Ulga na termomodernizację: odliczenie od podatku i PIT

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Data publikacji: 28.04.2023, Data aktualizacji: 04.08.2023

5 minut czytania
Ulga na termomodernizację: odliczenie od podatku
Ulgi na termomodernizację w 2023 roku mogą być jeszcze bardziej opłacalne! Już teraz sprawdź, jaką kwotę można odliczyć na termomodernizację, co jesteśmy w stanie wrzucić w koszta oraz jak rozliczyć ulgę (oraz w ramach jakich programów).

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czy można odliczyć termomodernizację od podatku,
 • co można odliczyć od podatku na termomodernizację,
 • ile można odliczyć na termomodernizację i jakie warunki trzeba spełnić. 

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Właściciele nieruchomości, którzy planują podjąć przedsięwzięcie termomodernizacyjne (lub już je ukończyli), powinni mieć świadomość, że może im przysługiwać odliczenie termomodernizacji od podatku. Skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej mogą właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego, w tym domu w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, którzy poniosą wydatki na termomodernizację budynku. Ulga podatkowa na termomodernizację może zostać odliczona w ramach PIT-36, PIT-37, PIT-36L oraz PIT-28

Co to jest termomodernizacja budynków? To musisz wiedzieć w 2023 roku Czytaj więcej

Odliczenia na termomodernizację można dokonać w pełnej kwocie wydatku, przy czym należy pamiętać o obowiązywaniu rocznego limitu w wysokości 53 tys. zł. Wydatki na termomodernizację w PIT odlicza się od dochodu.

Aby dokonać odliczenia termomodernizacji od podatku, należy w pierwszej kolejności rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jednocześnie warto przy tym zaznaczyć, że odliczenie na termomodernizację można otrzymać bez poprzedzenia startu prac audytem energetycznym. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest natomiast ukończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu trzech lat, przy czym za początek przedsięwzięcia uznaje się moment, gdy poniesiony został pierwszy wydatek na termomodernizację. 

Ważne jest również to, by wydatki na termomodernizację w PIT-37, PIT-36, PIT-36L czy PIT-28 odliczać na bieżąco - osobno za każdy rok w kolejnych deklaracjach PIT. Warto też mieć świadomość, że jeżeli wydatki na termomodernizację zostały poniesione w ciągu budowy domu, jeszcze przed oddaniem budynku do użytkowania, to odliczenie na termomodernizację nie będzie możliwe. 

To jednak nie wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić, by odliczyć wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ulga przysługuje na wydatki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych urządzeń i usług związanych realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Dodatkowo podatnik musi również dysponować fakturą (lub fakturami) wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Oprócz tego wydatki nie mogą być sfinansowane - w całości lub części - ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej albo zwrócone w jakiejkolwiek formie podatnikowi dokonującemu przedsięwzięcia. Jednocześnie warto zaznaczyć, że ograniczenie to nie obejmuje np. dofinansowania uzyskanego z programu Czyste Powietrze, finansowanego środkami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Aby otrzymać zwrot za termomodernizację, nie można również wcześniej zaliczyć poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, odliczyć wydatków od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne czy uwzględnić wydatków w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową. 

Co można odliczyć w ramach ulgi na termomodernizację?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu m.in. wydatki poniesione na rozwiązania zmniejszające zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych. Oprócz tego odliczeniu podlegają też wydatki na rozwiązania zmniejszające straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków. 

Dyrektywa EPBD i ustawa o termomodernizacji: co musisz wiedzieć? Sprawdź również

Do wydatków termomodernizacyjnych zalicza się również koszt wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła (w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła), w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych. Dodatkowo za termomodernizację uznaje się też całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Warto podkreślić, że w ramach wyżej wymienionych przedsięwzięć można odliczyć zarówno wydatki poniesione na zakup materiałów i urządzeń, jak i koszt ich montażu czy instalacji. 

Wykaz materiałów w ramach ulgi na termomodernizację

Ogólny wykaz materiałów, których zakup można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, znajduje się w załączniku do rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jednocześnie warto podkreślić, że jeśli w wykazie nie został ujęty konkretny typ materiału, to nie oznacza to jeszcze, że ulga termomodernizacyjna nie przysługuje - wszystko zależy od funkcji materiału/urządzenia oraz celu jego zastosowania. 

Posługując się jednak konkretnymi przykładami, w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu od podatku podlegają m.in. wydatki na:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej oraz wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (wraz z potrzebnymi materiałami)
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu. 

Piec elektryczny w ramach ulgi na termomodernizację

Wykaz znajdujący się w rozporządzeniu nie odpowiada jednak na wszystkie pytania podatników. Wiele osób może zastanawiać się na przykład, czy do ulgi podatkowej na termomodernizację domu można wliczyć wydatki poniesione na zakup i montaż pieca elektrycznego. Kotły elektryczne nie zostały wymienione bezpośrednio w katalogu wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi. Warto jednak sięgnąć do interpretacji indywidualnej KIS z dnia 4 września 2020 r. Wynika z niej, że zakup pieca elektrycznego można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ kwalifikuje się to jako modernizację systemu grzewczego.  

Wymiana grzejników w ramach ulgi na termomodernizację

Podobnie jest w przypadku wymiany grzejników. Wydatki poniesione na ten cel można odliczyć od podatku w ramach ulgi, ponieważ wymiana traktowana jest w tym przypadku jako element modernizacji instalacji cieplnej budynku. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać również osoby, które zamontowały panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła - o ile spełniają warunki do uzyskania ulgi wymienione powyżej. 

Remont dachu w ramach ulgi na termomodernizację

Z racji tego, że ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych w celu zmniejszenia strat energii, wydatki remont dachu, polegający np. na dociepleniu czy uszczelnieniu również będzie można odliczyć od podatku.

Ile można zyskać dzięki uldze na termomodernizację?

Ile można odliczyć na termomodernizację? W ramach ulgi podatkowej można odliczyć od dochodu wydatki na termomodernizację domu, jednak należy mieć na uwadze limit termomodernizacji określony przez przepisy. Jaką kwotę można odliczyć na termomodernizację? Maksymalna wysokość odliczeń wynosi 53 tys. zł; tym samym nawet jeśli podatnik poniósł wyższe koszty, nie będzie mógł całości wydatków odliczyć od podatku. Należy jednak podkreślić, że chodzi o koszty roczne. 

Jednocześnie warto wspomnieć, że w niektórych sytuacjach możliwe będzie odliczenie podwójnej kwoty limitu - czyli 106 tys. zł. Limit 53 tys. zł przysługuje bowiem każdemu z małżonków - tym samym jeśli termomodernizacji dokonywało wspólnie małżeństwo, w ciągu roku będą mogli odliczyć wspólnie łącznie 106 tys. zł. 

Ulgi na termomodernizację - podsumowanie

Osoby, które zastanawiają się jak odliczyć termomodernizację od podatku powinny w pierwszej kolejności zapoznać się z warunkami ulgi termomodernizacyjnej i sprawdzić, czy spełniają ustawowe wymagania. Warto też pamiętać o określonych przez przepisy terminach i limitach odliczeń. W razie braku pewności, czy dany wydatek można odliczyć w ramach ulgi, warto zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej do Krajowej Informacji Skarbowej. 

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Dziennikarka i copywriterka z dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu treści dla mediów online, agencji reklamowych i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w treściach z zakresu nieruchomości, finansów i prawa.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: