Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Rynek mieszkaniowy w Polsce. Najnowsze dane

Marlena Rzepniewska
Marlena Rzepniewska

Data publikacji: 28.05.2024, Data aktualizacji: 28.05.2024

7 minut czytania

Średnia ocen 5/5 na podstawie 4 głosów

Najważniejsze wskaźniki rynku nieruchomości
Za pomocą jakich wskaźników należy analizować sytuację w branży mieszkaniowej? Czytaj więcej na rynekpierwotny.pl.

Rynek nieruchomości jest bardzo dynamiczny. Oddziałuje na niego wiele czynników dlatego, aby być na bieżąco i rozumieć zachodzące na nim procesy warto analizować dane udostępniane zarówno przez portal rynekpierwotny.pl, jak i odpowiednie instytucje. Im więcej z nich weźmiemy pod uwagę, tym szerszy będzie ogląd na aktualną sytuację. W tym tekście omawiamy najważniejsze wskaźniki. Po zapoznaniu się z nimi łatwiej będzie Ci podejmować decyzję o zakupie wymarzonego M. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest inflacja konsumencka,
 • jaki wpływ na rynek nieruchomości mają ceny materiałów budowlanych,
 • jak liczy się poziom bezrobocia rejestrowanego.

Liczba złożonych wniosków kredytowych i udzielonych kredytów mieszkaniowych

To jak wygląda sytuacja na rynku mieszkaniowym, w dużej mierze zależy od dostępności kredytowej. Trudność w uzyskaniu hipoteki sprawia, że sprzedaje się coraz mniej mieszkań. Gdy dostęp do kredytów jest prostszy, wzrasta liczba dokonywanych transakcji. Liczba złożonych wniosków kredytowych w sposób wyprzedzający informuje, jak w ciągu jednego czy dwóch miesięcy zmieni się poziom nowych umów o kredyt mieszkaniowy. Duża ilość wniosków sugeruje również, że w najbliższym czasie popyt na lokale ze strony kredytobiorców nadal będzie wysoki (w ramach kontynuacji obecnego trendu).

Informacje na powyższy temat przygotowuje Biuro Informacji Kredytowej.

Jak wynika z danych BIK, w kwietniu 2024 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 32,36 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 20,88 tys. rok wcześniej. Oznacza to o ponad połowę (55%) więcej zainteresowanych niż rok temu. Liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła także względem zeszłego miesiąca. W porównaniu do marca 2024 r. w kwietniu było o 9% więcej chętnych na kredyt mieszkaniowy.

W kwietniu 2024 roku banki udzieliły 16,4 tys. kredytów mieszkaniowych na wartość 6,77 mld zł. 

kredyty mieszkaniowe

Poziom stopy WIBOR 3M

Wysokość WIBOR 3M ustalana jest każdego dnia roboczego o godz. 11:00 przez największe banki działające w Polsce. Każdy z komercyjnych banków podaje stopę oprocentowania, po której zamierza pożyczać pieniądze innym bankom. Następnie po odrzuceniu wartości skrajnych, są one sumowane i wyciągana jest z nich średnia, czyli właśnie stopa WIBOR. Co jednak oznacza dopisek “3M”? To po prostu okres pożyczki - w tym przypadku będą to 3 miesiące.

Stopa WIBOR 3M jest najczęstszą podstawą oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych. Jego obniżka i/lub marży nowych kredytów mieszkaniowych dodatnio wpływa na popyt ze strony kredytobiorców. Podwyżka oprocentowania ma odwrotny skutek.

27 maja 2024 roku stopa WIBOR 3M wynosiła 5,85%.
 
WIB0R 3M

Średnia roczna zmiana cen materiałów budowlanych

Budowa nowej nieruchomości zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów konkretnych materiałów budowlanych. To nieunikniony wydatek, dlatego ma tak ogromny wpływ na budownictwo.

Wskaźnik cen materiałów budowlanych informuje, jak przez rok zmieniły się ceny określonego rodzaju materiałów budowlanych. Duże roczne wzrosty (np. ponad 5%) sugerują, że deweloperzy odczuli presję kosztową na ceny mieszkań i domów. Taka sytuacja skłania inwestorów do podwyżek ceny za mkw. w aktualnych i planowanych inwestycjach - zwłaszcza wtedy, gdy popyt na nowe lokale oraz domy jest wysoki.

Jak podają eksperci PSB, w kwietniu 2024 r. w porównaniu do kwietnia 2023 r. dynamika cen mat. budowlanych wyniosła minus 3%. W kanale hurtowym spadek cen stanowił 2,6%, natomiast w detalicznym minus 2,9%. Porównując miesiąc kwiecień 2024 r. do marca br. ceny wzrosły średnio o 0,7%. Analizując zaś dane narastająco (za okres styczeń-kwiecień 2024 do roku 2023) ich dynamika utrzymuje się na poziomie minus 3%.
 
Średnie ceny mat. budowlanych

Liczba mieszkań rozpoczętych i oddanych przez deweloperów oraz liczba nowych pozwoleń budowlanych

Główny Urząd Statystyczny publikuje co miesiąc te trzy wartości opisujące aktywność deweloperów. Warto pamiętać, że GUS pod pojęciem „mieszkania” rozumie zarówno lokale, jak i domy. Najważniejsza wydaje się liczba rozpoczynanych mieszkań, bowiem świadczy o nastrojach deweloperów.

Z kolei liczba oddanych M ma duży związek z ilością budów rozpoczętych około 2 lata wcześniej. Tyle bowiem wynosi przeciętny czas budowy mieszkania deweloperskiego. Pamiętajmy, że lokale i domy często pojawiają się w ofercie deweloperów jeszcze przed rozpoczęciem prac odnotowanym przez GUS, a nawet przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Według danych GUS, w kwietniu 2024 roku oddano do użytkowania 15 892 mieszkania, tj. 23,7% mniej niż rok temu. W tym deweloperzy przekazali do eksploatacji 9 771 lokali, o 4% mniej niż przed rokiem. 

W kwietniu br. wydano pozwolenia na budowę 24 838 mieszkań. Tych przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem było 16 997. Rozpoczęto natomiast budowę 21 239 mieszkań. Tych przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem było 12 581.

GUS - budownictwo mieszkaniowe

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wylicza wstępny poziom miesięcznego wskaźnika bezrobocia w kraju. Dokonuje tego na podstawie danych, uzyskanych od podlegających mu urzędów pracy. Instytucje te posiadają informację o ilości zarejestrowanych bezrobotnych w obszarze działania urzędu. Końcową, a zarazem ostateczną wielkość wskaźnika podaje Główny Urząd Statystyczny pod koniec następnego miesiąca.

Ta najpopularniejsza miara bezrobocia prezentuje stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo. Uzyskany wynik ma duży związek z rozwojem gospodarczym kraju. Znaczny wzrost stopy bezrobocia jest sygnałem zapowiadającym spadek popytu na kredyty mieszkaniowe i nieruchomości.

Jak podaje GUS Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec kwietnia 2024 r. wyniosła 797,1 tys. wobec 822,2 tys. miesiąc wcześniej. Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w ubiegłym miesiącu 5,1% (wobec 5,3% w marcu 2024 roku).

stopa bezrobocia

 

Wskaźnik inflacji konsumenckiej

Inflacja konsumencka to najpopularniejsza na świecie miara inflacji i deflacji. Często mówi się o niej, operując skrótem CPI. Wskaźnik ten obliczany jest przez GUS na podstawie średniej ważonej cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe.

Inflacja zapowiada spadek popytu na nieruchomości mieszkaniowe, jeśli jest ona znacznie wyższa od tempa wzrostu wynagrodzeń. W takiej sytuacji, płace bowiem realnie spadają. Warto pamiętać, że banki w ramach oceny zdolności kredytowej uwzględniają rosnące koszty życia (bazując np. na minimum socjalnym).

Jak podaje GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4%.
 
wskaźnik inflacji konsumenckiej 2024

Poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bez wątpienia poziom zarobków ma ogromny wpływ na rynek mieszkaniowy. Im większa comiesięczna gaża wpływająca na konto, tym większa sposobność na ponoszenie poważniejszych wydatków, jak chociażby rata kredytu. Wzrost płac (zwłaszcza realny) to pozytywny czynnik stymulujący rynek nieruchomości.

Chcąc śledzić wysokość zarobków w Polsce i ich oddziaływanie na mieszkaniówkę należy zwrócić uwagę na poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wskaźnik ten uwzględnia wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób i dobrze odzwierciedla ogólne tendencje płacowe w gospodarce.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w kwietniu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z kwietniem 2023 r. wzrosło nominalnie o 11,3% i wyniosło 8 271,99 zł brutto.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z kwietniem 2023 r. było niższe o 0,4% i wyniosło 6 499,4 tys. etatów.

Wskaźnik zmiany zarobków

Poziom WIG Nieruchomości

Na warszawskiej giełdzie deweloperzy mają swój specjalny subindeks. Jest nim WIG-nieruchomości. To indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „nieruchomości”.

Indeks giełdowy WIG Nieruchomości uwzględnia ceny akcji oraz dochody z dywidend dotyczące spółek należących do sektora nieruchomości (m.in. deweloperów mieszkaniowych). To wskaźnik punktowy. Jego wzrost odzwierciedla lepsze oczekiwania inwestorów co do kondycji dużych spółek nieruchomościowych (w tym deweloperów mieszkaniowych). 

 Wskaźnik WIG Nieruchomości

Podsumowanie

Poziom bezrobocia, wzrost stóp procentowych, rosnące koszty utrzymania lokali czy zmiany cen materiałów budowlanych, to dopiero początek długiej listy czynników wpływających na rynek nieruchomości. Nie działa on w próżni, a aktualna sytuacja gospodarcza ma ogromny wpływ na tę branżę. Warto zatem wiedzieć jak mierzyć to, co dzieje się na rynku. Służą do tego wskaźniki, które omówiliśmy w tekście. Znając ich wartości, śledząc aktualne dane mamy wiedzę, która jest niezbędna w podejmowaniu decyzji o zakupie wymarzonego M.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023