Polski Ład: Dom bez pozwolenia 70m2

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 31.12.2021, Data aktualizacji: 02.03.2023

4 minuty czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 61 głosów

Dom bez pozwolenia 70m2
Jakie warunki należy spełnić budując dom do 70m2 bez pozwolenia na budowę, kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy? Sprawdź.

Chciałbyś zbudować dom całoroczny bez pozwolenia? Zastanawiasz się od kiedy dom do 70 m2 będzie można zbudować bez uzyskania pozwolenia na budowę? Czy przepisy obejmować będą również domy z poddaszem oraz domy szkieletowe? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w naszym artykule.

Z lektury tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • od kiedy obowiązywać będą nowe przepisy
 • jakie warunki należy spełnić budując dom do 70 m2 bez pozwolenia
 • na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy budowie domu bez pozwolenia

Polski Ład - zmiany dla budujących

Jednym z elementów tzw. Polskiego Ładu było wprowadzenie zmian w przepisach regulujących proces budowlany, tak aby uprościć budowę niewielkich domów wolnostojących. Założenia te zmaterializowały się w ustawie z 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2022 roku i umożliwiać będzie budowę domu o powierzchni zabudowy 70 m2 bez pozwolenia na budowę, konieczności zatrudniania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Co warte podkreślenia, ustawa obejmuje również budowę:

-   domów szkieletowych bez pozwolenia,

-   domów z poddaszem oraz tarasem o łącznej powierzchni do 90 m2 (wynika to z faktu, że powierzchnia 70 m2 odnosi się do powierzchni zabudowy działki, nie zaś do łącznej powierzchni powstałego budynku),

-   domków letniskowych bez pozwolenia o powierzchni do 70 m2.

Dom bez pozwolenia

Dom bez pozwolenia - warunki

Brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę domu o powierzchni do 70 m2 (90 m2 z poddaszem i tarasem) nie oznacza braku jakichkolwiek obowiązków spoczywających na inwestorze. Decydując się na realizację takiej inwestycji budowlanej, musisz wiedzieć, że konieczne jest spełnienie określonych warunków. Jakich?

Budowa zgodna z warunkami działki

Budowa musi być zgodna z warunkami przewidzianymi dla danej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a gdy na danym obszarze nie obowiązuje plan miejscowy - z wydaną dla działki decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na marginesie należy wspomnieć, że wprowadzane zmiany określają także czas, w którym powinna zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy. Organ będzie miał na to 21 dni. Co ciekawe, jeżeli uchybi temu terminowi, na urzędnika będzie mogła zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Sporządzenie projektów

Niezbędne jest sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki.

Warunki - dom bez pozwolenia

Spełnione warunki techniczne

Dom bez pozwolenia musi spełniać warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które określono w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W rozporządzeniu tym określono m.in. minimalne odległości od działki sąsiedniej, przypadki gdy możliwe jest wybudowanie budynku przy granicy, powierzchnię i wysokość lub wyposażenie poszczególnych pomieszczeń, wymogi w zakresie nasłonecznia, szczelności, instalacji, itp. Wykazanie spełnienia tego warunku, a także innych warunków przewidzianych prawem do wolnostojących budynków mieszkalnych potwierdza projektant. Składa on oświadczenie projektanta o sporządzeniu projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczenie o odpowiedzialności za kierowanie budową

Powołanie kierownika budowy, albo złożenie oświadczenia przez inwestora o przyjęciu odpowiedzialności za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy.

Ograniczenie do działki gruntu

Obszar oddziaływania domu o powierzchni zabudowy do 70 m2 musi ograniczać się do działki gruntu, na której ma on zostać wybudowany, chodzi tu o wpływ budynku na sąsiednie nieruchomości, np. w zakresie zacienienia.

Zgłoszenie zamiaru budowy

Dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy domu do 70 m2 we właściwym starostwie albo urzędzie miejskim w miastach na prawach powiatu.

Dom bez pozwolenia - działka

Pamiętać również należy o tym, że budowa domu bez pozwolenia o powierzchni 70 m2 możliwa jest tylko na działce o określonej powierzchni. I tak, na każde 500 m2 działki gruntu może przypadać jeden dom o powierzchni zabudowy do 70 m2. Oznacza to, że jeżeli:

-      dysponujesz działką gruntu o powierzchni nie większej niż 999 m2, możesz na niej wybudować jeden dom bez pozwolenia,

-      dysponujesz działką gruntu o powierzchni 1.000 m2, możesz na niej wybudować dwa dom bez pozwolenia,

-      dysponujesz działką gruntu o powierzchni ponad 1.000 m2, możesz na niej wybudować po jednym domie bez pozwolenia na każde 500 m2 działki.

dom bez pozwolenia - działka

Dom do 70 m2 bez pozwolenia - formalności

Co prawda decydując się na budowę domu bez pozwolenia musisz opracować szereg dokumentów, to jednak sama procedura administracyjna jest znacznie prostsza, aniżeli przy tradycyjnym zgłoszeniu. Starostwa (prezydent miasta na prawach powiatu) nie mają bowiem możliwości wniesienia sprzeciwu względem zgłoszonej przez Ciebie budowy. Dzięki temu, do budowy domu bez pozwolenia możesz przystąpić od razu po wskazywanym wcześniej zgłoszeniu.

Miła niespodzianka może Cię spotkać także przy sporządzaniu projektu domu do 70 m2. Planowane jest bowiem uruchomienie bazy projektów budowlanych tego typu obiektów. Mają być one dostępne bezpłatnie albo za symboliczną, niewielką opłatą. Dostęp ma być otwarty dla osób deklarujących wykorzystanie projektu na indywidualne potrzeby mieszkaniowe.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną zmianę. Mianowicie, zwiększeniu ulega także maksymalna powierzchnia zabudowy domku rekreacyjnego. Dotychczas wynosi ona 35 m2, po zmianie będzie to 70 m2. Wprowadzono wszakże dodatkowy warunek. Podobnie, jak w przypadku domu bez pozwolenia, jeden domek letniskowy będzie można wybudować na działce gruntu o powierzchni 500 m2. W przypadku większych działek, jeden domek rekreacyjny będzie można wybudować na każde 500 m2 powierzchni takiej działki.

Zobacz oferty gotowych domów od deweloperów

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  nagroda dobry pracodawca 2023
  nagroda gazele biznesu 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: