Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Redakcja
Redakcja

Data publikacji: 06.06.2019, Data aktualizacji: 17.11.2022

3 minuty czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 132 głosów

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?
Co powinno znaleźć się w umowie najmu okazjonalnego? Czym jest taka umowa? Przeczytaj na RynekPierwotny.pl!

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • na czym polega najem okazjonalny
 • kto ponosi koszty zawarcia takiej umowy 
 • jakie informacje powinny się w niej znaleźć 

Co to jest umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego jako sposób zabezpieczenia wynajmu mieszkania zyskuje coraz większą popularność. Co do zasady umowa ta ma za zadanie chronić interesy wynajmującego przed niechcianymi lokatorami, którzy nie wywiązują się z realizacji postanowień zawartych w umowie najmu. Instytucja najmu okazjonalnego lokalu w polskim prawie została wprowadzona ustawą z 17 grudnia 2009 roku, ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

umowa najmu okazjonalnego

Jakie elementy powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Operując aspektami prawnymi w celu jej zawarcia musimy umieścić w niej następujące informacje:

 • Strony umowy najmu okazjonalnego - stronami umowy są właściciel oraz najemca, czyli lokator. Należy zaznaczyć, że wynajmującym lokal, musi być osoba posiadająca do niego prawo własnościowe, oraz osoba która nie prowadzi działalności gospodarczej opierającej się na wykonywaniu  usług związanych z wynajmem lokali.
 • Przedmiot umowy - w punkcie tym zamieszczamy informacje dotyczące wynajmowanego mieszkania: adres, wielkość, stan techniczny. Ważne jest to, że umowie najmu okazjonalnego podlega tylko i wyłącznie wynajem lokali mieszkalnych. Wynajmowany lokal do celów innych, niż cele mieszkalne np. działalność gospodarcza lub inna działalność użytkowa, nie podlega takiemu rodzaju umowy.
 • Czas trwania umowy - czas trwania umowy musi być określony i nie może być dłuższy niż 10 lat.
 • Czynsz - w punkcie tym określamy wysokość, termin oraz sposób wywiązania się przez najemcę obowiązku opłaty czynszu oraz sposób rozliczania i regulowania opłat za inne koszty eksploatacyjne mieszkania.
 • Kaucja - podpunkt ten służy do określenia wysokości, sposobu płatności oraz sposobu na zasadach, których zostanie ona rozliczona po upływie terminu lub rozwiązaniu umowy. W podpunkcie tym należy również umieścić termin, w którym po wygaśnięciu umowy właściciel zobowiązuje się zwrócić pieniądze najemcy.
najem okazjonalny

Wymienione powyżej elementy umowy nie różnią się niczym od elementów zawartych w zwykłej umowie cywilnoprawnej. W celu nadania umowie charakteru najmu okazjonalnego ustawa nakłada na najemcę przygotowanie i zawarcie w umowie dodatkowych dokumentów. Tymi dokumentami jest:

 • Oświadczenie najemcy, w którym poddaje się on egzekucji oraz zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, w terminie wskazanym w żądaniu.
 • Oświadczenie najemcy, w którym wskaże inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu
 • Oświadczenie właściciela innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkiwanie przez najemcę, w przypadku eksmisji z wynajmowanego mieszkania.

Ważne jest to, że na mocy ustawy oświadczenie najemcy, w którym poddaje się on egzekucji musi posiadać formę aktu notarialnego. Pozostałe oświadczenia nie muszą przybierać takiej formy. Właściciel lokalu może jednak domagać się przedstawienia oświadczeń z podpisem poświadczonym notarialnie.

Wzór umowy najmu okazjonalnego Sprawdź

Umowa najmu okazjonalnego - kto ponosi koszty jej zawarcia?

Ustawa nie reguluje kto w przypadku zawierania takiej formy umowy opłaca koszty z tym związane. W praktyce okazuje się jednak, że opłaty notarialne w większości przypadków opłaca właściciel. Jest to jednak kwestia, którą strony umowy powinny przedyskutować między sobą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby opłaty wynikające z zawarcia umowy poniósł najemca.

Jak wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego? Czytaj

Zgłoszenie najmu do Urzędu Skarbowego

Od dnia rozpoczęcia najmu właściciel mieszkania zobligowany jest w terminie 14 dni zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania. Dodatkowo na prośbę najemcy powinien przedstawić dokument potwierdzający fakt wykonania tej procedury.

Należy pamiętać, że konsekwencją niewykonania któregokolwiek z warunków umowy najmu okazjonalnego, skutkować będzie respektowanie tej umowy na zasadach zwykłej umowy cywilnoprawnej.

Umowa najmu okazjonalnego a podatek

Dochód uzyskany z wynajmu mieszkania jest opodatkowany. W tej kwestii rodzaj zawartej przez nas umowy nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne jest tylko to, aby we właściwym czasie należny podatek przekazać do właściwego Urzędu Skarbowego. Opłacając podatek od dochodu uzyskanego z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego mamy do wyboru dwie opcje:

Opracowanie: Portal biznesowy Terazbiznes.pl

Redakcja
Redakcja

Redakcja portalu RynekPierwotny.pl dba o to, by treści ułatwiły Ci proces poszukiwań nowego mieszkania i pomogły po zakupie.

Subskrybuj RynekPierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Regionalne

  Rynek nieruchomości

  Wiadomości

  Wnętrza

  Inne

  Udostępnij
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: