

Etapy budowy domu od podstaw – harmonogram prac Czytaj więcej

Kredyt hipoteczny na remont

Najpopularniejsze są oczywiście kredyty hipoteczne na dom czy mieszkanie, ale niewiele osób wie, że można zaciągnąć również kredyt hipoteczny na remont nieruchomości. By móc się o niego starać, konieczne jest przedstawienie dokładnego kosztorysu i harmonogramu przeprowadzanych prac. Pamiętaj, że takie rozwiązanie opłaca się jedynie w przypadku wysokich kwot finansowania.

Kredyt hipoteczny na remont wiąże się również z wpisaniem banku do księgi wieczystej, a to stanowi dodatkowe koszty notarialne. Musisz  być świadomy, że z takiego zobowiązania nie możesz zakupić nowego telewizora czy lodówki. Wszystkie elementy, które znajdą się w kosztorysie, muszą obejmować tzw. środki trwałe. Są to materiały budowlane czy sanitariaty. Niektóre banki udzielą również kredytu hipotecznego na remont przy zakupie szaf, czy sprzętu AGD do zabudowy. Nie zdarza się to jednak często.

Kto może otrzymać kredyt?

Co do zasady, kredyt hipoteczny na mieszkanie może otrzymać każda osoba, która spełnia warunki określone przez dany bank i charakteryzuje się odpowiednią zdolnością kredytową. Największe szanse mają oczywiście osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i posiadające całkiem wysokie wynagrodzenie.

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? Sprawdź również

Dodatkową kartą przetargową jest bycie w związku małżeńskim. Czy jednak kredyt hipoteczny dla singla jest możliwy? Sprawdziliśmy szacunkową zdolność kredytową dla wybranych zawodów. 

szacunkowa zdolność kredytowa

Jak uzyskać kredyt hipoteczny dla singla?

Kredyt hipoteczny dla singla jest odbierany przez bank jako niepewny i obarczony o wiele większym ryzykiem. Wystarczy utrata pracy lub kłopoty zdrowotne, by zobowiązanie przestało być spłacane. Trudno jest również osiągnąć odpowiednią zdolność kredytową. Przyjmuje się, że koszty utrzymania jednej osoby są niewiele niższe niż dwójki. Nie oznacza to, że kredyt hipoteczny dla singla nie jest możliwy do uzyskania. Trzeba się jednak liczyć z wyższymi kosztami pozakredytowymi, takimi jak, chociażby:

 • ubezpieczenie od utraty pracy,
 • ubezpieczenie na życie.

Singiel musi wykazać się również sporymi dochodami. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kobiet w ciąży czy na urlopie macierzyńskim. Nieco lepiej jest w przypadku osób będących w nieformalnym związku, ale prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Kredyt hipoteczny można wziąć wspólnie, przez co zdolność kredytowa również jest rozdzielana na dwa. Koszty utrzymania spadają, a dodatkową kartą przetargową może być posiadanie wspólnego dziecka. Do niedawna jedynym wyjątkiem był kredyt z dopłatą od Państwa. Tutaj konkubenci nie mogli liczyć na ulgę — dzięki Bezpiecznemu Kredytowi 2 proc. taka sytuacja może mieć miejsce.

Kredyt hipoteczny dla młodych rynekpierwotny.pl

Kredyt hipoteczny dla młodych 

Najczęściej obserwujemy oferty kredytów hipotecznych dla młodych. Nic dziwnego – zobowiązanie zaciągane na kilkadziesiąt lat wymaga, by kredytobiorca był w stosunkowo młodym wieku. Czy jednak osoby starsze są pozbawione możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego? Wymagania zależą od konkretnej placówki bankowej, co do zasady jednak zwraca się uwagę, by zobowiązanie zostało spłacone według harmonogramu do momentu przejścia na emeryturę. Nawet więc osoba 50-letnia może starać się o hipotekę, ale tylko na okres około 10 lat.

Kredyt hipoteczny dla pracujących za granicą

Tyle samo emocji, co kredyt hipoteczny dla młodych, wywołuje kredyt hipoteczny dla pracujących za granicą. Uzyskanie takiego finansowania jest możliwe, ale trzeba szykować się na dodatkowe procedury. Liczba dokumentów, które musimy dostarczyć, jest dokładnie taka sama. W dokumentacji muszą znaleźć się: umowa o pracę lub kontrakt, zaświadczenie o dochodach i zeznania podatkowe. Zarabiając poza granicami naszego kraju, będą one jednak spisane w obcym języku, którego bank nie przyjmie. Dlatego kredyt hipoteczny dla pracujących za granicą jest możliwy do uzyskania dopiero po ich przysięgłym przetłumaczeniu na język polski. Co ciekawe, z reguły kwota kredytu, którą możemy uzyskać, jest niższa, niż gdybyśmy zarabiali w Polsce. Można jednak otrzymać dofinansowanie w obcej walucie, w której zarabiasz, co często jest atrakcyjną alternatywą. Taki stan rzeczy nie dotyczy jednak wszystkich walut, a jedynie tych najpopularniejszych. 

Dla kogo kredyt w obcej walucie?

Sytuacja frankowiczów jest chyba znana wszystkim, którzy ubiegają się o uzyskanie kredytu hipotecznego na dom czy mieszkanieZobowiązanie zostało udzielone w obcej walucie, która powinna być stabilna, jednak w pewnym momencie doszło do fluktuacji kursu. Raty kredytowe drastycznie wzrosły, a kredyty przestały być opłacalne. Czy więc kredyt w obcej walucie jest zyskowny i czy warto się na niego decydować? O tym zadecydowało za nas państwo.

Kredyt w walucie zarobków

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego banki nie mogą już udzielać kredytów w obcej walucie, jeśli potencjalny kredytobiorca zarabia w złotówkach. Tego prawa nie da się ominąć. Jedynym więc rozwiązaniem, by wziąć kredyt w obcej walucie, jest zarabianie w tej walucie. To doskonała opcja dla osób, które są zatrudnione poza granicami Polski, a chcą tutaj kupić nieruchomość. Oni z kolei, jeśli uzyskują dochody w euro, dolarach czy frankach, nie mogą skorzystać z kredytu hipotecznego w złotówkach.

Jak uzyskać kredyt w innej walucie rynekpierwotny.pl

Jak uzyskać kredyt walutowy? Sprawdź

Jak uzyskać kredyt w innej walucie?

Warto pamiętać, że nasza zdolność kredytowa przy zagranicznych zarobkach będzie niższa niż wynikałoby to ze zwykłego przewalutowania. Dzieje się tak, gdyż banki muszą założyć możliwość umocnienia się złotówki o 20%. Dotyczy to zarówno euro, jak i franków. Duży problem jednak mają osoby, które zarabiają w walucie, w której polskie banki nie finansują kredytów. Mowa tu chociażby o:

 • koronie duńskiej,
 • koronie islandzkiej,
 • koronie norweskiej.

Niestety nie otrzymają pomocy ani w złotówkach, ani w walucie, w której zarabiają. Jest tylko jedno rozwiązanie.

Dochody mieszane

Kredyt hipoteczny w złotówkach może być otrzymany przez osoby zarabiające w mało popularnych walutach, jeśli zaciągną zobowiązanie z kimś, kto otrzymuje dochód w polskiej walucie. Konieczne jest jednak, by polska pensja przewyższała zagraniczną. Jeśli otrzymałeś kredyt w obcej walucie, a w trakcie trwania zobowiązania zmieniła się waluta, w której zarabiasz, możesz wnioskować o przewalutowanie. Nie jest to jednak konieczne, choć często proponowane.

Na czym polega przewalutowanie kredytu? SPRAWDŹ

Kredyt hipoteczny: podsumowanie

Kredyt hipoteczny jest produktem finansowym, którego przyznanie często decyduje o losie i dalszym życiu. Każdy przecież chciałby mieć własne mieszkanie czy dom, zabezpieczoną przyszłość i możliwości rozwoju. Niestety otrzymanie go nie jest takie proste. Musisz szykować się na bardzo rozbudowane procesy biurokratyczne i spore koszty.

Warto również mieć na uwadze, że kupowane w ten sposób mieszkanie nie jest do końca Twoją własnością. Bank widnieje w księdze wieczystej nieruchomości, skutecznie blokując ważniejsze czynności związane z obrotem lokalem (np. jej łatwą sprzedaż). Decyzja o wzięciu kredytu hipotecznego powinna być dokładnie przemyślana i przekalkulowana. Przeanalizujesz wiele ofert, ich koszty i wymagania, jakie są przed Tobą stawiane. Pozwoli Ci to znaleźć instytucję, w której Twoja zdolność kredytowa jest największa, marża i prowizje bankowe najniższe, a wkład własny dość mocno zwiększy Twoje możliwości.

Warunki otrzymania kredytu hipotecznego z roku na rok zaostrzają się, sprawiając, że coraz mniej osób może pozwolić sobie na taki produkt finansowy. Czy to jednak oznacza, że warto odpuścić sobie zaciąganie zobowiązania? Z pewnością nie. Musisz jednak być świadomy całego ryzyka i niebezpieczeństwa. Zanim podpiszesz końcową umowę, naucz się wszystkich pojęć kredytowych. Dzięki temu będziesz mógł swobodnie rozmawiać z doradcą finansowym czy obserwować zmiany sytuacji na rynku gospodarczym.

Ewelina Zajączkowska
Ewelina Zajączkowska

Jako copywriter i PR-owiec, od ponad 7 lat pomaga nieruchomościom w tworzeniu wizerunku i podnoszeniu sprzedaży za pomocą treści. Dobra znajomość rynku nieruchomości oraz umiejętność analizowania i łączenia faktów sprawia, że tworzy merytoryczne teksty, pomagające zrozumieć mechanizmy rynkowe. Prywatnie entuzjastka śpiewu i gry na ukulele.

Załącznik do pobrania
 • Poradnik: Kredyt hipoteczny krok po kroku
  Pobierz

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: