Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Jak dostać mieszkanie za remont: na czym polega program i kto może skorzystać?

Daniel Grzegorzek
Daniel Grzegorzek

Data publikacji: 23.04.2024, Data aktualizacji: 06.05.2024

9 minut czytania

Średnia ocen 5/5 na podstawie 6 głosów

Mieszkanie za remont: Kraków, Katowice, Wrocław, Warszawa i inne miasta w programie "Mieszkania za remont"
Mieszkanie za remont to program, który zakłada wynajem lokalu od miasta na preferencyjnych warunkach. Mieszkanie za remont realizuje Kraków, Wrocław, Katowice, Warszawa. Sprawdzamy warunki programu.

Chciałbyś wynająć mieszkanie, lecz nie możesz sobie na to pozwolić ze względu na wysokość czynszu? Możesz skorzystać z programu Mieszkanie za remont. Umożliwia on wynajem od miasta lub gminy lokalu przeznaczonego do remontu. Pozwoli ci to uzyskać preferencyjne warunki najmu.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • jakie są zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta lub gminy w ramach programu Mieszkanie za remont,
 • kto może wziąć udział w programie Mieszkanie za remont,
 • jakie są zasady korzystania z lokalu po jego wyremontowaniu,
 • na jaki okres można podpisać umowę najmu,
 • czy Ukrainiec może wziąć udział w programie Mieszkanie za remont,
 • czy możliwy jest wykup wyremontowanego mieszkania od miasta na własność,
 • jak złożyć wniosek o przystąpienie do programu Mieszkanie za remont.

Na czym polega program Mieszkanie za remont?

Program Mieszkanie za remont polega na możliwości wynajęcia na preferencyjnych warunkach mieszkania znajdującego się w zasobie mieszkaniowym gminy lub miasta w zamian za przeprowadzenie w nim remontu.

Szczegółowe zasady programu Mieszkanie za remont mogą się różnić w zależności od samorządu, który go organizuje. Najemca musi wykonać remont lokalu z własnych środków i nie może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. Komunalne mieszkanie w zamian za remont można wynająć w ramach bezterminowej umowy najmu lokalu. Korzystając z programu Mieszkanie za remont płacimy znacznie niższy czynsz w porównaniu do ofert rynkowych. Można też uzyskać okresowe zwolnienie z jego regulowania, zwykle do czasu ukończenia prac remontowych. Aby w przyszłości wymienić lokal mieszkalny na inny (np. po zmianie sytuacji życiowej), trzeba uzyskać zgodę gminy lub miasta.

Program Mieszkanie za remont organizuje wiele polskich miast i gmin, m.in. Warszawa, Katowice, Szczecin, Jaworzno, Gdańsk, Łódź, Zgierz czy Sosnowiec.

Kto może skorzystać z programu Mieszkanie za remont?

Jak ubiegać się o mieszkanie komunalne w ramach programu Mieszkanie za remont? Jakie warunki trzeba spełnić? Aby otrzymać mieszkanie komunalne za remont, należy spełnić wymagania określone przez dane miasto lub gminę. Najczęściej wnioskodawca musi:

 • przebywać na obszarze danego miasta lub gminy z zamiarem stałego zamieszkania,
 • uzyskiwać miesięczne dochody na określonym poziomie – zwykle progi wynikają z wysokości minimalnej emerytury,
 • dysponować wystarczającymi środkami na przeprowadzenie remontu i spłatę czynszu,
 • nie mieć prawa własności ani współwłasności do innego mieszkania,
 • wywiązać się ze wszystkich zaległości względem gminy z tytułu najmu.

Czy mieszkanie za remont dla Ukraińców jest możliwe? Najczęściej samorządy dopuszczają mieszkanie za remont dla Ukraińców - pod warunkiem, że są zameldowani w Polsce na pobyt stały. Niektóre gminy i miasta wymagają również posiadania polskiego obywatelstwa.

Organizatorzy programu przyznają punkty za spełnienie określonych kryteriów przed przystąpieniem do programu Mieszkanie za remont. Punktacja jest naliczana za wywiązanie się z każdego warunku. Dodatkowo premiowane są m.in. osoby niepełnosprawne, bezdomne czy prowadzące wieloosobowe gospodarstwo domowe.

Jak złożyć wniosek o mieszkanie za remont?

Aby dostać mieszkanie socjalne do remontu, trzeba wnioskować o udział w programie. Wniosek najczęściej trzeba osobiście złożyć w urzędzie miasta lub gminy, lecz w niektórych lokalizacjach możliwe jest przesłanie go online – przez profil zaufany. Samorządy wymagają też dodatkowych dokumentów, w tym:

 • oświadczenia o posiadaniu wystarczających środków na remont,
 • oświadczenia o nieposiadaniu lokalu mieszkalnego na własność lub współwłasność,
 • zaświadczenia o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Wnioskodawcy, którzy zakwalifikują się do programu Mieszkanie za remont, otrzymają listę dostępnych lokali i będą mogli dokonać ich oględzin przed przystąpieniem do remontu mieszkania.

Ile kosztuje remont: ceny robocizny i materiałów na mieszkanie 40, 50, 60 m2 Sprawdź

Jakie są warunki przeprowadzenia remontu mieszkania? Uczestnik programu powinien wykonać remont zgodnie z zapisami umowy. Zwykle jest w niej precyzyjnie określony zakres prac oraz termin ich zakończenia.

Jak dostać dofinasowanie na remont Program Małych Ulepszeń?

W niektórych lokalizacjach najemcy mogą dodatkowo ubiegać się o dofinansowanie do remontu w ramach Programu Małych Ulepszeń. Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na wykonanie łazienki lub WC, zastąpienie kotła na paliwo stałe innym źródłem ogrzewania, a także na legalizację samodzielnie wykonanych ulepszeń.

Jak skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Małych Ulepszeń? Aby otrzymać środki z Programu Małych Ulepszeń, należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta wniosek i spełnić wszystkie wymagania. Po uzyskaniu lokalu uczestnik programu podpisuje umowę o prace remontowe i składa wniosek o refundację wykonanych ulepszeń.

Czy mieszkanie za remont można wykupić na własność?

Niektóre gminy i miasta oferują możliwość wykupu tym najemcom, którzy przez kilka lat wynajmują udostępnione mieszkanie za remont. Warunki takiej transakcji są preferencyjne. Można nabyć prawo własności bez ponoszenia dużego wydatku. Uczestnik programu zazwyczaj może bezterminowo wynajmować mieszkanie za remont - wykup jest dobrowolny.

Mieszkanie za remont

Czy warto starać się o mieszkanie za remont? Warto starać się o mieszkanie w zamian za remont, ponieważ można dzięki temu wynająć lokal od miasta na preferencyjnych warunkach – zwykle w ramach bezterminowej umowy najmu.

Mieszkanie za remont Kielce – Miejski Zarząd Budynków

Mieszkańcy Kielc mogą wynająć od miasta pustostany do remontu, jeśli spełnią podstawowe warunki, w tym dotyczące kryterium dochodowego. Średni dochód na członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 100%-150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 150-250% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków lub Urzędu Miasta Kielce. Wnioskodawca ma możliwość wskazania maksymalnie trzech adresów mieszkań do remontu.

Mieszkanie za remont Katowice

Urząd Miasta Katowice ogłosił już 22. edycje programu Mieszkanie za remont. Program ten kieruje do mieszkańców, którzy:

 • nie spełniają kryteriów ubiegania się o mieszkanie komunalne,
 • nie mają żadnego lokalu mieszkalnego na własność,
 • nie zalegają względem miasta z tytułu czynszu, zajmowania lokalu ani roszczenia regresowego.
 • nie są w stanie pozwolić sobie na zakup własnego lokum,
 • spełniają kryterium dochodowe – w ramach 22. edycji wynosi od 2641,44 zł do 7123,85 zł dla gospodarstwa 1-osobowego i między 1780,96 zł a 4630,50 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.

Mieszkania za remont w Katowicach dostępne w ramach 22. edycji programu mają metraż od 17 do 75 m2. Cena czynszu za 1 m2 wynosi od 3,51 zł do 7,11 zł. Po upływie 5 lat najemca może korzystnie wykupić lokal na własność.

Mieszkanie za remont Kraków

Do końca 2023 roku mieszkańcy Krakowa wyremontowali i wynajęli w ramach programu już 26 mieszkań. O lokal do wynajęcia w zamian za remont mogą ubiegać się osoby, które:

 • mieszkają na stałe w Krakowie,
 • nie mają prawa własności/współwłasności do lokalu mieszkalnego w Krakowie ani pobliskiej miejscowości,
 • spełniają kryterium dochodowe – 125%-300% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie 2-osobowym, 100%-250% w gospodarstwie wieloosobowym i 150-350% w jednoosobowym,
 • nie mają zaległości względem miasta z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego.

Czy warto wziąć kredyt na remont i wykończenie mieszkania? Sprawdź

Wyniki z listą osób zakwalifikowanych do programu Mieszkanie za remont w Krakowie pojawią się po weryfikacji złożonych wniosków. Faktyczny czas oczekiwania na decyzję jest uzależniony m.in. od liczby osób, które ubiegają się o mieszkanie za remont. Lista najemców jest jawna – można ją znaleźć w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa lub w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Mieszkanie za remont Wrocław

Mieszkanie na wynajem w zamian za remont we Wrocławiu mogą otrzymać mieszkańcy, którzy:

 • spełniają kryterium dochodowe – średni miesięczny dochód z 3 poprzednich miesięcy na poziomie do 350% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 300% w gospodarstwie wieloosobowym,
 • nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 • należą do wspólnoty samorządowej Wrocławia.

Mieszkanie za remont Warszawa

Każda dzielnica Warszawy przygotowuje własną listę lokali – sporo mieszkań spełniających kryteria programu znajduje się m.in. w dzielnicy Wola i Włochy. Mieszkanie za remont może otrzymać mieszkaniec, który:

 • mieszka na stałe w Warszawie,
 • oczekuje na przydział mieszkania komunalnego w stolicy,
 • dysponuje środkami na przeprowadzenie remontu,
 • nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych lub mieszka w warunkach wymagających poprawy,
 • spełnia kryterium dochodowe – jego wysokość jest uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Mieszkanie za remont Bydgoszcz

Mieszkańcy Bydgoszczy nie mogą obecnie wnioskować o najem w programie Mieszkanie za remont. Miasto umożliwia natomiast nabycie lokalu komunalnego na własność obecnym najemcom, którzy wynajmują lokal wymagający remontu co najmniej od 12 miesięcy. Wniosek należy złożyć w Rejonie Obsługi Mieszkańców. Po sprzedaży nieruchomości w ramach przetargu najemca otrzymuje bonifikatę od ceny transakcji w wysokości 90% lub 98%.

Mieszkanie za remont Gdańsk

Mieszkańcy Gdańska mogą wskazać we wniosku maksymalnie trzy lokale do remontu. W ramach programu miasto wynajmuje im mieszkanie na korzystnych warunkach, a także zwalnia z czynszu na czas przeprowadzania remontu – do 24 miesięcy.

Mieszkanie za remont Sosnowiec

Mieszkanie za remont w Sosnowcu może otrzymać pełnoletni mieszkaniec tego miasta, który:

 • dysponuje środkami niezbędnymi do przeprowadzenia prac remontowych,
 • nie ma lokalu mieszkalnego na własność lub zamieszkuje mieszkanie o powierzchni do 10 m2,
 • nie ma zaległości finansowych względem Gminy Sosnowiec z tytułu czynszu, roszczenia regresowego ani bezumownego zajmowania lokalu,
 • spełnia kryterium dochodowe – do 400% najniższej emerytury w gospodarstwie 1-osobowym i do 250% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na osobę.

Mieszkanie za remont Łódź

Program Mieszkanie za remont w Łodzi jest przeznaczony dla mieszkańców tego miasta, którzy:

 • uzyskują dochody do 2805 zł w gospodarstwie 1-osobowym lub do 2255 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
 • znajdują się w kolejce na przydział mieszkania komunalnego,
 • mają możliwość przeprowadzenia remontu,
 • nie mają wyroku eksmisyjnego,
 • nie czekają na lokal tymczasowy ani zastępczy.

Mieszkanie za remont Chorzów

Wnioski o udział w programie Mieszkanie za remont można składać osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów, przez platformę ePUAP lub korespondencyjnie.

Uczestnik powinien spełnić podstawowe kryteria:

 • brak prawa własności do mieszkania,
 • terminowo uregulowane zobowiązania względem miasta z tytułu najmu, roszczenia regresywnego lub zajmowania lokalu bez umowy,
 • kryterium dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego od 200% do 400% najniższej emerytury, a dla gospodarstwa wieloosobowego od 150% do 300% na jedną osobę.

Mieszkanie za remont Zgierz

Zgierz oferuje mieszkania za remont na podstawie zarządzenia z 17 kwietnia 2023 r. Miasto kieruje program do mieszkańców, którzy:

 • zamieszkują miasto Zgierz z zamiarem stałego pobytu,
 • spełniają kryterium dochodowe: minimum 90% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 135% w 1-osobowym,
 • brak zaległości finansowych względem miasta,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego.

Gmina Miasto Zgierz zwalnia uczestnika programu z czynszu przez maksymalnie 60 miesięcy. Powinien on wykonać remont w terminie do 3 miesięcy. Jednym z warunków zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony jest wpłacenie kaucji.

Mieszkanie za remont Poznań

Program Mieszkanie za remont w Poznaniu jest przeznaczony dla stałych mieszkańców tego miasta, którzy:

 • osiągają dochody do 325% najniższej emerytury w gospodarstwie 1-osobowym i 275% w gospodarstwie wieloosobowym,
 • nie mają żadnego lokalu mieszkalnego na własność,
 • wykażą swoją trudną sytuację mieszkaniową lub materialną.

Miasto w ramach programu podpisuje bezterminowe umowy najmu. Mieszkaniec ma 6 miesięcy na przeprowadzenie remontu.

Mieszkanie za remont Szczecin

Mieszkańcy Szczecina mogą wziąć udział nie tylko w programie Mieszkanie za remont, lecz także ubiegać się o dofinansowanie z Programu Małych Ulepszeń – nawet do 40 tys. zł na wykonanie łazienki, WC lub wymianę ogrzewania. 

Uczestnik programu Mieszkanie za remont ma 8 miesięcy na ukończenie wszystkich prac remontowych. Warunkiem otrzymania lokalu na wynajem jest m.in. spełnienie kryterium dochodowego i niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

Mieszkanie za remont Tarnów

Miasto Tarnów mieszkanie za remont może przyznać mieszkańcowi, który złoży wniosek i dołączy:

 • deklarację o dochodach w gospodarstwie domowym i oświadczenie o stanie majątkowym jego członków,
 • oświadczenie o braku posiadania lokalu w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości.

Maksymalny metraż mieszkania do wynajęcia w zamian za remont jest uzależniony od liczby osób w gospodarstwie domowym. Najemca nie ponosi kosztów czynszu w okresie przeprowadzania remontu oraz nie płaci kaucji mieszkaniowej. 

Mieszkanie za remont Jaworzno

Mieszkańcy Jaworzna mogą otrzymać mieszkanie za remont w ramach umowy najmu na czas nieokreślony. Wnioskodawca powinien spełnić kryterium dochodowe – powyżej 115% do 250% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i powyżej 180% do 400% w gospodarstwie 1-osobowym.

remont mieszkania z architektem
Daniel Grzegorzek
Daniel Grzegorzek

Copywriter z niespełna 10-letnim doświadczeniem, były pracownik agencji badawczej, z wykształcenia socjolog. Specjalizuje się w tworzeniu treści o tematyce biznesu, finansów, nieruchomości i marketingu. Pisanie artykułów poprzedza głębokim researchem. Skomplikowane zagadnienia przedstawia w przystępny sposób.

Często zadawane pytania

W jakich miastach organizowany jest program Mieszkanie za remont?

Wiele polskich miast organizuje program Mieszkanie za remont. Mieszkańcy m.in. Warszawy, Kielc czy Chorzowa mogą w jego ramach otrzymać lokal na wynajem, w zamian za przeprowadzenie remontu na swój koszt.

Jak wygląda umowa w programie Mieszkanie za remont?

Umowa najmu jest zawierana na preferencyjnych warunkach – zwykle na czas nieokreślony.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023