Wiadomości mieszkaniowe - Prawo i podatki

Podatkowe rozliczenie przychodów i dochodów z najmu mieszkania

,

Podatkowe rozliczenie przychodów i dochodów z najmu mieszkania

Z końcem stycznia upływa termin na złożenie PIT-28 czyli zeznania o wysokości uzyskanego przychodu m.in. z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a wśród nich przychodów z najmu nieruchomości przez osoby, które nie prowadzą w tym zakresie działalności gospodarczej.

5 rzeczy na które warto zwrócić uwagę podpisując umowę z deweloperem

,

5 rzeczy na które warto zwrócić uwagę podpisując umowę z deweloperem

Co prawda umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego, a notariusz kontroluje ją pod kątem zgodności z przepisami prawa, to nie zapewnia to pełnej ochrony nabywców przed różnego typu niedopatrzeniami.

Wzrósł podatek od nieruchomości

,

Wzrósł podatek od nieruchomości

Od 2018 roku zaczęły obowiązywać wyższe stawki podatku od nieruchomości. Wzrosły one o wskaźnik inflacji, a więc o 1,9%. Ile trzeba będzie zapłacić, kiedy mija termin płatności i kogo dotyczy ta opłata?

Czy meldunkowe zmiany mają sens?

,

Czy meldunkowe zmiany mają sens?

Na początek stycznia 2018 r. zaplanowano istotną zmianę przepisów dotyczących obowiązku meldunkowego. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, taki obowiązek będzie utrzymany. Władze tłumaczą to m.in. koniecznością gromadzenia informacji potrzebnych samorządom i względami bezpieczeń...

UOKiK planuje zmiany w ustawie deweloperskiej.  Co może się zmienić?

,

UOKiK planuje zmiany w ustawie deweloperskiej. Co może się zmienić?

Pod koniec ubiegłego tygodnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował założenia projektu nowelizacji ustawy deweloperskiej. Celem zmian jest ograniczenie ryzyka związanego z zakupem mieszkania od dewelopera i ochrona wpłat na Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze.

Kiedy właściciel nie odpowiada za przedmioty wypadłe z lokalu?

,

Kiedy właściciel nie odpowiada za przedmioty wypadłe z lokalu?

Nie ulega wątpliwości, że obowiązek utrzymania lokalu w należytym stanie, w tym przylegających do niego balkonów, tarasów bądź loggi spoczywa na właścicielu danej nieruchomości. Wcale nie tak rzadko zdarza się, że z takiego lokalu spadnie, wyleje się, bądź zostanie wyrzucona ...

Przeniesienie własności nieruchomości

,

Przeniesienie własności nieruchomości

W jaki sposób i kiedy stajemy się właścicielem mieszkania? Co prawo rzeczowe mówi o przeniesieniu własności nieruchomości? Odpowiada Aneta Filipczak.

Zawarcie umowy przedwstępnej w formie pisemnej – czy to ma sens?

,

Zawarcie umowy przedwstępnej w formie pisemnej – czy to ma sens?

Umowa przeniesienia własności nieruchomości, umowa deweloperska, czy też umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu wymagają dla swojej ważności zachowania formy aktu notarialnego. Takiego wymogu ustawodawca nie przewidział wszakże w odniesieniu do umów przedwstępnych. Czyl...

Zmiany w prawie budowlanym w 2018 roku

,

Zmiany w prawie budowlanym w 2018 roku

Chociaż zmienność prawa jest zjawiskiem niemal ciągłym i przeważnie nie zależy od pór roku, bądź lat kalendarzowych, to częstokroć najwięcej zmian w prawie pojawia się wraz z nowym rokiem.

Skutki odstąpienia od umowy deweloperskiej

,

Skutki odstąpienia od umowy deweloperskiej

W ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwanej ustawą deweloperską, skutki odstąpienia od umowy deweloperskiej uregulowano jedynie połowicznie. Stąd też, nie tylko w zależności od tego, która ze stron zdecyduje się na odstąpie...

Obowiązkowe przeglądy w domu

,

Obowiązkowe przeglądy w domu

Niezależnie od tego, czy mieszkamy w domu jednorodzinnym, czy też w lokalu mieszkalnym usytuowanym w bloku, ustawodawca wymaga od nas przeprowadzenia okresowych przeglądów niektórych jego elementów i instalacji. Dla drugiej z wymienionych kategorii osób przeglądy te organizow...

Rękojmia, czyli o czym powinni pamiętać kupujący mieszkania od deweloperów?

,

Rękojmia, czyli o czym powinni pamiętać kupujący mieszkania od deweloperów?

Rękojmia za wady to instrument prawny, którego dokładna znajomość jest jednym podstawowych warunków zabezpieczenia nabywcy mieszkania deweloperskiego przed kosztownymi kłopotami w przewidywalnej przyszłości. Dodajmy, że kłopotami, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest w...

Wspólnota mieszkaniowa przed sądem

,

Wspólnota mieszkaniowa przed sądem

Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną skupiającą wszystkich właścicieli lokali wchodzących w skład danej nieruchomości. Powstaje ona z mocy samego prawa.

Jak zapewnić dobrą akustykę w budynku i jednocześnie zachować jego bezpieczeństwo?

,

Jak zapewnić dobrą akustykę w budynku i jednocześnie zachować jego bezpieczeństwo?

Izolacyjność akustyczna budynków to jeden z elementów, na które zwraca się największą uwagę przy projektowaniu obiektów budowlanych. Zgodnie z przepisami, każda taka inwestycja powinna zapewniać użytkownikom komfort i odpowiednie warunki akustyczne. Dodatkowo biorąc pod uwagę...

Zarządca narzucony przez dewelopera

,

Zarządca narzucony przez dewelopera

Chociaż wydawać by się mogło, że wieloletnia działalność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [UOKiK], a także przeprowadzane przez ten organ okresowe audyty klauzul stosowanych przez deweloperów, wyeliminują nieuczciwe praktyki z rynku, to rzeczywistość jest zgoł...