Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Adrian Jochymczyk
Adrian Jochymczyk

Data publikacji: 22.11.2019, Data aktualizacji: 08.03.2022

3 minuty czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 61 głosów

Decyzja o warunkach zabudowy
Co to są warunki zabudowy? Kto może o nie wystąpić i jak je uzyskać? Odpowiadamy na te pytania w naszym artykule! Zapraszamy do lektury!

Decyzja WZ - co to?

Decyzja o warunkach zabudowy zwana potocznie „WZ-tką” jest zbiorem informacji na temat nowo budowanego obiektu, a w sytuacji przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy – już istniejącego.

Planując realizację własnego przedsięwzięcia budowlanego zarówno pod inwestycję, jak i na własne cele mieszkaniowe niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Do powyższego wymagane jest opracowanie projektu budowlanego, który spełniać musi założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku –  decyzji o warunkach zabudowy.

Dziś opiszemy, kto może uzyskać taką decyzję oraz jakie kroki musi w tym kierunku poczynić.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • jaka jest różnica między decyzją o warunkach zabudowy a pozwoleniem na budowę
 • jak uzyskać warunki zabudowy
 • czy decyzja o warunkach zabudowy ma termin ważności 

Decyzja o warunkach zabudowy a pozwolenie na budowę

Decyzja o warunkach zabudowy jest również integralną częścią załączaną do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Przedmiotowa decyzja wydana może być tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy dla danej lokalizacji nie został opracowany i uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dokumencie takim znajdziemy podstawowe informacje takie jak:

 • maksymalną powierzchnię działki, jaką możemy zabudować,

 • powierzchnię biologicznie czynną, jaka musi pozostać,

 • wymagania co do miejsc postojowych,

 • elementy określające rodzaj budowanego obiektu jak i jego przeznaczenie,

 • wysokość budynku wraz z maksymalną ilością kondygnacji.

Na podstawie takiego dokumentu można przeprowadzić analizę działki pod kątem inwestycyjnym. Czyli dowiemy się, co można wybudować oraz jak duży może być ten obiekt.

Jak łatwo zauważyć, gdy w danym regionie nie jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania, nie wiemy co tak naprawdę, można na danej działce wybudować. Każdy z nas chciałby jednak wiedzieć przed zakupem gruntu, co może zostać na nim zbudowane.

decyzja o warunkach zabudowy

Jak uzyskać warunki zabudowy?

Kto może wystapić o warunki zabudowy? Przedmiotowy dokument może uzyskać każda osoba zainteresowana budową obiektu na danej nieruchomości. Należy mieć na uwadze, iż pismo takie jest wydawane dla przedmiotowej nieruchomości w przeciwieństwie do planu zagospodarowania, który swym zasięgiem obejmuje o wiele większy zakres. Nie trzeba zatem być właścicielem nieruchomości i posiadać tytułu prawnego dla danej działki.

Warto zapamiętać: decyzja o warunkach zabudowy może być wydana kilka razy dla danej nieruchomości. A zatem kilku inwestorów może złożyć wniosek o jej udostępnienie.

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Chcąc uzyskać dokument, należy złożyć odpowiednie pismo w jednostce samorządu terytorialnego (u wójta lub burmistrza, któremu podlega dany teren) właściwego dla danego regionu.

Podkreślić należy, iż przedmiotowe pismo może zostać wydane w ściśle określonych warunkach, które muszą zostać spełnione. Wymagania te dotyczą przedmiotowej nieruchomości. Poniżej przedstawiamy spis tych założeń:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym:

  • gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych,

  • linii zabudowy

  • intensywności wykorzystania terenu (warunku tego nie trzeba spełnić m.in. w przypadku zabudowy zagrodowej, jeśli powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie);

 • teren ma dostęp do drogi publicznej;

 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, z tym że warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane, w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem;

 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc;

 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

urzędnik

Ważność decyzji o warunkach zabudowy

W obecnym prawie decyzja o warunkach zabudowy nie ma określonego terminu ważności. Urząd może jednak stwierdzić jej wygaśnięcie po pojawieniu się przesłanek, które go do tego uprawniają.

Przybliżyliśmy Państwu, w jakich okolicznościach należy ubiegać się o wydanie „WZ-tki” oraz jak przebiega taki proces. Wiemy już, iż nie musimy być właścicielem działki, aby uzyskać taki dokument. Na pewno warto się o niego postarać i dokładnie zapoznać się z jego treścią przed zakupem samej nieruchomości. Może to uchronić nas przed wieloma nieprzewidzianymi problemami.

Adrian Jochymczyk
Adrian Jochymczyk

Pracowałem w urzędzie i firmie deweloperskiej; byłem inżynierem; tworzyłem projekty.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  nagroda dobry pracodawca 2023
  nagroda gazele biznesu 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: