Wiadomości mieszkaniowe - Prawo i podatki

Prawo własności a użytkowanie wieczyste

,

Prawo własności a użytkowanie wieczyste

W marcu 2011 projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trafił do trzech sejmowych komisji. Nowa ustawa zyskała poparcie posłów prawie wszystkich partii politycznych. Bardzo możliwe, że już niedługo pożegnamy się z tym specyficznym PRL-ow...

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece

,

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Dnia 20 lutego 2011, po 18 miesiącach od uchwalenia, wchodzi w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jest to pierwsza poważna zmiana od 1982 roku, chociaż nie wprowadza aż tyle nowatorstwa, ile można by się było spodziewać. Ustawodawca zadbał o doprecyzo...

Podatek „ad valorem” i jego konsekwencje

,

Podatek „ad valorem” i jego konsekwencje

Ad valorem, łac. „według wartości”, to termin, który dotyczy cła wyrażonego procentowo od wartości danego towaru lub w dziedzinie gospodarki nieruchomościami – podatku katastralnego.

Pełnomocnictwo

,

Pełnomocnictwo

Ustanowienie pełnomocnika.

Co powinien zawierać dobrze sporządzony akt notarialny?

,

Co powinien zawierać dobrze sporządzony akt notarialny?

Czym jest akt notarialny i jak powinien być skonstruowany? Odpowiedzi znajdziecie w tym artykule!

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

,

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek od czynności cywilnoprawnych tzw. podatek PCC.