Murapol Parki Krakowa

Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przezMurapol S.A.

Zapytaj o ceny

Dostępne mieszkania

Aktualnie w inwestycji Murapol Parki Krakowa dostępnych jest 328 ofert

Rzut
Numer
Pokoje
Metraż
Piętro
Cena
F1.0.10
1
29,49 m²
Parter
F1.0.12
1
28,98 m²
Parter
F1.0.13
1
27,86 m²
Parter
F2.0.02
1
49,57 m²
Parter
F2.0.04
1
38,69 m²
Parter
F2.0.08
1
25,31 m²
Parter
F2.0.13
1
25,47 m²
Parter
F2.0.15
1
28,74 m²
Parter
F2.0.16
1
25,42 m²
Parter
F2.0.17
1
26,36 m²
Parter
F1.1.10
1
29,52 m²
1
F1.1.13
1
27,75 m²
1
F2.1.08
1
25,35 m²
1
F2.1.15
1
28,74 m²
1
F2.1.16
1
25,46 m²
1
F1.2.10
1
29,52 m²
2
F1.2.13
1
27,75 m²
2
F2.2.08
1
25,35 m²
2
F2.2.15
1
28,74 m²
2
F2.2.16
1
25,46 m²
2
F1.3.10
1
29,52 m²
3
F1.3.13
1
27,75 m²
3
F2.3.15
1
28,74 m²
3
F2.3.16
1
25,46 m²
3
F1.4.10
1
29,52 m²
4
F2.4.15
1
28,74 m²
4
F2.4.16
1
25,46 m²
4
F1.5.10
1
27,75 m²
5
F2.5.08
1
28,74 m²
5
F2.5.09
1
25,46 m²
5
F2.6.02
1
29,67 m²
6
F2.6.05
1
25,46 m²
6
D1.0.11
1
25,43 m²
Parter
D2.0.01
1
25,55 m²
Parter
D2.0.04
1
27,09 m²
Parter
D2.0.13
1
38,44 m²
Parter
D1.1.11
1
39,16 m²
1
D2.1.06
1
27,13 m²
1
D2.1.15
1
38,48 m²
1
D1.2.11
1
39,16 m²
2
D2.2.06
1
27,13 m²
2
D2.2.15
1
38,48 m²
2
D1.3.11
1
39,16 m²
3
D2.3.06
1
27,13 m²
3
D2.3.15
1
38,48 m²
3
D1.4.11
1
39,16 m²
4
D2.4.06
1
27,13 m²
4
D2.4.15
1
38,48 m²
4
D1.5.11
1
39,16 m²
5
D2.5.11
1
38,48 m²
5
D1.6.11
1
39,16 m²
6
D2.6.08
1
38,48 m²
6
E1.0.03
1
26,18 m²
Parter
E1.0.06
1
24,83 m²
Parter
E1.0.07
1
24,7 m²
Parter
E1.0.11
1
25,35 m²
Parter
E2.0.01
1
25,55 m²
Parter
E2.0.04
1
27,09 m²
Parter
E1.1.08
1
24,7 m²
1
E1.1.12
1
39,08 m²
1
E2.1.06
1
27,13 m²
1
E2.1.15
1
38,48 m²
1
E1.2.12
1
39,08 m²
2
E2.2.06
1
27,13 m²
2
E2.2.15
1
38,48 m²
2
E1.3.12
1
39,08 m²
3
E2.3.15
1
38,48 m²
3
E1.4.07
1
24,83 m²
4
E1.4.12
1
39,08 m²
4
E2.4.06
1
27,13 m²
4
E2.4.15
1
38,48 m²
4
E1.5.12
1
39,08 m²
5
E2.5.11
1
38,48 m²
5
E1.6.07
1
24,83 m²
6
E1.6.08
1
24,7 m²
6
E1.6.12
1
39,08 m²
6
E2.6.08
1
38,48 m²
6
F1.0.02
2
41,75 m²
Parter
F1.0.05
2
37,61 m²
Parter
F1.0.06
2
37,46 m²
Parter
F2.0.11
2
33,15 m²
Parter
F2.0.12
2
35,95 m²
Parter
F1.1.02
2
41,75 m²
1
F1.1.03
2
40,73 m²
1
F1.1.16
2
42,21 m²
1
F2.1.11
2
33,19 m²
1
F1.2.16
2
42,21 m²
2
F1.3.02
2
41,75 m²
3
F1.4.03
2
40,73 m²
4
F2.4.11
2
33,19 m²
4
F2.4.12
2
35,98 m²
4
F1.5.03
2
40,73 m²
5
F1.6.02
2
41,75 m²
6
F1.6.03
2
40,73 m²
6
F2.6.04
2
40,29 m²
6
D1.0.02
2
33,05 m²
Parter
D1.0.03
2
33,85 m²
Parter
D1.0.09
2
39,6 m²
Parter
D2.0.02
2
40,31 m²
Parter
D2.0.08
2
32,97 m²
Parter
D2.0.10
2
42,35 m²
Parter
D1.1.02
2
33,09 m²
1
D1.1.03
2
33,89 m²
1
D1.1.09
2
39,61 m²
1
D1.1.10
2
37,19 m²
1
D2.1.01
2
39,38 m²
1
D2.1.02
2
40,35 m²
1
D2.1.05
2
36,92 m²
1
D2.1.07
2
38,42 m²
1
D2.1.10
2
33,01 m²
1
D2.1.11
2
41,42 m²
1
D2.1.12
2
42,39 m²
1
D1.2.02
2
33,09 m²
2
D1.2.03
2
33,89 m²
2
D1.2.09
2
39,61 m²
2
D1.2.10
2
37,19 m²
2
D2.2.01
2
39,38 m²
2
D2.2.02
2
40,35 m²
2
D2.2.05
2
36,92 m²
2
D2.2.07
2
38,42 m²
2
D2.2.08
2
34,74 m²
2
D2.2.10
2
33,01 m²
2
D2.2.12
2
42,39 m²
2
D1.3.02
2
33,09 m²
3
D1.3.03
2
33,89 m²
3
D1.3.09
2
39,61 m²
3
D2.3.01
2
39,38 m²
3
D2.3.05
2
36,92 m²
3
D2.3.10
2
33,01 m²
3
D2.3.11
2
41,42 m²
3
D2.3.12
2
42,39 m²
3
D1.4.02
2
33,09 m²
4
D1.4.03
2
33,89 m²
4
D1.4.09
2
39,61 m²
4
D2.4.01
2
39,38 m²
4
D2.4.02
2
40,35 m²
4
D2.4.10
2
33,01 m²
4
D2.4.12
2
42,39 m²
4
D1.5.02
2
33,09 m²
5
D1.5.03
2
33,89 m²
5
D1.5.09
2
39,61 m²
5
D2.5.06
2
33,01 m²
5
D2.5.07
2
41,42 m²
5
D2.5.08
2
42,39 m²
5
D1.6.02
2
33,09 m²
6
D1.6.03
2
33,89 m²
6
D1.6.09
2
39,61 m²
6
D2.6.03
2
33,01 m²
6
D2.6.04
2
41,42 m²
6
D2.6.05
2
42,39 m²
6
E1.0.09
2
41,39 m²
Parter
E1.0.10
2
38,24 m²
Parter
E2.0.02
2
40,31 m²
Parter
E2.0.03
2
36,89 m²
Parter
E2.0.05
2
38,45 m²
Parter
E2.0.08
2
32,97 m²
Parter
E2.0.09
2
41,38 m²
Parter
E2.0.10
2
42,35 m²
Parter
E2.0.13
2
38,44 m²
Parter
E1.1.02
2
33,09 m²
1
E1.1.03
2
33,85 m²
1
E1.1.10
2
41,39 m²
1
E1.1.11
2
38,28 m²
1
E2.1.01
2
39,38 m²
1
E2.1.02
2
40,35 m²
1
E2.1.07
2
38,42 m²
1
E2.1.10
2
33,01 m²
1
E2.1.11
2
41,42 m²
1
E2.1.12
2
42,39 m²
1
E1.2.02
2
33,09 m²
2
E1.2.03
2
33,85 m²
2
E1.2.10
2
41,39 m²
2
E1.2.11
2
38,28 m²
2
E2.2.01
2
39,38 m²
2
E2.2.02
2
40,35 m²
2
E2.2.07
2
38,42 m²
2
E2.2.10
2
33,01 m²
2
E2.2.11
2
41,42 m²
2
E2.2.12
2
42,39 m²
2
E1.3.02
2
33,09 m²
3
E1.3.03
2
33,85 m²
3
E1.3.11
2
38,28 m²
3
E2.3.01
2
39,38 m²
3
E2.3.02
2
40,35 m²
3
E2.3.07
2
38,42 m²
3
E2.3.12
2
42,39 m²
3
E1.4.02
2
33,09 m²
4
E1.4.03
2
33,85 m²
4
E1.4.10
2
41,39 m²
4
E1.4.11
2
38,28 m²
4
E2.4.01
2
39,38 m²
4
E2.4.02
2
40,35 m²
4
E2.4.10
2
33,01 m²
4
E2.4.12
2
42,39 m²
4
E1.5.02
2
33,09 m²
5
E1.5.03
2
33,85 m²
5
E1.5.10
2
41,39 m²
5
E1.5.11
2
38,28 m²
5
E2.5.06
2
33,01 m²
5
E2.5.08
2
42,39 m²
5
E1.6.02
2
33,09 m²
6
E1.6.03
2
33,85 m²
6
E1.6.10
2
41,39 m²
6
E1.6.11
2
38,28 m²
6
E2.6.03
2
33,01 m²
6
E2.6.04
2
41,42 m²
6
E2.6.05
2
42,39 m²
6
C1.4.08
3
50,68 m²
4
F1.0.11
3
50,53 m²
Parter
F2.0.01
3
48,34 m²
Parter
F2.0.09
3
49,27 m²
Parter
F1.1.07
3
48,89 m²
1
F1.1.09
3
50,75 m²
1
F1.1.11
3
50,57 m²
1
F1.1.12
3
52,92 m²
1
F1.1.15
3
51,26 m²
1
F2.1.02
3
49,57 m²
1
F2.1.09
3
49,3 m²
1
F1.2.01
3
52,16 m²
2
F1.2.07
3
48,89 m²
2
F1.2.11
3
50,57 m²
2
F1.2.12
3
52,92 m²
2
F1.2.15
3
51,26 m²
2
F2.2.02
3
49,57 m²
2
F1.3.07
3
48,89 m²
3
F1.3.11
3
50,57 m²
3
F1.3.15
3
51,26 m²
3
F2.3.02
3
49,57 m²
3
F1.4.11
3
50,57 m²
4
F1.4.12
3
52,92 m²
4
F1.5.08
3
50,76 m²
5
F2.5.02
3
49,57 m²
5
D1.0.01
3
51,26 m²
Parter
D1.0.07
3
49,12 m²
Parter
D2.0.11
3
52,78 m²
Parter
D2.0.12
3
51,08 m²
Parter
D1.1.04
3
52,17 m²
1
D1.1.06
3
50,35 m²
1
D1.1.07
3
49,15 m²
1
D2.1.03
3
47,76 m²
1
D2.1.04
3
47,7 m²
1
D2.1.13
3
52,82 m²
1
D2.1.14
3
51,08 m²
1
D1.2.04
3
52,17 m²
2
D1.2.05
3
51,61 m²
2
D1.2.06
3
50,35 m²
2
D1.2.07
3
49,15 m²
2
D2.2.13
3
52,82 m²
2
D2.2.14
3
51,08 m²
2
D1.3.04
3
52,17 m²
3
D1.3.05
3
51,61 m²
3
D1.3.06
3
50,35 m²
3
D1.3.07
3
49,15 m²
3
D2.3.13
3
52,82 m²
3
D2.3.14
3
51,08 m²
3
D1.4.01
3
51,3 m²
4
D1.4.04
3
52,17 m²
4
D1.4.05
3
51,61 m²
4
D1.4.06
3
50,35 m²
4
D1.4.07
3
49,15 m²
4
D1.4.08
3
44,64 m²
4
D2.4.13
3
52,82 m²
4
D2.4.14
3
51,08 m²
4
D1.5.01
3
51,3 m²
5
D1.5.05
3
51,61 m²
5
D1.5.06
3
50,35 m²
5
D1.5.07
3
49,15 m²
5
D1.5.08
3
44,64 m²
5
D2.5.02
3
54,57 m²
5
D2.5.10
3
51,08 m²
5
D1.6.01
3
51,3 m²
6
D1.6.04
3
52,17 m²
6
D1.6.05
3
51,61 m²
6
D1.6.06
3
50,35 m²
6
D1.6.07
3
49,15 m²
6
D1.6.08
3
44,64 m²
6
D2.6.07
3
51,08 m²
6
E1.0.01
3
51,26 m²
Parter
E1.0.04
3
49,04 m²
Parter
E1.0.05
3
50,31 m²
Parter
E1.0.08
3
44,12 m²
Parter
E2.0.11
3
52,78 m²
Parter
E2.0.12
3
51,08 m²
Parter
E1.1.01
3
51,3 m²
1
E1.1.04
3
52,17 m²
1
E1.1.05
3
51,54 m²
1
E1.1.06
3
50,35 m²
1
E1.1.09
3
44,16 m²
1
E2.1.03
3
47,76 m²
1
E2.1.04
3
47,7 m²
1
E2.1.13
3
52,82 m²
1
E2.1.14
3
51,08 m²
1
E1.2.01
3
51,3 m²
2
E1.2.04
3
52,17 m²
2
E1.2.05
3
51,54 m²
2
E1.2.06
3
50,35 m²
2
E2.2.03
3
47,76 m²
2
E2.2.04
3
47,7 m²
2
E2.2.13
3
52,82 m²
2
E2.2.14
3
51,08 m²
2
E1.3.01
3
51,3 m²
3
E1.3.04
3
52,17 m²
3
E2.3.13
3
52,82 m²
3
E2.3.14
3
51,08 m²
3
E1.4.01
3
51,3 m²
4
E1.4.04
3
52,17 m²
4
E1.4.05
3
51,54 m²
4
E1.4.06
3
50,35 m²
4
E1.4.09
3
44,16 m²
4
E2.4.03
3
47,76 m²
4
E2.4.13
3
52,82 m²
4