Rezerwacja mieszkania - za jaką stawkę?

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 09.07.2021,

Data aktualizacji: 09.07.2021

Średnia ocen 4/5 na podstawie 20 głosów
Jakich stawek żądają deweloperzy za rezerwację mieszkania?
Jakie koszty trzeba ponieść w przypadku rezerwacji mieszkania? Sprawdzisz na RynekPierwotny.pl.

Nawet po wejściu w życie ustawy deweloperskiej umowy rezerwacyjne na wybrane przez klienta mieszkanie nie zniknęły z rynku i są nadal popularne. Stawki za rezerwację upatrzonego mieszkania u niektórych deweloperów mogą zaskakiwać. Warto także wiedzieć, na co uważać zawierając taką umowę.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • do czego zobowiązuje umowa rezerwacyjna
 • ile trzeba zapłacić za rezerwację mieszkania
 • na co uważać przy podpisywaniu umowy rezerwacyjnej

Umowy rezerwacyjne występują na rynku w kilku formach. Są to albo umowy, jakie podpisują klienci z deweloperami, albo kontrakty pomiędzy klientem a podmiotem prowadzącym w imieniu i na rachunek dewelopera sprzedaż lokali (chodzi o biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub kancelarie prawnicze specjalizujące się w kompleksowej obsłudze deweloperów).

Umowa rezerwacyjna - do czego zobowiązuje?

Na podstawie umowy rezerwacyjnej deweloper najczęściej zobowiązuje się do czasowego wyłączenia z oferty konkretnego mieszkania, w zamian za odpowiednią opłatę wnoszoną przez kupującego. Spotyka się również umowy rezerwacyjne, obejmujące zobowiązanie dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej konkretnego mieszkania.

Niektórzy deweloperzy dokonują czasowej (najczęściej na okres od kilku dni do kilku tygodni) rezerwacji danego lokalu bez formalizowania tej czynności. Odbywa się to najczęściej w formie ustnej lub komputerowej rezerwacji. Umowa rezerwacyjna zawarta nawet w taki sposób będzie ważna, bowiem brak jest ustawowego wymogu w zakresie sposobu jej podpisywania. Umowy rezerwacyjne są zawierane zarówno w odniesieniu do inwestycji będących w toku, czyli takich, co do których nie wydano jeszcze pozwolenia na użytkowanie, jak i zakończonych, czyli posiadających takie pozwolenie.

umowa rezerwacyjna

Stawka za rezerwację - ile trzeba zapłacić?

Opłata pobierana przez dewelopera z tytułu zawarcia umowy rezerwacyjnej może mieć charakter bezzwrotny, tzn. nie podlegać zwrotowi w przypadku niezawarcia kolejnej umowy (np. przedwstępnej, deweloperskiej, sprzedaży) albo podlegać zwrotowi. W niektórych przypadkach klienci nie ponoszą żadnych opłat z tytułu zawarcia takiej umowy.

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w firmach deweloperskich wykazała, że umowy rezerwacyjne stosuje 45 na 93 zbadanych deweloperów, w tym opłaty z tego tytułu pobiera 43 deweloperów. W 34 przypadkach opłaty te mają charakter zwrotny, a w 14 bezzwrotny (takie dane liczbowe wynikają z faktu, że niektórzy deweloperzy, w zależności od inwestycji pobierają taką opłatę albo nie).

Minimalna stwierdzona wysokość opłaty rezerwacyjnej zamyka się w przedziale od 300 zł do 3 000 zł. Natomiast maksymalna wysokość opłaty rezerwacyjnej stwierdzona podczas kontroli deweloperów przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kształtuje się następująco:

 • 20 000 zł (2 przypadki);
 • 14 000 zł (1 przypadek);
 • 10 000 zł (2 przypadki);
 • 5 000 zł (3 przypadki);
 • 10 proc. wartości lokalu (1 przypadek);
 • 5 proc. wartości lokalu (2 przypadki).

Na co uważać? 

Warto podkreślić, że przepisy ustawy deweloperskiej nie wykluczają możliwości zawierania umów rezerwacyjnych. Jednak nie może to prowadzić do obejścia przepisów tej ustawy. Mimo że są one podpisywane zwykle z inicjatywy klienta, przed jej zawarciem należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • w jakim celu zawierana jest dana umowa rezerwacyjna,
 • co jest jej przedmiotem,
 • jaki jest okres rezerwacji,
 • jakie są prawa i obowiązki jej stron,
 • czy z tytułu zawarcia umowy rezerwacyjnej klient ma obowiązek wpłacić pieniądze na rzecz dokonania rezerwacji przez dewelopera,
 • co dzieje się z pieniędzmi wpłaconymi przez klienta w przypadku niezawarcia kolejnej umowy, przede wszystkim umowy deweloperskiej.
podpisywane umowy rezerwacyjnej

Należy podkreślić, że każda umowa podpisywana przez dewelopera z klientem, w tym także umowy rezerwacyjne, podlegają ocenie pod kątem stosowania niedozwolonych klauzul umownych. Są to postanowienia, które nie są uzgodnione z klientem indywidualnie i które rażąco naruszają jego interesy. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto wskazać na kilka tego typu klauzul:

 • sprzedający może odstąpić od niniejszej umowy i zachować otrzymaną opłatę rezerwacyjną w sytuacji, gdy Kupujący nie przystąpi do podpisania Umowy Developerskiej [w ustalonym terminie] (numer postanowienia w rejestrze klauzul niedozwolonych: 1893),
 • kupujący może odstąpić w drodze pisemnej od niniejszej umowy na każdym etapie jej obowiązywania, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. W takim przypadku Sprzedający zwróci kupującemu - w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z nabywcą mieszkania, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty odstąpienia - wpłacone przez niego kwoty, ale zatrzymując zadatek (numer postanowienia w rejestrze klauzul niedozwolonych: 1554),
 • W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji opłata rezerwacyjna nie ulega zwrotowi (numer postanowienia w rejestrze klauzul niedozwolonych: 1269),
 • strony ustalają, że indywidualne ustalenia stron zawarte w umowie są jednoznaczne i zrozumiałe dla strony kupującej oraz, że propozycje strony sprzedającej zostały przyjęte bez uwag bądź zmienione w trybie negocjacji przez strony (numer postanowienia w rejestrze klauzul niedozwolonych: 5440).

Niedozwoloną klauzulą umowną będą zatem postanowienia m.in. przewidujące obciążenie wyłącznie klienta obowiązkiem zapłaty określonej kwoty w przypadku niezawarcia przez niego kolejnej umowy np. umowy deweloperskiej, w sytuacji braku analogicznego obowiązku po stronie dewelopera. Szczególnie powinniśmy uważać na umowy rezerwacyjnej, które przewidują zadatek, bądź karę umowną. Rezygnacja z zawarcia kolejnej umowy może być bowiem w tego typu przypadkach trudna.

Warto też pamiętać, że pieniądze wpłacane przez klientów deweloperom tytułem umowy rezerwacyjnej nie są objęte ochroną, jaką przewiduje ustawa deweloperska dla umów sprzedaży mieszkania. Dlatego należy w umowie rezerwacyjnej precyzyjnie zapisać prawa i obowiązki stron oraz uregulować kwestię zwrotu pieniędzy za zarezerwowane mieszkanie w wypadku niepodpisania w dalszej kolejności umowy deweloperskiej. Wszystko po to, aby podpisanie umowy rezerwacyjnej nie prowadziło do obejścia przepisów ustawy deweloperskiej, a także nie wiązało się z nadmiernym ryzykiem dla rezerwującego.

Subskrybuj RynekPierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:
KATEGORIE:
OCEŃ ARTYKUŁ:
Dodaj komentarz

  Artykuły powiązane:

  Oferty

  Wydawcą portalu RynekPierwotny.pl jest: PropertyGroup Sp. z o.o.
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: