Prowizja biur nieruchomości: ile zarabia agent nieruchomości?

Redakcja
Redakcja

Data publikacji: 21.10.2020, Data aktualizacji: 09.10.2023

Średnia ocen 4/5 na podstawie 562 głosów

Prowizja biur nieruchomości: ile zarabia agent nieruchomości?
Ile wynosi prowizja pośrednika nieruchomości? Na czym zarabiają agenci? Sprawdzisz na RynekPierwotny.pl.

Spektrum obowiązków agenta nieruchomości może być bardzo szerokie i znacznie wykraczać poza te uznane za standardowe lub powszechnie znane. W takiej sytuacji prowizja biura nieruchomości jest zazwyczaj wyższa. Ile zarabia agent nieruchomości, jaka jest maksymalna prowizja pośrednika nieruchomości i kiedy płaci się prowizję dla biura nieruchomości?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czy agencje nieruchomości zajmują się tylko sprzedażą,
 • ile zarabia pośrednik nieruchomości,
 • jakie są obowiązki pośrednika nieruchomości.

Współprace z biurami nieruchomości są coraz popularniejsze

Coraz częściej konsumenci decydują się na powierzenie formalności związanych z zakupem czy sprzedażą mieszkania lub domu profesjonalnym agencjom nieruchomości. Współpracując z pośrednikiem, mamy pewność, że nieruchomość, którą zamierzamy nabyć, będzie sprawdzona zarówno pod względem prawnym, jak i technicznym. Dzięki temu unikamy przykrych niespodzianek, które mogą napotkać osoby decydujące się na samodzielny zakup czy sprzedaż lokalu. W czym jeszcze, prócz znalezienia wymarzonego M mogą nam pomóc pośrednicy?

Jak prowadzić sprzedaż nieruchomości?

Rolę agenta nieruchomości może w praktyce pełnić każdy. Obowiązkowe licencje, potwierdzające prawo do wykonywania tego zawodu, zostały zniesione w 2014 roku. Aby otworzyć jednoosobowe biuro nieruchomości, wystarczy rejestracja działalności gospodarczej oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Brak ograniczeń spowodował zwiększenie zainteresowania zawodem. Agentów jest coraz więcej, mimo że, jak wskazują badania, współpraca z biurem nieruchomości nie jest pierwszym wyborem klientów próbujących sprzedać mieszkanie. Dlaczego usługi biura nieruchomości nie stanowią pierwszego wyboru klientów rozpoczynających przygodę na rynku nieruchomości? Zgodnie z informacjami podawanymi przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, dopiero po kilku nieudanych próbach, w sytuacji, w której sprzedaż trwa dłużej, niż zakładano, klienci decydują się na skorzystanie z usług renomowanych agencji pośrednictwa.

Ile wynosi prowizja agenta nieruchomości? Odpowiadamy!

Warto pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC, stanowi zabezpieczenie w przypadku błędów, ewentualnych szkód powstałych wskutek współpracy z biurem nieruchomości czy pośrednikiem, w związku z czym nie tu należy dopatrywać źródła problemu.

Nie tylko sprzedaż

Wielkim niedomówieniem jest stwierdzenie, że klientami agencji nieruchomości są wyłącznie ludzie próbujący sprzedać mieszkanie. Niewiele osób wie, że dużą grupę klientów stanowią kupujący. Pośrednicy codziennie wspierają swoich klientów, wykorzystując wiedzę na temat specyfiki danych miast, a także konkretnych dzielnic. Przykładowo, gdy szukamy mieszkania na sprzedaż, Wrocław, Kraków, a tym bardziej Warszawa są na tyle dużymi rynkami, że wsparcie pośrednika stanowi ogromne ułatwienie dla przyszłych nabywców.

Agencje specjalizują się także w poszukiwaniu lokali na wynajem do prowadzenia działalności handlowo-usługowych. Wiele firm korzysta z możliwości współpracy z biurami nieruchomości. Warto odnotować, że agencja nieruchomości jest w stanie pomóc nie tylko w transakcjach kupna sprzedaży - potencjalny Kowalski może się do niej zwrócić także z prośbą o pomoc w znalezieniu najemcy mieszkania czy znalezieniu mieszkania na wynajem.

Obowiązki pośrednika nieruchomości

Do obowiązków pośrednika nieruchomości należy to, co zostanie wpisane w umowę między nim a klientem oraz wysokość prowizji. Zakres możliwości jest duży - począwszy od negocjacji cenowych z właścicielem budynku, który chcemy kupić, przez asystowanie podczas odbioru mieszkania, po pomoc w spisaniu umowy przedwstępnej, załatwieniu formalności notarialnych. Agent zajmuje się koordynacją całej transakcji. Po określaniu preferencji klienta jest w stanie zintensyfikować działania w konkretnym kierunku. Pośrednik służyć nam będzie radą, ale też wyszukaniem pasującej do naszych kryteriów oferty mieszkania czy innej nieruchomości.

Doświadczone biuro pomoże w wycenie nieruchomości. Na jego barki możemy zrzucić niezbędny research, sprawdzenie stanu technicznego budynku, zweryfikowanie stanu prawnego działki, którą planujemy zakupić. Agent nieruchomości -zajmujący się sprzedażą - skupi się na działaniach promocyjnych, banerach, reklamach i wszystkim, co doprowadzi do efektywnej transakcji końcowej.

Do jego standardowych obowiązków należy opisanie zalet danej nieruchomości, sporządzenie - atrakcyjnej dla potencjalnego kupca - dokumentacji fotograficznej, analiza prawna lokalu, przygotowanie niezbędnych formalności. Decydując się na zatrudnienie agenta, zyskujemy pewność, że transakcja zostanie przeprowadzona skutecznie i bezboleśnie, że właściciel działki, którą chcemy kupić, naprawdę jest jej właścicielem, a działka nie jest obciążona zadłużeniami, roszczeniami spadkowymi tudzież innymi obciążeniami. Kłopot w tym, że za taki komfort trzeba zapłacić. Zakup mieszkania przy współpracy z renomowaną agencją wymaga opłacenia prowizji.

Prowizja biur nieruchomości – ile wynosi i od czego zależy?

Prowizje biur nieruchomości są uzależnione m.in. od tego, jaki jest zakres usług, które oferują klientowi; niektóre agencje pozostawiają dopełnienie formalności klientom, inne przeprowadzają przez cały proces.

Ile bierze biuro nieruchomości za sprzedaż mieszkania? Zazwyczaj jest to określony procent od kwoty, za którą nieruchomość będzie sprzedawana. Najczęściej prowizja za pośrednictwo kupna i sprzedaży wynosi 2-3 proc. tej kwoty; niekiedy jest jednak wyższa i sięga nawet 5 proc.

Świadcząc inne usługi, np. pośrednicząc w zawarciu umów najmu lokalu handlowego, agencja nieruchomości może zastrzec sobie również procent od miesięcznego czynszu bądź pobrać określoną, jednorazową kwotę. 

Ile zarabia pośrednik nieruchomości?

Warto jednocześnie zaznaczyć, że to, ile ostatecznie zarobi agent nieruchomości zatrudniony w agencji, nie jest tożsame z tym, ile zapłaci klient. Agent, który jest jednym z wielu pracowników dużego biura specjalizującego się w obrocie nieruchomościami, otrzymuje niewielką miesięczną stałą wypłatę. Resztę jego wynagrodzenia stanowi część prowizji, której wysokość jest zależna od zakresu świadczonych usług i ilości wykonanych transakcji.

W znacznie lepszej sytuacji jest pośrednik działający na własną rękę, czyli posiadający jednoosobową działalność. Pensja pośrednika całkowicie uzależniona jest od uzyskanej prowizji, gdy prowadzi własną działalność. Prowizja pośrednika nieruchomości, który działa samodzielnie, jest też zazwyczaj nieco niższa, niż gdy klienta obsługuje biuro nieruchomości (mające również wyższe koszty). Często oscyluje wtedy w okolicy 1,5-2 proc.

Prowizja agenta nieruchomości wyrażona jest procentowo.

Kiedy płaci się prowizję dla biura nieruchomości?

W niektórych sytuacjach, mimo podpisania umowy z biurem nieruchomości lub bezpośrednio z agentem działającym na własny rachunek, prowizja nie jest należna. Kiedy nie płaci prowizji żadna ze stron? Agent nieruchomości nie może domagać się prowizji za to, że jedynie umieścił ogłoszenia o sprzedaży w sieci. Prowizja się należy, jeżeli na skutek dokonanych przez niego czynności doszło do podpisania umów, dotyczących danej nieruchomości i transakcji zakończonej sukcesem. Jeśli nie zgłosił się żaden kupujący, nie należy mu się wynagrodzenie.

Prowizja dla pośrednika - normy prawne

Istotę umowy pośrednictwa reguluje art. 180 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W myśl tego przepisu zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Prowizja pośrednika nieruchomości przysługuje mu tylko wtedy, gdy podjął wszelkie możliwe czynności, które doprowadzą do podpisania przez klienta odpowiednich umów dotyczących transakcji zakupu mieszkania. Jednak mimo to, częstym problemem przy tego typu procesach jest prowizja biura nieruchomości. Ważne jest, aby zarówno kupujący, jak i sprzedający byli dobrze poinformowani, z jakimi wiąże się to kosztami.

Warto odwołać się do wyroku Sądu Najwyższego z 23 listopada 2004 r., sygn. akt I CK 270/04, w którym Sąd Najwyższy wyjaśnił istotę umowy pośrednictwa w sprzedawaniu nieruchomości, wskazując, że pośrednik nabywa prawo do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy stworzone przez niego warunki doprowadzą zainteresowanych do zawarcia głównej umowy, a zatem całe ryzyko gospodarcze spoczywa na pośredniku.

W orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził również, że decydujące dla powstania prawa pośrednika do wynagrodzenia jest stworzenie przez niego sposobności i możliwości zawarcia przez kontrahentów umów kupna-sprzedaży nieruchomości, jeżeli rzeczywiście w wyniku tego doszło do jej zawarcia. Ciężar zaś wykazania, że pośrednik dochodzący wynagrodzenia faktycznie stworzył sprzedającym sposobność do zawarcia umów sprzedaży, spoczywa na pośredniku.

Należy podkreślić, że zasadnicze znaczenie dla ukształtowania konkretnego stosunku zobowiązaniowego ma jednak umowa stron. Poza art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami umowę pośrednictwa klient i pośrednik mogą ukształtować swobodnie, zgodnie z zapisaną w Kodeksie cywilnym zasadą swobody umów. Dlatego też, na samym początku warto ustalić, jaka ma być prowizja biura nieruchomości, z którego korzystamy. Na pośredniku spoczywa ciężar udowodnienia, że wykonał określone czynności, dające sposobność zawarcia przez klienta umowy kupna/sprzedaży nieruchomości.

Prowizja biura nieruchomości od kupującego?

Najczęściej prowizja pośrednika nieruchomości stanowi prowizję procentową od wartości transakcji. Jest pobierana od obydwu stron - zwykle wynosi 2-3%. Wtedy zawiera się odpowiednią umowę, którą podpisuje zarówno sprzedający, jak i kupujący. Istnieją też pośrednicy, którzy pobierają prowizję od samych sprzedających lub kupujących.

Prowizja a usługi dwóch agencji

Skoro umowa pośrednictwa zobowiązuje jedynie do stworzenia sposobności do zawarcia umowy przez skojarzenie obu kontrahentów, prowizja należy się temu pośrednikowi, który przedstawił nieruchomość, ujawnił jej właścicieli nabywcy i stworzył w ten sposób możliwość zawarcia umowy. W sytuacji, gdy działało dwóch pośredników i pierwszy z nich stworzył określone umową pośrednictwa warunki do zawarcia umowy kupna nieruchomości, mimo to zlecający (klient) umowy tej nie zawarł, a uczynił to dopiero w czasie trwania umowy pośrednictwa łączącej go z drugim pośrednikiem, zlecający zobowiązany jest zapłacić prowizję pierwszemu pośrednikowi, chyba że wykaże, że z przyczyn leżących po stronie tego pośrednika nie mógł zawrzeć transakcji w czasie trwania pierwszej umowy i dlatego zawarł ją dopiero w czasie trwania umowy z drugim pośrednikiem, który stworzył właściwe ku temu warunki.

Prowizja biura nieruchomości od sprzedaży działki

W tej sytuacji cały proces wygląda podobnie. Warunki ustalania wysokości prowizji zależą od indywidualnych ustaleń stron transakcji. W celu sprawdzenia tego, jakie obowiązują obecnie na rynku, warto zweryfikować to np. poprzez wpisanie hasła "prowizja agencji nieruchomości 2020" w wyszukiwarkę Google. 

Ile bierze agencja za wynajem mieszkania?

Warto jednocześnie wiedzieć, że agencje nieruchomości i pośrednicy mogą pomóc nie tylko przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości, ale też – jej wynajmie. Zazwyczaj w takiej sytuacji do agencji wynajmu nieruchomości zgłaszają się właściciele mieszkania czy domu, którzy chcą znaleźć lokatorów. Procedury są w zasadzie analogiczne do tych, co przy kupnie-sprzedaży nieruchomości; strony podpisują umowę, a agencja lub pośrednik szukają klienta (w tym przypadku: najemcy).

Jeśli chodzi o prowizję, to przy wynajmie mieszkania najczęściej wynosi ona równowartość jednomiesięcznego czynszu najmu – powiększoną o 23-procentowy VAT.

Ile zarabia agent nieruchomości: podsumowanie

Prowizja za pośrednictwo kupna i sprzedaży zależy od wielu czynników; ostatecznie to, ile bierze biuro nieruchomości za sprzedaż domu czy lokalu mieszkalnego jest przede wszystkim uzależnione od ustaleń między stronami. Warto też pamiętać, że pośrednik w sprzedaży jest zobowiązany do doprowadzenia do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży; jeśli nie dojdzie ona do skutku, nie należy mu się prowizja.

Redakcja
Redakcja

Redakcja portalu RynekPierwotny.pl dba o to, by treści ułatwiły Ci proces poszukiwań nowego mieszkania i pomogły po zakupie.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

6 Komentarzy

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
 • Maxim

  Wojtek:: 1. Na projektanta powinieneś być chyba bardziej inteligentny i rozumieć, ze te 7 tys nie zarabia pośrednik tylko biuro, pośrednik może 0,5 albo 0,25 z tego. Pośrednik nie robi prawie nic, to tak jakby powiedzieć ze inżynier stawi dwie kreski i chce 1 tys kpina, za pre kresek ? Wypłata agenta jest efektem średniej, widzisz czubek góry lodowej, na to się składa ciężka, zdyscyplinowana mozolna praca, często po kilka spotkań dziennie , od rana do wieczora plus analiza rynku poszukiwanie ofert itp, to wszystko dopiero może skutkować sprzedażą. 2. Jeśli tak lakonicznie wyobrażasz sobie ten zawód, tak prosty sposób na zarobkowanie 7 tys za prawie nic , to 10 lokali w miesiącu 70k za prawie nic :), to powiedz mi co Cię wstrzymuje przed podjęciem tej pracy hm ? Ciężar w postaci papierka Inżyniera ? Brak odwagi, a może strach przed nieznanym, przełam swoje bariery i zapraszam, akurat prowadzimy nabór na agentów :).

  28 października 2021, 07:46
 • Agnieszka

  Skąd takie oburzenie? Praca jak każda inna. Ja pracuje w budżetówce, też płaciłam pośrednikowi przy zakupie mieszkania. Nikomu do kieszeni nie zaglądam i nie rozliczam. Ja dostaje wynagrodzenie co miesiąc a oni jak coś sprzedadzą - więc jeżeli kogoś to boli, że ktoś inny tak zarabia na utrzymanie rodziny to niech nie podejmuje współpracy z agencjami. Przecież to proste!

  22 marca 2021, 14:02
 • Taktak

  Rozumiem kilkaset złotych, ale liczą sobie grube tysiące za prawie nic
  2 marca 2021, 17:37
 • Wojtek

  Za mieszkanie 50m2 chcemy 380.000zł, co w naszej dzielnicy jest ceną średnią. To pośrednik biorąc najmarniej te 2% dostanie 7600zł. Ja z zawodu jestem projektantem konstruktorem, cena projektu budowlano-wykonawczego za mieszkaniówkę branży konstrukcyjnej wynosi teraz ok 20zł/m2, i to nie jest zła cena. Nawet dobra. Wiec za projekt mieszkania 50m2 dostaję 1000zł biorac pełną odpowiedzialność karną i finansową za swoje błędy. Pośrednik 7600 za wystawienie ogłoszenia, przyjazd z paroma osobami na półgodziny, nagranie notariusza i wypełnienie paru kwitów?!?! Kurczę mać, źle wybrałem zawód :)

  3 lutego 2021, 21:53
 • Ewka

  Ja też zaufałam agentowi z firmy abc-dom-nieruchomości, dzięki czemu mam piękne mieszkanie na Podgórzu.

  18 listopada 2019, 23:34
 • Kamil

  My trafiliśmy na świetnego agenta nieruchomości (biuro ABC DOM w Krakowie), który pomógł nam wycenić mieszkanie do sprzedania, stworzyć atrakcyjną ofertę, udzielił wielu cennych rad i szybko nieruchomość sprzedał.

  2 listopada 2019, 10:51

Artykuły powiązane

Nagrody i wyróżnienia

nagroda forbes 2022
nagroda forbes 2021
nagroda digital excellence awards 2022
nagroda laur klienta 2023
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: