Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Bankowy tytuł egzekucyjny: przedawnienie, utrata mocy i sprzedaż wierzytelności

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Data publikacji: 21.05.2024, Data aktualizacji: 27.05.2024

3 minuty czytania
Bankowy tytuł egzekucyjny: przedawnienie, utrata mocy i sprzedaż wierzytelności
Banki nie mogą już wystawiać bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE). Tym samym nie mają prawa występować przeciwko kredytobiorcy o zapłatę należności pomijając drogę sądową. To efekt nowelizacji Prawa bankowego, która powstała na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jakie zmiany powoduje wejście w życie nowych przepisów? Sprawdź, kiedy przestał obowiązywać bankowy tytuł egzekucyjny i co zmieniła likwidacja BTE.

Bankowy tytuł egzekucyjny to termin dość dobrze znany osobom, które zaciągnęły kredyt gotówkowy lub hipoteczny przed 2015 r. Aby zawrzeć umowę kredytową, wielu konsumentów podpisało oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Na jego podstawie banki mogły dochodzić swoich wierzytelności w sposób uproszczony, wystawiając bankowy tytuł egzekucyjny. Przedawnienie takiego roszczenia następuje, co do zasady, po 6 latach (na co wskazuje art. 118 Kodeksu cywilnego). 

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym był bankowy tytuł egzekucyjny
 • od kiedy przestał obowiązywać;
 • co zawierał i dlaczego został zlikwidowany.

Bankowy tytuł egzekucyjny – do czego służył?

Przez lata był przywilejem nadanym bankom przez ustawodawcę. Obecnie bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) przeszedł do historii. Stało się tak wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które wymusiło zmianę zapisów Prawa bankowego. Odkąd przestał obowiązywać, zmniejszyła się liczba nadużyć banków wobec klientów. Wyżej wymienione uprawnienie zostało uznane w 2015 r. za niekonstytucyjne.

Nowelizacja Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw z dn. 25 września 2015 r. uniemożliwiła bankom wystawienie bankowych tytułów egzekucyjnych. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy podlega umorzeniu. Jeżeli jednak wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności będzie toczyło się według przepisów dotychczasowych.

Jak uniknąć kłopotów finansowych z powodu nieterminowej spłaty rat - restrukturyzacja kredytu Dowiedz się

Bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowa moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy. Konsekwencję zmian stanowi fakt, że banki chcąc prowadzić egzekucję z majątku dłużnika (klienta) muszą tak jak inni wierzyciele występować na drogę postępowania cywilnego do sądu.

Zmiany w prawie wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wskazane wyżej zmiany w prawie są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12). W wyroku tym uznał, że prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest przywilejem banków, który narusza zasadę równego traktowania zawartą w art. 32 ust. 1 konstytucji w trzech aspektach. Chodzi o relację między bankiem a jego klientem, w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów.

Zdaniem Trybunału bank i jego klient mają wspólną cechę - są stronami stosunku zobowiązaniowego, która jest oparta na zasadzie równości i autonomii woli stron. Powinny mieć więc równe możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Tymczasem obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący orzeczenie sądu, z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy, w czasie którego klient mógłby podnieść merytoryczne zarzuty.

Mieszkanie po rozwodzie: podział, spłata i sprzedaż Przeczytaj

Bankowy tytuł egzekucyjny - utrata mocy przepisów o BTE w czasie:

 • Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy przepisów o BTE do dnia 1 sierpnia 2016 r.
 • W rzeczywistości bankowy fundusz egzekucyjny został wycofany z obrotu prawnego od momentu ukazania się orzeczenia TK.
 • Sądy korzystały z prawa odmowy zakwestionowanych przepisów, które zostały uznane za niekonstytucyjne przed 1 sierpnia 2016 roku.

Bankowy tytuł egzekucyjny a sprzedaż wierzytelności

Banki mające problem z wyegzekwowaniem należności od dłużnika swoich roszczeń często sprzedają długi firmom windykacyjnym. Pomimo tego, że nie mają już prawa wystawiać bankowych tytułów egzekucyjnych, stare tytuły pozostają nadal w mocy i mogą być podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczych. Banki często handlują zobowiązaniami swoich klientów i przekazują długi funduszom sekurytyzacyjnym. W takim przypadku uznaje się, że roszczenie przechodzi na nowego wierzyciela. Jeśli jest nim inna instytucja niż bank, to nie może dochodzić swoich wierzytelności w sposób uproszczony. Musi wystąpić o tytuł wykonawczy do sądu.

Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

Wielu kredytobiorców zadaje sobie jedno z kluczowych pytań. Mianowice, czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia? Z pewnością warto pochylić się również nad zweryfikowaniem tej kwestii. Sama cesja nie powoduje przerwania biegu przedawnienia. W przypadku, gdy roszczenie nabył fundusz sekurytyzacyjny, bieg terminu rozpoczyna się od wypowiedzenia umowy pożyczki przez bank. Wynosi 3 lata od powyższej opisanego zdarzenia. Biorąc pod uwagę, że bankowe tytuły egzekucyjne były wystawiane do 2015 r., większość zobowiązań nabytych przez fundusze jest przedawniona.

Bankowy tytuł egzekucyjny: podsumowanie

Bankowy tytuł egzekucyjny był instrumentem, który stawiał banki w pozycji uprzywilejowanej. Jego likwidacja nie wpływa znacząco na polepszenie sytuacji wszystkich kredytobiorców. Banki stosują alternatywne sposoby zabezpieczenia swoich roszczeń. W większości przypadków sprzedaje długi funduszom sekurytyzacyjnym lub firmom windykacyjnym, które próbują wyegzekwować należność, gdy dług jest już przedawniony. Nowi wierzyciele muszą najpierw skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Dłużnik może wówczas podnieść zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia.

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Dziennikarka, redaktorka, copywriterka. Specjalizuje się w tematyce nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz aranżacji wnętrz. Z portalem RynekPierwotny.pl i GetHome.pl współpracuje od 2019 roku.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023