Wakacje kredytowe w Citi Handlowy: oferta i warunki

Daniel Grzegorzek

Data publikacji: 18.03.2024, Data aktualizacji: 18.03.2024

5 minut czytania
Wakacje kredytowe w Citi Handlowy: oferta i warunki
Kredytobiorcy mogą w 2024 roku złożyć wniosek o wakacje kredytowe w Banku Citi Handlowym. Na ich skutek spłata rat kredytu lub pożyczki w Citibanku przesunie się na późniejszy okres.

Zaciągnąłeś kredyt mieszkaniowy w Banku Citi Handlowy i masz problemy ze spłatą? Sprawdź, czy możesz w 2024 roku skorzystać z wakacji kredytowych. Dowiedz się, czy w ubiegłych latach bank ten oferował swoim klientom możliwość zawieszenia spłaty w ramach rozwiązań ustawowych.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w Citibanku,
 • na jakich warunkach Bank Citi Handlowy przyznaje umowne wakacje kredytowe,
 • kto może skorzystać z wakacji kredytowych w Citibanku,
 • czy można złożyć wniosek online,
 • czy bank udzielał w ubiegłych latach ustawowych wakacji kredytowych,
 • czy kredytobiorcy będą mogli starać się o rządowe wakacje kredytowe w 2024 roku.

Umowne wakacje kredytowe Citibank – ważne informacje

Kredytobiorcy mogą ubiegać się o umowne wakacje kredytowe w Banku Citi Handlowy w ramach procedury restrukturyzacji spłaty należności. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla klientów, którzy mają problemy ze spłatą kredytu hipotecznego lub pożyczki gotówkowej. Mogą oni wnioskować o odroczenie najbliższych rat na koniec okresu kredytowania.

Wakacje kredytowe 2023 i 2024: od kiedy, dla kogo i czy warto postawić na nowe zasady? Czytaj więcej

Jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki?

Wniosek można złożyć na kilka różnych sposobów:

 • bezpośrednio w oddziale banku,
 • korespondencyjnie,
 • w trakcie rozmowy telefonicznej.

Wniosek o wakacje kredytowe umowne w Citibanku powinien zawierać m.in. następujące informacje:

 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • dane banku,
 • imię i nazwisko, PESEL oraz numer dowodu kredytobiorcy,
 • dane kontaktowe klienta: numer telefonu i adres e-mail,
 • adres do korespondencji,
 • powód wnioskowania o zawieszenie rat kredytu: zmniejszenie wynagrodzenia, trwała niezdolność do pracy, zwiększone wydatki, śmierć małżonka/kredytobiorcy, utrata pracy, inne zobowiązania finansowe, przejście na emeryturę lub pozostałe przyczyny,
 • oświadczenie kredytobiorcy, że nie złożył wniosku o upadłość konsumencką ani nie było/nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe.

Bank rozpatruje każdy wniosek indywidualnie i uzależnia decyzję od obecnej sytuacji finansowej klienta – np. na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów. 

Citibank – wakacje kredytowe ustawowe w związku z COVID-19

Klienci Banku Citi Handlowy mieli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu w ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wakacje kredytowe przysługiwały tym kredytobiorcom, którzy zawarli umowę kredytu hipotecznego lub konsumenckiego przed 13 marca 2020 roku, a ustalony w umowie okres kredytowania upływał po 6 miesiącach od tej daty. Warunkiem zawieszenia spłaty była utrata pracy lub innego źródła dochodu.

Wakacje kredytowe w Citibank w 2024

Citibank przyznawał wakacje kredytowe w związku z zawieszeniem wykonania jednej wskazanej we wniosku umowy na okres 1, 2 lub 3 miesięcy. W okresie zawieszenia kredytobiorca był zwolniony z obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, a także opłat i prowizji – z wyjątkiem składek z tytułu ubezpieczenia umowy – np. pomostowego czy na życie. CitiBank przekazywał dane klienta do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Jak kredytobiorca mógł zawiesić spłatę rat w Banku Citi Handlowy?

Kredytobiorcy mogli złożyć wniosek o wakacje kredytowe ustawowe w związku z COVID-19 na jeden z kilku sposobów:

 • w systemie bankowości elektronicznej CitiBank online na stronie internetowej banku,
 • e-mailem,
 • korespondencyjnie na adres banku,
 • osobiście w oddziale banku (pisemny wniosek).

Wniosek o zawieszenie spłaty rat musiał zawierać m.in. następujące informacje:

 • dane banku,
 • datę i miejscowość sporządzenia wniosku,
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia kredytobiorcy,
 • wskazanie liczby miesięcy, których miał dotyczyć okres zawieszenia,
 • numer umowy kredytowej,
 • oświadczenie kredytobiorcy, że po 13 marca 2020 roku utracił pracę lub inne główne źródło dochodu i jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • oświadczenie kredytobiorcy, że przyjmuje do wiadomości możliwość zweryfikowania przez bank autentyczności złożonego oświadczenia o utracie źródła dochodu. 

Citibank Handlowy – wakacje kredytowe ustawowe 2022 i 2023 

Citi Bank Handlowy przyznawał także ustawowe wakacje kredytowe w latach 2022 i 2023 w związku ze wzrostem stóp procentowych w Polsce. Możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego wynikała z Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Klienci mogli składać wnioski od 29 lipca 2022. 

W okresie wakacji bank nie pobierał rat kapitałowo-odsetkowych, kapitałowych lub odsetkowych kredytu – w zależności od wyboru wnioskodawcy. Nie naliczał także innych opłat i prowizji – z wyjątkiem tych, które wynikały z ubezpieczenia umowy kredytu hipotecznego. Klient Citibanku w każdym momencie zawieszenia spłaty mógł bez dodatkowych opłat nadpłacać kredyt hipoteczny w serwisie e-bankowości Citibank Online. Takie rozwiązanie było korzystne, ponieważ pozwalało skrócić okres kredytowania lub zmniejszyć wysokość kolejnych rat.

Citi Handlowy - warunki wakacji kredytowych

W Banku Citi Handlowy wakacje kredytowe rządowe pozwalały zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego – możliwe było wstrzymanie maksymalnie 8 rat dotyczących jednej umowy kredytu hipotecznego w złotówkach. Kredytobiorca mógł złożyć wniosek o zawieszenie:

 • dwóch rat od 1 sierpnia 2022 do 30 września 2022,
 • dwóch rat od 1 października 2022 do 31 grudnia 2022,
 • czterech rat od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 – po jednej w każdym kwartale 2023 roku.

Ustawowe wakacje kredytowe dotyczyły jedynie umów kredytowych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – zawartych przed 1 lipca 2022 z okresem kredytowania kończącym się po 31 grudnia 2022. Bank Citi Handlowy przekazywał informację o skorzystaniu z wakacji kredytowych do BIK – lecz nie miało to wpływu na obniżenie scoringu ani wysokości oceny punktowej. Zdolność kredytowa kredytobiorcy mogła dzięki temu zostać zachowana.

Jak klient mógł złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe?

Wniosek o rządowe wakacje kredytowe w Banku Citi Handlowy można było złożyć:

 • elektronicznie – w serwisie Citibank Online lub na adres mailowy,
 • korespondencyjnie,
 • w oddziale banku.

We wniosku oprócz danych banku i kredytobiorcy powinny znaleźć się dodatkowe informacje:

 • wnioskowany okres zawieszenia,
 • numer umowy kredytu hipotecznego,
 • przyczyna wnioskowania o wakacje kredytowe,
 • oświadczenie kredytobiorcy, że wskazał we wniosku umowę kredytu, którą zawarł w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • deklaracja wnioskodawcy, że nie stara się o wakacje kredytowe w innym banku,
 • oświadczenie kredytobiorcy, że zdaje sobie sprawę z prawa banku do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.

Czy w Banku Citi wakacje kredytowe będą kontynuowane w 2024 roku?

Ustawowe wakacje kredytowe najprawdopodobniej będą kontynuowane w 2024 roku, lecz jeszcze nie są znane szczegółowe zasady ani data rozpoczęcia przyjmowania wniosków przez bank. Jak wynika z założeń wstępnego projektu rządowego, jednym z warunków zawieszenia spłaty będzie miesięczny dochód gospodarstwa domowego do określonego progu.

Wakacje kredytowe w Citi Handlowy: podsumowanie

W Banku Citi Handlowy można ubiegać się o zawieszenie spłaty rat w ramach restrukturyzacji kredytu. W ostatnich latach kredytobiorcy mogli także składać wnioski o ustawowe wakacje kredytowe – w związku z COVID-19 w 2020 roku i wysokimi stopami procentowymi w latach 2022-2023. Wszystko wskazuje na to, że w 2024 roku Citibank będzie kontynuował przyjmowanie wniosków o udzielenie rządowych wakacji kredytowych.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  nagroda dobry pracodawca 2023
  nagroda gazele biznesu 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: