Największa oferta mieszkań i domów od deweloperów Sprawdź dlaczego możesz nam zaufać?

RynekPierwotny.pl prezentuje atrakcyjne oferty wprost od deweloperów.

Bez pośredników i bez prowizji

Bez pośredników
i bez prowizji

Nie jesteśmy agencją
nieruchomości.
Prezentujemy najlepsze oferty
bezpośrednio od deweloperów.

Szybka odpowiedź od dewelopera

Szybka odpowiedź
od dewelopera

Na Twoje zapytanie większość
deweloperów odpowie w ciągu godziny.
Niektórzy przedstawią Ci ofertę już
kilka minut po otrzymanym zgłoszeniu.

Precyzyjna wyszukiwarka ofert

Precyzyjna
wyszukiwarka ofert

Używaj wyszukiwarki, a odkryjesz
wiele atrakcyjnych nieruchomości.
Jeśli nie masz czasu skorzystaj z opcji
„Znajdziemy dla Ciebie”.

Pytania i odpowiedzi

Jakie są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego?

Coroczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uzależnione są od celu, na jaki nieruchomość została oddana. W celu mieszkaniowym jest to 1% ceny nieruchomości. Termin płatności opłat rocznych upływa z końcem marca każdego roku.

Jak negocjować cenę z deweloperem? Jakich użyć argumentów?

Przystępując do negocjacji należy rozpoznać cel i motywację drugiej strony, gdyż wszystko może być zależne od tego jak popularna jest nieruchomość i na jakim etapie sprzedaży jest dane mieszkanie. Negocjować należy wszystkie elementy, które będą składać się na ogólny zysk z mieszkania. Argumenty negocjacyjne należy wysnuć samemu, po rozpoznaniu sytuacji.

Co wpływa na cenę mieszkania, oprócz lokalizacji?

Wycena nieruchomości to kwestia bardzo zindywidualizowana, która zależy od konkretnych cech danego lokalu. Istnieje kilka stałych kryteriów mających główny wpływ na ustalenie ceny mieszkania. Są to poza lokalizacją: piętro, rozkład mieszkania, materiał z jakiego zbudowany jest budynek, standard nieruchomości.

Jaka jest różnica między zaliczką a zadatkiem?

Zadatek różni się od zaliczki tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu wykonania umowy od takiej umowy odstąpić, a otrzymany zadatek zachować. Natomiast jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej . Zaliczka jest po prostu zwracana, bez dodatkowych konsekwencji.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca (prawo własności)

Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców stanowi, że nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Warto zapoznać się z artykułem: http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/prawo-i-podatki/cudzoziemcy-wykorzystuja-luki-w-polskim-prawie-do-nabywania-ziemi-w-polsce/3154/?phrase=cudzo&parent=wiadomosci

Odbiór techniczny lokalu. Ile czasu ma deweloper na usunięcie usterek technicznych?

Czas ten określony jest w umowie przedwstępnej. Najczęściej jest to 1 miesiąc od podpisania protokołu odbioru technicznego. Jak prawidłowo przeprowadzić odbiór techniczny dowiesz się z artykułu: http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/porady/odbior-techniczny-mieszkania/1620/

Rękojmia dewelopera (co to jest, co obejmuje, ile trwa, o co w niej chodzi):

Od 25 grudnia 2014 obowiązuje pięcioletni okres rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. Klienci deweloperów mają zatem o 2 lata dłużej na wykrycie i zgłoszenie ewentualnych usterek w mieszkaniu lub częściach wspólnych budynku. Więcej w artykule: http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/prawo-i-podatki/zmiany-w-rekojmi-za-wady-mieszkania/3020/?phrase=r%C4%99kojmia&parent=wiadomosci

Specyfikacja techniczna - co to jest i co zawiera?

Specyfikacje techniczne spełniają ważną rolę pozwalającą na określenie tych wymagań odnośnie rozpatrywanego przedsięwzięcia, które trudno jest przedstawić na rysunkach opracowanych w ramach projektu budowlanego i projektu. Zawierają m.in. określenie przedmiotu przedsięwzięcia i zasady prowadzenia robót budowlanych.

Gdzie można znaleźć podstawowe informacje o deweloperze. Prospekt informacyjny - co to jest i jakie informacje zawiera?

Prospekt informacyjny to zbiór informacji, na podstawie których klient ma możliwość porównania przedsięwzięć realizowanych przez różnych deweloperów w celu podjęcia decyzji co do zawarcia konkretnej umowy. Więcej na temat prospektu w artykułach:  http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/prawo-i-podatki/jakie-informacje-powinien-dostarczyc-deweloper-osobie-zainteresowanej-kupnem-mie/2720/  http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/finanse/notarialne-koszty-prospektu-informacyjnego-sa-czesto-wyzsze-niz-sam-akt-notarial/1560/

Balkony/tarasy/ogródki czy wliczane są do powierzchni mieszkania i czy deweloper może pobierać za nie dodatkowe opłaty.

Wg przepisów nie są wliczane. Deweloper może jednak podwyższyć cenę mieszkania za większy ogródek lub balkon. W świetle przepisów prawa deweloper nie może jednak pobierać opłaty za dodatkowe powierzchnie. Warto przeczytać: http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/porady/balkon-taras-czy-loggia-czyli-dodatkowa-powierzchnia-naszego-mieszkania/144/

Jakie dodatkowe opłaty musi ponieść kupujący (garaż, komórka, akt notarialny...)

Prosta czynność, jaką jest zakup wybudowanego już mieszkania, może wiązać się z wieloma dodatkowymi kosztami, o których wcześniej musimy pamiętać. Więcej w artykule: http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/rynek-mieszkaniowy/nabywca-nowego-m-nie-uniknie-dodatkowych-oplat/2122/ http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/finanse/jakie-opaty-przy-zakupie-mieszkania/19/?phrase=op%C5%82aty&page=2&parent=wiadomosci

TBS - co to jest i gdzie można spotkać takie mieszkania?

TBS czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego ma służyć budowaniu domów mieszkalnych i ich eksploatacji w formie najmu. Towarzystwa te skierowane są do osób niezamożnych lub takich które nie mają szansy uzyskać kredytu hipotecznego. Więcej w artykule: http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/porady/komu-przysluguje-mieszkanie-od-tbs/2187/?phrase=bezczynszowe&parent=wiadomosci Warto zapoznać się z artykułem: http://rynekpierwotny.pl/wiadomosci/porady/komu-przysluguje-mieszkanie-od-tbs/2187/

Co zawiera stan deweloperski mieszkania?

„Stan deweloperski” to najbardziej podstawowa wersja mieszkania, która obejmuje całkowite wykończenie budynku z zewnątrz, drzwi zewnętrzne, rozprowadzenie wszystkich instalacji bez ich zakończenia odpowiednią armaturą sanitarną bądź elektryczną, montaż stolarki okiennej, parapety wewnętrzne, grzejniki c.o. bądź ogrzewanie podłogowe, ściany przygotowane do pomalowania bądź pomalowane jednokrotnie na biało, przygotowanie posadzek do położenia podłóg. Więcej:http://rynekpierwotny.pl/blogi/blogi-ekspertow/w-poszukiwaniu-mieszkania/jaki-standard-reprezentuje-stan-deweloperski/8/

Płatność w transzach: co jaki czas należy płacić, przy jakich etapach budowy...

Dokładne określenie okoliczności, w jakich powinno dojść do zapłaty każdej transzy powinno znaleźć się w umowie przedwstępnej. Chodzi tu o sprecyzowanie zakresu prac, jakie powinny być wykonane przez dewelopera na kolejnym etapie budowy, terminu, kiedy powinno to nastąpić, terminu, w jakim klient powinien dokonać płatności, a także kwoty każdej transzy. Zakończenie każdego z etapów budowy, które warunkuje zapłatę kolejnej transzy, powinno być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

Czym się różni komórka lokatorska od piwnicy?

Termin piwnica jest jednoznaczny z pomieszczeniami umieszczonymi na poziomie -1, komórka lokatorska może być zlokalizowana zarówno na kondygnacjach poniżej 0, 0 jak i wyżej.

Czy własność gruntu może wpływa na wysokość ponoszonych opłat?

Deweloper musi kupić grunt na którym zamierza budować inwestycję lub stać się użytkownikiem wieczystym takich gruntów. Jeśli kupi i zapłaci z pewnością koszt ten zostanie wliczony w cenę mieszkań. W przypadku użytkowania kupujący tj. przyszły właściciel mieszkania będzie zobowiązany do corocznych płatności z tytułu użytkowania wieczystego.

Jakie ograniczenia wynikają dla właściciela mieszkania z użytkowania wieczystego?

Ograniczeń w korzystaniu z mieszkania, które znajduje się w inwestycji wybudowanej na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym nie ma. Tak samo korzystamy z takiego mieszkania jak i z mieszkania, które znajduje się w inwestycji wybudowanej na gruncie będącym własnością dewelopera. Nie ma również ograniczeń co do rozporządzania i zbywania takiego mieszkania. Istotną różnicą jest tylko to, że w przypadku własności płacimy co roku podatek do kasy organu samorządowego, natomiast w przypadku użytkowania wieczystego uiszczamy opłaty roczne.

Co to jest użytkowanie wieczyste?

Prawo władania nieruchomością, będącą własnością skarbu państwa. Zakup mieszkania w inwestycji wybudowanej na działce będącej w użytkowaniu wieczystym wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czego nie ma w przypadku własności gruntów, na których wybudowana jest inwestycja. Użytkowaniem wieczystym objęte są najczęściej grunty w centrach miast, czyli najbardziej atrakcyjne i przynoszące dochód państwu.

Co to jest umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna to taka, w której deweloper zobowiązuje się „zarezerwować” dany lokal dla osoby dokonującej rezerwacji. Umowa ta może dotyczyć rezerwacji każdego lokalu (mieszkania, garażu, lokalu biurowego) i na dowolnym etapie budowy, chociaż najczęściej spotyka się zawieranie umów rezerwacyjnych albo przed rozpoczęciem procesu budowy, albo na samym jej początku, czyli na tzw. etapie dziury w ziemi. Umowę rezerwacyjną zawiera się najczęściej na określony czas i wiąże się z wpłatą zaliczki.

Co to jest umowa ostateczna przeniesienia własności?

Umowa ostateczna przeniesienia własności, na mocy której deweloper przenosi własność mieszkania (lokalu) na kupującego nazywana jest umową ostateczną albo umową przyrzeczoną. Zawierana jest w formie aktu notarialnego. Jej treść jest bezpośrednio powiązana z treścią umowy deweloperskiej. Dzięki tej umowie następuje:  ustanowienie odrębnej własności lokalu, czyli założenie dla mieszkania osobnej księgi wieczystej, dzięki czemu staje się ono bytem prawnym niezależnym od reszty nieruchomości (gruntu i budynku),  przypisanie mieszkaniu odpowiedniego udziału w nieruchomości wspólnej (gruncie i budynku) – dzięki czemu kupujący staje się ich współwłaścicielem.  przeniesienie własności mieszkania na kupującego. Jeśli zakup mieszkania (domu) jest finansowany z kredytu, to podczas zawierania umowy będzie ustanawiana hipoteka na rzecz banku (chociaż można to też zrobić później).

Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin portalu

Masz więcej pytań?
Szukasz odpowiedzi?
Napisz do nas!