Wiadomości mieszkaniowe - Prawo i podatki

Poselskie propozycje ulżenia frankowiczom

,

Poselskie propozycje ulżenia frankowiczom

W Sejmie złożono projekt ustawy, który przewiduje ochronę praw kredytobiorców przed wahaniami kursu waluty. Według poselskich propozycji w przypadku umowy o kredyt w walucie obcej kredytobiorca nie ponosiłby ryzyka wzrostu kursu waluty wobec waluty polskiej o więcej niż 30 pr...

Mieszkaniowe odsetki można uwzględnić w PIT

,

Mieszkaniowe odsetki można uwzględnić w PIT

Już od dłuższego czasu Ministerstwo Finansów systematycznie zmniejsza liczbę ulg w podatku dochodowym. Takie działanie nieco upraszcza system podatkowy. Niestety ubocznym skutkiem likwidacji ulg jest wzrost faktycznego poziomu opodatkowania polskich rodzin. Na szczęście część...

Cudzoziemcy wykorzystują luki w polskim prawie do nabywania ziemi w Polsce

,

Cudzoziemcy wykorzystują luki w polskim prawie do nabywania ziemi w Polsce

Dziurawe przepisy umożliwiają cudzoziemcom uzyskanie ziemi w Polsce na skutek nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. Wynika to z luki w przepisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców do składania informacji o posiadanyc...

Zakres zwolnienia podatkowego przy sprzedaży nieruchomości

,

Zakres zwolnienia podatkowego przy sprzedaży nieruchomości

Zapłaconych deweloperowi zaliczek z własnych oszczędności przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży mieszkania nie można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe, które uwzględnia się w zwolnieniu podatkowym ze sprzedaży nieruchomości – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Zasady dokonywania zmian w prospekcie informacyjnym

,

Zasady dokonywania zmian w prospekcie informacyjnym

Prospekt informacyjny, który deweloper musi dostarczyć klientowi, może ulec zmianie. Deweloper ma jednak obowiązek zachowania właściwej procedury dokonywania takich modyfikacji. Ma to na celu zabezpieczenie praw nabywców mieszkań.

Zasady ubiegania się o dodatek mieszkaniowy

,

Zasady ubiegania się o dodatek mieszkaniowy

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z dodatków mieszkaniowych. Dodatek ten przysługuje po spełnieniu trzech warunków: odpowiedniego tytułu prawnego do lokalu, osiąganiu określonej wysokości dochodów i zamieszkiwaniu lokalu o określonej powierzch...

Urzędy skarbowe naginają prawo przy sprawdzaniu deklaracji na podatek ze sprzedaży nieruchomości

,

Urzędy skarbowe naginają prawo przy sprawdzaniu deklaracji na podatek ze sprzedaży nieruchomości

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła sposób sprawdzania przez fiskusa deklaracji podatkowych ze sprzedaży nieruchomości. Kontrolerzy izby wykryli między innymi, że urzędy skarbowe często celowo podejmowały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe w roku przedawnienia zob...

Zwrot VAT za materiały budowlane

,

Zwrot VAT za materiały budowlane

Czy w ramach programu MdM można dostać zwrot VAT za materiały budowlane? Wyjaśniamy poniżej!

Będą zmiany w podatku od nieruchomości

,

Będą zmiany w podatku od nieruchomości

W Sejmie trwają prace nad zmianami w prawie, które mają między innymi uregulować opodatkowanie współwłasności garażu. Wprowadzone będą też zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przy zniesieniu współwłasności.

Klienci upadłego dewelopera mogą dokończyć budowę swoich mieszkań

,

Klienci upadłego dewelopera mogą dokończyć budowę swoich mieszkań

Sąd upadłościowy dał zielone światło klientom upadłej w 2012 roku firmy deweloperskiej Green Development na dokończenie budowy swoich mieszkań. To pierwszy taki przypadek w Polsce. To precedensowe rozstrzygnięcie stwarza szansę innym klientom upadłych firm budowlanych na doko...

Będą zmiany w dziedziczeniu długów ze spadku

,

Będą zmiany w dziedziczeniu długów ze spadku

Rząd przyjął zmiany w prawie, które umożliwią spadkobiercom odpowiadanie za długi spadkowe tylko do wysokości przejętego majątku, zamiast za całość zadłużenia.

Umowy z deweloperami – UOKIK wykrył niezgodne z prawem praktyki

,

Umowy z deweloperami – UOKIK wykrył niezgodne z prawem praktyki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), wydał komunikat, w którym kwestionuje praktyki związane z zamieszczaniem w umowach zgody na bezpłatne wykorzystanie przez dewelopera części budynku w celach reklamowych. Dotyczy on umów z deweloperami i zawartych w nich niedozw...

Czy wpłata przez darczyńcę darowizny na konto dewelopera korzysta ze zwolnienia podatkowego?

,

Czy wpłata przez darczyńcę darowizny na konto dewelopera korzysta ze zwolnienia podatkowego?

Sporo wątpliwości w praktyce wywołuje to, czy wpłacenie przez darczyńcę osobie z kręgu najbliższej rodziny pieniędzy bezpośrednio na konto dewelopera spełnia warunek udokumentowania wpłaty dla celów podatkowych i czy w konsekwencji darowizna ta jest  zwolniona z podatku od sp...

Kredyt jedzie na wakacje

,

Kredyt jedzie na wakacje

Masz chwilowe problemy finansowe i brakuje Ci na ratę kredytu hipotecznego? Na szczęście banki przewidziały takie sytuacje i pozwalają na jakiś czas zawiesić kapitałową spłatę raty kredytu. Kiedy i na jak długo możemy zrobić sobie tzw. wakacje kredytowe odpowiada Michał Krajk...

Do kiedy można się domagać od dewelopera odszkodowania za wady mieszkania?

,

Do kiedy można się domagać od dewelopera odszkodowania za wady mieszkania?

Jeżeli mieszkanie lub dom ma wady, można dochodzić od firmy budowlanej ich usunięcia w ramach rękojmi. Inną kwestią jest możliwość dochodzenia odszkodowania od dewelopera za wady kupionego mieszkania lub domu. Wątpliwości w praktyce wywołuje to, od kiedy i do kiedy można się ...