Wiadomości mieszkaniowe

Michał Koralewski

Michał Koralewski

Prawo i podatki - Nieruchomości - Porady

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 3/5 na podstawie 20 głosów

PIT-28 bez tajemnic

Jak wypełnić PIT 28? Do kiedy go złożyć? Zapoznaj się z artykułem w serwisie RynekPierwotny.pl!

PIT-28 bez tajemnic

Osoby wynajmujące lokale opodatkowujący przychody podatkiem zryczałtowanym zobligowane są do złożenia stosownego zeznania podatkowego. Jeśli nie wiesz na jakim druku należy je złożyć, w jaki sposób powinno zostać ono wypełnione, a także do kiedy je złożyć – zapoznaj się z naszym artykułem.

Jak rozliczyć PIT 28?

Jeżeli wynajmujesz lokal masz do wyboru dwie metody opodatkowania osiąganych przychodów. Pierwszą z nich jest rozliczenie na zasadach ogólnych, czyli skalą podatkową (jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej), bądź podatkiem liniowym (jako przedsiębiorca albo wspólnik spółek osobowych). Drugą natomiast opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów ewidencjonowanych.

Obie metody różnią się nie tylko stawkami podatku ale także podstawą opodatkowania. W pierwszym przypadku bowiem opodatkowany jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodami i kosztami. W drugim przychód, którego nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania. Kolejną różnicę stanowią formularz podatkowe używane do rozliczenia z fiskusem. Rozliczając się na zasadach ogólnych korzystasz z PIT-36 alb PIT-37. Natomiast opodatkowaniem ryczałtem wymaga zeznania PIT-28.

Ostatnią z różnic, o których należy wspomnieć jest termin złożenia zeznania. PIT-36 i PIT-37 składamy do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego, natomiast PIT-28 do końca lutego. W 2020 roku, ze względu na kończący miesiąc weekend, termin ten upłynie w dniu 02 marca.

Jak wypełnić PIT 28?

Pierwszy kontakt z formularzem PIT-28 może być odstraszający. Znajdziemy w nim cztery strony różnego typu tabel i stawek. Wynika to z faktu, że przedmiotowe zeznanie podatkowe przeznaczone jest dla rozliczenia większości przychodów opodatkowanych w formie zryczałtowanej. Ustawodawca nie wprowadził odrębnego druku dla samego najmu.

Wypełnienie pól oznaczonych literami A i B nie powinny stanowić większej trudności. Warto natomiast zatrzymać się przy części oznaczonej literą C. W przypadku uzyskiwania przychodów jedynie z najmu lub dzierżawy, wypełniamy wiersz numer 3. Jeżeli uzyskujemy przychody również z innych źródeł (opodatkowanych ryczałtem) powinniśmy wypełnić także pozostałe wiersze.

W wierszu 3 możemy wybrać dwie kolumny przypisane różnym stawkom podatkowym (8,5% oraz 12,5%). Przypomnijmy zatem, że pierwsza ze stawek znajduje zastosowanie, gdy przychód z najmu w danym roku podatkowym nie przekroczył kwoty 100.000 zł. W innym przypadku zastosowanie znajdzie wyższa stawka podatku.

Co prawda podatek ryczałtowy obliczany jest od przychodu, jednakże ustawodawca umożliwia odliczenie ulg podatkowych. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego nie można jedynie odliczyć ulg na wychowanie dzieci oraz ulgi na nowe technologie. Do rozliczania ulg służy część oznaczona literą D. Możemy w niej odliczyć również darowizny.

W kolejnej części – litera E – sumujemy wszystkie przysługujące nam odliczenia grupując je w zależności od stawki podatkowej, którą opodatkowujemy nasz przychód z najmu lub dzierżawy. W części F natomiast obliczamy podstawę opodatkowania, czyli kwotę od której wyliczany będzie podatek. Działanie to polega na odjęciu od kwoty przychodu kwot ulg podatkowych, z których korzystamy w danym roku. Finalnie, w części G formularza, obliczany jest podatek ryczałtowy. Dokonuje się tego mnożąc wynik wcześniejszego odejmowania poprzez stawkę podatku. Kolejne części, tj. H-J zazwyczaj nie znajdują zastosowania do rozliczenia podatku ryczałtowego od najmu lub dzierżawy.

W części K wskazujemy obliczoną wcześniej kwotę należnego podatku, a także wskazujemy na kwoty wpłacone jego tytułem w ciągu roku podatkowego. Jeżeli okaże się, że wpłaciliśmy więcej aniżeli należny podatek, ujawniamy to w polu nadpłata. W przeciwnym razie konieczne jest dokonanie stosownej wpłaty uzupełniającej na podatek. Pomocna w tym jest część L, w której wskazujemy, jakie kwoty podatku wpłacaliśmy w poszczególnych miesiącach danego roku podatkowego.

Części M i N umożliwiają nam przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. W części O natomiast wskazujemy załączone dodatkowe formularze, np. odnoszące się do ulg, z których korzystamy (np. PIT-O – ulgi i odliczenia, PIT-B – ulga budowlana, PIT-2K – ulga budowlana odsetkowa). W części P osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą zaznaczyć ten fakt, spowoduje to szybszy zwrot z tytułu ulgi na wychowanie dzieci.

W części R wskazujemy rachunek do zwrotu. Jeżeli go nie wskażemy, zwrot zostanie przekazany za pośrednictwem poczty. W ostatniej części – S – podpisujemy zeznanie podatkowe. Ostatnie wydawać by się mogło dość błahym obowiązkiem, niemniej brak podpisu stanowić będzie brak formalny zeznania podatkowego, do którego uzupełnienia zostaniemy wezwani. Opóźni to zatem np. czas oczekiwania na zwrot nadpłaty wyliczonej w PIT-28.

Ryczałt a rozliczenie z małżonkiem

Jeżeli wynajmowana nieruchomość stanowi przedmiot wspólności małżeńskiej majątkowej, to zeznania podatkowe powinni złożyć oboje z małżonków odrębnie. Nie ma bowiem możliwości wspólnego opodatkowania tego przychodu przez małżonków. Co ważne, jednakże odrębne rozliczenie ze ww. tytułu, nie pozbawia małżonków prawa do wspólnego rozliczania się innych przychodów (np. z umowy o pracę).

 

Do kiedy PIT 28? Ostatnim dniem na złożenie deklaracji jest 2 marca 2020 r.
 
 

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy