Mickiewicza 4 - Luksusowe apartamenty

Pod wynajem

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przezVaritex Sp. z o.o. Sp. K.

Zapytaj o ceny

Dostępne mieszkania

Aktualnie w inwestycji Mickiewicza 4 - Luksusowe apartamenty dostępnych jest 225 ofert

Rzut
Numer
Pokoje
Metraż
Piętro
Cena
A8.7
1
42,57 m²
8
A8.8
1
34,36 m²
8
A9.7
1
42,57 m²
9
A9.8
1
34,36 m²
9
A10.7
1
42,57 m²
10
A10.8
1
34,36 m²
10
A11.7
1
42,57 m²
11
A11.8
1
34,36 m²
11
B8.7
1
43,01 m²
8
B8.8
1
34,49 m²
8
B9.7
1
42,77 m²
9
B9.8
1
34,49 m²
9
B10.7
1
42,77 m²
10
B10.8
1
34,49 m²
10
B11.7
1
42,77 m²
11
B11.8
1
34,49 m²
11
A1.2
2
54,78 m²
1
A1.3
2
46,31 m²
1
A1.4
2
45,09 m²
1
A1.5
2
46,05 m²
1
A1.9
2
51,37 m²
1
A2.2
2
54,94 m²
2
A2.3
2
46,47 m²
2
A2.4
2
45,27 m²
2
A2.5
2
46,21 m²
2
A2.9
2
51,52 m²
2
A3.2
2
54,94 m²
3
A3.3
2
46,47 m²
3
A3.4
2
45,27 m²
3
A3.5
2
46,21 m²
3
A3.9
2
51,52 m²
3
A4.2
2
54,94 m²
4
A4.3
2
46,47 m²
4
A4.4
2
45,27 m²
4
A4.5
2
46,21 m²
4
A4.9
2
51,52 m²
4
A5.2
2
55,48 m²
5
A5.3
2
46,61 m²
5
A5.4
2
45,47 m²
5
A5.5
2
46,34 m²
5
A5.9
2
51,69 m²
5
A6.2
2
55,48 m²
6
A6.3
2
46,61 m²
6
A6.4
2
45,47 m²
6
A6.5
2
46,34 m²
6
A6.9
2
51,69 m²
6
A7.2
2
55,48 m²
7
A7.3
2
46,61 m²
7
A7.4
2
45,47 m²
7
A7.5
2
46,34 m²
7
A7.9
2
51,69 m²
7
A8.1
2
47,17 m²
8
A8.2
2
45,03 m²
8
A8.9
2
45,77 m²
8
A8.10
2
47,17 m²
8
A9.1
2
47,17 m²
9
A9.2
2
45,03 m²
9
A9.9
2
45,77 m²
9
A9.10
2
47,17 m²
9
A10.1
2
47,17 m²
10
A10.2
2
45,03 m²
10
A10.9
2
45,77 m²
10
A10.10
2
47,17 m²
10
A11.1
2
47,17 m²
11
A11.2
2
45,03 m²
11
A11.9
2
45,77 m²
11
A11.10
2
47,17 m²
11
B1.2
2
54,68 m²
1
B1.3
2
46,56 m²
1
B1.4
2
45,36 m²
1
B1.5
2
46,31 m²
1
B1.9
2
51,52 m²
1
B2.2
2
54,84 m²
2
B2.3
2
46,71 m²
2
B2.4
2
45,53 m²
2
B2.5
2
46,46 m²
2
B2.9
2
51,66 m²
2
B3.2
2
54,84 m²
3
B3.3
2
46,71 m²
3
B3.4
2
45,53 m²
3
B3.5
2
46,46 m²
3
B3.9
2
51,66 m²
3
B4.2
2
54,84 m²
4
B4.3
2
46,71 m²
4
B4.4
2
45,53 m²
4
B4.5
2
46,46 m²
4
B4.9
2
51,64 m²
4
B5.2
2
54,84 m²
5
B5.3
2
46,71 m²
5
B5.4
2
45,53 m²
5
B5.5
2
46,46 m²
5
B5.9
2
51,64 m²
5
B6.2
2
55,23 m²
6
B6.3
2
46,75 m²
6
B6.4
2
45,59 m²
6
B6.5
2
46,5 m²
6
B6.9
2
51,58 m²
6
B7.2
2
55,38 m²
7
B7.3
2
46,91 m²
7
B7.4
2
45,74 m²
7
B7.5
2
46,65 m²
7
B7.9
2
51,83 m²
7
B8.1
2
47,05 m²
8
B8.2
2
44,51 m²
8
B8.9
2
45,46 m²
8
B8.10
2
47,11 m²
8
B9.1
2
47,17 m²
9
B9.2
2
45,03 m²
9
B9.9
2
45,87 m²
9
B9.10
2
47,22 m²
9
B10.1
2
47,17 m²
10
B10.2
2
45,03 m²
10
B10.9
2
45,98 m²
10
B10.10
2
47,22 m²
10
B11.1
2
47,17 m²
11
B11.2
2
45,03 m²
11
B11.9
2
45,98 m²
11
B11.10
2
47,22 m²
11
A1.1
3
64,01 m²
1
A1.6
3
67,9 m²
1
A1.7
3
67,9 m²
1
A1.8
3
64,61 m²
1
A1.10
3
62,85 m²
1
A2.1
3
64,16 m²
2
A2.6
3
67,98 m²
2
A2.7
3
67,98 m²
2
A2.8
3
64,84 m²
2
A2.10
3
62,93 m²
2
A3.1
3
64,16 m²
3
A3.6
3
67,98 m²
3
A3.7
3
67,98 m²
3
A3.8
3
64,84 m²
3
A3.10
3
62,93 m²
3
A4.1
3
64,16 m²
4
A4.6
3
67,98 m²
4
A4.7
3
67,98 m²
4
A4.8
3
64,84 m²
4
A4.10
3
62,93 m²
4
A5.1
3
63,66 m²
5
A5.6
3
68,13 m²
5
A5.7
3
68,13 m²
5
A5.8
3
65 m²
5
A5.10
3
63,28 m²
5
A6.1
3
63,66 m²
6
A6.6
3
68,13 m²
6
A6.7
3
68,13 m²
6
A6.8
3
65 m²
6
A6.10
3
63,28 m²
6
A7.1
3
63,66 m²
7
A7.6
3
68,13 m²
7
A7.7
3
68,13 m²
7
A7.8
3
65 m²
7
A7.10
3
63,28 m²
7
A8.3
3
60,51 m²
8
A8.4
3
65,38 m²
8
A9.3
3
60,51 m²
9
A9.4
3
65,38 m²
9
A10.3
3
60,51 m²
10
A10.4
3
65,38 m²
10
A11.3
3
60,51 m²
11
A11.4
3
65,38 m²
11
B1.1
3
65,04 m²
1
B1.6
3
68,36 m²
1
B1.7
3
68,46 m²
1
B1.8
3
64,81 m²
1
B1.10
3
63,16 m²
1
B2.1
3
65,27 m²
2
B2.6
3
68,43 m²
2
B2.10
3
63,25 m²
2
B3.1
3
65,27 m²
3
B3.6
3
68,43 m²
3
B3.7
3
68,53 m²
3
B3.8
3
65,08 m²
3
B3.10
3
63,25 m²
3
B4.1
3
65,27 m²
4
B4.6
3
68,43 m²
4
B4.10
3
63,25 m²
4
B5.1
3
65,27 m²
5
B5.6
3
68,43 m²
5
B5.7
3
68,53 m²
5
B5.8
3
65,08 m²
5
B5.10
3
63,25 m²
5
B6.1
3
64,56 m²
6
B6.6
3
68,49 m²
6
B6.10
3
63,54 m²
6
B7.1
3
64,74 m²
7
B7.6
3
68,57 m²
7
B7.7
3
68,67 m²
7
B7.8
3
65,27 m²
7
B7.10
3
63,64 m²
7
B8.3
3
60,37 m²
8
B8.4
3
65,43 m²
8
B9.3
3
60,51 m²
9
B9.4
3
65,38 m²
9
B10.3
3
60,51 m²
10
B10.4
3
65,38 m²
10
B11.3
3
60,52 m²
11
B11.4
3
65,38 m²
11
A8.5
4
90,89 m²
8
A8.6
4
90,93 m²
8
A9.5
4
90,89 m²
9
A9.6
4
90,93 m²
9
A10.5
4
90,89 m²
10
A10.6
4
90,93 m²
10
A11.5
4
90,89 m²
11
A11.6
4
90,93 m²
11
A12.1
4
95,95 m²
12
A12.3
4
85,73 m²
12
A12.4
4
81,79 m²
12
B2.7
4
90,84 m²
2
B4.7
4
90,84 m²
4
B6.7
4
91,2 m²
6
B8.5
4
90,42 m²
8
B8.6
4
90,66 m²
8
B9.5
4
90,89 m²
9
B9.6
4
91,14 m²
9
B10.5
4
90,89 m²
10