Nadpłata kredytu hipotecznego - czy wcześniejsza spłata się opłaca?

Redakcja
Redakcja

Data publikacji: 26.04.2022, Data aktualizacji: 26.09.2022

8 minut czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 15 głosów

Nadpłata kredytu hipotecznego
Kredyt hipoteczny można spłacać w dowolnym momencie. Wcześniejsza spłata zobowiązań niekiedy wiąże się z koniecznością zapłaty prowizji. Czy nadpłata kredytu ma jednak sens? Sprawdź.

Kredytobiorcy, którzy mają pewne oszczędności, mogą rozważać nadpłatę zobowiązania (zwłaszcza, jeśli planują kolejny kredyt i zależy im na wysokiej zdolności kredytowej). Na przedterminową, częściową lub całkowitą spłatę kredytu często decydują się osoby, które mają wysokie zarobki i stabilną sytuację finansową.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega nadpłata kredytu hipotecznego
 • jakie korzyści za sobą niesie
 • jakie są warunki nadpłaty kredytu mieszkaniowego w poszczególnych bankach

Nadpłata kredytu hipotecznego - na czym polega?

Kredytobiorca, który chce skrócić okres kredytowania lub zmniejszyć wysokość raty, może nadpłacić kredyt. Nadpłacanie kredytu hipotecznego sprowadza się do wpłacania na wyznaczone konto bankowego większych sum, niż wynika to z wysokości raty ustalonej w umowie kredytowej. To, o ile większe będą to sumy, zależy od decyzji kredytobiorcy - wiele osób decyduje się np. na wpłacanie podwójnych rat kredytu. Warto jednocześnie mieć świadomość, że niektóre banki wprowadzają minimalne kwoty nadpłat.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego oznacza konieczność spłacania zobowiązania w sposób, który wyznacza umowa o kredyt i harmonogram spłat. Chodzi zarówno o wysokość miesięcznych rat, jak i okres spłaty. Oprócz tego, dzięki umowie kredytobiorca wie, jaka część danej raty jest przeznaczona na spłatę kapitału, a jaka odsetek.

Zgodnie z prawem kredytobiorca ma jednak prawo nadpłacić kredyt hipoteczny. Może nadpłacać kredyt regularnie (wpłacając co miesiąc na przykład dwukrotność albo trzykrotność raty), lub robić to raz na jakiś czas (wpłacając większą sumę - kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy).

Jak działa nadpłata kredytu hipotecznego?

Po pierwsze - rata kredytu, w przypadku regularnego nadpłacania zobowiązania, może być po jakimś czasie znacznie niższa, ponieważ do spłaty pozostanie mniejsza kwota.

Po drugie - w przypadku nadpłaty kredytu może skrócić się również okres spłaty, a kredytobiorca szybciej wywiąże się z umowy.

To, które rozwiązanie wybierze kredytobiorca, zależy od niego, chociaż za bardziej korzystne uznaje się skrócenie okresu spłaty (o ile spłacający kredyt mieszkaniowy może sobie na to pozwolić i utrzymanie dotychczasowej wysokości raty nie jest problemem).

nadpłata kredytu

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Nadpłata kredytu hipotecznego pozwala nie tylko na skrócenie okresu trwania kredytu, ale również - na koszt całości kredytu. Regularne nadpłaty (lub większe nadpłaty dokonywane np. raz na rok) pozwolą zmniejszyć odsetki od kredytu, zwłaszcza, jeśli kredytobiorca rozpocznie nadpłacanie kredytu najszybciej jak to możliwe. Oprócz tego proporcjonalnie mogą zmniejszyć się również inne koszty przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie umowy kredytowej.

Warto rozważyć nadpłacanie zobowiązania zwłaszcza w sytuacji, gdy stopy procentowe pozostają niskie, a kredytobiorca - zaciągnął kredyt jeszcze przed obniżką. Dzięki temu może stosować nadpłaty bez większego uszczerbku dla domowych finansów, a całkowity koszt kredytu i tak zostanie zmniejszony. Należy też pamiętać, że wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to również zapewnienie sobie komfortu psychicznego - zwłaszcza, jeśli sytuacja gospodarcza w kraju staje się coraz trudniejsza, a koszty utrzymania stale rosną.

nadpłata kredytu hipotecznego - na czym polega

Czy bank może nałożyć prowizję?

Regularne nadpłacanie zobowiązania - a w konsekwencji szybsza spłata kredytu - może jednak wiązać się niekiedy z dodatkowymi kosztami. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu (w konsekwencji jego nadpłacania) może sięgać nawet 3-5 proc. całej kwoty twojego kredytu. Należy jednak pamiętać, że ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami stanowi, że banki mogą pobierać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu jedynie przez pierwsze trzy lata od momentu podpisania umowy.

Tym samym opłaca się nadpłacać kredyt już po trzech latach od zaciągnięcia zobowiązania - nadpłata będzie wówczas darmowa. Jednocześnie warto (najlepiej jeszcze przed podpisaniem umowy o kredyt) zorientować się w warunkach nadpłaty - niektóre banki umożliwiają nadpłatę bez ponoszenia dodatkowych kosztów już w ciągu 1-2 lat od zaciągnięcia zobowiązania (albo od razu po podpisaniu umowy).

Czy bank naliczy prowizję

Korzyści wcześniejszej spłaty zależne od oprocentowania

Warto również rozwinąć kwestię wpływu oprocentowania kredytu na opłacalność nadpłacania kredytu. Przyjmuje się, że najbardziej opłacalne jest nadpłacanie, gdy zaciągnięty został kredyt o zmiennym oprocentowaniu, a w danym momencie obowiązują niskie stopy procentowe. W tej sytuacji klient znacznie mniej odczuwa nadpłacane zobowiązania. Z drugiej strony, nadpłata kredytu może być dobrym pomysłem także w sytuacji, gdy stopy procentowe zaczynają rosnąć - nie wiadomo bowiem, kiedy cykl podwyżek się zakończy.

Kredyt na mieszkanie - o ile sytuacja finansowa na to pozwala - warto mimo wszystko również nadpłacać, gdy jest wysoka inflacja. Wartość pieniądza wtedy spada, dlatego tym bardziej warto zdecydować się na częściową spłatę kredytu. To może być sposób nie tylko na to, by zaoszczędzić, ale również - by w korzystny sposób ulokować posiadany kapitał.

Jeśli chodzi o spłatę kredytu hipotecznego przed terminem poprzez większe nadpłaty (np. w postaci kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych) warto jednak zadbać o zbudowanie poduszki finansowej.

Kredytobiorcy mogą też łatwo sprawdzić, jak bardzo opłacalna będzie nadpłata kredytu hipotecznego. Kalkulator przygotowany przez UOKiK obliczy, jaki będzie skutek nadpłaty (zarówno w przypadku zmniejszenia raty jak i skrócenia okresu spłaty). Wystarczy podać, jaka kwota kredytu została jeszcze do spłacenia, jaką kwotę zamierza nadpłacić kredytobiorca oraz na kiedy przypada data ostatniej raty. Kalkulator nie uwzględnia jedynie kosztu ewentualnej prowizji z tytułu przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu.

Korzyści ze wcześniejszej spłaty

Nadpłata kredytu hipotecznego PKO BP

Masz kredyt w PKO BP? Możesz go bez problemu nadpłacać. Zgodnie z warunkami banku, nadpłata będzie powodować automatyczne zmniejszenie salda kredytowego i przeliczenie kredytu, co będzie mieć wpływ na wysokość kolejnej raty. Aby możliwe było skrócenie okresu kredytowania, konieczny jest aneks do umowy - kredytobiorca musi w tym celu złożyć specjalny wniosek.

Jeśli umowa kredytowa została zawarta w PKO BP po 21 lipca 2017 r., prowizja jest pobierana przez pierwsze trzy lata trwania umowy. Za dokonywaną nadpłatę trzeba zapłacić 1,5 proc. prowizji od nadpłacanej kwoty, a za przedterminową spłatę całości takiego kredytu - 2 proc. spłacanej kwoty. Po trzech latach obowiązywania umowy bank nie będzie już pobierać prowizji. Należy jednocześnie pamiętać, że nie dotyczy to umów zawartych przed 2017 r. - w ich przypadku bank ma prawo pobierać prowizję od każdej nadpłaty.

Nadpłata kredytu hipotecznego Pekao S.A.

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w Pekao S.A., muszą liczyć się z prowizją w wysokości 3 proc. spłacanej kwoty. Jednocześnie prowizja nie może być jednak wyższa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem w całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Dotyczy do nadpłat dokonywanych przed upływem 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej (dla umów podpisanych po 21 lipca 2017 r.) oraz - dla każdej nadpłaty - w przypadku umów zawartych przed 21 lipca 2017 r.

Nadpłata kredytu hipotecznego BNP Paribas

W banku BNP Paribas nadpłata kredytu hipotecznego wiąże się z prowizją 1,5 proc. od kwoty wcześniejszej spłaty. BNP Paribas, podobnie jak pozostałe banki, pobiera prowizję w przypadku nadpłat kredytu dla wszystkich umów zawartych przed 21 lipca 2017 r. i przez pierwsze 36 miesięcy trwania kredytu dla umów zawartych po 21 lipca 2017 r. Należy dodać, że minimalna kwota wcześniejszej częściowej spłaty wynosi 1000 zł lub bieżące saldo zadłużenia, jeśli jest ono niższe niż 1000 zł.

Nadpłata kredytu hipotecznego Santander Bank

Z kolei w Santander nadpłata kredytu hipotecznego wiąże się z mniejszymi kosztami. Kredytobiorca, który zdecyduje się na przedterminową spłatę części lub całości kredytu hipotecznego nie zapłaci prowizji w ogóle, jeśli wysokość nadpłaty nie przekroczy 50 proc. udzielonego kredytu, lub w pozostałych przypadkach - 1 proc. Prowizja nie może być przy tym większa niż wysokość odsetek, które bank naliczyłby od całości lub części kredytu spłaconego przed terminem przez rok od dnia faktycznej spłaty, a dodatkowo - nie może być większa niż 3 proc. spłacanej kwoty kredytu hipotecznego.

Osoby, które zaciągnęły kredyt z oprocentowaniem stałym na okres 5 lat, nie będą musiały płacić prowizji za przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu.

Powyższe warunki dotyczą umów zawartych po 21 lipca 2017 r. i nadpłat dokonywanych przed upływem 36 miesięcy od zawarcia umowy.

nadpłata kredytu hipotecznego - kiedy się opłaca

Nadpłata kredytu hipotecznego w Millennium Bank

Korzystne warunki przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu czekają również na kredytobiorców w Millennium. Dla umów kredytowych, dla których wniosek o kredyt złożono po 1 maja 2017 r., prowizja od częściowej lub całkowitej przedterminowej spłaty kredytu wynosi 0 proc. Dla umów, dla których wniosek złożono do 30 kwietnia 2017 r. (w przypadku, gdy łączna kwota nadpłat w przeciągu pierwszych 4 lat kredytowania przekroczy 30 proc. przyznanej kwoty kredytu) prowizja wynosi 2 proc. i jest liczona od kwoty spłaty.

Nadpłata kredytu hipotecznego w ING Bank Śląski

W przypadku nadpłat w ING Banku Śląskim skrócenie okresu kredytowania po nadpłacie możliwe jest po podpisaniu aneksu do umowy kredytowej (podobnie jak zmiana raty na malejącą). W ING nadpłata kredytu hipotecznego oznacza natomiast automatyczne zmniejszenie wysokości raty.

Jeśli chodzi o prowizję, podobnie jak w Millennium Bank, kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytową po 21 lipca 2017 r. nie zapłacą prowizji za przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu. Dla starszych umów taka prowizja może zostać pobrana przez bank - szczegóły należy sprawdzić w warunkach kredytu hipotecznego (w załączniku do umowy).

Nadpłata kredytu hipotecznego w Alior Bank

Warto jeszcze nadmienić jak wygląda nadpłata kredytu hipotecznego Alior Bank. Prowizja wynosi 2,5 proc. od kwoty przedterminowej spłaty przed upływem 3 lat od wypłaty kredytu (dla umów zawartych po 1 stycznia 2012 r.).

Podsumowanie

Napłata kredytu oznacza zazwyczaj tańszy kredyt (jeśli chodzi o jego koszty całkowite), a często również - niższą ratę miesięczną. Oprócz kredytu warto również mieć na uwadze fakt, że nadpłata może okazać się dobrą lokatą kapitału - znacznie korzystniejszą niż np. wpłata środków na lokatę bankową. Część banków nie pobiera w dodatku żadnej prowizji za nadpłatę (i to nawet w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy), dlatego też kredytobiorcy mający stabilną sytuację finansową powinni rozważyć przedterminową, częściową lub całkowitą spłatę zobowiązania.

Redakcja
Redakcja

Redakcja portalu RynekPierwotny.pl to ludzie pełni pasji i zaangażowania.

Subskrybuj RynekPierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

3 Komentarze

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
 • Mirek

  Jestem tym „szczęśliwcem”, który spłacił kredyt hipoteczny przed czasem. W moim przypadku to była to korzystna decyzja, bo zyskałem ładnych kilka tysięcy złotych. Ale trzeba to naprawdę dobrze przekalkulować.

  14 czerwca 2022, 14:15
 • Bogdan

  Teraz, jak stopy procentowe są wysokie, to nie widzę sensu nadpłacania kredytu. Nie zdecydowałbym się też na jego całkowitą ratę. Opcją do rozważenia jest tylko zamiana oprocentowania ze zmiennego na stałe, ale i to nie zawsze będzie korzystne. Ale czy to się będzie faktycznie opłacać?

  8 czerwca 2022, 08:27
 • Aleks

  Z własnego doświadczenia wiem, że nadpłata kredytu hipotecznego nie zawsze ma sens. Mnie doradca wyliczył, że niewiele na tym zyskam, dlatego zrezygnowałem z takiej opcji. Polecam dokładną kalkulację, żeby się nie okazało, że takie działanie jest zupełnie bezsensowne.

  3 czerwca 2022, 14:12

Artykuły powiązane

logo

Oferty

Wydawcą portalu rynekpierwotny.pl jest PropertyGroup Sp. z o.o.

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: