Mickiewicza 4 - Luksusowe apartamenty

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przezVaritex Sp. z o.o. Sp. K.

Zapytaj o ceny

Dostępne mieszkania

Aktualnie w inwestycji Mickiewicza 4 - Luksusowe apartamenty dostępnych jest 225 ofert

Rzut
Numer
Pokoje
Metraż
Piętro
Cena
A8.7
1
42,57 m²
8
A8.8
1
34,36 m²
8
A9.7
1
42,57 m²
9
A9.8
1
34,36 m²
9
A10.7
1
42,57 m²
10
A10.8
1
34,36 m²
10
A11.7
1
42,57 m²
11
A11.8
1
34,36 m²
11
B8.7
1
43,01 m²
8
B8.8
1
34,49 m²
8
B9.7
1
42,77 m²
9
B9.8
1
34,49 m²
9
B10.7
1
42,77 m²
10
B10.8
1
34,49 m²
10
B11.7
1
42,77 m²
11
B11.8
1
34,49 m²
11
A1.2
2
54,78 m²
1
A1.3
2
46,31 m²
1
A1.4
2
45,09 m²
1
A1.5
2
46,05 m²
1
A1.9
2
51,37 m²
1
A2.2
2
54,94 m²
2
A2.3
2
46,47 m²
2
A2.4
2
45,27 m²
2
A2.5
2
46,21 m²
2
A2.9
2
51,52 m²
2
A3.2
2
54,94 m²
3
A3.3
2
46,47 m²
3
A3.4
2
45,27 m²
3
A3.5
2
46,21 m²
3
A3.9
2
51,52 m²
3
A4.2
2
54,94 m²
4
A4.3
2
46,47 m²
4
A4.4
2
45,27 m²
4
A4.5
2
46,21 m²
4
A4.9
2
51,52 m²
4
A5.2
2
55,48 m²
5
A5.3
2
46,61 m²
5
A5.4
2
45,47 m²
5
A5.5
2
46,34 m²
5
A5.9
2
51,69 m²
5
A6.2
2
55,48 m²
6
A6.3
2
46,61 m²
6
A6.4
2
45,47 m²
6
A6.5
2
46,34 m²
6
A6.9
2
51,69 m²
6
A7.2
2
55,48 m²
7
A7.3
2
46,61 m²
7
A7.4
2
45,47 m²
7
A7.5
2
46,34 m²
7
A7.9
2
51,69 m²
7
A8.1
2
47,17 m²
8
A8.2
2
45,03 m²
8
A8.9
2
45,77 m²
8
A8.10
2
47,17 m²
8
A9.1
2
47,17 m²
9
A9.2
2
45,03 m²
9
A9.9
2
45,77 m²
9
A9.10
2
47,17 m²
9
A10.1
2
47,17 m²
10
A10.2
2
45,03 m²
10
A10.9
2
45,77 m²
10
A10.10
2
47,17 m²
10
A11.1
2
47,17 m²
11
A11.2
2
45,03 m²
11
A11.9
2
45,77 m²
11
A11.10
2
47,17 m²
11
B1.2
2
54,68 m²
1
B1.3
2
46,56 m²
1
B1.4
2
45,36 m²
1
B1.5
2
46,31 m²
1
B1.9
2
51,52 m²
1
B2.2
2
54,84 m²
2
B2.3
2
46,71 m²
2
B2.4
2
45,53 m²
2
B2.5
2
46,46 m²
2
B2.9
2
51,66 m²
2
B3.2
2
54,84 m²
3
B3.3
2
46,71 m²
3
B3.4
2
45,53 m²
3
B3.5
2
46,46 m²
3
B3.9
2
51,66 m²
3
B4.2
2
54,84 m²
4
B4.3
2
46,71 m²
4
B4.4
2
45,53 m²
4
B4.5
2
46,46 m²
4
B4.9
2
51,64 m²
4
B5.2
2
54,84 m²
5
B5.3
2
46,71 m²
5
B5.4
2
45,53 m²
5
B5.5
2
46,46 m²
5
B5.9
2
51,64 m²
5
B6.2
2
55,23 m²
6
B6.3
2
46,75 m²
6
B6.4
2
45,59 m²
6
B6.5
2
46,5 m²
6
B6.9
2
51,58 m²
6
B7.2
2
55,38 m²
7
B7.3
2
46,91 m²
7
B7.4
2
45,74 m²
7
B7.5
2
46,65 m²
7
B7.9
2
51,83 m²
7
B8.1
2
47,05 m²
8
B8.2
2
44,51 m²
8
B8.9
2
45,46 m²
8
B8.10
2
47,11 m²
8
B9.1
2
47,17 m²
9
B9.2
2
45,03 m²
9
B9.9
2
45,87 m²
9
B9.10
2
47,22 m²
9
B10.1
2
47,17 m²
10
B10.2
2
45,03 m²
10
B10.9
2
45,98 m²
10
B10.10
2
47,22 m²
10
B11.1
2
47,17 m²
11
B11.2
2
45,03 m²
11
B11.9
2
45,98 m²
11
B11.10
2
47,22 m²
11
A1.1
3
64,01 m²
1
A1.6
3
67,9 m²
1
A1.7
3
67,9 m²
1
A1.8
3
64,61 m²
1
A1.10
3
62,85 m²
1
A2.1
3
64,16 m²
2
A2.6
3
67,98 m²
2
A2.7
3
67,98 m²
2
A2.8
3
64,84 m²
2
A2.10
3
62,93 m²
2
A3.1
3
64,16 m²
3
A3.6
3
67,98 m²
3
A3.7
3
67,98 m²
3
A3.8
3
64,84 m²
3
A3.10
3
62,93 m²
3
A4.1
3
64,16 m²
4
A4.6
3
67,98 m²
4
A4.7
3
67,98 m²
4
A4.8
3
64,84 m²
4
A4.10
3
62,93 m²
4
A5.1
3
63,66 m²
5
A5.6
3
68,13 m²
5
A5.7
3
68,13 m²
5
A5.8
3
65 m²
5
A5.10
3
63,28 m²
5
A6.1
3
63,66 m²
6
A6.6
3
68,13 m²
6
A6.7
3
68,13 m²
6
A6.8
3
65 m²
6
A6.10
3
63,28 m²
6
A7.1
3
63,66 m²
7
A7.6
3
68,13 m²
7
A7.7
3
68,13 m²
7
A7.8
3
65 m²
7
A7.10
3
63,28 m²
7
A8.3
3
60,51 m²
8
A8.4
3
65,38 m²
8
A9.3
3
60,51 m²
9
A9.4
3
65,38 m²
9
A10.3
3
60,51 m²
10
A10.4
3
65,38 m²
10
A11.3
3
60,51 m²
11
A11.4
3
65,38 m²
11
B1.1
3
65,04 m²
1
B1.6
3
68,36 m²
1
B1.7
3
68,46 m²
1
B1.8
3
64,81 m²
1
B1.10
3
63,16 m²
1
B2.1
3
65,27 m²
2
B2.6
3
68,43 m²
2
B2.10
3
63,25 m²
2
B3.1
3
65,27 m²
3
B3.6
3
68,43 m²
3
B3.7
3
68,53 m²
3
B3.8
3
65,08 m²
3
B3.10
3
63,25 m²
3
B4.1
3
65,27 m²
4
B4.6
3
68,43 m²
4
B4.10
3
63,25 m²
4
B5.1
3
65,27 m²
5
B5.6
3
68,43 m²
5
B5.7
3
68,53 m²
5
B5.8
3
65,08 m²
5
B5.10
3
63,25 m²
5
B6.1
3
64,56 m²
6
B6.6
3
68,49 m²
6
B6.10
3
63,54 m²
6
B7.1
3
64,74 m²
7
B7.6
3
68,57 m²
7
B7.7
3
68,67 m²
7
B7.8
3
65,27 m²
7
B7.10
3
63,64 m²
7
B8.3
3
60,37 m²
8
B8.4
3
65,43 m²
8
B9.3
3
60,51 m²
9
B9.4
3
65,38 m²
9
B10.3
3
60,51 m²
10
B10.4
3
65,38 m²
10
B11.3
3
60,52 m²
11
B11.4
3
65,38 m²
11
A8.5
4
90,89 m²
8
A8.6
4
90,93 m²
8
A9.5
4
90,89 m²
9
A9.6
4
90,93 m²
9
A10.5
4
90,89 m²
10
A10.6
4
90,93 m²
10
A11.5
4
90,89 m²
11
A11.6
4
90,93 m²
11
A12.1
4
95,95 m²
12
A12.3
4
85,73 m²
12
A12.4
4
81,79 m²
12
B2.7
4
90,84 m²
2
B4.7
4
90,84 m²
4
B6.7
4
91,2 m²
6
B8.5
4
90,42 m²
8
B8.6
4
90,66 m²
8
B9.5
4
90,89 m²
9
B9.6
4
91,14 m²
9
B10.5
4
90,89 m²
10
B10.6
4
91,14 m²
10
B11.5
4
90,89 m²
11
B11.6
4
91,14 m²
11
B12.1
4
118,68 m²
12
B12.3
4
85,73 m²
12
B12.4
4
82,1 m²
12
A12.2
5
141,19 m²
12
B12.2
5
119,64 m²
12

Opis Inwestycji

Mickiewicza 4 - Luksusowe apartamenty

Apartamenty „Mickiewicza 4” to inwestycja w samym centrum miasta z widokiem na największy i najpiękniejszy Park Poniatowskiego w Łodzi. Kompleks dwóch nowoczesnych budynków położony będzie na obszarze obejmującym powierzchnie 8600 m2. Na 13 kondygnacjach mieszkalnych mieścić się będzie łącznie 215 funkcjonalnych apartamentów z balkonami i przestronnymi tarasami, w tym luksusowe mieszkania typu penthouse. Dla zapewnienia wygody przyszłych mieszkańców na terenie inwestycji zaprojektowano również indywidualne miejsca parkingowe, miejsca w hali garażowej oraz osobny budynek garażowy.Opis inwestycji:- mieszkania w stanie deweloperskim z możliwością wykończenia „pod klucz”- wysoki standard wykończenia budynku oraz samego otoczenia- teren inwestycji ogrodzony, monitorowany oraz wyposażony w ochronęDo mieszkania można dodatkowo dokupić:- miejsce parkingowe zewnętrzne- miejsce parkingowe w osobnym budynku garażowym- miejsce parkingowe w garażu wielostanowiskowym- indywidualny garaż

Inwestycja Mickiewicza 4 - Luksusowe apartamenty znajduje się w Starym Polesiu, ul. Mickiewicza 4 (1.2 km od centrum Łodzi), jest realizowana przez dewelopera Varitex Sp. z o.o. Sp. K..

Inwestycja Mickiewicza 4 - Luksusowe apartamenty jest w trakcie budowy z planowanym na 4 kw. 2021 roku terminem oddania do użytkowania.

Cały projekt składa się z 111 nowych mieszkań w tym 4 lokale typu penthouse, 221 lokali typu apartament, znajdujących się w 1 budynku wielorodzinnym. Budynek posiada 13 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz nie posiada kondygnacji podziemnych.

Aktualnie w inwestycji Mickiewicza 4 - Luksusowe apartamenty pozostało na sprzedaż 225 mieszkań o powierzchniach od 34 do 141 metrów kwadratowych.

Dostępne są lokale:

  • 1-pokojowe o powierzchni od 34 do 43 m2 w cenie od 246 848 zł (16 mieszkań)
  • 2-pokojowe o powierzchni od 45 do 55 m2 w cenie od 257 013 zł (102 mieszkania)
  • 3-pokojowe o powierzchni od 60 do 69 m2 w cenie od 350 130 zł (80 mieszkań)
  • 4-pokojowe o powierzchni od 82 do 119 m2 w cenie od 684 210 zł (25 mieszkań)
  • 5-pokojowe o powierzchni od 120 do 141 m2 w cenie od 1 200 200 zł (2 mieszkania)

Dla przyszłych mieszkańców deweloper Varitex Sp. z o.o. Sp. K. przewidział również:

  • miejsca postojowe naziemne

W inwestycji znajdują się komórki lokatorskie.

Szczegóły inwestycji

Realizacja inwestycji:rozpoczęcie budowy w 1 kw. 2019 roku, planowane oddanie do użytkowania w 4 kw. 2021 roku.
Liczba budynków:cała inwestycja składa się z 1 budynku wielorodzinnego.
Liczba kondygnacji:budynek posiada 13 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz nie posiada kondygnacji podziemnych.
Liczba mieszkań:cała inwestycja składa się z 111 lokali mieszkalnych.
Wysokość pomieszczeń:w zależności od kondygnacji od 280 do 300 cm wysokości.
Standard wykończenia:
standard deweloperski,wykończenie pod klucz
Rodzaj własności: odrębna własność z własnością gruntu.
Powierzchnie dodatkowe: taras, balkon.
Komórki lokatorskie:posiada.
Miejsca postojowe:w inwestycji przewidziano:
  • miejsca postojowe naziemne.
Udogodnienia: ochrona całodobowa, plac zabaw, monitoring, teren ogrodzony, internet, przystosowane dla niepełnosprawnych, TV kablowa, usługi w budynku, winda, patio / dziedziniec.
Przyroda:w okolicy inwestycji znajduje się park.

Aktualna oferta

Dostępne mieszkania:aktualnie dostępnych jest 225 mieszkań w tym 4 lokale typu penthouse, 221 lokali typu apartament.
Powierzchnie mieszkań:od 34 do 141 m2.
Liczba pokoi:dostępne są mieszkania 1, 2, 3, 4, 5-pokojowe.
Ceny mieszkań:
  • kształtują się w zakresie od 246 848 do 1 200 200 zł.
Opis płatności:informacja u dewelopera.
Warunki rezerwacji:informacja u dewelopera.
Zabezpieczenie środków klienta:informacja u dewelopera.
Wysokość czynszu:informacja u dewelopera.

Lokalizacja inwestycji Mickiewicza 4 - Luksusowe apartamenty

Łódź Polesie to dzielnica Łodzi o powierzchni 46 km. kw., w której mieszka ok. 140 tys. osób. W centralnym obszarze dzielnicy położony jest Park im. J. Piłsudskiego, dworzec Łódź Kaliska i droga E75. Dzielnicę okala od wschodu rzeka Ner, od południa port lotniczy im. W. Reymonta a od północy ul. Szczecińska i Rąbieńska. Polesie dzieli się na osiedla Złotno, Zdrowie-Mania, Karolew-Retkinia Wschód, Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego, Retkinia Zachód, Lublinek, Stare Polesie i Koziny. O jej przyjaznym mieszkańcom charakterze świadczy położony tu największy łódzki park, Ogród Botaniczny, las Lublinek i 5 supermarketów i liczne punkty usługowe. Do tego dochodzi ciekawa oferta szkół wyższych z kampusem Politechniki Łódzkiej na czele.

Komunikacja

Polesie to dzielnica dobrze skomunikowana z resztą miasta dzięki głównym ulicom Konstantynowskiej, Bandurskiego czy drodze E75. Zajezdnia autobusowa umożliwia dostanie się tym środkiem transportu do każdego punktu miasta. Znajduje się tu też stacja kolejowa Łódź Kaliska, z której dojechać można do każdego większego, polskiego miasta. Obok stacji Łódź Kaliska znajduje się też dworzec PKS na którym zatrzymują się ogólnopolskie autobusy prywatne i państwowe.

W odległości 200 metrów od inwestycji Mickiewicza 4 - Luksusowe apartamenty znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny Kopernika - Kopernika 59/64 (0373).

Edukacja

W najbliższej okolicy inwestycji Mickiewicza 4 - Luksusowe apartamenty znajduje się 31 placówek edukacyjnych. Najbliżej położone to: Przedszkole Miejskie Nr 199 w Łodzi w odległości 650m, Żłobek nr 30 Miejskiego Zespołu Żłobków w odległości 750m, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 152 w odległości 800m.

Opieka medyczna

Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu placówki, tj.: w odległości 200 m znajduje się Reuma-Med. Poradnia reumatologiczna i leczenia osteoporozy, w odległości 550 m znajduje się Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5, w odległości 650 m znajduje się 1-Jedynka. NZOZ.

Sklepy i usługi

W okolicy znajdują się: w odległości 200 m znajduje się Hotel Tobaco, w odległości 200 m znajduje się osiedle Tobaco Park, w odległości 200 m znajduje się restauracja u Kretschmera.

Sport

W najbliższej okolicy inwestycji znajduje się: w odległości 750 m znajduje się Max Gym. Siłownia. Krochmalski M., w odległości 850 m znajduje się Miejski Klub Tenisowy, w odległości 950 m znajduje się Strefa Kobiet Fitness & Beauty.

Data publikacji: 17.04.2019

Data aktualizacji: 06.12.2019

Podoba Ci się ta oferta? Udostępnij ją!

Zapytaj dewelopera
Znajdziemy dla Ciebie