Wiadomości mieszkaniowe

Aneta Mościcka

Aneta Mościcka

Wiadomości - Prawo i podatki - Nieruchomości

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 27 głosów

Kiedy płacimy podatek od nieruchomości?

Od kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości od kupionego mieszkania? Wyjaśniamy!

Kiedy płacimy podatek od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków lub budowli, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest deweloper, czy też klient.

Podatek od nieruchomości trzeba płacić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego.  Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Wynika to z art. 6 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wątpliwości z interpretacją przepisu

W praktyce sporo pytań budzi to, czy wskazany w powyższym przepisie tzw. odroczony moment powstania tego obowiązku można odnosić jedynie do podmiotów, które wybudowały budynek lub budowlę (deweloperów), czy również do tych podmiotów, które w roku zakończenia budowy albo rozpoczęcia użytkowania kupiły ten nowo wybudowany budynek lub budowlę. Zagadnienie to od długiego czasu wywołuje spór wśród ekspertów prawa podatkowego.

Wedle jednego poglądu, przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  dzielą okoliczności decydujące o powstaniu obowiązku podatkowego na „nabycie  prawa własności lub posiadania" oraz na „istnienie  budynku lub budowli". Obiekty zaczynają istnieć po ich wybudowaniu. W wyniku zakończenia budowy powstaje nowy przedmiot podatku od nieruchomości. Uzależnienie obowiązku podatkowego od istnienia budynku (budowli) sprowadza się zatem do tego, że musi powstać nieistniejący wcześniej budynek (budowla). Przedstawiciele zaprezentowanego poglądu twierdzą, że czym innym jest nabycie władania nad istniejącym budynkiem (budowlą), a czym innym jest wybudowanie nowego budynku (budowli). W związku z tym, jeżeli ktoś kupuje istniejący budynek lub budowlę, o powstaniu obowiązku podatkowego decyduje nabycie prawa do władania tym obiektem. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyta została własność budynku (budowli). Natomiast w przypadku, gdy ktoś wybuduje budynek lub budowlę, okolicznością decydującą o powstaniu obowiązku jest istnienie tego budynku lub budowli. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje, od początku roku następującego po roku, w którym wybudowano budynek (budowlę) lub rozpoczęto użytkowanie budynku.

Część ekspertów prawa podatkowego prezentuje w tej sprawie całkowicie odmienne stanowisko, zgodnie z którym w sytuacji, gdy podatnik nabędzie nowo wybudowany budynek (budowlę) od osoby, która wybudowała ten budynek (budowlę) w roku, w którym nastąpiło jego zbycie, obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości z tytułu władania tym budynkiem (budowlą) powstanie u nabywcy w terminie wskazanym w art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych., tj. z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 

Co mówią sądy?

Znacznie mniejsze kontrowersje budzi ta kwestia w orzecznictwie sądów. Przeważająca część sądów administracyjnych opowiada się za drugim z przedstawionych wyżej poglądów.

Zasadniczo więc obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Sytuację szczególną przepisy przewidują dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy wiąże się z istnieniem nowo wybudowanego budynku – obowiązek ten powstaje wówczas z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku przed ostatecznym wykończeniem.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych  nie wiąże obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości z samym faktem nabycia budynku lub budowli, ani też z samym faktem ich wybudowania. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości związany jest z własnością lub posiadaniem nieruchomości. Zatem określony w art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków lub budowli, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest deweloper, czy też klient.

Warto też wskazać na pismo Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów z 11 grudnia 2009 r., nr PL/LS/833/113/MGS/09/PL-317 w sprawie powstania obowiązku podatkowego przy nowo wybudowanych budynkach, w których resort finansów podkreślił, że z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego na równi traktuje się fakt ukończenia budowy i rozpoczęcia użytkowania budynku. W obu wypadkach obowiązek dotyczy całego budynku, choćby właściciel miał przez następnych kilka lat zajmować tylko jego parter z powodu niewykończenia reszty budynku.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy