Murapol Osiedle Parkowe

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przezMurapol S.A.

Zapytaj o ceny

Dostępne mieszkania

Aktualnie w inwestycji Murapol Osiedle Parkowe dostępne są 234 oferty

Rzut
Numer
Pokoje
Metraż
Piętro
Cena (brutto)
2.0.7
1
28,94 m²
Parter
2.0.8
1
26,22 m²
Parter
2.0.14
1
26,41 m²
Parter
2.2.7
1
28,85 m²
2
2.3.7
1
28,85 m²
3
2.4.6
1
28,85 m²
4
2.4.14
1
37,27 m²
4
2.7.5
1
37,27 m²
7
3.0.9
1
25,06 m²
Parter
3.0.10
1
25,13 m²
Parter
3.0.11
1
25,56 m²
Parter
3.1.1
1
32,92 m²
1
3.4.1
1
32,71 m²
4
3.5.1
1
32,92 m²
5
3.6.1
1
32,92 m²
6
4.0.7
1
28,94 m²
Parter
4.0.8
1
26,22 m²
Parter
4.0.14
1
26,41 m²
Parter
4.0.16
1
28,05 m²
Parter
4.1.7
1
28,94 m²
1
4.1.14
1
26,41 m²
1
4.1.16
1
37,34 m²
1
4.2.7
1
28,94 m²
2
4.2.16
1
37,34 m²
2
4.3.7
1
28,94 m²
3
4.3.16
1
37,34 m²
3
4.4.4
1
30,5 m²
4
4.4.6
1
28,94 m²
4
4.4.12
1
26,41 m²
4
4.4.14
1
37,33 m²
4
4.5.5
1
37,33 m²
5
4.6.5
1
37,27 m²
6
4.7.5
1
37,33 m²
7
5.0.1
1
27,85 m²
Parter
5.0.10
1
25,13 m²
Parter
5.0.11
1
25,45 m²
Parter
5.0.2
1
26,99 m²
Parter
5.0.5
1
26,05 m²
Parter
5.0.9
1
25,06 m²
Parter
5.1.1
1
33,01 m²
1
5.1.10
1
25,06 m²
1
5.1.11
1
25,12 m²
1
5.1.12
1
25,45 m²
1
5.1.2
1
26,99 m²
1
5.1.5
1
26,05 m²
1
5.2.1
1
32,56 m²
2
5.2.10
1
25,06 m²
2
5.2.11
1
25,12 m²
2
5.2.12
1
25,57 m²
2
5.2.2
1
26,99 m²
2
5.2.5
1
26,05 m²
2
5.3.1
1
32,88 m²
3
5.3.10
1
25,06 m²
3
5.3.11
1
25,12 m²
3
5.3.12
1
25,57 m²
3
5.3.2
1
26,99 m²
3
5.3.5
1
26,05 m²
3
5.4.1
1
33,02 m²
4
5.4.2
1
27,01 m²
4
5.5.1
1
33,02 m²
5
5.6.1
1
32,88 m²
6
5.7.1
1
32,84 m²
7
1.3.3
2
37,98 m²
3
2.0.6
2
37,83 m²
Parter
2.0.10
2
38,36 m²
Parter
2.1.8
2
41,1 m²
1
2.1.12
2
40,01 m²
1
2.2.10
2
38,36 m²
2
2.2.12
2
40,01 m²
2
2.3.8
2
41,1 m²
3
2.3.10
2
38,36 m²
3
2.3.12
2
40,01 m²
3
2.4.1
2
39,2 m²
4
2.4.7
2
41,1 m²
4
3.0.3
2
37,98 m²
Parter
3.0.7
2
41,64 m²
Parter
3.0.16
2
41,31 m²
Parter
3.1.3
2
37,98 m²
1
3.1.4
2
37,52 m²
1
3.1.8
2
39,7 m²
1
3.2.3
2
37,98 m²
2
3.2.4
2
37,52 m²
2
3.2.8
2
39,7 m²
2
3.3.3
2
37,98 m²
3
3.3.4
2
37,52 m²
3
3.3.8
2
39,7 m²
3
3.3.9
2
35,49 m²
3
3.4.7
2
44,27 m²
4
3.5.4
2
35,61 m²
5
3.6.4
2
35,61 m²
6
3.7.3
2
39,36 m²
7
3.7.4
2
35,61 m²
7
4.0.1
2
34,83 m²
Parter
4.0.2
2
32,96 m²
Parter
4.0.6
2
37,82 m²
Parter
4.0.9
2
37,03 m²
Parter
4.0.10
2
38,36 m²
Parter
4.0.12
2
40,01 m²
Parter
4.0.15
2
37,26 m²
Parter
4.1.1
2
34,84 m²
1
4.1.2
2
32,96 m²
1
4.1.6
2
37,78 m²
1
4.1.8
2
41,1 m²
1
4.1.9
2
37,04 m²
1
4.1.10
2
38,36 m²
1
4.1.12
2
40,01 m²
1
4.1.15
2
37,26 m²
1
4.2.1
2
34,84 m²
2
4.2.6
2
37,78 m²
2
4.2.8
2
41,1 m²
2
4.2.9
2
37,04 m²
2
4.2.10
2
38,36 m²
2
4.2.12
2
40,01 m²
2
4.2.15
2
37,26 m²
2
4.3.1
2
34,84 m²
3
4.3.2
2
32,96 m²
3
4.3.6
2
37,78 m²
3
4.3.8
2
41,1 m²
3
4.3.9
2
37,04 m²
3
4.3.10
2
38,36 m²
3
4.3.12
2
40,01 m²
3
4.3.15
2
37,26 m²
3
4.4.1
2
39,34 m²
4
4.4.5
2
35,85 m²
4
4.4.7
2
41,05 m²
4
4.4.8
2
37,03 m²
4
4.4.9
2
38,36 m²
4
4.5.2
2
41,1 m²
5
4.6.2
2
41,1 m²
6
4.6.4
2
34,1 m²
6
4.7.2
2
41,1 m²
7
4.7.4
2
34,1 m²
7
5.0.16
2
41,49 m²
Parter
5.0.3
2
37,19 m²
Parter
5.0.4
2
37,52 m²
Parter
5.0.7
2
41,64 m²
Parter
5.1.17
2
41,31 m²
1
5.1.3
2
37,19 m²
1
5.1.4
2
37,52 m²
1
5.1.7
2
41,64 m²
1
5.1.8
2
39,66 m²
1
5.1.9
2
35,45 m²
1
5.2.17
2
41,28 m²
2
5.2.3
2
37,19 m²
2
5.2.4
2
37,52 m²
2
5.2.7
2
41,64 m²
2
5.2.8
2
39,66 m²
2
5.2.9
2
35,43 m²
2
5.3.17
2
41,31 m²
3
5.3.3
2
37,19 m²
3
5.3.4
2
37,52 m²
3
5.3.7
2
41,64 m²
3
5.3.8
2
39,66 m²
3
5.3.9
2
35,43 m²
3
5.4.11
2
41,34 m²
4
5.4.6
2
35,55 m²
4
5.4.7
2
44,27 m²
4
5.4.8
2
42,64 m²
4
5.5.4
2
35,55 m²
5
5.6.2
2
28,26 m²
6
5.6.3
2
38,86 m²
6
5.6.4
2
35,55 m²
6
5.6.5
2
38,31 m²
6
5.6.6
2
41,27 m²
6
5.7.2
2
28,26 m²
7
5.7.3
2
39,34 m²
7
5.7.4
2
35,55 m²
7
5.7.5
2
38,31 m²
7
5.7.6
2
41,27 m²
7
2.1.4
3
54,71 m²
1
2.1.13
3
53,67 m²
1
2.2.11
3
53,15 m²
2
2.2.13
3
53,67 m²
2
2.3.13
3
53,67 m²
3
3.1.16
3
48,7 m²
1
3.2.16
3
48,7 m²
2
3.3.6
3
50,08 m²
3
3.3.16
3
48,7 m²
3
4.0.4
3
54,07 m²
Parter
4.0.5
3
49,99 m²
Parter
4.0.11
3
53,18 m²
Parter
4.0.13
3
53,48 m²
Parter
4.1.4
3
54,07 m²
1
4.1.5
3
49,99 m²
1
4.1.11
3
53,18 m²
1
4.1.13
3
53,48 m²
1
4.2.4
3
54,07 m²
2
4.2.5
3
49,99 m²
2
4.2.11
3
53,15 m²
2
4.2.13
3
53,48 m²
2
4.3.4
3
54,07 m²
3
4.3.5
3
49,99 m²
3
4.3.11
3
53,18 m²
3
4.3.13
3
53,48 m²
3
4.4.3
3
51,83 m²
4
4.4.10
3
51,92 m²
4
4.6.1
3
48,27 m²
6
4.7.1
3
47,86 m²
7
5.0.12
3
44,3 m²
Parter
5.0.13
3
47,59 m²
Parter
5.0.15
3
48,7 m²
Parter
5.0.6
3
50,01 m²
Parter
5.0.8
3
45,06 m²
Parter
5.1.13
3
44,29 m²
1
5.1.14
3
47,6 m²
1
5.1.16
3
48,7 m²
1
5.1.6
3
50,08 m²
1
5.2.13
3
44,3 m²
2
5.2.14
3
47,6 m²
2
5.2.16
3
48,7 m²
2
5.2.6
3
50,08 m²
2
5.3.13
3
44,29 m²
3
5.3.14
3
47,6 m²
3
5.3.16
3
48,7 m²
3
5.3.6
3
50,08 m²
3
5.4.3
3
53,89 m²
4
5.4.4
3
50,84 m²
4
5.4.5
3
57,3 m²
4
5.4.9
3
55,91 m²
4
2.2.3
4
53,81 m²
2
2.3.3
4
53,81 m²
3
3.3.15
4
56,18 m²
3
4.0.3
4
53,81 m²
Parter
4.1.3
4
53,81 m²
1
4.2.3
4
53,81 m²
2
4.3.3
4
53,81 m²
3
4.5.3
4
57,28 m²
5
4.6.3
4
57,28 m²
6
4.7.3
4
57,28 m²
7
5.0.14
4
56,05 m²
Parter
5.1.15
4
56,18 m²
1
5.2.15
4
56,18 m²
2
5.3.15
4
56,18 m²
3
5.4.10
4
58,27 m²
4

Nagrody i wyróżnienia w Rankingu Inwestycji

Opis Inwestycji

Planowane daty oddania do użytku poszczególnych etapów:budynek 1 - IQ2020,budynek 2 i 3 - IIQ2020,budynek 4 - IVQ2021,budynek 5 - IQ2021Inwestycja Murapol Osiedle Parkowe w Gliwicach powstaje w spokojnej i zielonej części miasta – w rejonie ulic Kozielskiej i Okulickiego. To jedna z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji, jakie oferują Gliwice. Mieszkanie w tej okolicy to komfort wynikający z naturalnego otoczenia parków oraz wygoda – dzięki bliskości ścisłego centrum miasta oraz bogatej infrastrukturze handlowo-usługowej w sąsiedztwie.Dlaczego warto?Za sprawą przemyślanej koncepcji architektonicznej mieszkańcy zyskują pewność, że wprowadzą się do przestronnych i słonecznych mieszkań, w szerokim wyborze metraży (kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe).Wszystkie lokale stwarzają możliwość indywidualnej aranżacji.Dla zmotoryzowanych mieszkańców zaprojektowano optymalną liczbę miejsc parkingowych - w podziemnej hali garażowej oraz na terenie wokół budynków.Mieszkania na parterze będą posiadać tarasy, natomiast na wyższych piętrach – balkony.Sprawne przemieszczanie się na wyższe kondygnacje zapewnią szybkie i ciche windy w każdej klatce schodowej.Budynki osiedla uzyskają dostęp do miejskiego węzła cieplnego.Światłowód z szybkim internetem gwarantuje lokatorom dostęp do multimedialnej rozrywki.Co jeszcze zyskujesz?Murapol Appartme – to bezpieczeństwo, komfort i oszczędność w zasięgu ręki. Steruj swoim mieszkaniem za pomocą smartfona lub tabletu i spraw, by stało się „smart”.Pakiet antysmogowy – to codzienna ochrona przed zanieczyszczeniami, smogiem, pyłkami, kurzem, grzybami oraz innymi alergenami. System składa się z zaawansowanego technicznie układu filtrów, które powstrzymają nie tylko drobnoustroje, lecz również owady.

Inwestycja Murapol Osiedle Parkowe znajduje się w Gliwicach, ul. Kozielska 106 (2.5 km od centrum Gliwic), jest realizowana przez dewelopera Murapol S.A..

Inwestycja Murapol Osiedle Parkowe jest w trakcie budowy z planowanym na 4 kw. 2021 roku terminem oddania do użytkowania.

Cały projekt składa się z 378 nowych mieszkań. Budynki posiadają 8 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną.

Aktualnie w inwestycji Murapol Osiedle Parkowe pozostały na sprzedaż 234 mieszkania o powierzchniach od 25 do 58 metrów kwadratowych.

Dostępne są lokale:

  • 1-pokojowe o powierzchni od 25 do 37 m2 (62 mieszkania)
  • 2-pokojowe o powierzchni od 28 do 44 m2 (107 mieszkań)
  • 3-pokojowe o powierzchni od 44 do 57 m2 (50 mieszkań)
  • 4-pokojowe o powierzchni od 54 do 58 m2 (15 mieszkań)

Dla przyszłych mieszkańców deweloper Murapol S.A. przewidział również:

  • miejsca postojowe podziemne
  • miejsca postojowe naziemne

W inwestycji znajdują się komórki lokatorskie.

Szczegóły inwestycji

Realizacja inwestycji:rozpoczęcie budowy w 1 kw. 2018 roku, planowane oddanie do użytkowania w 4 kw. 2021 roku.
Liczba budynków:cała inwestycja składa się z 4 budynków wielorodzinnych.
Liczba kondygnacji:budynki posiadają 8 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną.
Liczba mieszkań:cała inwestycja składa się z 378 lokali mieszkalnych.
Wysokość pomieszczeń:w zależności od kondygnacji od 251 do 260 cm wysokości.
Standard wykończenia:
standard deweloperski
Rodzaj własności: odrębna własność z własnością gruntu.
Powierzchnie dodatkowe:nie przewidziano powierzchni dodatkowych.
Komórki lokatorskie:posiada.
Miejsca postojowe:w inwestycji przewidziano:
  • miejsca postojowe podziemne.
  • miejsca postojowe naziemne.
Udogodnienia: plac zabaw, internet, winda.
Przyroda:w okolicy inwestycji znajduje się park, las.

Aktualna oferta

Dostępne mieszkania:aktualnie dostępne są 234 mieszkania.
Powierzchnie mieszkań:od 25 do 58 m2.
Liczba pokoi:dostępne są mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe.
Ceny mieszkań (brutto):
Opis płatności:informacja u dewelopera.
Warunki rezerwacji:informacja u dewelopera.
Zabezpieczenie środków klienta:informacja u dewelopera.
Wysokość czynszu:informacja u dewelopera.

Lokalizacja inwestycji Murapol Osiedle Parkowe

Tylko 5 minut od centrum Gliwic. W otoczeniu parku Starokozielskiego i parku Szwajcaria. Codzienna wygoda dzięki bliskości sklepów i centrum handlowego. Bezpośrednio przy osiedlu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Gliwice są miastem powiatowym, należącym do Metropolii Silesia. Leżą w południowo-zachodniej części kraju, nad rzeką Kłodnicą. Ich obszar wynosi 134,2 km2, a zamieszkuje je ponad 190 000 osób. Zabudowa miasta ulega stałym modyfikacjom wskutek rozbudowy sektora mieszkalnego. Przybywa głównie domów jednorodzinnych. Jeśli chodzi o nieruchomości komercyjne, to z reguły w ciekawy sposób adaptowane są do tych celów stare budynki. Gliwice to ośrodek przemysłowy, biznesowy, edukacyjny i kulturalny, oferujący mieszkańcom dostęp do wszystkich niezbędnych instytucji. Znajduje się tu cenione w Europie Centrum Onkologii, działa 18 galerii, 7 muzeów, ponad 80 szkół i 11 zespołów szkół, swoją siedzibę ma tu Politechnika Śląska. Miasto ma bogatą infrastrukturę sportową i handlową. W Gliwicach znajduje się największy polski węzeł autostradowy Gliwice-Sośnica. 43 km stąd mieści się lotnisko. Dzięki transportowi drogowemu, kolejowemu i wodnemu, obszar jest świetnie skomunikowany z resztą kraju, a 198 przystanków komunikacji miejskiej zapewnia doskonałe połączenia z resztą Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Komunikacja

W Gliwicach znajduje się największy węzeł komunikacyjny kraju w postaci autostrad A1 i A4, które wraz z drogą krajową nr 44 przecinają się na wschodzie miasta. Ponadto biegną tędy drogi krajowe nr 78 i 88 oraz wojewódzkie nr 408, 901 i 902, a tuż przy południowej i wschodniej granicy przebiega droga wojewódzka nr 921. Gliwicki dworzec kolejowy obsługuje pociągi lokalne i ogólnopolskie. 43 km od miasta znajduje się lotnisko Katowice-Pyrzowice, z którego odbywają się loty do 29 miast. Dzięki Kanałowi Gliwickiemu, miasto łączy się Odrą z portem w Szczecinie. Gliwice są połączone komunikacją miejską z całym GOP, a w mieście znajduje się 198 przystanków.

Przyszli mieszkańcy inwestycji Murapol Osiedle Parkowe mogą korzystać z rozbudowanej sieci połączeń komunikacyjnych. W odległości 220 metrów od inwestycji Murapol Osiedle Parkowe znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny - Osiedle Wojska Polskiego Kozielska.

Edukacja

Mieszkańcy mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej. W najbliższej okolicy inwestycji Murapol Osiedle Parkowe znajduje się się 1 placówka edukacyjna. Najbliżej położone to: Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gliwicach w odległości 390 m.

Opieka medyczna

Dużym atutem inwestycji Murapol Osiedle Parkowe jest bliskość ośrodków zdrowotnych. Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu: Lekarz w odległości 220 m, NZOZ San-Med Sp. z o.o. w odległości 490 m.

Sklepy i usługi

Na infrastrukturę handlowo-usługową inwestycji Murapol Osiedle Parkowe składa się wiele punktów. Nieopodal, w odległości 310 m znajduje się Lidl, w odległości 330 m znajduje się Biedronka, w odległości 360 m znajduje się Sklep osiedlowy.

Sport

Bliskość terenów rekreacyjnych oraz obiektów sportowych to mocna strona tej lokalizacji. W najbliższej okolicy inwestycji Murapol Osiedle Parkowe w odległości 260 m znajduje się Boisko, w odległości 280 m znajduje się Boisko, w odległości 380 m znajduje się Skate Park.

Data publikacji: 13.04.2018

Data aktualizacji: 30.03.2020

Podoba Ci się ta oferta? Udostępnij ją!

Zapytaj dewelopera
Znajdziemy dla Ciebie