Hawelańska II Etap

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przez GGW Development

Na pytania w sprawie ofert odpowiadają deweloperzy. Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne.
Ceny od: 6 900 zł/m2

Dostępne mieszkania

Aktualnie w inwestycji Hawelańska II Etap dostępnych jest 230 ofert

RzutNumerPokojeMetrażPiętroCena
D/D5/3/12 129 m23
D/D4/4/17A 132 m24
D/D4/1/5 240 m21
D/D2/1/3 359 m21
D/D2/3/9 359 m23
D/D4/0/2 133 m2Parter
D/D5/0/3 355 m2Parter
D/D3/6/20 244 m26
D/D4/6/22 241 m26
D/D4/1/6 133 m21
D/D3/7/24 244 m27
D/D2/7/21 476 m27
D/D4/3/14A 132 m23
D/D3/4/13 359 m24
D/D4/6/23 134 m26
D/D5/5/22 241 m25
D/D4/1/4 242 m21
E/E1/4/17 240 m24
D/D5/0/2 240 m2Parter
D/D4/4/17 133 m24
D/D5/5/21 236 m25
E/E4/1/4 359 m21
E/E3/5/15 361 m25
E/E4/2/9 363 m22
E/E3/3/9 360 m23
E/E1/4/19 132 m24
E/E4/4/14 243 m24
E/E4/5/16 361 m25
E/E4/7/22 361 m27
E/E2/6/25 130 m26
E/E4/6/20 244 m26
E/E2/7/29 354 m27
F/F1/1/4 239 m21
E/E1/2/9 240 m22
E/E1/4/18 238 m24
E/E1/7/28 356 m27
E/E2/0/3 355 m2Parter
E/E1/6/25 241 m26
E/E1/0/2 240 m2Parter
E/E2/1/6 129 m21
E/E2/5/20 357 m25
E/E3/5/17 249 m25
E/E1/7/29 241 m27
E/E2/3/14 129 m23
E/E3/2/7 243 m22
E/E2/4/17 129 m24
E/E3/2/6 360 m22
E/E4/1/6 363 m21
E/E4/5/17 244 m25
F/F1/2/6 239 m22
D/D5/1/7 355 m21
D/D2/3/10 243 m23
D/D2/2/6 359 m22
D/D2/4/12 359 m24
D/D2/1/4 243 m21
D/D2/1/5 242 m21
D/D5/1/4 129 m21
D/D2/2/7 243 m22
D/D2/2/8 242 m22
D/D3/2/9 242 m22
D/D4/2/8 242 m22
D/D5/2/8 129 m22
D/D3/3/12 242 m23
D/D4/3/12 242 m23
D/D4/3/14 133 m23
D/D5/3/14 240 m23
D/D4/3/13 240 m23
D/D5/3/13 235 m23
D/D2/5/17 244 m25
D/D5/1/5 235 m21
D/D3/0/1 243 m2Parter
D/D3/0/3 242 m2Parter
D/D4/1/7 132 m21
D/D5/1/6 240 m21
D/D3/2/7 359 m22
D/D2/4/14 242 m24
D/D3/3/11 243 m23
D/D3/4/15 242 m24
D/D4/4/16 240 m24
D/D5/4/17 235 m24
D/D5/4/19 355 m24
D/D2/6/19 244 m26
D/D2/5/16 244 m25
D/D3/5/18 244 m25
D/D4/5/18 242 m25
D/D4/5/19 241 m25
D/D4/5/20A 133 m25
D/D5/5/20 131 m25
D/D2/6/18 361 m26
D/D3/6/19 361 m26
D/D5/6/24 131 m26
D/D3/7/22 361 m27
D/D4/2/9 240 m22
D/D4/6/21 244 m26
D/D2/7/22 372 m27
505 960 zł7 000 zł/m²
D/D5/7/29 356 m27
D/D5/4/16 129 m24
D/D4/7/26 241 m27
D/D2/3/11 242 m23
D/D2/6/20 244 m26
D/D2/5/15 361 m25
D/D3/4/14 243 m24
D/D3/5/16 361 m25
D/D2/4/13 243 m24
D/D3/1/4 359 m21
D/D3/1/5 243 m21
D/D3/1/6 242 m21
D/D3/2/8 243 m22
D/D4/4/15 242 m24
D/D4/5/20 134 m25
D/D4/6/24 133 m26
D/D5/6/25 236 m26
D/D5/7/28 241 m27
D/D3/6/21 244 m26
D/D3/7/23 244 m27
D/D4/2/10 133 m22
D/D4/2/11 132 m22
D/D4/7/25 244 m27
D/D4/7/27 134 m27
D/D5/2/10 240 m22
D/D4/7/28 133 m27
D/D5/2/9 235 m22
D/D5/3/15 355 m23
D/D5/4/18 240 m24
D/D5/5/23 356 m25
D/D5/6/26 241 m26
D/D5/6/27 356 m26
E/E1/1/5 240 m21
E/E1/1/4 355 m21
E/E1/0/3 251 m2Parter
E/E1/2/8 355 m22
E/E1/3/12 355 m23
E/E1/5/20 356 m25
E/E1/5/21 241 m25
E/E1/5/22 239 m25
E/E1/6/24 356 m26
E/E1/6/26 239 m26
D/D2/0/1 243 m2Parter
D/D2/0/2 243 m2Parter
D/D3/0/2 243 m2Parter
D/D4/0/1 129 m2Parter
D/D4/0/3 132 m2Parter
D/D5/0/1 357 m2Parter
D/D5/2/11 355 m22
D/D3/3/10 359 m23
E/E2/0/1 242 m2Parter
E/E2/0/2 352 m2Parter
D/D3/5/17 244 m25
E/E1/3/13 240 m23
E/E1/2/11 132 m22
E/E1/1/6 238 m21
E/E3/0/1 244 m2Parter
E/E3/0/2 243 m2Parter
E/E4/0/1 243 m2Parter
E/E4/0/2 243 m2Parter
E/E4/0/3 131 m2Parter
E/E1/1/7 132 m21
E/E2/1/5 129 m21
E/E3/1/4 243 m21
E/E1/2/10 238 m22
E/E2/2/10 129 m22
E/E2/2/11 355 m22
E/E3/2/8 248 m22
E/E1/3/15 132 m23
E/E2/3/13 129 m23
E/E3/3/11 248 m23
E/E4/3/12 363 m23
E/E4/3/10 359 m23
E/E2/4/18 129 m24
E/E2/4/19 355 m24
E/E3/4/13 243 m24
E/E4/5/18 365 m25
E/E2/6/27 356 m26
E/E4/6/19 361 m26
F/F1/2/5 349 m22
F/F1/3/7 349 m23
F/F1/3/8 239 m23
E/E1/3/14 238 m23
E/E1/4/16 355 m24
E/E1/5/23 133 m25
E/E1/6/27 133 m26
E/E1/7/30 239 m27
E/E2/1/7 355 m21
E/E2/2/8 355 m22
E/E2/5/22 130 m25
E/E2/7/28 357 m27
E/E2/7/30 356 m27
E/E3/6/18 361 m26
E/E4/2/7 359 m22
E/E4/6/21 365 m26
E/E4/7/24 365 m27
E/E2/3/15 355 m23
E/E2/4/16 355 m24
E/E2/6/24 357 m26
E/E2/6/26 130 m26
E/E3/4/12 360 m24
E/E3/7/23 249 m27
F/F1/1/3 349 m21
F/F1/4/9 349 m24
E/E3/6/20 249 m26
E/E3/7/21 361 m27
E/E3/7/22 244 m27
F/F1/4/10 239 m24
F/F1/5/12 241 m25
F/F1/6/13 350 m26
F/F1/7/16 241 m27
F/F1/0/1 236 m2Parter
E/E1/7/31 133 m27
E/E1/0/1 355 m2Parter
E/E2/1/4 355 m21
E/E2/2/9 129 m22
E/E2/3/12 355 m23
E/E2/5/23 356 m25
E/E2/5/21 130 m25
E/E3/1/3 360 m21
E/E3/1/5 248 m21
E/E3/3/10 243 m23
E/E3/4/14 248 m24
E/E3/5/16 244 m25
E/E3/6/19 244 m26
E/E4/1/5 243 m21
E/E4/2/8 243 m22
E/E4/3/11 243 m23
E/E4/4/13 359 m24
E/E4/4/15 363 m24
E/E4/7/23 244 m27
F/F1/0/2 239 m2Parter
F/F1/5/11 350 m25
F/F1/6/14 241 m26
F/F1/7/15 350 m27

Atuty inwestycji - Os. Hawelańska Poznań
Najważniejsze atuty inwestycji skupiają się wokół obszarów, które są najbardziej istotne dla przyszłych mieszkańców. Idealne osiedle mieszkaniowe, to takie, które jest położone w spokojnej i cichej okolicy, ale z którego szybko można dojechać do centrum. Ponadto, tak samo ważny jest rozkład i funkcjonalność mieszkań. Powinna być dopasowana w jak najwyższym stopniu dla przyszłych lokatorów.

Jest nam niezmiernie przyjemnie, że możemy zapewnić właśnie tak wysoki standard. Atuty osiedla Hawelańska to...

Nowoczesne, komfortowe mieszkania, dostępne
z odrębnymi, jasnymi kuchniami lub z aneksami
kuchennymi. Do wyboru różne metraże, od kawalerek
po mieszkania 4 pokojowe.

Znakomitej jakości rozwiązania architektoniczne,
duże odległości między budynkami

Ciekawa architektura budynków i nowoczesne
rozwiązania konstrukcyjne.

Piękna okolica: bliskość terenów zielonych
i rekreacyjnych, jak Park Cytadela i Dolina Warty,
znakomita sieć ścieżek pieszych i rowerowych

Balkony – do 14 m²,
komfortowe ogródki – do 15,35 m² do 77,05 m².

Doskonała samochodowa i autobusowa
komunikacja z Centrum Poznania

Zapewnione miejsca postojowe naziemne.

Inwestycja Hawelańska II Etap znajduje się na Starych Winogradach, ul. Hawelańska (4 km od centrum Poznania), jest realizowana przez dewelopera GGW Development.

Inwestycja Hawelańska II Etap jest w trakcie budowy z planowanym na 3 kw. 2019 roku terminem oddania do użytkowania.

Cały projekt składa się z 230 nowych mieszkań . Budynki posiadają 7 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz nie posiadają kondygnacji podziemnych.

Aktualnie w inwestycji Hawelańska II Etap pozostało na sprzedaż 230 mieszkań o powierzchniach od 29 do 76 metrów kwadratowych w cenie od 6 900 zł za metr kwadratowy.

Dostępne są lokale:

 • 1-pokojowe o powierzchniach od 29 do 34 m2 w cenie od 206 856 zł (43 mieszkania ) ,
 • 2-pokojowe o powierzchniach od 35 do 51 m2 w cenie od 245 304 zł (110 mieszkań ) ,
 • 3-pokojowe o powierzchniach od 49 do 72 m2 w cenie od 341 670 zł (76 mieszkań ) ,
 • 4-pokojowe o powierzchni 76 m2 w cenie od 525 987 zł (1 mieszkanie ) .

Dla przyszłych mieszkańców deweloper GGW Development przewidział również:

 • miejsca postojowe naziemne.

Czytaj więcej

Szczegóły inwestycji

Realizacja inwestycji: rozpoczęcie budowy w 4 kw. 2018 roku, planowane oddanie do użytkowania w 3 kw. 2019 roku.
Liczba budynków: cała inwestycja składa się z 3 budynków wielorodzinnych.
Liczba kondygnacji: budynki posiadają 7 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz nie posiadają kondygnacji podziemnych.
Liczba mieszkań: cała inwestycja składa się z 230 lokali mieszkalnych.
Wysokość pomieszczeń: w zależności od kondygnacji od 260 do 280 cm wysokości.
Standard wykończenia:
standard deweloperski.
Rodzaj własności: odrębna własność z własnością gruntu.
Powierzchnie dodatkowe: balkon, ogródek.
Komórki lokatorskie: nie przewidziano
Miejsca postojowe: w inwestycji przewidziano:
 • miejsca postojowe naziemne.
Udogodnienia: plac zabaw.
Przyroda: w okolicy inwestycji znajduje się park.

Aktualna oferta

Dostępne mieszkania: aktualnie dostępnych jest 230 mieszkań .
Powierzchnie mieszkań: od 29 do 76 m2.
Liczba pokoi: dostępne są mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe.
Ceny mieszkań:
 • kształtują się w zakresie od 206 856 do 525 987 zł,
 • koszt metra kwadratowego wynosi od 6 900 do 7 200 zł.
Opis płatności:informacja u dewelopera.
Warunki rezerwacji:informacja u dewelopera.
Zabezpieczenie środków klienta:informacja u dewelopera.
Wysokość czynszu: informacja u dewelopera.

Lokalizacja inwestycji Hawelańska II Etap

Stare Miasto to część Poznania zajmująca powierzchnię 3,8 km kw. W jej obrębie znajdują się takie jednostki administracyjne jak: Chwaliszewo, Dzielnica Cesarska, Garbary, Grobla, Piaski, Piekary, Przepadek, Rybaki, Stare Miasto, Święty Marcin, Święty Wojciech. Łącznie mieszka tu ok. 30 tys. osób. Z zachodu na wschód obszar ten przecina droga nr 92. Od wschodu ograniczony jest rzeką Wartą, od zachodu ul. Obornicką, od południa ul. królowej Jadwigi a od północy Lasem Moralskim. Przy ul. Dworcowej znajduje się dworzec Poznań Główny, jeden z największych w Polsce. Stanowiący serce Poznania rynek Starego Miasta nadal pełni ważne funkcje handlowe i kulturalne. Zabytkowa zabudowa z niepowtarzalnym renesansowym ratuszem na czele, nadaje temu miejscu wyjątkowy klimat. Zainteresowani mogą tu odwiedzić Muzeum Rogalowe, Archeologiczne i Muzeum Historii Miasta Poznania. Znajduje się tu 8 uniwersytetów, w tym Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki oraz Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania. Największe centra handlowe to Avenida, Stary Browar i Kupiec Poznański. Na Starym Mieście znajdują się też liczne szpitale i przychodnie, m.in. Wielkopolskie Centrum Onkologii, Szpital Miejski im. Z. Strusia, Szpital Prywatny Med Polonia i Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Komunikacja

W dzielnicy doskonale działa transport miejski złożony z autobusów i tramwajów. Do tego znajduje się tu dworzec Poznań Główny a z zachodu na wschód dzielnicę przedziela droga krajowa nr 92. Port lotniczy Poznań-Ławica mieści się w odległości ok. 3 km na zachód od granic dzielnicy. W odległości 1 150 metrów od inwestycji Hawelańska II Etap znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny: Wójtowska (1:WOJT21).

Edukacja

W najbliższej okolicy inwestycji Hawelańska II Etap znajduje się 10 placówek edukacyjnych. Najbliżej położone to: Przedszkole nr 134 w odległości 400 m, ZIELONY DOMEK. KUCHARZEWSKA A. w odległości 500 m, Przedszkole nr 141 w odległości 900 m.

Opieka medyczna

Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu placówki, tj.: w odległości 350 m POD JEMIOŁĄ. APTEKA, w odległości 450 m USAREWICZ JADWIGA. APTEKA S.C., w odległości 500 m FAMILIA S.C. PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO.

Sklepy i usługi

W okolicy znajdują się sklepy: Restauracja Fryga w odległości 550 m, Piracka Pizza w odległości 550 m, Restauracja "Fortezza" w odległości 600 m.

Sport

W najbliższej okolicy inwestycji znajduje się: Siłownia Body Lab One w odległości 800 m, Wielkopolski Klub Bałtycki w odległości 850 m, Hangar Klub Sportowy w odległości 1 100 m.

Data publikacji: 09 maja 2018 09:30

Data aktualizacji: 04 września 2018 16:38

Podoba Ci się ta oferta? Udostępnij ją!

Zapytaj o ofertę

GGW Development

GGW Development

Zainteresowała mnie nieruchomość w Państwa inwestycji. Proszę o niezobowiązujący kontakt w sprawie szczegółów oferty.
GGW Development
  +48 61 ...
  +48 61 640 61 37

  Hawelańska II Etap

  adres biura sprzedaży

  ul. Hawelańska 9/41 61-625 Poznań

  Umów spotkanie

  • wtorek

   28

   maja

  • środa

   29

   maja

  • czwartek

   30

   maja

  Zaproponuj inny termin

  Wiadomości powiązane z GGW Development

  Deweloperzy pomagają dzieciom. Rekordowy rok!

  Deweloperzy pomagają dzieciom. Rekordowy rok!

  Mieszkanie bez barier: co oferuje poznański rynek nieruchomości?

  Mieszkanie bez barier: co oferuje poznański rynek nieruchomości?