Wiadomości mieszkaniowe

Marzena Zbierska

Marzena Zbierska

Nieruchomości - Regionalne - Poznań

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 386 głosów

[PORADNIK 2018] Mieszkanie Plus: dla kogo, wniosek, zapisy, informacje

Kiedy ruszy przyjmowanie wniosków w programie Mieszkanie Plus? Co warto wiedzieć o warunkach i zasadach działania programu? Zapraszamy do lektury!

[PORADNIK 2018] Mieszkanie Plus: dla kogo, wniosek, zapisy, informacje

Nabór wniosków w programie Mieszkanie Plus będzie organizowany lokalnie, w poszczególnych miastach. Nie będzie ogólnopolskich zasad naboru, a to samorządy określą szczegółowe kryteria. Kiedy ruszy przyjmowanie wniosków? To również będzie uzależnione od terminu rozpoczęcia inwestycji w poszczególnych miastach. Co jeszcze warto wiedzieć o warunkach i zasadach działania programu Mieszkanie Plus? Jak wygląda program na początku 2018 roku?

Czego dowiesz się z poradnika Mieszkanie Plus?

Rządowy projekt Mieszkanie Plus to element Narodowego Programu Mieszkaniowego, zakłada budowę tanich mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, na gruntach należących do Skarbu Państwa i samorządów. Program Mieszkanie Plus ma poprawić dostępność mieszkań, szczególnie dla osób mniej zamożnych, których nie stać na kredyt hipoteczny, ale zarabiają na tyle dużo, że nie kwalifikują się do przyznania mieszkania z zasobów komunalnych. Narodowy Program Mieszkaniowy przewiduje również uruchomienie Narodowego Operatora Mieszkaniowego oraz Narodowego Funduszu Mieszkaniowego.

Działalność każdego z nich mają regulować nowe ustawy. Ustawowa będzie również regulacja zadań i podstawowych zasad działania podmiotów o statusie operatorów mieszkaniowych, organizujących inwestycje mieszkaniowe z wykorzystaniem gruntów będących w zasobach Narodowego Funduszu Mieszkaniowego oraz gruntów samorządowych. Prace legislacyjne trwają. Natomiast do realizacji programu rządowego Mieszkanie Plus powołano BGK Nieruchomości SA, spółkę zależną Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie powstaną tanie mieszkania na wynajem?

Pilotaż programu Mieszkanie Plus ruszył w październiku ubiegłego roku. Wtedy udział w programie zadeklarowało 17 miast, a władze tych miast podpisały listy intencyjne z BGK Nieruchomości. Wtedy było już wiadomo, że inwestycje Mieszkanie Plus mają ruszyć nie tylko w największych miastach.

Do tej listy dołączyły kolejne miasta. Pod koniec grudnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja pierwszych inwestycji programu Mieszkanie Plus - w Białej Podlaskiej i w Jarocinie. Podpisano również kolejny list intencyjny między samorządem Opola i spółką BGK Nieruchomości. Aktualnie 70 miast zadeklarowało udział w programie Mieszkanie Plus (patrz tabela poniżej).
 
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Legenda: kolor zielony - podpisane listy intencyjne, kolor niebieski - podpisane umowy intencyjne, kolor czerwony - rozpoczęte budowy.

Mieszkanie Plus - luty 2018

Wg stanu z 9 lutego br. zostały podpisane listy intencyjne w 16 województwach z 77 gminami. Obecnie w budowie jest 2 tys. mieszkań, a w przygotowaniu 25 tys. Miejscowości, w których trwa budowa, planują oddanie lokali do końca 2019 roku, natomiast w przypadku pozostałych lokalizacji pierwsze mieszkania prawdopodobnie zostaną wynajęte w 2020 roku i kolejnych. Wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 3 mln złotych.

Dodatkowo KZN zawarł umowy dotyczące uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie plus w sprawie 130 nieruchomości w 58 miastach wskazanych przez PKP SA oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej.

Budowa lokali: Jarocin (366 mieszkań), Wałbrzych (215 mieszkań), Biała Podlaska (186 mieszkań) oraz Kępno (36 mieszkań), a także z partnerami prywatnymi: Gdynia (171 mieszkań) i Pruszków (329 mieszkań).

29 stycznia 2018 br. premier Mateusz Morawiecki powołał Radę Mieszkalnictwa. Jej głównym celem jest koordynacja działań służących usprawnieniu realizacji polityki mieszkaniowej w ramach programu Mieszkanie Plus.

Obok premiera Morawieckiego w Radzie Mieszkalnictwa zasiedli:  Teresa Czerwińska, minister finansów; Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju; Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi; Henryk Kowalczyk, minister środowiska; Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali również Jolanta Rusiniak, prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości S.A.

 

Warunki programu Mieszkanie Plus. Co trzeba wiedzieć?

Wysokość czynszu najmu mieszkania w programie Mieszkanie Plus będzie uzależniona od kosztów prac budowlanych oraz od kosztu finansowania całej inwestycji. W Narodowym Programie Mieszkaniowym założono poglądowo, że stawki czynszu kształtować się będą na poziomie ok. 10-20 zł/m2 w opcji najmu i ok. 12-24 zł/m2 w opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania. Do tego należy doliczyć opłaty za eksploatację budynku i media. Podobnie jak czynsz, opłata eksploatacyjna będzie uzależniona od lokalizacji ok. 6.50 - 10 zł/mpowierzchni użytkowej lokalu.

O najem mieszkania wybudowanego w ramach programu Mieszkanie Plus będą mogli się ubiegać wszyscy obywatele. W sytuacji, kiedy chętnych będzie więcej niż mieszkań, w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Mieszkaniowym, zostaną wprowadzone kryteria kwalifikacyjne. Według zapewnień rządu Program Mieszkanie Pus ma być powszechny i dostępny na terenie całej Polski. 

Kto ma największe szanse na skorzystanie z programu Mieszkanie Plus?

Preferowane będą rodziny wielodzietne oraz osoby o dochodach uniemożliwiających zakup lub wynajem mieszkania na zasadach rynkowych. Nabór najemców będzie się odbywał w poszczególnych lokalizacjach w okresie skorelowanym z budową mieszkań, czyli nie będzie jednego, ogólnopolskiego terminu przyjmowania wniosków. Nie określono również ogólnopolskich zasad naboru do Mieszkanie Plus, dlatego zainteresowani najmem mieszkania powinni sprawdzić zasady i terminy naboru w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta.

Gdzie szukać informacji o programie Mieszkanie Plus?

Szczegółowe kryteria najmu w sytuacji, kiedy liczba chętnych przekroczy liczbę mieszkań, będą określone lokalnie. Jednym z celów programu jest wzrost mobilności, dlatego gminy budujące mieszkania wspólnie z BGK Nieruchomości S.A. będą mogły preferować osoby zamieszkujące w innych częściach Polski. Cały proces wnioskowania o najem będzie określony w skali lokalnej w odniesieniu do poszczególnych budynków lub inwestycji.

Co na wypadek niewypłacalności najemcy?

Jeśli najemca mieszkania (również w przypadku umowy najmu okazjonalnego) nie płaci terminowo czynszu, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć umowę, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za 3 pełne okresy płatności. Musi jednak uprzedzić lokatora na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczyć dodatkowy, miesięczny termin do zapłaty zaległych i bieżących należności. W przypadku najmu z opcją docelowego nabycia własności istnieje możliwość pokrycia zaległości czynszowych z kapitału wpłaconego na poczet wykupu mieszkania. Kwestie te będą przedmiotem umów zawieranych między właścicielem budynku i najemcą.

Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice – całe osiedla i inwestycje w wielu lokalizacjach

W przypadku Warszawy, Krakowa, Poznania i Katowic toczą się rozmowy bądź z samorządami, bądź ze spółkami Skarbu Państwa, posiadającymi tereny pod inwestycje mieszkaniowe. Rozmowy te prowadzi spółka BGK Nieruchomości S.A. i do czasu podpisania konkretnych umów inwestycyjnych nie można wskazać konkretnych działek, które będą mogły być zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz harmonogramu prac budowlanych programu Mieszkanie Plus. Ale szczególnie atrakcyjnie, z punktu widzenia realizacji celów mieszkaniowych, prezentują się tereny posiadane przez PKP, które np. w przypadku Poznania i Warszawy mogą być wykorzystane przy realizacji dużych inwestycji - całych osiedli, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.

Gdzie będzie można złożyć wnioski na mieszkanie plus?

Wnioski osób ubiegających się o uczesnictwo w programie Mieszkanie Plus będą prawdopodobnie rozpatrywać organy samorządowe. Aktualne informacje wskazują na to, że to właśmie samorząd będzie odpowiedzialny za ustalnie zasad kawalifikacji do otrzymania lokalu z programu Mieszkanie +.  Warto zaznaczyć, że według projektu wnioskować o pomoc w ramach programu będą mogli wszyscy. W odróżnieniu do programu MDM będzie nie będzie istaniało kryterium wieku. 

Według zapewnień BGK Nieruchomości S.A. lokal mieszkalny przyznany w ramach programu będzie mógł być wykorzystywany na prowdzenie osobistej dizałaności gospodarczej przez jednego z członków rodziny. Rejestracja działaności gospodarczej w "Mieszkaniu Plus" wydaje się być bardzo pozytwną zapowiedzią. 

 

Ekspert o programie "Mieszkanie Plus"

Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl 

Mieszkanie+ zaczyna nabierać wiatru w żagle. Uruchamianie inwestycji programu w największych miastach jest czymś naturalnym, bowiem w nich właśnie koncentruje się największy popyt na mieszkania, a więc pominięcie takich lokalizacji pozbawiałoby rządową inicjatywę głębszego sensu. Jeżeli podaż ze strony programu będzie rosła w istotnym statystycznie stopniu i w przewidywalnym terminie, to pewna, nawet dość znaczna ewolucja rynkowa wydaje się przesądzona, choć na pewno jeszcze nie w najbliższej przyszłości.

Mieszkanie Plus nie zagrozi deweloperom w najbardziej dla nich niepożądany sposób, ale z pewnością będzie kreowało dla nich rynkową konkurencję, z czasem w coraz większym słowa tego znaczeniu. W kolejce po mieszkanie z rządowego programu ustawią się przede wszystkim osoby mające ograniczoną zdolność kredytową, nie dysponujące wkładem własnym bądź wręcz nie akceptujące bądź obawiające się długoterminowego zadłużania się na cele mieszkaniowe. Z czasem, gdy dostępność lokali z rządowego programu osiągnie zadowalający poziom, z pewnością uszczupli to w jakimś stopniu klientelę deweloperskich biur sprzedaży, jednak bez mocniej odczuwalnych konsekwencji dla branży. W ten sposób program wpłynie prawdopodobnie na stabilizację cen nowych mieszkań deweloperskich, a niewykluczone, że nawet na ich ograniczony spadek w dalszej perspektywie.

Osiedla powstające w ramach programu mogą wyróżniać się dużo skromniejszym standardem, bez klatek schodowych, podziemnych garaży, i być może jeszcze szeregu innych udogodnień. Wiadomo też, że różnica kilkuset złotych pomiędzy czynszem najmu średniego, przeciętnego mieszkania z programu (zwłaszcza z opcją dochodzenia do własności) a ratą hipoteki analogicznego mieszkania deweloperskiego nie jest na dziś dzień porażająca, zwłaszcza gdy się uwzględni oczekiwane różnice w standardzie obu modeli budownictwa. Dlatego też Mieszkanie Plus nie będzie, i to najprawdopodobniej dla zdecydowanej większości rodzimych amatorów własnego dachu nad głową, oczywistym, jedynie korzystnym i optymalnym wyborem. Gros czekających na państwowe mieszkania to będą ci rodacy, o których się mówi dziś jako o wykluczonych z rynku mieszkaniowego, a więc dla których Mieszkanie Plus jest jedynym dostępnym sposobem na własne M.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy