Deweloperzy zaczynają budować energooszczędnie

Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar

Data publikacji: 24.11.2014,

Data aktualizacji: 24.11.2014

Deweloperzy zaczynają budować energooszczędnie
W Warszawie niedawno rozpoczęły się prace przy inwestycji Villa Nova. Wspomniany projekt firmy Edificio spełnia nawet najbardziej restrykcyjne kryteria w zakresie energooszczędności (standard NF 15). Można oczekiwać, że w najbliższych latach deweloperzy rozpoczną wiele energooszczędnych inwestycji. W ten sposób krajowy rynek pierwotny będzie musiał przygotować się na wprowadzenie nowych przepisów.   

Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w krajach OECD. Taki wniosek wynika z analiz Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej zakończyły się podobnym wynikiem. Dlatego UE postanowiła wprowadzić proekologiczne normy, które ograniczą stopień energochłonności budynków. Ten cel został zrealizowany po przyjęciu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. (zwanej Dyrektywą 2010/31/UE).

Dyrektywa 2010/31/UE określa m.in. wymagania w zakresie energochłonności nowych budynków. Warto nadmienić, że wymogi wprowadzone przez UE dotyczą nie tylko budownictwa mieszkaniowego. Niższą energochłonnością muszą odznaczać się też nowe budynki zamieszkania zbiorowego (np. hotele), budynki użyteczności publicznej oraz budynki o charakterze gospodarczym, magazynowym i produkcyjnym.

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej w swoim systemie prawnym musiała uwzględnić przepisy Dyrektywy 2010/31/UE. Dlatego 5 lipca 2013 r. ówczesny Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał odpowiednie rozporządzenie (Dz.U. 2013 r., poz. 926). Regulacje wynikające z tego dokumentu obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

Krajowi deweloperzy już od początku bieżącego roku muszą sprostać dodatkowym wymaganiom. Budynki wielorodzinne powstające w ramach nowych inwestycji powinny cechować się energochłonnością nieprzekraczającą 105 kWh/(mkw. x rok). W przypadku nowych domów jednorodzinnych analogiczne ograniczenie wynosi 120 kWh/(mkw. x rok). Wymienione limity dotyczą nieodnawialnej energii pierwotnej, która jest zużywana na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody (patrz poniższa tabela). Maksymalne zapotrzebowanie energetyczne dla czynności związanych z chłodzeniem i oświetleniem zostało określone przez dodatkowe normy.

Wymagania obowiązujące od początku bieżącego roku nie są problematyczne dla inwestorów. Trzeba jednak pamiętać, że kolejne zmiany nastąpią już w 2017 r. i 2021 r. Zgodnie z wytycznymi UE po 1 stycznia 2021 r. wszystkie projektowane budynki wielorodzinne rocznie będą zużywać nie więcej niż 65 kWh/mkw. (na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie wody). Analogiczny limit dla domów wyniesie 70 kWh/(mkw. x rok). 

Najważniejsze wymagania w zakresie energochłonności budynków mieszkalnych

Rodzaj budynku

Maksymalne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, która jest potrzebna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (graniczne wartości w kWh/(mkw. x rok))

Limit obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.

Limit obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.

Limit obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

Dom jednorodzinny

120

95

70

Budynek wielorodzinny

105

85

65

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.

Większość budynków spełni tylko minimalne wymogi

Wspomniana inwestycja Villa Nova spełnia nawet restrykcyjne wymagania energetyczne. Budynek powstający w warszawskiej dzielnicy Włochy do ogrzewania i wentylacji będzie zużywał nie więcej niż 15 kWh/(mkw. x rok). To oznacza, że inwestycja Villa Nova odpowiada standardom budownictwa pasywnego (NF 15). Osoby kupujące mieszkania w budynkach pasywnych mogą otrzymać dotację o wartości 16 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopłaty od NFOŚiGW (50 000 zł) są przewidziane również dla nabywców pasywnych domów. Wsparcie finansowe otrzymają też osoby kupujące lokal lub dom, który cechuje się nieco wyższym zużyciem energii użytkowej (standard NF 40).

Dopłaty ze środków NFOŚiGW mają pomóc w wybudowaniu 12 000 mieszkań i domów odpowiadających standardom NF 15 lub NF 40. Każde takie lokum już od początku generuje oszczędności związane z mniejszymi kosztami eksploatacji. Największą wadą energooszczędnych domów i lokali jest wyższy koszt zakupu. Różnica w stosunku do tradycyjnych technologii wzrasta wraz z podnoszeniem wymagań dotyczących energooszczędności. Dodatkowy koszt w przeliczeniu na 1 mkw. budynku ze standardem NF 40 to minimum 4% - 5%. W przypadku „pasywnego” standardu NF 15 analogiczna wartość jest co najmniej trzykrotnie wyższa.

Koszty wdrażania energooszczędnych rozwiązań to problem, z którym zmierzą się krajowe firmy deweloperskie. Można oczekiwać, że zdecydowana większość inwestorów będzie budować domy i lokale spełniające minimalne wymagania Dyrektywy 2010/31/UE. Taka zachowawcza strategia deweloperów zapobiegnie nagłemu wzrostowi cen nowego metrażu. Najbardziej energooszczędne domy i mieszkania będą zarezerwowane dla osób posiadających wysoką zdolność kredytową lub spore oszczędności.

Subskrybuj RynekPierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:
KATEGORIE:
OCEŃ ARTYKUŁ:
Dodaj komentarz

  Artykuły powiązane:

  Oferty

  Wydawcą portalu RynekPierwotny.pl jest: PropertyGroup Sp. z o.o.
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: