Ile kosztuje pozwolenie na budowę: koszt pozwoleń na budowę domu i garażu

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Data publikacji: 29.02.2024, Data aktualizacji: 01.03.2024

9 minut czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 303 głosów

Ile kosztuje pozwolenie na budowę: koszt pozwoleń na budowę domu i garażu
Zastanawiasz się, ile kosztuje pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego w 2024 r.? Co realnie wpływa na całkowity koszt? Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu i garażu? Sprawdź na RynekPierwotny.pl.

Posiadanie własnego domu jest marzeniem wielu osób. To finansowa i logistyczna układanka, która wymaga starannego opracowania. Jak stworzyć wymarzony projekt? Jaki jest koszt pozwoleń na budowę domu i budynków gospodarczych? Podpowiadamy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • kiedy potrzebne jest zezwolenie na budowę;
 • jakich formalności należy dopełnić;
 • ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę – kiedy jest wymagane?

W 2023 r. weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym nie trzeba uzyskać pozwolenia w przypadku budowy budynków mieszkalnych o powierzchni powyżej 70 metrów kwadratowych oraz obiektów rekreacyjnych, tzw. domków letniskowych. Po nowelizacji prawa budowlanego można wybudować maksymalnie dwupiętrowy dom bez pozwolenia. O wydanie zaświadczenia nie trzeba wnioskować, jeśli budynek zostanie przeznaczony na własny użytek. Z reguły wystarczy dokonać zgłoszenia budowy lub robót budowlanych.

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę Sprawdź

Wniosek o pozwolenie należy złożyć w przypadku, gdy planowana jest realizacja inwestycji budowlanej składającej się z większej ilości obiektów. Do tego należy dołączyć odpowiednią dokumentację. Pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku realizacji budynku mieszkalnego, biurowego albo przemysłowego. W przypadku budowy zespołu obiektów mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Wniosek o pozwolenie na budowę trzeba też złożyć, jeśli właściciel nieruchomości chce zmienić sposób użytkowania istniejącego obiektu budowlanego (lub jego części), ale wymaga to przeprowadzenia robót budowlanych.

Wzór zgłoszenia robót budowlanych Zobacz

Pozwolenie na budowę krok po kroku – koszty 2024

Na całkowity koszt realizacji inwestycji budowlanej składa się wiele czynników. Ile kosztują pozwolenia na budowę? Koszt wydania samego zaświadczenia nie jest wysoki. Wcześniej jednak trzeba postarać się o zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia nie są skomplikowane.

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek. Można to zrobić osobiście w urzędzie, listownie (załączając konieczną dokumentację) oraz elektronicznie - poprzez portal e-Budownictwo. Należy pamiętać, że składając wniosek elektronicznie, należy najpierw założyć Profil Zaufany, a także dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty.

Do wniosku konieczne jest załączenie projektu budowlanego. Oprócz tego wymagane jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzja warunkach zabudowy, jeśli nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Do wniosku trzeba też załączyć oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Oprócz tego do wniosku dołącza się też:

 • zaświadczenie o uprawnieniach posiadanych przez architekta budowlanego,
 • zgodę właściciela działki na realizowanie inwestycji budowlanej,
 • zgodę zarządcę drogi na połączenie jej z działką (o ile konieczne jest połączenie działki z drogą krajową lub wojewódzką).

Zazwyczaj pozwolenie na budowę wydaje starosta lub prezydent miasta. W niektórych przypadkach to jednak urząd wojewódzki (wojewoda) wydaje pozwolenie na budowę - dotyczy to jednak wyłącznie bardziej skomplikowanych inwestycji, których prywatni inwestorzy nie dokonują na własny użytek. Należy pamiętać, by wniosek złożyć do starostwa lub urzędu właściwego dla nieruchomości, na której realizowana ma być budowa.

zezwolenie na budowę - kiedy jest wymagane?

Co istotne, budowę domu jednorodzinnego czy innego obiektu, który wymaga pozwolenia, można rozpocząć dopiero po otrzymaniu decyzji. Decyzja administracyjna uprawomocnia się po upływie 14 dni od doręczenia jej wszystkim stronom. Tym samym inwestor ma 14 dni na wniesienie ewentualnego odwołania, jeśli otrzymał odmowę.

Ile ważne jest pozwolenie na budowę domu? Decyzja nie jest bezterminowa; ważna jest jedynie przez trzy lata od momentu uzyskania pozwolenia. Inwestor, który uzyskał decyzję już jakiś czas temu i chce upewnić się, że jest ona nadal ważna, może skorzystać z rejestru znajdującego się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wystarczy wpisać odpowiednie pola w wyszukiwarkę, by znaleźć decyzję lub zezwolenie na budowę domu.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę domu?

Koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu nie są wbrew pozorom wysokie. Koszt uzyskania wydania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wynosi 17 zł (wydanie zaświadczenia). Trzeba jednak mieć na uwadze, że koszt ten będzie wyższy, jeśli chodzi o budowę budynku, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. W tym przypadku opłata za pozwolenie wynosi złotówkę od każdego metra kwadratowego, jednak nie może przekroczyć 539 zł. O ile jednak koszt wydania pozwolenia nie jest wysoki, o tyle inwestor ponosi też szereg opłat skarbowych.

Ile wynosi opłata skarbowa za pozwolenie na budowę? Na przykład decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to koszt 598 zł; z kolei za zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu projektu architektoniczno-budowlanego należy zapłacić 47 zł.

formalności - pozwolenie na budowę

Koszty pozwolenia na budowę domu

Koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu nie są wbrew pozorom wysokie. Koszt uzyskania wydania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wynosi 17 zł (wydanie zaświadczenia). Trzeba jednak mieć na uwadze, że koszt ten będzie wyższy, jeśli chodzi o budowę budynku, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. W tym przypadku opłata za pozwolenie wynosi złotówkę od każdego metra kwadratowego, jednak nie może przekroczyć 539 zł. O ile jednak koszt wydania pozwolenia nie jest wysoki, o tyle inwestor ponosi też szereg opłat skarbowych.

Ile wynosi opłata skarbowa za pozwolenie na budowę? Na przykład decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to koszt 598 zł; z kolei za zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu projektu architektoniczno-budowlanego należy zapłacić 47 zł.

Dodatkowe opłaty skarbowe trzeba też uiścić, jeśli konieczne jest przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby (koszt 56 zł) czy przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu (90 zł). Łączny koszt związany z otrzymaniem pozwolenia na budowę może być zatem dość wysoki.

Ile trzeba zapłacić za przeniesienie pozwolenia na budowę? Koszty, jakie należy doliczyć, wynikają z opłat skarbowych. Za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby zapłacimy 56 zł, natomiast na rzecz innego podmiotu 90 zł. Na łączny koszt uzyskania pozwolenia na budowę wpływa wiele elementów. Może okazać się dość wysoki w przypadku, gdy zdecydujemy się skorzystać z usług firmy załatwiającej pozwolenia na budowę. Cena za wykonawstwo jest zazwyczaj ustalana indywidualnie.

koszty pozwolenia na budowę domu

Projekt budowlany

Inwestor, który stara się o pozwolenie na budowę domu, składa nie tylko wniosek, ale i odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest projekt budowlany.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane obowiązująca od 19 września 2021 r. przyniosła zmiany w statusie projektu budowlanego; obecnie projekt podzielony jest na trzy części:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny.

Warto przy tym wiedzieć, że organ, który analizuje wniosek, nie bada projektu technicznego. Sprawdza jedynie uprawnienia osoby, która go podpisała. Tym samym inwestor nie przedkłada projektu technicznego do organu.

Inwestor składa wniosek i trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z pozostałymi załącznikami. Jeden egzemplarz, po potwierdzeniu, jest przeznaczony dla inwestora, dwa pozostałe - dla organu zatwierdzającego projekt i dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

Zgodnie z przepisami, zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, a także do skomplikowania planowanych prac budowlanych.

W kwestii projektu budowlanego warto wspomnieć również o tym, że obecnie dużą popularnością cieszą się domy z gotowego projektu budowlanego - ze względu na fakt, że takie projekty są powtarzalne (i przygotowywane tylko jeden raz, a sprzedawane wielu klientom) są znacznie tańsze. Osoby, które zdecydują się na budowę wymarzonego domu z gotowego projektu, muszą jednak pamiętać, że konieczna jest adaptacja projektu. Koniecznie należy sprawdzić, czy projekt budowanego domu jest zgodny z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy.

Koszt gotowego projektu budowlanego oscyluje zazwyczaj w granicach 2000-4000 zł. Indywidualny projekt budowlany będzie znacznie droższy - a jego cena zaczyna się najczęściej od 7000 zł.

Zanim jednak projekt budowlany powstanie, konieczne jest zajęcie się innymi formalnościami, które są związane z budową domu.

projekt budowlany

Mapa do celów projektowych

Aby projekt domu mógł zostać zrealizowany, najpierw musi powstać mapa do celów projektowych. Sporządzana jest na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Jeśli dla danego terenu nie ma mapy zasadniczej, mapę projektową sporządzona się na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Koszt mapy zaczyna się od 600 zł - ale może wynosić znacznie więcej, jeśli konieczne będzie wykonanie wznowienia granic.

Ekspertyza stanu obecnego

Czasem przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę konieczna może być również ekspertyza dotycząca stanu obecnego. Zleca się ją, gdy inwestor chce dokonać przebudowy, nadbudowy czy rozbudowy istniejącego już budynku. Zazwyczaj ekspertyzę zleca się temu samemu podmiotowi, który ma zająć się przygotowaniem projektu budowlanego. Koszt ekspertyzy to kwoty od 1500 zł w górę do nawet kilkuset tysięcy złotych w przypadku bardzo skomplikowanych obiektów.

Wypis i wyrys z MPZP

Aby projektant mógł przystąpić do pracy, potrzebuje też wytycznych, który musi przestrzegać - czyli planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestor musi zatem najpierw uzyskać w jednostce samorządu terytorialnego wypis MPZP. Koszt wypisu to co najmniej 70 zł. Kwota, jaką ostatecznie musi zapłacić inwestor, zależy od liczby stron, ale nie może jednocześnie przekroczyć 250 zł.

Co zawiera i ile kosztuje projekt budowlany? Sprawdź

Zezwolenie na zjazd z drogi

Czasem konieczne jest również uzyskanie zezwolenia na zjazd z drogi. Będzie to konieczne, jeśli działka, na której ma powstać inwestycja, nie posiada takiego zjazdu. Opłata skarbowa za zezwolenie to koszt w wysokości ok. 80 zł; inwestor zapłaci jednak znacznie więcej za projekt zjazdu (dodatkowe 1000 zł).

Mapa ewidencyjna i zasadnicza

Mapa ewidencyjna jest potrzebna, by geodeta mógł wykonać wspomnianą już wcześniej mapę do celów projektowych (która z kolei jest potrzebna architektowi, który sporządza projekt budowlany). Koszt wydania mapy ewidencyjnej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej może wynieść od 10 do 80 zł (w zależności od formatu i liczby kopii).

Jeśli inwestor potrzebuje z kolei decyzji o warunkach zabudowy (nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego), konieczne będzie najpierw uzyskanie mapy zasadniczej. Inwestor musi liczyć się z kosztem ok. 30-50 zł za format A4.

Koszty dodatkowe

Przy planowaniu budowy należy liczyć się z tym, że przedstawione powyżej koszty mogą nie być kosztami całkowitymi. W zależności od skali i charakteru inwestycji konieczne może być np. uzyskanie decyzji środowiskowej, operatu wodno-prawnego, opinii konserwatora zabytków czy innych decyzji.

Wzór wniosku o wypis i wyrys z MPZP Czytaj

Pozwolenie na budowę garażu – koszt całościowy

Mniejsze obiekty można budować na zgłoszenie. Niezbędne jest pozwolenie na budowę garażu o powierzchni powyżej 35 metrów kwadratowych. Może okazać się konieczne również w przypadku, gdy na działce stoją już inne obiekty na zgłoszenie, m.in. budynek gospodarczy. Ile kosztuje pozwolenie na budowę garażu blaszanego? Koszt wydania samego zaświadczenia jest zerowy, trzeba jednak doliczyć wydatek związany z pozyskaniem map geodezyjnych czy wyrysów z rejestru gruntów.

Sprawdź koszty projektu budowlanego.

Za projekt sporządzony przez architekta zapłacimy nawet 3000 złotych. Ile kosztuje pozwolenie na budowę garażu murowanego? W tym przypadku trzeba się liczyć z podobnym wydatkiem rzędu kilkaset złotych za dokonanie niezbędnych formalności.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę: podsumowanie

Aby otrzymać zgodę na budowę od starosty, wojewody lub prezydenta miasta należy zatem dopilnować wszystkich formalności – i liczyć się z tym, że dodatkowe koszty projektu budowlanego mogą sięgać od 20 do nawet 60 proc. jego wartości. Osoby, które nie mają doświadczenia w realizowaniu inwestycji budowlanych, powinny w pierwszej kolejności udać się do architekta, który wskaże, jakie dokumenty trzeba będzie zgromadzić do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę domu. Jaki jest koszt pozwolenia na budowę domu? Wiele zależy od rodzaju planowanej inwestycji budowlanej.

Szukasz gotowych inwestycji? Sprawdź oferty nowych domów na sprzedaż!

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Dziennikarka, redaktorka, copywriterka. Specjalizuje się w tematyce nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz aranżacji wnętrz. Z portalem RynekPierwotny.pl i GetHome.pl współpracuje od 2019 roku.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

1 Komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
 • Zenon45

  W 2015 roku dokonano nowelizacji prawa budowlanego, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych oraz obowiązku zgłaszania rozpoczęcia robót budowlanych wystarczy zgłoszenie, ale to dotyczy nie wszystkich obiektów, tutaj więcej: www.stampler.pl/porady,budowa-domu

  12 września 2019, 13:17

Artykuły powiązane

Nagrody i wyróżnienia

nagroda forbes 2022
nagroda forbes 2021
nagroda digital excellence awards 2022
nagroda laur klienta 2023
nagroda dobry pracodawca 2023
nagroda gazele biznesu 2023
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: