Nasi dziennikarze - Terra Casa TC Forum Capital Group

Terra Casa TC Forum Capital Group

13wpisów

    Terra Casa TC Forum Capital Group

    Regionalne - Warszawa - Kraków

    Terra Casa S.A. jest inwestorem i deweloperem działającym od 19 lat na rynku nieruchomości. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej TC Forum i implementuje w swoich strukturach międzynarodowe wzorce i doświadczenia. Dzięki współpracy z bankami, funduszami i instytucjami finansującymi o globalnym zasięgu, efektywnie pozyskuje finansowanie realizowanych projektów.