Wiadomości mieszkaniowe - Prawo i podatki

Wyniki badań jakości materiałów budowlanych będą dostępne w internecie

,

Wyniki badań jakości materiałów budowlanych będą dostępne w internecie

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz Prawa budowlanego, który przewiduje upublicznianie wyników badań materiałów budowlanych. Skorzystają na tym i deweloperzy przy realizowaniu inwestycji, i kupujący mieszkania i domy.

Rząd o skutkach obowiązywania ustawy deweloperskiej

,

Rząd o skutkach obowiązywania ustawy deweloperskiej

Rząd ocenił pozytywnie dwa lata obowiązywania ustawy deweloperskiej. Jego zdaniem jej przepisy znacząco poprawiły sytuację kupujących mieszkania lub domy, a liczba łamania ich praw spadła.

Kiedy płacimy podatek od nieruchomości?

,

Kiedy płacimy podatek od nieruchomości?

Od kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości od kupionego mieszkania? Wyjaśniamy!

UOKiK  proponuje zmiany w ustawie deweloperskiej

,

UOKiK proponuje zmiany w ustawie deweloperskiej

Minęły dwa lata obowiązywania ustawy deweloperskiej. W ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kupujący mieszkania są dzięki jej zapisom lepiej chronieni, ale potrzebna jest modyfikacja ustawy.

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla młodych?

,

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla młodych?

Sporo pytań, wśród osób zainteresowanych skorzystaniem z programu Mieszkanie dla młodych, budzi to, kto może być jego beneficjentem. Okazuje się bowiem, że przepisy nie są w tej kwestii do końca precyzyjne w interpretacji. 

Deregulacja zawodu pośrednika nieruchomości

,

Deregulacja zawodu pośrednika nieruchomości

Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami deregulacji zawodu zarządcy i pośrednika nieruchomości? Wyjaśniamy!

Ustawa dotycząca "Mieszkania dla Młodych" do poprawki

,

Ustawa dotycząca "Mieszkania dla Młodych" do poprawki

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie ustaliła z góry ceny mieszkania, kupujący lokal nie ma prawa skorzystać z dopłaty w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych". Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozważa nowelizację ustawy ws. "Mieszkania dla Młodych" w tej kwestii.

Podatek od kupna mieszkania

,

Podatek od kupna mieszkania

Decydując się na kupno mieszkania, cena lokalu to nie jedyny koszt, jaki musimy ponieść z tego tytułu. Sprawdź jakie wydatki jeszcze Cię czekają!

Umowa z deweloperem – na co uważać?

,

Umowa z deweloperem – na co uważać?

Umowy zawierane z firmami deweloperskimi opiewają na kilkaset tysięcy złotych. Dlatego osoby kupujące nowe lokum powinny uważnie przeanalizować warunki proponowane przez deweloperów. To zadanie ułatwia im Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK w trakcie kolejnych kont...

Firmy deweloperskie nie przestrzegają przepisów o rękojmi za wady mieszkania

,

Firmy deweloperskie nie przestrzegają przepisów o rękojmi za wady mieszkania

Deweloperzy często umieszczają w umowach sprzedaży lokali mieszkalnych zapisy, które ograniczają lub wyłączają możliwość dochodzenia przez klienta praw z tytułu rękojmi za wady lokalu. Takie praktyki nie są zgodne z prawem.

Gdzie sprawdzić kwalifikacje pośrednika nieruchomości?

,

Gdzie sprawdzić kwalifikacje pośrednika nieruchomości?

Polska Federacja Rynku Nieruchomości postanowiła nadawać na zasadzie dobrowolności licencje pośrednikom nieruchomości, a klienci mogą sprawdzić ich wiarygodność w specjalnym rejestrze.

Deweloper nie może pozbawić kupującego prawa odstąpienia od umowy

,

Deweloper nie może pozbawić kupującego prawa odstąpienia od umowy

Jeżeli deweloper chce zmienić ustaloną cenę lokalu, powinien umożliwić klientowi odstąpienie od umowy – orzekł Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd ten utrzymał w mocy decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakładające na dwie firmy budowlane kary pienię...

Jakich stawek żądają deweloperzy za rezerwację mieszkania?

,

Jakich stawek żądają deweloperzy za rezerwację mieszkania?

Po wejściu w życie ustawy deweloperskiej umowy rezerwacyjne na wybrane przez klienta mieszkanie nie zniknęły z rynku i są nadal popularne. Stawki za rezerwację upatrzonego mieszkania u niektórych deweloperów mogą zaskakiwać. Warto także wiedzieć, na co uważać zawierając taką ...

Czym jest najem okazjonalny?

,

Czym jest najem okazjonalny?

23 listopada 2013 r. wraz z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ("MdM"), wprowadzono zmiany w znanej już formule najmu okazjonalnego.

Zasady dochodzenia odpowiedzialności za wady części wspólnych budynku

,

Zasady dochodzenia odpowiedzialności za wady części wspólnych budynku

Sporo wątpliwości wywołuje to, kto może domagać się usunięcia wad i usterek w częściach wspólnych budynku (głównie na klatkach schodowych),  oddanego do użytku przez dewelopera. Co do zasady takie prawo przysługuje tylko kupującym.