mazowieckie, miński

Informacja na temat powiatu mińskiego

Aktualnie w powiecie mińskim dostępnych jest 253 oferty w 12 inwestycjach

mazowieckie, miński

Powiat miński zajmuje obszar 1164 km2 i jest jednym z największych powiatów województwa mazowieckiego. W obrębie powiatu znajdują się miasta: Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, gminy miejsko-wiejskie: Halinów, Kałuszyn i Mrozy oraz 7 gmin wiejskich. Rejon zamieszkuje ok. 149 tys. osób, a znaczną część obszaru stanowią grunty rolne. Obecność dużych kompleksów leśnych i naturalnych cieków wodnych, sprzyja rozwojowi agroturystyki, toteż obiekty letniskowo-rekreacyjne znajdują się w większości gmin. Niektóre tereny należą do Nadwiślańskiego lub Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a w powiecie zlokalizowanych jest 8 rezerwatów. Występuje tutaj niska zabudowa drewniana i murowana, wiele zabytkowych pałaców i dworków otoczonych parkami, a w Mińsku Mazowieckim – niskie bloki. W gminie Halinów i mieście Mińsk Mazowiecki znajdują się zakłady przemysłowe. Najważniejszymi arteriami są drogi krajowe: nr 2 (część trasy międzynarodowej E30) i nr 50 (obwodnica Warszawy).

Informacja o lokalizacji

Powiat miński w województwie mazowieckim obejmuje obszar 1164 km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 149 tys. osób. Teren powiatu obejmuje miasta: Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, 3 gminy miejsko-wiejskie i 7 gmin wiejskich. Prawie 70% terenu stanowią grunty rolne, lecz występują również rozległe lasy, 8 rezerwatów przyrody i niewielkie rzeczki. Dominuje niska zabudowa mieszkaniowa, a w Mińsku Mazowieckim – niskie bloki i budynki handlowo-usługowe. Występują tutaj zabytkowe kompleksy dworsko- lub pałacowo-parkowe, a działalność prowadzą liczne gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wypoczynkowe.

W powiecie mińskim funkcjonuje: 39 przedszkoli, 60 szkół podstawowych, 31 gimnazjów, 17 liceów, 5 szkół technicznych i 7 – zawodowych. Wiele placówek oświatowych to zespoły szkół, łączące liceum, technikum i szkołę zawodową, np. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie czy Zespól Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Na terenie powiatu znajduje się również liceum plastyczne oraz 3 szkoły muzyczne.

Do najważniejszych placówek medycznych w obrębie powiatu należą: otoczony rezerwatem Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dra Teodora Dunina w Rudce oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, w skład którego wchodzą: pogotowie ratunkowe, szpital z 6 oddziałami oraz przychodnia z 23 poradniami specjalistycznymi. Ponadto na obszarze powiatu mińskiego funkcjonują gminne i wiejskie ośrodki zdrowia w: Jakubowie, Latowiczu, Poświętnem, Stanisławowie, Strachówce, Międzylesiu, Pustelniku i Wielgolesie.

Przez teren powiatu mińskiego przebiegają dwie trasy rowerowe o długości: 19 i 30 km. Znajdujący się w Mińsku Mazowieckim Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnia mieszkańcom: stadion miejski, aquapark, skatepark, a w okresie zimowym – sztuczne lodowisko.

Największym ośrodkiem handlowo-usługowym w powiecie jest Mińsk Mazowiecki, w którym zlokalizowane są m.in.: Galeria Dąbrówka, Carrefour oraz Targowisko Miejskie. Wiele sklepów spożywczych, wielobranżowych, meblowych i odzieżowych, a także hipermarket Tesco znajduje się w Sulejówku. W powiecie mińskim szczególnie bogata jest oferta agroturystyczna, na którą składają się: gospodarstwa, ośrodki letniskowe, bary, restauracje i gospody.

Na terenie powiatu mińskiego działalność kulturową prowadzą 4 muzea, m.in. Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem i Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim. Funkcjonuje tutaj również 6 domów kultury, 14 bibliotek oraz 12 chórów wokalnych. Atrakcją powiatu jest dawne drewniane budownictwo, np. drewniany młyn wodny w Woli Polskiej oraz liczne zabytkowe dwory i pałace otoczone parkami, np. barokowo-klasycystyczny Pałac Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim, dwór klasycystyczny w Pogorzeli czy zespół willowy w Sulejówku.

Oferta mieszkaniowa

Poszukujący nowych nieruchomości w powiecie mińskim mogą wybierać z pośród 12 inwestycji mieszkaniowych w których łącznie deweloperzy mają w sprzedaży 238 mieszkań i 2 domy jednorodzinne. Ceny nowych lokali dostępnych w powiecie mińskim wahają się od 4 950 do 6 800 zł za metr kwadratowy.

Zobacz inwestycje w powiecie mińskim

Inwestycje polecane

Wiadomości na temat powiatu mińskiego

W Ząbkach kurczy się oferta nowych mieszkań

,

W Ząbkach kurczy się oferta nowych mieszkań

W podwarszawskich miejscowościach nowe projekty deweloperów przyciągają klientów atrakcyjnymi stawkami, wysokim standardem wykonania oraz bliskim sąsiedztwem zielonych terenów.

Czy „M” pod Warszawą to tańsza alternatywa?

,

Czy „M” pod Warszawą to tańsza alternatywa?

Tytułowe pytanie tylko na pozór jest oczywiste. Odpowiedź na nie staje się dość skomplikowana, jeżeli nabywca mieszkania uwzględni koszty związane z dojazdem do pracy w Warszawie. Te wydatki w perspektywie następnych lat stopniowo redukują oszczędności związane z niższą ceną ...