Wiadomości mieszkaniowe

, Iwona Bortniczuk

Budynek gospodarczy: rozmieszczenie względem granicy działki

Wbrew pozorom, aby postawić schowek na narzędzia ogrodnicze, nie możemy kierować się wyłącznie komfortem, wygodą czy poczuciem estetyki na własnym podwórku. Należy zważać na granicę z sąsiednią działką. Znowelizowane w zeszłym roku przepisy jasno wskazują, w jakiej odległości od działki sąsiada może znajdować nasz budynek gospodarczy.

Budynek gospodarczy: rozmieszczenie względem granicy działki

Budynek gospodarczy to przydatne i praktyczne rozwiązanie, warto go ulokować w przydomowym ogródku, tudzież działce rekreacyjnej poza miastem. Postawienie schowka, w którym przechowywać będziemy opał na zimę, składziku na sprzęt ogrodniczy czy rowery, pozwoli nam na zachowanie ładu i porządku na posesji. Planując prace budowlane, należy mieć na uwadze jednak nie tylko własną wygodę, ale także - lub przede wszystkim - przepisy traktujące o właściwym rozmieszczeniu tego typu budynków na planie działki. Powinny się one znajdować w danej odległości od granicy sąsiedniej działki, tak by zamieszkującemu ją sąsiadowi nie zaciemniać podwórza i nie zabierać dostępu do naturalnego światła słonecznego. Kwestie te reguluje znowelizowane w 2015 roku Prawo Budowlane oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pytać nie trzeba

Ulokowanie budynku gospodarczego na działce budowlanej przepisy opisują dosyć jednoznacznie. Plusem jest, że przy wolnostojącym, parterowym pomieszczeniu inwentarskim o powierzchni mniejszej niż 25 mkw. nie trzeba starać się o pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłoszenie staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu. Przy braku administracyjnych przeciwwskazań rozpoczęcie budowy będzie możliwe po 30 dniach.

Zabudowa w granicach normy

W imię bezpieczeństwa, równego prawa dostępu światła słonecznego, a także szeroko pojętej prywatności i estetyki lokalizacja nowo powstałego budynku względem sąsiedniej działki budowlanej powinna odpowiadać określonym normom. Powinniśmy zatem zachować min. 4 m od granicy sąsiedniej działki, jeśli stawiany budynek jest zwrócony otworem drzwiowym lub okiennym w jej kierunku lub 3 m, jeżeli ściana budynku zwrócona w kierunku sąsiedniej działki jest otworów drzwiowych i okiennych pozbawiona. Zachowanie tego dystansu pozwala na spokojną i bezpieczną koegzystencję.

Są jednak sytuacje, w których to inwestor ma możliwość zbliżenia składziku do granicy działki. Postawienie budynku gospodarczego w odległości nie mniejszej niż 1,5 m (ściana bez okien i drzwi) od granicy sąsiedniej działki jest możliwe, o ile teren, na którym zamierzamy budować, charakteryzuje się szerokością mniejszą niż 16 m lub na podobną odległość zezwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Trzecim wyjątkiem jest sytuacja, w której planowany przez nas budynek gospodarczy jest mniejszych rozmiarów niż 5,5 m długości i 3 m wysokości. Wówczas możemy się zbliżyć do sąsiedniej działki na odległość nie mniejsza niż 1,5 m, o ile zwrócona w kierunku granicy działki ściana będzie pozbawiona otworów okiennych i drzwiowych.

Bliżej niż dalej

Warto wiedzieć, że wskazane przez prawodawcę odległości (4 m i 3 m) dotyczą jedynie ścian budynku. Niektóre elementy naszego schowka na rowery czy drewutni mogą być ulokowane nawet w odległości 1,5 m od granicy działki sąsiada. Chodzi o okap dachu budynku, schody, balkon, zadaszenia nad wejściem, a także ułatwiających wejście rampy i pochylnie. Kwestia zachowania odległości nie obowiązuje podziemnych kondygnacji, piwnica pod budynkiem może sięgać bliżej niż 1,5 m w kierunku sąsiedniej działki.  

Warto wiedzieć, że na możliwość wybudowania pomieszczenia gospodarczego w odległości mniejszej niż 1,5 m od kolejnej działki czy nawet postawienie budynku na samej granicy, nie mają wpływu nasze stosunki z sąsiadem. Nawet jeśli nie ma on nic przeciwko i dysponujemy jego pisemną zgodą, normy zapisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury muszą zostać zachowane. Inaczej się sprawy mają, jeśli sąsiednia działka nie jest działką budowlaną, wówczas możemy uzyskać pozwolenie na budowę w bezpośredniej granicy tejże działki.

Kluczowym aspektem prawidłowego ulokowania budynku gospodarczego wydaje się być jednak charakter sąsiedniej działki. Jeśli jest to działka budowlana, a na jej terenie stoi budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej lub taki budynek, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, wówczas budynek gospodarczy należy ulokować w odległości nie mniejszej niż 8 m (ścianą z otworem okiennym lub drzwiowym) od ściany budynku na sąsiedniej działce.

Temat budowy budynku gospodarczego na posesji jest zatem tylko z pozoru nieskomplikowany. Świetnie, jeśli o składziku pomyślimy na etapie projektowania domu, a nad procesem będzie czuwał architekt.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Artykuły powiązane

Masz już działkę?  Czas na budowę wymarzonego domu!

Masz już działkę? Czas na budowę wymarzonego domu!

Aromat w domu, czyli sposoby na piękny zapach we wnętrzu

Aromat w domu, czyli sposoby na piękny zapach we wnętrzu

Ponad 400 000 Polaków straciło swoje lokum

Ponad 400 000 Polaków straciło swoje lokum

Iwona Bortniczuk

Iwona Bortniczuk

Aktualności - Porady - Wiadomości

Słowa kluczowe

budynek gospodarczy, rozmieszczenie budynku gospodarczego, schowek na narzędzia ogrodnicze, przydomowy ogródek, gdzie postawić budynek gospodarczy, prawo budowlane w praktyce, przepisy prawa budowlanego, składzik w ogrodzie, ulokowanie budynku gospodarczego