Adaptacja garażu pod działalność gospodarczą

Redakcja
Redakcja

Data publikacji: 15.05.2019, Data aktualizacji: 22.12.2022

5 minut czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 643 głosów

Adaptacja garażu pod działalność gospodarczą
Jak zaadaptować garaż pod działalność gospodarczą? Jak zrobić to zgodnie z prawem? Przeczytaj na RynekPierwotny.pl!

Wynajem lokalu pod działalność gospodarczą to zwykle niemały koszt. Nikogo nie powinien dziwić więc fakt, iż wielu przedsiębiorców decyduje się zaaranżować biuro lub lokal handlowo-usługowy w domu, posiadanym budynku gospodarczym bądź też garażu. Czy działanie takie jest zgodne z prawem? O jakich formalnościach należy pamiętać, by uniknąć niepotrzebnych problemów?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • gdzie zgłosić chęć adaptacji garażu na działalność gospodarczą
 • czy urząd może sprzeciwić się wydaniu zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu
 • jak rozliczyć wydatki na adaptację lokalu 

Garaż to niewątpliwie bardzo atrakcyjna nieruchomość, którą stosunkowo łatwo i niedużym kosztem można zaadaptować na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Jakiej? Otóż z powodzeniem można prowadzić w nim zarówno działalność handlową, typu sklep spożywczy bądź przemysłowy, jak i usługową - warsztat stolarski czy pracownię krawiecką. Garaż można również zaaranżować na salę do prowadzenia szkoły językowej lub przydomowe biuro, dzięki czemu zaoszczędzimy nie tylko pieniądze, ale i czas niezbędny na dojazdy do pracy. Pozostaje tylko pytanie, jak zrobić to prawidłowo?

Co na temat sposobu użytkowania obiektów stanowi prawo?

Polskie prawo budowlane zezwala na korzystanie ze wszelkich obiektów budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem. Oznacza to, iż mieszkanie powinno być wykorzystywane do celów mieszkaniowych, zaś garaż do bezpiecznego przechowywania pojazdu. Te same przepisy dopuszczają jednak możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o czym traktuje art. 71 prawa budowlanego:

„Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”.

W tym samym artykule znajdziemy również szczegółowe informacje na temat formalności, jakich należy dopełnić, aby dokonać skutecznej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Jest to niezwykle istotne, gdyż konsekwencje zmiany sposobu użytkowania bez dopełnienia niezbędnych formalności mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Mowa chociażby o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nakazie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania czy też nałożeniu opłaty legalizacyjnej. Konsekwencje finansowe samowolki budowlanej mogą być naprawdę bardzo dotkliwe finansowo, gdyż wspomniana opłata nierzadko sięga dziesiątek tysięcy złotych.

garaż

Adaptacja garażu na lokal użytkowy krok po kroku

Żeby uniknąć nieporozumień i wszelkich problemów, adaptację garażu należy przeprowadzić zgodnie z ustalonymi zasadami. Oto instrukcja, jak w 3 krokach wykonać to poprawnie.

1. Przygotuj niezbędne dokumenty

Obowiązujące przepisy prawa jasno wskazują, iż zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu tym należy określić zarówno dotychczasowy, jak i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a także dołączyć do niego następujące dokumenty:

 1. opis i rysunek (mapę) określający usytuowanie obiektu budowlanego względem granic nieruchomości i innych istniejących bądź budowanych obiektów budowlanych, z zaznaczeniem tej jego części, w której planowane są zmiany sposobu użytkowania;
 2. krótki opis techniczny, określający rodzaj, charakterystykę i konstrukcję obiektu budowlanego, wraz ze szczegółami techniczno-użytkowymi (w tym wielkość i rozkład obciążeń), a w razie potrzeby, również szczegółami technologicznymi;
 3. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 4. zaświadczenie wójta/burmistrza/prezydenta miasta o zgodności planowanego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 5. ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje i uprawnienia;
 6. w szczególnych przypadkach również pozwolenia, uzgodnienia bądź też opinie wymagane odrębnymi przepisami prawa;
 7. w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika konieczne będzie również pełnomocnictwo wraz z dowodem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej.

Co istotne, wszystkie wymagane dokumenty złożyć należy przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań mających na celu zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Dokonanie ich przed uzyskaniem ostatecznej decyzji urzędu potraktowane zostanie jako samowola i niepotrzebnie narazi na poważne konsekwencje.

2. Poczekaj na ocenę urzędu

Złożenie wymaganych dokumentów rozpoczyna procedurę wydania zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a ta, jak można się domyślać, trwa.

Pierwszym etapem oceny jest weryfikacja kompletności przedstawionych dokumentów, stąd bardzo istotne jest to, by dobrze przygotować wniosek. O jakichkolwiek brakach urząd poinformuje drogą pocztową i wezwie do ich dostarczenia w wyznaczonym terminie. Jakiekolwiek braki formalne lub brak wniesienia opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo może istotnie wydłużyć wydanie opinii (zwykle 7-14 dni) i tym samym realizację planu adaptacji garażu na potrzeby działalności gospodarczej.

W przypadku stwierdzenia kompletności dokumentów i spełnienia wszystkich wymagań formalnych, urząd wydaje tzw. milczącą zgodę, co oznacza, iż nie jest zobowiązany do poinformowania na piśmie o wydaniu zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Może jednak w terminie do 30 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do odrzucenia wniosku.

Kiedy urząd może sprzeciwić się wydaniu zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu?

Powody mogą być różne, jednak najczęściej brak zgody wynika z niedostarczenia w terminie wymaganych dokumentów, chęci przeprowadzenia zmiany, która jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub zaawansowana na tyle, że wymaga pozwolenia na budowę.

Przeciwwskazaniem będzie również zmiana, która może skutkować pogorszeniem stanu środowiska, bezpieczeństwa, warunków zdrowotno-sanitarnych lub oddziałująca niekorzystnie na sąsiednie nieruchomości.

zmiana garażu na lokal użytkowy

3. Zacznij działać

Jeśli w okresie 30 dni od daty złożenia wniosku urząd nie wyrazi sprzeciwu, nie ma przeciwwskazań do rozpoczęcia prac adaptacyjnych. Warto jednak zaznaczyć, iż milcząca zgoda urzędu jest ważna jedynie przez dwa lata – jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, konieczne będzie powtórzenie całej procedury.

Jak rozliczyć wydatki na adaptację lokalu?

Adaptacja garażu na potrzeby prowadzenia biznesu to z reguły nie remont, ale ulepszenie, co powinno skutkować wniesieniem garażu do ewidencji środków trwałych i liniowe amortyzowanie poniesionych wydatków stawką 1,5% rocznie. Niemniej jednak rozliczenie kosztów poniesionych na przystosowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działalności gospodarczej najrozsądniej będzie skonsultować z księgową, co pozwoli uniknąć błędów i niepotrzebnych problemów.

Choć zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego może na pierwszy rzut oka wydawać się nieco skomplikowana i złożona, w rzeczywistości jest prostym i bardzo częstym przedsięwzięciem. Na krok taki każdego roku decyduje się coraz większe grono przedsiębiorców, co po części wynika z poszukiwania oszczędności, a po części ze stale rosnącej powszechności pracy zdalnej. Można zatem przypuszczać, iż liczba domowych biur i przydomowych lokali handlowo-usługowych będzie jedynie rosnąć.

Autorem artykułu sponsorowanego jest Jarosław Paduszyński, redaktor bloga oraz Product Development Specialist z ALEO.com - największej w Polsce bazy informacji o firmach.

Redakcja
Redakcja

Redakcja portalu RynekPierwotny.pl dba o to, by treści ułatwiły Ci proces poszukiwań nowego mieszkania i pomogły po zakupie.

Subskrybuj RynekPierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Regionalne

  Rynek nieruchomości

  Wiadomości

  Wnętrza

  Inne

  Udostępnij
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: