Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej? Wzór

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Data publikacji: 29.06.2023, Data aktualizacji: 29.02.2024

5 minut czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 37 głosów

Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej? Wzór
Spisanie umowy kupna działki ogrodowej nie musi być trudne. Sprawdź, jak sporządzić dokument zgodnie z prawem.

Od czasów pandemii popyt na działki ROD znacząco wzrósł — wiele osób poszukuje działki ogrodowej, chcąc zyskać możliwość odpoczynku na świeżym powietrzu, bliższego kontaktu z naturą czy uprawy własnych roślin. Przy zakupie warto jednak pamiętać o dopełnieniu formalności. Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży działki ogrodowej i z jakimi dodatkowymi kosztami trzeba się liczyć?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak powinna wyglądać umowa zakupu działki ogrodowej,
 • czy zakup działki ogrodowej jest możliwy jedynie od dotychczasowego dzierżawcy,
 • kiedy warto zawrzeć umowę przedwstępną działki i co musi się w niej znaleźć. 

Umowa kupna działki ogrodowej: w jaki sposób można ją zawrzeć?

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że w przypadku działki ROD nie można wykupić działki na własność, a jedynie — przenieść prawo do dzierżawy tej działki. Przeniesienie prawa do działki może odbyć się na dwa sposoby; nowy dzierżawca może albo zawrzeć umowę z dotychczasowym, albo wystąpić o prawo do działki ROD do zarządu.

Jak znaleźć właściciela działki za darmo? Czytaj więcej

Umowa dzierżawy działkowej z zarządem ROD

W przypadku umowy zawieranej bezpośrednio z zarządem ROD, przyszły dzierżawca musi najpierw znaleźć wolny teren (do którego nikt inny nie ma praw) i zgłosić się do właściwego organu w celu dopełnienia formalności. Przyszły działkowiec musi złożyć podanie o zostanie członkiem Polskiego Związku Działkowców oraz wypełnić deklarację członkowską. 

Stronami umowy są dzierżawca oraz stowarzyszenie ogrodowe, które zobowiązuje się do przekazania dzierżawcy prawa do działki na czas nieokreślony oraz pobierania z niej pożytków. Działkowiec z kolei zobowiązuje się, że będzie uiszczać odpowiednie opłaty, a także że będzie przestrzegać regulaminu ogródków działkowych i użytkować działkę zgodnie z jej przeznaczeniem. Osoba, która zawrze umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD, musi uiścić opłatę wpisową i inwestycyjną — w wysokości ustalonej przez zarząd. 

W praktyce jednak umowy dzierżawy działki ROD są rzadko zawierane bezpośrednio z zarządem ROD — znacznie częściej dochodzi do zawarcia umowy przeniesienia prawa do działki z dotychczasowym dzierżawcą. 

Jak sprawdzić numer działki? Sprawdź również

Umowa zakupu działki ROD

Umowa przeniesienia prawa do działki ROD jest podpisywana między dotychczasowym a przyszłym dzierżawcą. Co istotne, umowa "sprzedaży" działki ROD musi zostać zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi — nie jest jednak wymagane, by umowa miała formę aktu notarialnego

Jak wyrównać działkę ze spadkiem? Czytaj więcej

Umowa przedwstępna kupna działki ogrodowej: co powinno się w niej znaleźć?

W przypadku przeniesienia prawa do działki ROD strony mogą, w pierwszej kolejności, zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży działki w ROD, która będzie pełnić funkcję rezerwacyjną. Zazwyczaj umowa przedwstępna jest zawierana w momencie, gdy nowy dzierżawca nie może od razu przystąpić do sfinalizowania transakcji (np. ze względu na konieczność zaciągnięcia kredytu na zakup działki). Należy pamiętać, że umowa przedwstępna to zobowiązuje strony do zawarcia umowy przyrzeczonej (czyli w tym wypadku — przeniesienia prawa do działki ROD). Oprócz danych osobowych stron umowy oraz przedmiotu umowy, w dokumencie muszą znaleźć się również zatwierdzone przez obie strony warunki transakcji. Konieczne jest też podanie ceny, za jaką ma zostać zakupione prawo do użytkowania działki, jak i planowany termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Zazwyczaj nabywca musi również uiścić zaliczkę lub zadatek (w zależności od ustaleń między stronami).

Jak sprawdzić klasę gruntu online? Czytaj więcej

Jak spisać umowę kupna działki ogrodowej?

Umowa kupna-sprzedaży działki ROD, podpisana w obecności notariusza (który poświadcza tożsamość osób podpisujących dokument), powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach — po jednym dla stron i jednym dla zarządu ROD. Po podpisaniu umowy nabywca powinien złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki; do wniosku należy złożyć egzemplarz umowy przeznaczony dla zarządu. W przypadku braku przeciwwskazań umowa zostaje zatwierdzona w formie uchwały. 

Umowa sprzedaży działki ROD — wzór

Osoby, które zastanawiają się jak napisać umowę kupna-sprzedaży działki ogrodowej, mogą najczęściej pobrać gotowy wzór dokumentu ze strony konkretnego Rodzinnego Ogródku Działkowego, na terenie którego znajduje się działka, którą chcą nabyć. Umowa powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • dane stron (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr i serie dowodu osobistego), 
 • dane działki (nr działki, powierzchnię, położenie),
 • tytuł prawny do działki dotychczasowego dzierżawcy,
 • oświadczenie, że działka jest wolna od jakichkolwiek obciążeń osób trzecich,
 • oświadczenie, że wszelkie nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią jego własność,
 • oświadczenie, że dotychczasowy dzierżawca nie zalega z żadnymi opłatami na rzecz Polskiego Związku Działkowców i danego ROD.

W umowie kupna-sprzedaży działki ROD muszą się również znaleźć oświadczenia nabywcy (m.in. o tym, że nie przysługuje mu prawo do innej działki ROD czy że ubiega się o działkę wyłącznie w celu jej wykorzystania w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji). 

Umowa kupna-sprzedaży działki ROD musi również zawierać informacje o przedmiocie umowy (przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z prawa do działki). W dokumencie powinny też znaleźć się zobowiązania zbywcy (m.in. do przekazania działki) i nabywcy (do utrzymywania działki w należytym stanie itd.). 

Opłaty notarialne przy zakupie działki ogrodowej ROD

Osoba, na którą zostaje przeniesione prawo do działki ROD na podstawie umowy, musi liczyć się z dodatkowymi kosztami (oprócz wspomnianej wyżej opłaty wpisowej i inwestycyjnej). Konieczne jest m.in. uiszczenie opłat notarialnych za poświadczenie własnoręczności podpisu (maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi w tym przypadku 300 zł, o ile przeniesienie praw następuje odpłatnie).

Podatek PCC3 - zakup działki ogrodowej wzór

Nabywca musi też zapłacić podatek od zakupu działki ROD. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki należącej do ROD w drodze umowy sprzedaży podlega opodatkowaniem od czynności cywilnoprawnych (PCC3) według stawki 1 proc. wartości transakcji.

Wygaśnięcie praw do działki ROD i wypowiedzenie umowy

Warto jednocześnie wiedzieć, że nawet umowa kupna-sprzedaży i zatwierdzenie przeniesienia praw do działki ROD nie chronią przed wygaśnięciem praw do działki w określonych prawem przypadkach (np. przy likwidacji rodzinnych ogródków działkowych lub części terenu, na którym znajduje się działka). Stowarzyszenie ogrodowe może również w niektórych sytuacjach wypowiedzieć umowę działkowcowi — np. jeśli pomimo pisemnego upomnienia korzysta on z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o ROD, lub regulaminem. 

Kto może kupić działkę rolną? Czytaj więcej

Umowa kupna działki ogrodowej: posumowanie

Prawo do działki ROD można nabyć albo przez podpisanie umowy dzierżawy działki bezpośrednio z zarządem ROD, albo podpisanie umowy przeniesienia praw i obowiązków do działki z dotychczasowym dzierżawcą. Umowa kupna działki ROD powinna być w tym przypadku zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi i musi zawierać określone elementy (w tym m.in. dane stron, przedmiot umowy, datę i miejsce podpisania umowy oraz oświadczenia stron). Nabywca musi przy tym liczyć się z koniecznością uiszczenia opłat notarialnych, podatku PCC oraz opłaty wpisowej i inwestycyjnej. 

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Dziennikarka i copywriterka z dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu treści dla mediów online, agencji reklamowych i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w treściach z zakresu nieruchomości, finansów i prawa.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023