Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji: wzór do najmu okazjonalnego w PDF

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Data publikacji: 17.05.2024, Data aktualizacji: 06.06.2024

3 minuty czytania

Średnia ocen 5/5 na podstawie 1 głosu

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji: wzór do najmu okazjonalnego w PDF
Wzór umowy najmu okazjonalnego i oświadczenie o poddaniu się egzekucji - do pobrania. Coraz więcej właścicieli mieszkań decyduje się podpisanie umowy najmu okazjonalnego. Dzięki niej osoby wynajmujące lokale mieszkalne zyskują lepszą ochronę przed nieuczciwymi i uciążliwymi najemcami.

Umowa najmu okazjonalnego powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisywana jest na czas określony, który wynosi maksymalnie 10 lat. Do  umowy powinny być dołączone odpowiednie załączniki. Niezbędne jest wskazanie przez najemcę konkretnego mieszkania, w którym będzie mógł zamieszkać po zaistnieniu obowiązku opuszczenia lokalu oraz oświadczenie osoby trzeciej. Najem okazjonalny wymaga również podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i wydania lokalu w terminie określonym przez wynajmującego.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym jest najem okazjonalny;
 • jak wygląda wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji;
 • jakie dokumenty są wymagane przy podpisywaniu umowy najmu okazjonalnego.

Najem okazjonalny mieszkania

Bez wątpienia daje właścicielowi nieruchomości więcej praw w zakresie eksmisji uciążliwego najemcy. Co to jest najem okazjonalny mieszkania? Taka umowa zabezpiecza głównie interesy wynajmującego lokal mieszkalny. Najem okazjonalny służy wyłącznie celom mieszkaniowym i jest przeznaczony dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności związanej z obrotem nieruchomościami. Podpisanie takiej umowy wiąże się z dobrowolnym poddaniem się egzekucji. W znacznym stopniu upraszcza procedurę opróżnienia lokalu w sytuacji, gdy najemca nie wywiązuje się w odpowiedni sposób ze swoich obowiązków. Stanowi też ochronę praw lokatora, jako że przedterminowe wypowiedzenie przez wynajmującego jest możliwe tylko w nielicznych przypadkach.

Co powinno się znaleźć w umowie najmu okazjonalnego? Niezbędnym elementem jest miejsce oraz data zawarcia. W umowie najmu okazjonalnego należy też wpisać dane obu stron (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, nr dowodów osobistych lub PESEL. Dodatkowo powinno się w niej znaleźć oświadczenie wynajmującego oraz najemcy dotyczące lokalu mieszkalnego. Do tego dochodzi opis przedmiotu umowy i określenie wysokości czynszu czy opłat eksploatacyjnych. Należy też określić prawa i obowiązki obu stron oraz czas obowiązywania umowy. Niezbędne jest również wskazanie obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego. W umowie należy też podać termin wydania i zwrotu mieszkania.

Oświadczenie najemcy poświadczone notarialnie: wzór

Umowa najmu okazjonalnego powinna zachować formę pisemną. Przede wszystkim powinno się w niej znaleźć oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym zobowiązuje się do wydania lokalu mieszkalnego w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego. Do bezpiecznego zawarcia umowy konieczne jest wskazanie mieszkania, do jakiego przeprowadzi się po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Najemca powinien dołączyć oświadczenie właściciela lub osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w lokalu osób wskazanych w takim dokumencie.

Dobrowolne poddanie się egzekucji skraca w znacznym stopniu proces eksmisji problematycznego lokatora. Stanowi też sposób zabezpieczenia należności. Aby złożyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji w kancelarii notarialnej, wymagana jest podpisana umowa najmu. Wówczas taki dokument można sporządzić w formie aktu notarialnego. W formie pisemnej musi być również złożony załącznik nr 2, wskazujący przez najemcę inny lokal, do którego przeniesie się po wypowiedzeniu umowy najmu. Oświadczenie właściciela wspomnianego w zał. 2 wraz z podpisem notarialnie poświadczonym stanowi zgodę na to, by najemca i osoby z nim zamieszkujące wprowadziły się w przyszłości do nieruchomości.

Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego: wzór PDF i DOC - znajdziesz na końcu artykuł do pobrania za darmo.

Informacje potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego:

 • dane personalne
 • imię matki i ojca
 • PESEL
 • data i miejsce urodzenia
 • stan cywilny
 • adres zamieszkania
 • rodzaj dokumentu tożsamości
 • obywatelstwo

Oświadczenie osoby trzeciej do umowy najmu okazjonalnego

Przepisy zawarte w ustawie z dn. 21 czerwca 2011 r. (Dz.U.2022.172) powstały w celu zabezpieczenia zarówno praw najemców, jak i wynajmujących. W głównej mierze stanowią wyjście naprzeciw oczekiwaniom właścicieli mieszkań, którzy chcą podpisać umowę o najem okazjonalny. Oświadczenie osoby trzeciej może posłużyć do ułatwienia ewentualnej eksmisji uciążliwego lokatora. Nie musi zawierać notarialnie poświadczonego podpisu, jeśli wynajmujący go nie wymaga. Może stanowić odrębny załącznik do umowy lub część oświadczenia o poddaniu się dobrowolnej egzekucji. Musi jednak być potwierdzone na piśmie przez właściciela lokalu zastępczego.

W takim dokumencie powinny się znaleźć następujące informacje:

 • miejscowość i data złożenia oświadczenia;
 • adres, pod którym znajduje się nieruchomość wskazana przez najemcę;
 • numer księgi wieczystej lokalu mieszkalnego;
 • dane osobowe najemcy;
 • data zawarcia umowy najmu okazjonalnego;
 • strony podpisanej umowy.

Oświadczenie osoby trzeciej: najem okazjonalny wzór DOC - znajdziesz na końcu artykułu do pobrania za darmo.

Oświadczenie osoby trzeciej do umowy najmu okazjonalnego: podsumowanie

Umowa najmu okazjonalnego jest korzystna dla właściciela lokalu w momencie, gdy np. najemca zalega z czynszem przez trzy pełne miesiące z rzędu. W takiej sytuacji pozwala wynajmującemu dokonać sprawnego opróżnienia mieszkania. Jeśli najemca wywiązuje się rzetelnie ze swoich zobowiązań, nie ma potrzeby korzystania z takiego uprawnienia. Osoba wynajmująca lokal mieszkalny musi pamiętać o obowiązku zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od podpisania dokumentu.

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Dziennikarka, redaktorka, copywriterka. Specjalizuje się w tematyce nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz aranżacji wnętrz. Z portalem RynekPierwotny.pl i GetHome.pl współpracuje od 2019 roku.

Załącznik do pobrania
 • Oświadczenie najemcy w formie aktu not. PDF
  Pobierz
 • Oświadczenie najemcy w formie aktu not. DOC
  Pobierz
 • Oświadczenie osoby trzeciej najem okazjonalny PDF
  Pobierz
 • Oświadczenie osoby trzeciej najem okazjonalny .DOC
  Pobierz

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023