Wiadomości mieszkaniowe - Prawo i podatki

Sprzedaż gruntu z wybudowanym domem a ulga PIT

,

Sprzedaż gruntu z wybudowanym domem a ulga PIT

Jednym z najbardziej znanych zwolnień podatkowych jest zwolnienie związane ze sprzedażą nieruchomości po upływie pięciu lat od jej nabycia, bądź wybudowania. Niemniej, właśnie to sformułowanie ustawowe: „przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ...

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie a ulga PIT

,

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie a ulga PIT

Coraz częstsze są sytuacje, w których małżonkowie w toku małżeństwa nabywają do majątku wspólnego więcej aniżeli jedną nieruchomość. Po rozwodzie dzielą się zaś nimi w ustalony sposób, najczęściej dążąc do zachowania ekwiwalentności otrzymanych składników majątku zgromadzoneg...

Czego obawia się branża w nowej ustawie deweloperskiej?

,

Czego obawia się branża w nowej ustawie deweloperskiej?

Zgodnie z planowanymi przez rząd zmianami w ustawie deweloperskiej, mają zostać zlikwidowane otwarte rachunki powiernicze nieposiadające zabezpieczenia. Nowe przepisy mają dotyczyć także m.in. uregulowania umowy rezerwacyjnej oraz wprowadzenia zmian w prospekcie informacyjnym...

Bez podatku Belki szybciej kupimy „M”?

,

Bez podatku Belki szybciej kupimy „M”?

Niedawno do medialnego obiegu znów powrócił temat Indywidualnych Kont Mieszkaniowych (IKM), czyli specjalnych rachunków bankowych, które mają pomagać Polakom w oszczędzaniu na cele związane np. z budową domu lub zakupem lokalu. Niestety wciąż nie mamy jednoznacznych informacj...

Fiskus zarobi miliony na wynajmujących

,

Fiskus zarobi miliony na wynajmujących

Coroczne zmiany w zasadach podatku PIT, niestety stały się już regułą. Na początku 2018 r. również wprowadzono kilka takich zmian. Jedna z nich dotyczy ryczałtowego opodatkowania wysokich przychodów z prywatnego najmu i prywatnej dzierżawy. Dzięki podwyższeniu podatku dla oko...

Podatkowe rozliczenie przychodów i dochodów z najmu mieszkania

,

Podatkowe rozliczenie przychodów i dochodów z najmu mieszkania

Z końcem stycznia upływa termin na złożenie PIT-28 czyli zeznania o wysokości uzyskanego przychodu m.in. z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a wśród nich przychodów z najmu nieruchomości przez osoby, które nie prowadzą w tym zakresie działalności gospodarczej.

5 rzeczy na które warto zwrócić uwagę podpisując umowę z deweloperem

,

5 rzeczy na które warto zwrócić uwagę podpisując umowę z deweloperem

Co prawda umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego, a notariusz kontroluje ją pod kątem zgodności z przepisami prawa, to nie zapewnia to pełnej ochrony nabywców przed różnego typu niedopatrzeniami. Znaczna część postanowień umownych, chociaż pozostaje w zg...

Wzrósł podatek od nieruchomości

,

Wzrósł podatek od nieruchomości

Od 2018 roku zaczęły obowiązywać wyższe stawki podatku od nieruchomości. Wzrosły one o wskaźnik inflacji, a więc o 1,9%. Ile trzeba będzie zapłacić, kiedy mija termin płatności i kogo dotyczy ta opłata?

Czy meldunkowe zmiany mają sens?

,

Czy meldunkowe zmiany mają sens?

Na początek stycznia 2018 r. zaplanowano istotną zmianę przepisów dotyczących obowiązku meldunkowego. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, taki obowiązek będzie utrzymany. Władze tłumaczą to m.in. koniecznością gromadzenia informacji potrzebnych samorządom i względami bezpieczeń...

UOKiK planuje zmiany w ustawie deweloperskiej.  Co może się zmienić?

,

UOKiK planuje zmiany w ustawie deweloperskiej. Co może się zmienić?

Pod koniec ubiegłego tygodnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował założenia projektu nowelizacji ustawy deweloperskiej. Celem zmian jest ograniczenie ryzyka związanego z zakupem mieszkania od dewelopera i ochrona wpłat na Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze.

Kiedy właściciel nie odpowiada za przedmioty wypadłe z lokalu?

,

Kiedy właściciel nie odpowiada za przedmioty wypadłe z lokalu?

Nie ulega wątpliwości, że obowiązek utrzymania lokalu w należytym stanie, w tym przylegających do niego balkonów, tarasów bądź loggi spoczywa na właścicielu danej nieruchomości. Wcale nie tak rzadko zdarza się, że z takiego lokalu spadnie, wyleje się, bądź zostanie wyrzucona ...

Kiedy według prawa stajemy się właścicielem mieszkania?

,

Kiedy według prawa stajemy się właścicielem mieszkania?

W jaki sposób i kiedy stajemy się właścicielem mieszkania? Co prawo rzeczowe mówi o przeniesieniu własności nieruchomości? Odpowiada Aneta Filipczak.

Zawarcie umowy przedwstępnej w formie pisemnej – czy to ma sens?

,

Zawarcie umowy przedwstępnej w formie pisemnej – czy to ma sens?

Umowa przeniesienia własności nieruchomości, umowa deweloperska, czy też umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu wymagają dla swojej ważności zachowania formy aktu notarialnego. Takiego wymogu ustawodawca nie przewidział wszakże w odniesieniu do umów przedwstępnych. Czyl...

Zmiany w prawie budowlanym w 2018 roku

,

Zmiany w prawie budowlanym w 2018 roku

Chociaż zmienność prawa jest zjawiskiem niemal ciągłym i przeważnie nie zależy od pór roku, bądź lat kalendarzowych, to częstokroć najwięcej zmian w prawie pojawia się wraz z nowym rokiem. Styczeń 2018 roku nie będzie pod tym względem wyjątkowy. Niemniej, jego wyjątkowość prz...

Skutki odstąpienia od umowy deweloperskiej

,

Skutki odstąpienia od umowy deweloperskiej

W ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwanej ustawą deweloperską, skutki odstąpienia od umowy deweloperskiej uregulowano jedynie połowicznie. Stąd też, nie tylko w zależności od tego, która ze stron zdecyduje się na odstąpie...