Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Dobranie kredytu hipotecznego: na czym polega zwiększenie kredytu?

Marta Gług
Marta Gług

Data publikacji: 21.08.2023, Data aktualizacji: 21.08.2023

7 minut czytania
Dobranie kredytu hipotecznego: na czym polega zwiększenie kredytu?
Dobranie kredytu hipotecznego. Jak zwiększyć kwotę kredytu? Podpowiadamy jak zwiększyć kredyt hipoteczny i kiedy można skorzystać z takiego rozwiązania.

Wysokość kredytu hipotecznego wynika z potrzeb i zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie spłaty. Zdarza się jednak, że udzielone finansowanie jest nie pokrywa wszystkich wydatków. Wówczas konieczne może okazać się zwiększenie zaciągniętej od banku pożyczki. Jak dobrać kredyt hipoteczny i kro może skorzystać z tego rozwiązania?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czy można dobrać kredyt hipoteczny,
 • na czym polega zwiększenie kredytu hipotecznego,
 • kiedy można pozyskać dodatkowe środki,
 • jak zwiększyć kredyt hipoteczny,
 • czy można zwiększyć ratę kredytu hipotecznego,
 • jak wygląda zwiększenie kwoty kredytu w poszczególnych bankach,
 • Jak zwiększyć zdolność kredytu hipotecznego.

Czy można dobrać pieniądze do kredytu hipotecznego?

Zbyt optymistyczne podejście do kosztu planowanej inwestycji lub niespodziewany wzrost cen surowców i usług sprawiają, że niekiedy udzielony kredyt okazuje się niewystarczający. Wielu kredytobiorców, którzy znaleźli się właśnie w takiej sytuacji, zastanawia się, czy w okresie trwania spłaty mogą zwiększyć kwotę zaciągniętego zobowiązania. Mamy dobrą wiadomość. Dobranie pieniędzy do kredytu hipotecznego jest możliwe. Aby tak jednak było, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Na czym polega zwiększenie kredytu hipotecznego i kiedy można wnioskować o jego zwiększenie?

Podwyższenie kredytu hipotecznego – na czym polega?

Dobranie kredytu hipotecznego oznacza zwiększenie kwoty zaciągniętego zobowiązania w trakcie trwania umowy z bankiem. Kredyt hipoteczny jest ściśle powiązany z celem, na jaki został udzielony. Oznacza to, że aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy w racjonalny i przejrzysty sposób uzasadnić dodatkowe wydatki, a następnie wykorzystać pozyskane środki zgodnie z umową. Oznacza to m.in., że jeżeli wniosek o podwyższenie kwoty kredytu został złożony w związku z budową ogrodzenia, nie możesz przeznaczyć pozyskanych środków na zakup mebli lub sprzętów RTV.

Kiedy można wnioskować o podwyższenie kwoty kredytu?

Przepisy prawne nie podejmują kwestii zwiększenia kredytu hipotecznego. To czy wnioskobiorca ma taką możliwość, czy nie zależy tylko i wyłącznie od procedur i polityki panujących w danym banku. Wniosek o podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego można więc złożyć przez cały czas obowiązującej umowy. W każdym przypadku należy go dobrze uzasadnić. Zazwyczaj instytucje bankowe zgadzają się na podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego przy umowach dotyczących budowy lub na modernizację domu, o ile wniosek został złożony w początkowej fazie prac. Argumentem za wydaniem pozytywnej decyzji może być także znaczny wzrost cen materiałów budowlanych lub usług, jak to miało miejsce w ostatnich latach. Podstawą mogą być także nieprzewidziane sytuacje losowe, które w znacznym stopniu wpłynęły na przebieg budowy. 

Wniosek o zwiększenie kredytu

Aby dobrać kredyt hipoteczny, niezbędna jest złożenie wniosku o zwiększeniu kwoty finansowania. Zanim to jednak uczynisz, warto przeanalizować się, jak taka procedura przebiega w poszczególnym banku i jakie warunki należy spełnić, aby móc otrzymać dodatkowe pieniądze. W każdym przypadku bank z pewnością przeprowadzi ponowną weryfikację zdolności kredytowej oraz przeanalizuje dotychczasowe warunki umowy - wydłużając okres spłaty lub wysokość miesięcznego zobowiązania.  Kredytobiorca zostanie zweryfikowany pod kątem takich informacji jak historia w BIK, wkład własny i dotychczasowe wydatki. Dodatkowo bank przeanalizuje wiek i sytuację rodzinną kredytobiorcy oraz formę zatrudnienia i wysokość zarobków. 

Zwiększenie kredytu hipotecznego nie musi być trudne.

Wnioskobiorca prawdopodobnie poprosi Cię o zaświadczenie o zarobkach oraz aktualny operat szacunkowy inwestycji. Jest to dokument, który sporządza rzeczoznawca majątkowy na koszt kredytobiorcy. Znajduje się w nim analiza wartości nieruchomości i subiektywna wycena dalszych prac. Podczas składania wniosku należy także pamiętać, że podwyższona kwota udzielonego kredytu musi spełniać wymogi KNF o minimalny wkładzie własnym na poziomie 20 procent. Wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami można złożyć w oddziale banku lub przez stronę internetową. Po jego rozpatrzeniu bank wyda decyzję. Jeśli opinia będzie pozytywna, niezbędne będzie podpisanie aneksu do umowy dotychczasowego kredytu.

Zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego w poszczególnych bankach

Warunki i procedury podwyższenia kredytu hipotecznego w poszczególnych bankach mogą być zupełnie inne. Różnice dotyczą przede wszystkim możliwości zmiany kwoty kredytu oraz kosztów związanych z dokapitalizowaniem. Banki mogą także wymagać innych dokumentów lub zaświadczeń. Oto krótki przegląd możliwości i warunków podwyższenia kredytu w popularnych instytucjach finansowych.

Dobranie kredytu hipotecznego ING Bank Śląski

Czy można dobrać kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim? Zwiększenie kredytu hipotecznego ING jest możliwe pod pewnym warunkiem. Minimalna kwota podwyższenia kredytu musi wynosić 20 tys. zł. Dodatkowo bank nalicza prowizę, która wynosi 1,8 proc. kwoty podwyższenia. Wnioskodawca jest ponownie badany pod kątem zdolności kredytowej oraz musi przedstawić nowy operat finansowy inwestycji.

Zwiększenie kredytu hipotecznego w Millenium Bank

Również klienci Millenium Bank mogą wnioskować o zwiększenie kwoty kredytu na budowę domu lub remont mieszkania. Po wydaniu pozytywnej opinii bank pobiera opłatę w wysokości 2 proc. od dobranej kwoty.

Dobranie kredytu hipotecznego Santander

Czy można dobrać kredyt hipoteczny Santander? Bank nie przewiduje takiej opcji dla swoich klientów. To także informacja dla tych, którzy zastanawiają się, czy dobranie kredytu hipotecznego BZWBK jest możliwe. Jest to dawna nazwa tego samego banku, obowiązują więc te same zasady. Rozwiązaniem dla kredytobiorców jest skorzystanie z pożyczki gotówkowej lub refinansowania kredytu w innym banku. 

Dobranie kredytu hipotecznego w PKO SA

W przypadku kredytu zaciągniętego w PKO zwróć uwagę na nazewnictwo. Banku PKO S.A. już nie ma, a dawna spółka funkcjonuje jako osobne instytucje finansowe pod nazwą PKO BP oraz Bank Pekao lub Bank Pekao S.A. W zależności od banku możliwość dokapitalizowania kredytu może być różna. 

Czy można dobrać kredyt hipoteczny PKO BP?

Dobranie kredytu hipotecznego PKO BP jest możliwe. Musisz jednak liczyć się z tym, że zostanie naliczona dodatkowa opłata za podwyższenie kwoty zobowiązania. Ile kosztuje zwiększenie kredytu hipotecznego PKP BP? Za zwiększenie kredytu hipotecznego PKO pobiera opłatę w wysokości 2 proc. podwyższanej kwoty, przy czym prowizja nie może być niższa niż 300 zł.

Czy można dobrać kredyt hipoteczny w Pekao

Zwiększenie kredytu hipotecznego Pekao jest możliwe. Instytucja umożliwia podwyższenie kredytu mieszkaniowo-budowlanego dla klientów, którzy są z nią związani umową kredytową. Dobranie kredytu hipotecznego Pekao wiąże się z prowizją w wysokości 2,5 proc. od kwoty zwiększenia kredytu, przy czym nie może ona wynosić mniej niż 300 zł.

Dobranie kredytu hipotecznego w mBank

Klienci mBanku także mogą wnioskować o zwiększenie kwoty kredytu. Muszą się jednak liczyć z prowizją w wysokości 4 procent od udzielanej sumy dofinansowania. 

Czy bank może odmówić zwiększenia kredytu hipotecznego? 

Zanim bank udzieli zgody na dobranie kredytu hipotecznego, z całą pewnością sprawdzi, czy nie zalegamy z opłatami za dotychczasowe zobowiązania oraz ponownie sprawdzi naszą zdolność kredytową, analizując historię spłat i wkład własny. Wnioskobiorca dokona także oceny  operatu szacunkowego nieruchomości, która jest przedmiotem hipoteki. Jeśli okaże się, że nie spełniamy wymaganych kryteriów, placówka może udzielić odpowiedzi odmownej. O tym, jak zwiększyć szansę na kredyt hipoteczny, pisaliśmy  w artykule Jak zwiększyć zdolność kredytową? Budowanie pozytywnej historii kredytowej to jednak długotrwały proces, który może się okazać nie najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, gdy potrzebujemy pieniędzy na bieżące wydatki. Wówczas możemy skorzystać z innych opcji. Alternatywą dla zwiększenia kredytu hipotecznego mogą być:

 • Refinansowanie kredytu hipotecznego –  kredytobiorca zaciąga nowy kredyt w innym banku celem spłaty aktualnego zadłużenia. W ten sposób spłaca dotychczasowe zobowiązanie i tym samym nabywa wierzytelność. Rozwiązanie nie zawsze jest dostępne. Wiąże się z podobną procedurą jak w przypadku uzyskania standardowego finansowania, której celem jest ocena zdolności kredytowej. Wnioskodawca musi także liczyć się z dodatkowymi kosztami jak np. prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, opłata za udzielenie nowego finansowania lub składka ubezpieczeniowa.
 • Pożyczka gotówkowa – innym rozwiązaniem jest kredyt gotówkowy. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ bank nie wymaga od nas informacji o tym, na co mają zostać przeznaczone pieniędzy. Co więcej, pożyczkę można zaciągnąć w tym samym banku, w którym posiadamy już kredyt hipoteczny, korzystając z atrakcyjnych warunków finansowania dla stałych klientów. Wysokość kwoty kredytu gotówkowego ponownie zależy od zdolności kredytowej. Wnioskodawca zostanie sprawdzony pod względem wiarygodności w BIK oraz będzie musiał przygotować zaświadczenie o zarobkach. Przygotuj się także na to, że marża może być znacznie wyższa. Pożyczka gotówkowa na remont czy budowę jest zawsze wyżej oprocentowana niż tradycyjny kredyt hipoteczny. 

Dobranie kredytu hipotecznego: podsumowanie

Wysokość kwoty kredytu hipotecznego jest wypadową zdolności kredytowej wnioskodawcy, jego potrzeb oraz wartości nieruchomości. Zdarza się, że koszty związane z budową domu lub wykańczaniem mieszkania są jednak większe. Wówczas kredytobiorca może zwrócić się do banku z wnioskiem o dobranie kredytu, czyli zwiększenie jego wartości o potrzebną kwotę. Wniosek musi argumentować konieczność uzyskania dodatkowych środków oraz wskazywać, na jaki cel zostaną one przeznaczone. Przy podejmowaniu decyzji o dokapitalizowaniu zobowiązania bank ponownie weryfikuje zdolność kredytową wnioskodawcy. Na tej podstawie może wydać pozytywną lub negatywną decyzję. Warunki i procedura dofinansowania kredytu różnią się w zależności od banku. Klienci, którzy uzyskali odpowiedź odmowną, mogą skorzystać z opcji refinansowania kredytu hipotecznego w innym banku lub pożyczki gotówkowej bez wskazywania konkretnych wydatków.  

Marta Gług
Marta Gług

Copywriterka i redaktorka z kilkuletnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Interesuje się urbanistyką i architekturą. Uwielbia podejmować trudne tematy i przybliżać je w przystępny i praktyczny sposób. Specjalizuje się w tekstach z zakresu nieruchomości, aranżacji wnętrz, prawa i finansów.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023