Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Data publikacji: 12.04.2024, Data aktualizacji: 23.04.2024

8 minut czytania

Średnia ocen 5/5 na podstawie 1 głosu

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?
Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego są potrzebne? Na co zwrócić uwagę podczas ubiegania się o kredyt i co dołączyć do wniosku? Sprawdź, jak uzyskać kredyt hipoteczny.

Ubieganie się o kredyt hipoteczny jest dość długotrwałym procesem. Wymaga dopełnienia szeregu formalności i skompletowania dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku o kredyt. Bank bierze pod uwagę m.in. wiek kredytobiorcy, wysokość dochodów i rodzaj zatrudnienia. Największe szanse na przyznanie pozytywnej decyzji kredytowej mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego są niezbędne?

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny przyspieszymy, jeśli bank otrzyma od razu komplet wymaganych dokumentów. Wyjaśniamy, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego są wymagane przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego i wtórnego. Na jakich warunkach udzielają finansowania banki w Polsce.

Taka forma finansowania zakupu nieruchomości stanowi znaczne obciążenie dla domowego budżetu. Z tego względu wnioskując o kredyt hipoteczny, powinniśmy dokładnie przeanalizować swoją sytuację. Dzięki temu zwiększymy swoje szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Jedną z najistotniejszych kwestii przy ocenie wniosku jest odpowiednie zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Istotne znaczenie ma źródło i wysokość uzyskiwanego dochodu oraz podejście do spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Lista wymaganych dokumentów jest dość długa i uwzględnia informacje dotyczące:

 • tożsamości kredytobiorcy (ważny dowód osobisty lub paszport);
 • sytuacji finansowej wnioskodawcy (m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciąg z konta);
 • kupowanej nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej). 

Ogólne zestawienie potrzebnych dokumentów do kredytu hipotecznego zależy od indywidualnej polityki banku, przychodów kształtujących zdolność oraz rynku, z którego pochodzi mieszkanie. Uzależnione jest także od tego, czy wnioskując o kredyt hipoteczny, planujemy zakup działki budowlanej i budowę domu lub remont lokalu mieszkalnego. Dokumenty niezbędne do kredytu hipotecznego mogą się różnić pomiędzy konkretnymi instytucjami finansowymi. Warto je gromadzić z odpowiednio dużym wyprzedzeniem.

Dokumenty do kredytu wymagane przy umowie o pracę

Taka forma zatrudnienia stanowi najbardziej pożądane źródło dochodu. Najlepiej, gdy umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony. Wówczas świadczy o stabilnym zatrudnieniu. Wskazuje też na szersze możliwości dotyczące spłaty zobowiązania. Kluczowe znaczenie ma zdolność kredytowa, do obliczania której brane są pod uwagę następujące czynniki: wiek, stan cywilny, staż pracy, wykształcenie, obecne zadłużenie, historia kredytowa, uzyskiwane dochody i comiesięczne koszty, liczba osób na utrzymaniu.

Przygotuj się do wzięcia kredytu i znajdź wymarzone mieszkanie - zobacz oferty

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego, jeśli chodzi o umowę pracę? Na liście wymaganych znajdują się najczęściej:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach – wypełniane przez pracodawcę na druku bankowym lub firmowym;
 • deklaracja PIT-37 za ubiegły rok – z potwierdzeniem przyjęcia przez US;
 • wyciąg z rachunku bankowego – za ostatnie sześć lub nawet dwanaście miesięcy;
 • zaświadczenie z ZUS – odnoszące się do wysokości wypłacanego świadczenia.

Bank może też poprosić o świadectwo pracy oraz wgląd do aktualnej umowy o pracę.

Dokumenty do kredytu hipotecznego nie muszą być skomplikowane!

Dokumenty wymagane od przedsiębiorcy wnioskującego o kredyt hipoteczny

Prowadzenie działalności gospodarczej nie przekreśla szans na uzyskanie finansowania. Banki mają jednak większe wymagania wobec przedsiębiorców. Z reguły wymagają większej ilości dokumentów niż od osób zatrudnionych na umowie o pracę. Dodatkowo muszą zweryfikować, czy wnioskodawca nie zalega w płatnościach na rzecz ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca powinien przedstawić w pierwszej kolejności:

 • zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), m.in. o nadaniu numeru NIP czy REGON;
 • zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz braku zadłużenia z tytułu zobowiązań podatkowych;
 • wyciąg z firmowego konta z ostatnich 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • deklaracje podatkowe (np. PIT-36 lub PIT-36L przy rozliczaniu się za pomocą KPiR) za ubiegły rok lub dwa lata;
 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu;
 • ewentualne zezwolenie na prowadzenie działalności koncesjonowanej.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 300, 400, 500 tys. zł kredytu hipotecznego? Sprawdź

W przypadku prowadzenia pełnej księgowości wymagana jest także deklaracja PIT i CIT, bilans (rachunek zysków i strat) oraz ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych. Przedsiębiorca rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego powinien dostarczyć deklarację podatkową PIT-28 za ubiegły rok lub ostatnie dwa lata. Do tego dochodzi zaświadczenie o wysokości dochodu po opodatkowaniu, księga przychodów bądź ewidencja faktur, dokument wydany przez Urząd Skarbowy o wysokości przychodów ewidencjonowanych. W przypadku osób korzystających z karty podatkowej niezbędne jest m.in. oświadczenie o dochodach uzyskanych w ciągu 6 miesięcy.

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego

Zaciągnięcie zobowiązania na rzecz zakupu mieszkania lub domu wiąże się z koniecznością ustanowienia hipoteki. W celu oceny wartości nieruchomości, wnioskodawca powinien dostarczyć do banku dodatkowe dokumenty. Mieszkania z rynku pierwotnego można nabyć bezpośrednio od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. Wcześniej nie były przez nikogo używane. Na rynku nieruchomości znajduje się też spory wybór nieruchomości z rynku wtórnego. W tym przypadku mamy do czynienia z mieszkaniami lub domami z tzw. drugiej ręki.

Dokumenty do kredytu hipotecznego przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego:

 • Umowa przedwstępna z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową – zawierana jest zazwyczaj z deweloperem. Można ją również podpisać ze spółdzielnią mieszkaniową. Najczęściej przyjmuje formę aktu notarialnego.
 • Dokumenty, które stanowią potwierdzenie dotychczasowych wpłat na rzecz sprzedawcy.
 • W przypadku zakupu nowej nieruchomości wymagany jest wydruk z CEiDG dewelopera oraz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Nie może też zabraknąć dokumentu potwierdzającego wniesienie wkładu własnego.
 • Wymagany jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
 • Istotne znaczenie ma prawomocna decyzja o zakończeniu budowy oraz pozwoleniu na użytkowanie nieruchomości.
 • Zaświadczenie o tym, że wyodrębniony został samodzielny lokal mieszkalny.
 • Potwierdzenie, że budynek nadaje się do użytkowania bez zastrzeżeń kompetentnego urzędu.
 • Kopie pełnomocnictwa, które udzielone zostały reprezentantom dewelopera.

Dokumenty do kredytu hipotecznego przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego:

 • Wymagana jest umowa przedwstępna zawarta pomiędzy nabywcą a właścicielem mieszkania z „drugiej ręki”.
 • Oprócz tego należy dołączyć odpis nieruchomości z księgi wieczystej.
 • Bank wymaga dokumentów potwierdzających, że właścicielem mieszkania lub domu jest sprzedający.
 • Nabywca powinien dostarczyć dowód wniesienia wkładu własnego.
 • Niezbędna jest także aktualna wycena nieruchomości.
 • W przypadku zakupu mieszkania lub domu z rynku wtórnego należy dostarczyć zaświadczenie ze spółdzielni związane z przydziałem.
 • Jeśli nieruchomość została wcześniej obciążona hipotecznie, trzeba przedstawić potwierdzenie wysokości salda pozostałego do spłaty.
 • Do wniosku kredytowego należy też dołączyć zaświadczenie o braku zaległości w opłatach.

PKO BP – dokumenty do kredytu hipotecznego

Jeśli chodzi o bank PKO BP, kredytem hipotecznym można sfinansować zakup wymarzonego M, budowę domu lub zagospodarowanie działki. Aby otrzymać finansowanie, wymagane jest wykazanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Dokumenty do kredytu hipotecznego w PKO BP powinny stanowić potwierdzenie zatrudnienia oraz wysokości dochodów. Kto może ubiegać się o finansowanie w PKO BP? Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego są obligatoryjne w programie „Własny Kąt"?

Ubezpieczenie pomostowe kredytu: co to jest, ile wynosi i jak otrzymać zwrot pieniędzy? Sprawdź

Wniosek z załącznikami może złożyć każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych i stałe źródło dochodów. Bank może poprosić m.in. o dokument tożsamości kredytobiorcy, wyciąg z rachunku bankowego, odpis z księgi wieczystej, akt notarialny umowy sprzedaży, operat szacunkowy (wycena nieruchomości), dokumentację związaną ze sprawami podatkowymi. Z reguły oferta jest ustalana indywidualnie.

Alior Bank – dokumenty do kredytu hipotecznego

W tym banku okres spłaty wynosi maksymalnie 30 lat. O finansowanie zakupu mieszkania lub domu może wnioskować każda osoba, która ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz osiąga odpowiednio wysokie dochody. Co jest potrzebne do kredytu hipotecznego w Alior Banku? Minimalny wkład własny wynosi 10%. Bank oferuje możliwość zawieszenia spłaty do 6 miesięcy w skali roku.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego w Alior Banku? Przede wszystkim niezbędne jest dostarczenie wniosku o udzielenie finansowania, zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach, wyciągów z konta bankowego, umowy o pracę/ zlecenie/o dzieło oraz świadectwa pracy.

mBank – dokumenty do kredytu hipotecznego

W każdej placówce można skorzystać z porad ekspertów, którzy wyjaśnią całą procedurę i pomogą przejść przez kolejne etapy. Na stronie banku można też skorzystać z symulacji kredytu hipotecznego. Co należy przygotować oprócz wniosku? Szczegóły można poznać po wypełnieniu formularza online. Z pewnością warto skompletować odpowiednio wcześniej dokumenty wymagane do kredytu hipotecznego przez mBank. Może to znacznie przyspieszyć proces ubiegania się o finansowanie zakupu mieszkania lub budowę domu.

Santander – dokumenty do kredytu hipotecznego

Maksymalna kwota do uzyskania uzależniona jest m.in. od rodzaju czy wysokości dochodów. Podobnie jak w większości banków, istotne znaczenie ma liczba posiadanych zobowiązań finansowych, wiek wnioskodawcy, ilość osób pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym oraz wartość nieruchomości przyjmowanej na zabezpieczenie. Minimalna kwota kredytu hipotecznego wynosi 100 tys. zł, maksymalna nie przekracza 10 mln zł. O szczegóły związane z wymaganymi dokumentami należy dopytać w banku Santander. Z doradcami kredytowymi można skontaktować się telefonicznie lub osobiście w najbliższym oddziale.

ING – dokumenty do kredytu hipotecznego

Co warto przygotować przed wnioskowaniem? Obligatoryjne są dokumenty do kredytu hipotecznego ING, takie jak: wypełniony wniosek o udzielenie finansowania oraz formularz z danymi wnioskodawcy. Lista dokumentów związanych z nieruchomością zależy od celu finansowania. Do weryfikacji zdolności kredytowej w ING może np. posłużyć umowa o pracę lub wykazanie dochodów z tytułu działalności gospodarczej. Niezbędna jest także wycena nieruchomości. Wytyczne do operatu można znaleźć na stronie ING.

Pekao S.A. – dokumenty do kredytu hipotecznego

Ten bank również udziela finansowania na budowę domu, zakup mieszkania lub remont nieruchomości. Jakie dokumenty są potrzebne do wzięcia kredytu hipotecznego w Pekao? Wiele zależy od rodzaju nieruchomości oraz źródła dochodu wnioskodawcy. W przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego wymagana jest zawsze umowa przedwstępna z deweloperem.  Jak można otrzymać kredyt hipoteczny? Wymagane dokumenty muszą potwierdzać sytuację finansową wnioskodawcy.

W przypadku umowy o pracę niezbędne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach oraz historia rachunku bankowego, która stanowi potwierdzenie wpływów wynagrodzenia. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, musi przedstawić odpis CEiDG lub KRS, dokumenty księgowe oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z podatkami czy składkami.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego: podsumowanie

Okres kredytowania może wynosić maksymalnie 35 lat. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty rat nawet do 36 miesięcy. W jednym z największych banków w Polsce można skorzystać z dodatkowych produktów, które obniżają marżę kredytu. Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu hipotecznego? Uproszczona lista przedstawia się w następujący sposób: dowód osobisty wnioskodawcy, wniosek wraz z załącznikami, dokumenty dochodowe oraz dotyczące finansowanej nieruchomości.

Dagmara Osińska
Dagmara Osińska

Dziennikarka, redaktorka, copywriterka. Specjalizuje się w tematyce nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz aranżacji wnętrz. Z portalem RynekPierwotny.pl i GetHome.pl współpracuje od 2019 roku.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023