Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Ulga na termomodernizację: odliczenie od podatku i PIT

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Data publikacji: 04.04.2024, Data aktualizacji: 21.05.2024

5 minut czytania
Termomodernizacja: ulga podatkowa i odliczenie PIT
Ulga termomodernizacyjna 2023/2024 - wyjaśniamy, jak odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Sprawdź, jaką kwotę można odliczyć na termomodernizację, co wrzucić w koszty i jak rozliczyć ulgę.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czy można odliczyć termomodernizację od podatku,
 • jak skorzystać z ulgi podatkowej i co można odliczyć od podatku na termomodernizację,
 • ile można odliczyć na termomodernizację i jakie warunki trzeba spełnić. 

Termomodernizacja ulga podatkowa: komu przysługuje?

Właściciele nieruchomości, którzy planują podjąć przedsięwzięcie termomodernizacyjne (lub już je ukończyli), mogą skorzystać z odliczenia termomodernizacji od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Prawo do ulgi termomodernizacyjnej mają właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego, w tym domu w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, którzy poniosą wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ulga podatkowa na termomodernizację może zostać odliczona w ramach PIT-36, PIT-37, PIT-36L oraz PIT-28.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej możliwe jest odliczenie pełnej kwoty wydatków przy rozliczeniu PIT, przy czym należy pamiętać o obowiązywaniu rocznego limitu w wysokości 53 tys. zł. Wydatki na termomodernizację w PIT odlicza się od dochodu.

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT? Aby dokonać odliczenia termomodernizacji od podatku, musimy rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jednocześnie warto zaznaczyć, że odliczenie na termomodernizację można otrzymać bez poprzedzenia startu prac audytem energetycznym. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest ukończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu trzech lat, przy czym za początek prac uznaje się moment, gdy poniesiony został pierwszy wydatek na termomodernizację. 

Ważne jest również to, by wydatki na termomodernizację w PIT-37, PIT-36, PIT-36L czy PIT-28 odliczać na bieżąco - osobno za każdy rok w kolejnych deklaracjach PIT.

Uwaga! Jeżeli wydatki na termomodernizację zostały poniesione w trakcie budowy domu, jeszcze przed oddaniem budynku do użytkowania, to odliczenie na termomodernizację nie będzie możliwe! 

To jednak nie wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić, by korzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia. Ulga termomodernizacyjna przysługuje na wydatki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych urządzeń i usług związanych realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Dodatkowo podatnik musi również dysponować fakturą (lub fakturami) wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Termomodernizacja dofinansowanie: jak zdobyć nawet do 135 tys. zł dopłaty Dowiedz się

Oprócz tego wydatki na termomodernizację nie mogą być sfinansowane - w całości lub części - ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej albo zwrócone w jakiejkolwiek formie podatnikowi dokonującemu przedsięwzięcia. Jednocześnie warto zaznaczyć, że ograniczenie to nie obejmuje np. dofinansowania uzyskanego z programu Czyste Powietrze, finansowanego środkami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część, która nie została dofinansowana. Tyczy się to sytuacji, w której podatnik uzyskuje łączne korzyści z dotacji w programie Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej.

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Aby otrzymać zwrot za termomodernizację, nie można również wcześniej zaliczyć poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, odliczyć wydatków od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne czy uwzględnić wydatków w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową. 

Termomodernizacja – odliczenie PIT. Co można odliczyć w ramach ulgi na termomodernizację?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od podstawy opodatkowania m.in. wydatki poniesione na rozwiązania:

 • zmniejszające zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej
 • oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych.

Oprócz tego odliczeniu podlegają też wydatki na rozwiązania zmniejszające straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków. 

Dyrektywa EPBD i ustawa o termomodernizacji: co musisz wiedzieć? Sprawdź również

Odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej można też wydatki poniesione na wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła (w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła), w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych. Dodatkowo za termomodernizację uznaje się też całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Warto podkreślić, że w ramach wyżej wymienionych przedsięwzięć można odliczyć zarówno wydatki poniesione na zakup materiałów i urządzeń, jak i koszt ich montażu czy instalacji

PIT termomodernizacja: wykaz wydatków podlegających odliczeniu

Ogólny wykaz materiałów, których zakup można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, znajduje się w załączniku do rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jednocześnie warto podkreślić, że jeśli w wykazie nie został ujęty konkretny typ materiału, to nie oznacza to jeszcze, że ulga termomodernizacyjna nie przysługuje – wszystko zależy od funkcji materiału/urządzenia oraz celu jego zastosowania. 

Posługując się jednak konkretnymi przykładami, w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu od podatku podlegają m.in. wydatki na:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej oraz wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (wraz z potrzebnymi materiałami)
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu. 

Piec elektryczny w ramach ulgi na termomodernizację

Wykaz znajdujący się w rozporządzeniu nie odpowiada jednak na wszystkie pytania podatników. Wiele osób może zastanawiać się na przykład, czy do ulgi podatkowej na termomodernizację domu można wliczyć wydatki poniesione na zakup i montaż pieca elektrycznego. Kotły elektryczne nie zostały wymienione bezpośrednio w katalogu wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi. Warto jednak sięgnąć do interpretacji indywidualnej KIS z dnia 4 września 2020 r. Wynika z niej, że zakup pieca elektrycznego można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ kwalifikuje się to jako modernizację systemu grzewczego.  

Wymiana grzejników w ramach ulgi na termomodernizację

Podobnie jest w przypadku wymiany grzejników. Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej i odliczenie wydatków jest w takiej sytuacji zgodne z prawem, ponieważ wymiana traktowana jest w tym przypadku jako element modernizacji instalacji cieplnej budynku. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać również osoby, które zamontowały panele fotowoltaiczne czy pompę ciepła - o ile spełniają warunki do uzyskania ulgi wymienione powyżej. 

Remont dachu w ramach ulgi na termomodernizację

Z racji tego, że ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych w celu zmniejszenia strat energii, wydatki remont dachu, polegający np. na dociepleniu czy uszczelnieniu również będzie można odliczyć od podatku.

Ile można zyskać dzięki uldze na termomodernizację?

Ile można odliczyć na termomodernizację? W ramach ulgi podatkowej można odliczyć od dochodu wydatki na termomodernizację domu, jednak należy mieć na uwadze limit termomodernizacji określony przez przepisy.

Jaki jest limit ulgi termomodernizacyjnej? Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego; tym samym nawet jeśli podatnik poniósł wyższe koszty, nie będzie mógł całości wydatków odliczyć od podatku. Należy jednak podkreślić, że chodzi o koszty roczne. 

Jednocześnie warto wspomnieć, że w niektórych sytuacjach możliwe będzie odliczenie podwójnej kwoty limitu - czyli 106 tys. zł. Limit 53 tys. zł przysługuje bowiem każdemu z małżonków - tym samym jeśli termomodernizacji dokonywało wspólnie małżeństwo, w ciągu roku będą mogli odliczyć wspólnie łącznie 106 tys. zł. 

Co w sytuacji, gdy dochody podatnika są niższe od kwoty ulgi? Zgodnie z przepisami, należy wtedy wykazać ulgę w pełnej poniesionej wartości. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach – choć jednocześnie nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

PIT-37 odliczenie termomodernizacja

PIT-37 to najczęściej wybierany formularz podatkowy – ze statystyk wynika, że tę deklarację rozlicza ponad 80 proc. podatników. PIT-27 służy bowiem do rozliczenia dochodów z umów, w ramach których podatek jest rozliczany przez płatnika – mowa zatem zarówno o umowie o pracę, jak u umowie zlecenie czy umowie o dzieło. Nic zatem dziwnego, że pytanie „jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT-37” jest jednym z najczęściej zadawanych pytań przez podatników. 

Dobra wiadomość jest taka, że nie jest to zbyt trudne; rozliczanie ulgi termomodernizacyjnej jest możliwe za pośrednictwem internetowego systemu Twój e-PIT. Podatnicy, którzy zdecydują się na złożenie zeznania przez internet, muszą pamiętać o wypełnieniu załącznika PIT/0. W załączniku należy znaleźć pole „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. Podatnik musi w nim podać kwotę poniesionych na ten cel wydatków – czyli kosztów odliczanych w ramach ulgi. 

Osoby, które mają wątpliwości dotyczące wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z rozliczaniem ulgi, mogą zapoznać się z Objaśnieniami podatkowymi w sprawie ulgi termomodernizacyjnej.

Termomodernizacja ulga podatkowa i odliczenie PIT: podsumowanie

Osoby, które zastanawiają się jak odliczyć termomodernizację od podatku powinny w pierwszej kolejności zapoznać się z warunkami ulgi termomodernizacyjnej i sprawdzić, czy spełniają ustawowe wymagania. Warto też pamiętać o określonych przez przepisy terminach i limitach odliczeń. W razie braku pewności, czy dany wydatek można odliczyć w ramach ulgi, warto zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej do Krajowej Informacji Skarbowej. 

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Dziennikarka i copywriterka z dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu treści dla mediów online, agencji reklamowych i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w treściach z zakresu nieruchomości, finansów i prawa.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023