Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Umowa najmu okazjonalnego: wzór do pobrania w PDF i DOC

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Data publikacji: 12.08.2022, Data aktualizacji: 05.06.2024

5 minut czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 163 głosów

Umowa najmu okazjonalnego: wzór do pobrania w PDF i DOC
Wzór umowy najmu okazjonalnego w PDF i DOC możesz pobrać całkowicie za darmo! Jak skonstruować umowę najmu okazjonalnego? Sprawdź.

Umowa najmu okazjonalnego zyskuje na popularności – wynajmujący coraz częściej decydują się na podpisanie właśnie tego rodzaju umowy najmu, chcąc w ten sposób zabezpieczyć się przed nieuczciwymi najemcami. W dalszej części artykułu można bezpłatnie pobrać wzór umowy najmu okazjonalnego wraz z eksperckim wyjaśnieniem.

Z lektury tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym jest umowa najmu okazjonalnego
 • jakie dane powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego
 • jak prawidłowo wypełnić dokument

Umowa najmu okazjonalnego – wzory

Instytucja najmu okazjonalnego lokalu w polskim prawie została wprowadzona ustawą z 17 grudnia 2009 roku, ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W przeciwieństwie do standardowej umowy najmu, zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego powinno mieć miejsce przed notariuszem. Aby umowa była ważna, istotne jest również umieszczenie w niej odpowiednich informacji.  

Darmowy wzór umowy najmu okazjonalnego z załącznikami można pobrać z odnośnika znajdującego się pod tekstem.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – dlaczego najem okazjonalny jest uważany za bezpieczniejszy?

Skąd jednak przekonanie, że umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta przed notariuszem jest skuteczniejsza od klasycznej umowy najmu i lepiej chroni wynajmujących? Chodzi o oświadczenia, które składa najemca, czyli:

 • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i opróżnienia lokalu mieszkalnego w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu; najemca wskazuje również lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu (oświadczenie najemcy musi być notarialnie poświadczone), a w razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, najemca musi w ciągu 21 dni od tego momentu wskazać inny lokal, który mógłby zająć w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
 • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu (oświadczenie właściciela lokalu musi zostać dostarczone z podpisem notarialnie poświadczonym, jeśli tego zażąda wynajmujący).

Złożenie oświadczeń oznacza, że najemca zgadza się, że w razie wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania, opróżni lokal i przeniesie się do innej nieruchomości.

Umowa najmu okazjonalnego - co powinna zawierać?

W umowie najmu okazjonalnego powinny znaleźć się takie elementy, jak:

 • miejsce i data zawarcia umowy,
 • dane stron umowy (imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych, opcjonalnie numery PESEL. W razie prowadzenia działalności gospodarczej może być zawarty NIP strony),
 • określenie przedmiotu najmu (opis lokalu wraz z dokładnym adresem, powierzchnia użytkowa, stan prawny),
 • określenie terminu najmu,
 • wysokość czynszu i dodatkowych opłat,
 • warunki wypowiedzenia,
 • podpisy stron.

Dodatkowo w umowie najmu okazjonalnego można zawrzeć kwotę kaucji, jeśli będzie pobierana – stanowi ona zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu umowy najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia nieruchomości oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Należy przy tym zaznaczyć, że kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu.

Oprócz tego w umowie strony mogą zawrzeć wytyczne dotyczące kwestii korzystania z mieszkania oraz informację o przeprowadzeniu ewentualnych zmian w lokalu. 

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – wzór

Istotną kwestią w przypadku najmu okazjonalnego jest wypowiedzenie. Czas trwania umowy najmu okazjonalnego jest określony w umowie i nie może być dłuższy niż 10 lat; co do zasady umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa datą wskazaną w dokumencie. Warto jednak pamiętać, że umowa najmu okazjonalnego może zostać wypowiedziana wcześniej, choć pod pewnymi warunkami. Wynajmujący lokal mieszkalny, czyli jego właściciel, może jednostronnie wypowiedzieć umowę, jeśli najemca:

 • używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, mimo pisemnego upomnienia
 • zwleka z zapłatą należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu (lub innych opłat za używanie lokalu itp., jeśli lokator nie uiszcza ich bezpośrednio do dostawcy mediów) za co najmniej trzy pełne okresy płatności – pod warunkiem, że właściciel uprzedził najemcę o zamiarze rozwiązania umowy i dał mu dodatkowy miesiąc na uregulowanie płatności,
 • wynajął lub podnajął mieszkanie bez pisemnej zgody wynajmującego.

Ponadto strony mogą rozwiązać umowę najmu przed terminem, jeśli dojdzie do porozumienia między nimi i zgodnie stwierdzą, że chcą rozwiązać umowę.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy (chyba że najemca sam opróżnił lokal i przekazał klucze właścicielowi) wynajmujący musi dostarczyć najemcy pisemne żądanie opróżnienia lokalu. W dokumencie musi znaleźć się termin, w jakim najemca ma opuścić nieruchomość i zabrać z niej swoje rzeczy.

Eksmisja najemcy

Co jednak w sytuacji, gdy wynajmujący – zgodnie z prawem, w razie wystąpienia wymienionych przesłanek – wypowie umowę najemcy, a ten mimo to, po zakończeniu okresu wypowiedzenia, nie rozwiąże umowy? Na podstawie umowy najmu okazjonalnego, a raczej – oświadczenia o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu, wynajmujący może podjąć kolejne kroki.  

Jeśli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, wynajmujący może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (czyli oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji). Ze względu na fakt, że najemca złożył takie oświadczenie, a dodatkowo wskazał lokal zastępczy, do którego może się przenieść, to nie obowiązuje w tym przypadku okres ochronny tak jak dla zwykłej umowy najmu – trwający od 1 listopada do 31 marca. To z kolei oznacza, że nie ma również konieczności szukania przez gminę lokalu dla takiej osoby.

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego 

Należy również pamiętać – i jest to informacja istotna przede wszystkim dla wynajmującego – że aby umowa najmu okazjonalnego była faktycznie traktowana tak traktowana (a nie jak zwykła umowa najmu), to jej zawarcie powinno zostać zgłoszone. Umowę najmu okazjonalnego należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu.

Umowa najmu okazjonalnego - bezpłatny wzór z omówieniem

Wzór umowy najmu okazjonalnego możesz bezpłatnie pobrać z załącznika. Eksperci portalu rynekpierwotny.pl opracowali uniwersalny dokument, dzięki któremu będziesz mógł sporządzić umowę najmu okazjonalnego. Wystarczy wprowadzić niezbędne dane w pola oznaczone żółtym tłem. 

Aneks do umowy najmu okazjonalnego – wzór

Warto przy okazji pamiętać, że możliwe jest przedłużenie umowy najmu okazjonalnego. W tym celu wystarczy, by strony zawarły aneks do umowy, zawierający informacje o nowym czasie trwania umowy.

Umowa najmu okazjonalnego – wzór do pobrania: podsumowanie

Najem okazjonalny jest szczególnym rodzajem najmu. Przedmiotem umowy najmu okazjonalnego jest nieruchomość mieszkalna (może to być zarówno mieszkanie, jak i dom). Aby umowa była uznana za umowę najmu okazjonalnego (a nie zwykłą umowę najmu) konieczne są nie tylko oświadczenia najemcy (notarialnie poświadczone) dołączone do umowy, ale też zgłoszenie zawarcia umowy naczelnikowi urzędu skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela nieruchomości. Najem okazjonalny daje obu stronom określone prawa i nakłada konkretne obowiązki; w większym stopniu chroni jednak interes wynajmującego.

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Dziennikarka i copywriterka z dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu treści dla mediów online, agencji reklamowych i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w treściach z zakresu nieruchomości, finansów i prawa.

Załącznik do pobrania
 • Umowa najmu okazjonalnego do uzupełnienia
  Pobierz
 • Umowa najmu okazjonalnego PDF
  Pobierz
 • Umowa najmu okazjonalnego DOCX
  Pobierz
 • Infografika: Jak rozliczać wynajem prywatny w 2023
  Pobierz

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

2 Komentarze

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
 • Dorota

  Czy w ramach tej umowy można wydłużyć termin najmu o kolejny okres, stosując tylko zwykły aneks do umowy? Czy zmiana powinna być potwierdzona kolejnym aktem notarialnym?

  16 maja 2023, 17:37

  Michał Koralewski

  Umowa najmu okazjonalnego może zostać przedłużona na kolejny okres (czas oznaczony) mocą aneksu. Aneks należy zawrzeć w takiej samej formie, w jakiej zawarto umowę. Jeżeli zatem umowę zawarto w formie pisemnej zwykłej, także aneks może mieć taką formę.

  Odrębną kwestią jest notarialna klauzula o poddaniu się egzekucji przez najemcę. Jeżeli treść takiej klauzuli wymagać będzie zmiany – w związku z treścią aneksu – konieczne będzie sporządzenie nowego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Oświadczenie takie wymaga już formy notarialnej.

  22 maja 2023, 14:45
 • Żaneta Naskręt

  A co z zapisem w umowie o podwyżce czynszu spowodowaną np. inflacją? Czy zapis "W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.   " daje nam możliwość podwyżki czynszu ?

  11 października 2022, 11:41

  Michał Koralewski

  Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym rodzajem umowy najmu, który uregulowany jest w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta w sposób szczególny reguluje możliwość podniesienia czynszu przez wynajmującego.

  Przepisy te stanowią tzw. lex specialis względem przepisów Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że wynajmujący może podwyższyć czynsz jedynie na zasadach opisanych we ww. ustawie o ochronie praw lokatorów. Szczegółowe zasady podwyższania czynszu regulują przepisy art. 8a tejże ustawy. Przepisy te regulują również uprawnienia najemcy, który uznać może że podwyżka czynszu jest nieuzasadniona.

  20 października 2022, 09:18

Artykuły powiązane

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Forbes 2022
Nagroda Forbes 2021
Nagroda Digital Excellence Awards 2022
Nagroda Laur Klienta 2023
Nagroda Dobry Pracodawca 2023
Nagroda Gazele Biznesu 2023