Rynek mieszkaniowy w Polsce. Najnowsze dane

Marlena Rzepniewska
Marlena Rzepniewska

Data publikacji: 28.02.2023, Data aktualizacji: 01.03.2023

6 minut czytania

Średnia ocen 5/5 na podstawie 1 głosu

Najważniejsze wskaźniki rynku nieruchomości
Za pomocą jakich wskaźników należy analizować sytuację w branży mieszkaniowej? Czytaj więcej na rynekpierwotny.pl.

Rynek nieruchomości jest bardzo dynamiczny. Oddziałuje na niego wiele czynników dlatego, aby być na bieżąco i rozumieć zachodzące na nim procesy warto analizować dane udostępniane zarówno przez portal rynekpierwotny.pl, jak i odpowiednie instytucje. Im więcej z nich weźmiemy pod uwagę, tym szerszy będzie ogląd na aktualną sytuację. W tym tekście omawiamy najważniejsze wskaźniki. Po zapoznaniu się z nimi łatwiej będzie Ci podejmować decyzję o zakupie wymarzonego M. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest inflacja konsumencka
 • jaki wpływ na rynek nieruchomości mają ceny materiałów budowlanych
 • jak liczy się poziom bezrobocia rejestrowanego

Liczba złożonych wniosków kredytowych i udzielonych kredytów mieszkaniowych

To jak wygląda sytuacja na rynku mieszkaniowym, w dużej mierze zależy od dostępności kredytowej. Trudność w uzyskaniu hipoteki sprawia, że sprzedaje się coraz mniej mieszkań. Gdy dostęp do kredytów jest prostszy, wzrasta liczba dokonywanych transakcji. Liczba złożonych wniosków kredytowych w sposób wyprzedzający informuje, jak w ciągu jednego czy dwóch miesięcy zmieni się poziom nowych umów o kredyt mieszkaniowy. Duża ilość wniosków sugeruje również, że w najbliższym czasie popyt na lokale ze strony kredytobiorców nadal będzie wysoki (w ramach kontynuacji obecnego trendu).

Informacje na powyższy temat przygotowuje Biuro Informacji Kredytowej. W styczniu 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 13,26 tys. potencjalnych kredytobiorców. Rok do roku jest to spadek o ok. 52,7%. Ostatecznie banki w ubiegłym miesiącu udzieliły 6 217 kredytów, co jest najniższym wynikiem od 13 lat, czyli od stycznia 2010 roku.

kredyty hipoteczne
 

Poziom stopy WIBOR 3M

Wysokość WIBOR 3M ustalana jest każdego dnia roboczego o godz. 11:00 przez największe banki działające w Polsce. Każdy z komercyjnych banków podaje stopę oprocentowania, po której zamierza pożyczać pieniądze innym bankom. Następnie po odrzuceniu wartości skrajnych, są one sumowane i wyciągana jest z nich średnia, czyli właśnie stopa WIBOR. Co jednak oznacza dopisek “3M”? To po prostu okres pożyczki - w tym przypadku będą to 3 miesiące.

Stopa WIBOR 3M jest najczęstszą podstawą oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych. Jego obniżka i/lub marży nowych kredytów mieszkaniowych dodatnio wpływa na popyt ze strony kredytobiorców. Podwyżka oprocentowania ma odwrotny skutek.

Na dzień 23 lutego 2023 WIBOR 3M wynosi 6,94%.

WIBOR

Średnia roczna zmiana cen materiałów budowlanych

Budowa nowej nieruchomości zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów konkretnych materiałów budowlanych. To nieunikniony wydatek, dlatego ma tak ogromny wpływ na budownictwo.

Wskaźnik cen materiałów budowlanych informuje, jak przez rok zmieniły się ceny określonego rodzaju materiałów budowlanych. Duże roczne wzrosty (np. ponad 5%) sugerują, że deweloperzy odczuli presję kosztową na ceny mieszkań i domów. Taka sytuacja skłania inwestorów do podwyżek ceny za mkw. w aktualnych i planowanych inwestycjach - zwłaszcza wtedy, gdy popyt na nowe lokale oraz domy jest wysoki.

Początek 2023 roku przyniósł optymistyczne dane. Dynamika wzrost cen stopniała w ubiegłym miesiącu do 17 proc., osiągając tym samym poziom zbliżony do krajowej inflacji. Warto dodać, że tempo wzrostu cen maleje już od ok. 9 miesięcy.

zmiana cen materiałów budowlanych

Średnia miesięczna zmiana kosztów wznoszenia budynków

Dane na temat średniej miesięcznej zmiany kosztów wznoszenia budynków podawane są przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten oprócz cen materiałów budowlanych uwzględnia również robociznę, a także dotyczy wszystkich budynków. Tym samym interesują się nim nie tylko deweloperzy, ale także osoby, które planują budowę własnego domu.

Zgodnie ze styczniowymi danymi GUS dynamika wzrostów kosztów budowy budynków wzrosła miesiąc do miesiąca o 0,5%.

Dynamika wzrostów kosztów budowy

Liczba mieszkań rozpoczętych i oddanych przez deweloperów oraz liczba nowych pozwoleń budowlanych

Główny Urząd Statystyczny publikuje co miesiąc te trzy wartości opisujące aktywność deweloperów. Warto pamiętać, że GUS pod pojęciem „mieszkania” rozumie zarówno lokale, jak i domy. Najważniejsza wydaje się liczba rozpoczynanych mieszkań, bowiem świadczy o nastrojach deweloperów.

Z kolei liczba oddanych M ma duży związek z ilością budów rozpoczętych około 2 lata wcześniej. Tyle bowiem wynosi przeciętny czas budowy mieszkania deweloperskiego. Pamiętajmy, że lokale i domy często pojawiają się w ofercie deweloperów jeszcze przed rozpoczęciem prac odnotowanym przez GUS, a nawet przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Według wstępnych danych, w styczniu 2023 roku oddano do użytkowania 18,2 tys. mieszkań, tj. 9,1% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2022. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 10,4 tys. mieszkań – o 16,1% więcej niż przed rokiem.

Ogółem wydano ponad 15 tys. pozwoleń na budowę. Tych przeznaczonych na sprzedaż i wynajem było 10 174. Rozpoczęto budowę 9 446 mieszkań, z czego 5817 to lokale wznoszone przez deweloperów.

Dane GUS - budownictwo mieszkaniowe

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wylicza wstępny poziom miesięcznego wskaźnika bezrobocia w kraju. Dokonuje tego na podstawie danych, uzyskanych od podlegających mu urzędów pracy. Instytucje te posiadają informację o ilości zarejestrowanych bezrobotnych w obszarze działania urzędu. Końcową, a zarazem ostateczną wielkość wskaźnika podaje Główny Urząd Statystyczny pod koniec następnego miesiąca.

Ta najpopularniejsza miara bezrobocia prezentuje stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo. Uzyskany wynik ma duży związek z rozwojem gospodarczym kraju. Znaczny wzrost stopy bezrobocia jest sygnałem zapowiadającym spadek popytu na kredyty mieszkaniowe i nieruchomości.

​Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2023 roku 5,5 proc. W grudniu ub.r. było to 5,2 proc.

Wskaźnik bezrobocia

Wskaźnik inflacji konsumenckiej

Inflacja konsumencka to najpopularniejsza na świecie miara inflacji i deflacji. Często mówi się o niej, operując skrótem CPI. Wskaźnik ten obliczany jest przez GUS na podstawie średniej ważonej cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe.

Inflacja zapowiada spadek popytu na nieruchomości mieszkaniowe, jeśli jest ona znacznie wyższa od tempa wzrostu wynagrodzeń. W takiej sytuacji, płace bowiem realnie spadają. Warto pamiętać, że banki w ramach oceny zdolności kredytowej uwzględniają rosnące koszty życia (bazując np. na minimum socjalnym).

W styczniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Wskaźnik inflacji

Poziom WIG Nieruchomości

Na warszawskiej giełdzie deweloperzy mają swój specjalny subindeks. Jest nim WIG-nieruchomości. To indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „nieruchomości”.

Indeks giełdowy WIG Nieruchomości uwzględnia ceny akcji oraz dochody z dywidend dotyczące spółek należących do sektora nieruchomości (m.in. deweloperów mieszkaniowych). To wskaźnik punktowy. Jego wzrost odzwierciedla lepsze oczekiwania inwestorów co do kondycji dużych spółek nieruchomościowych (w tym deweloperów mieszkaniowych).

WIG nieruchomości

Poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bez wątpienia poziom zarobków ma ogromny wpływ na rynek mieszkaniowy. Im większa comiesięczna gaża wpływająca na konto, tym większa sposobność na ponoszenie poważniejszych wydatków, jak chociażby rata kredytu. Wzrost płac (zwłaszcza realny) to pozytywny czynnik stymulujący rynek nieruchomości.

Chcąc śledzić wysokość zarobków w Polsce i ich oddziaływanie na mieszkaniówkę należy zwrócić uwagę na poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wskaźnik ten uwzględnia wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób i dobrze odzwierciedla ogólne tendencje płacowe w gospodarce.

Z danych GUS wynika, że w styczniu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku było wyższe o 13,5 procent i wyniosło 6 883,96 zł (brutto). Jednak już względem grudnia 2022 r. zmniejszyło się o 6,1 proc. Jak tłumaczy GUS, spadek to wynik braku dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, tj. premii świątecznych i nagród.

wskaźnik zmiany zarobków

Podsumowanie

Poziom bezrobocia, wzrost stóp procentowych, rosnące koszty utrzymania lokali czy zmiany cen materiałów budowlanych, to dopiero początek długiej listy czynników wpływających na rynek nieruchomości. Nie działa on w próżni, a aktualna sytuacja gospodarcza ma ogromny wpływ na tę branżę. Warto zatem wiedzieć jak mierzyć to, co dzieje się na rynku. Służą do tego wskaźniki, które omówiliśmy w tekście. Znając ich wartości, śledząc aktualne dane mamy wiedzę, która jest niezbędna w podejmowaniu decyzji o zakupie wymarzonego M.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Regionalne

  Rynek nieruchomości

  Wiadomości

  Wnętrza

  Inne

  Udostępnij
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: