Wiadomości mieszkaniowe

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania - co musi zawierać?

Zakup mieszkania to duże przedsięwzięcie oraz znaczne wydatki. Po jego zakupie następuje moment, na który każdy z Was czeka z niecierpliwością - odbiór mieszkania.

Oddaj swój głos!

Średnia ocena 4/5 na
podstawie 15 głosów
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania - co musi zawierać?

To właśnie podczas odbioru mieszkania od dewelopera spisujemy protokół odbioru technicznego i przekazania lokalu mieszkalnego czy też usługowego. Protokół jest ważnym dokumentem potwierdzającym fakt, iż mieszkanie odebraliśmy i od tego czasu my go użytkujemy. Co powinien zawierać taki protokół? Poniżej przedstawiamy Wam podstawowe elementy jakie powinny znaleźć się w protokole przekazania mieszkania. Sprawdźcie wszystko na spokojnie, gdyż jest to jeden z ważniejszych dokumentów.

1. Data przekazania lokalu

Ważną kwestią jest wpisanie daty odbioru mieszkania. Jest to o tyle ważne, gdyż od tej pory prawdopodobnie będziecie płacić czynsz za mieszkanie. Prawdopodobnie gdyż może się okazać, iż najpierw wystąpi podpisanie aktu notarialnego a później przekazanie mieszkania. W tym przypadku różni deweloperzy podchodzą inaczej. Niektórzy traktują datę aktu notarialnego jako podstawę do uiszczania opłat eksploatacyjnych a niektórzy liczą ją od dnia odbioru mieszkania. Jeżeli natomiast odbiór nastąpi jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego to sprawa jest prosta i właśnie od tego momentu zaczniecie płacić czynsz.

2. Strony przekazania

Jest to nic innego jak podanie dokładnych danych strony przekazującej, czyli danych firmy deweloperskiej oraz przedstawiciela, który działa w jego imieniu oraz strony odbierającej.

3. Przedmiot przekazania

Jest to dokładne określenie co podlega przekazaniu. Czy jest to lokal mieszkalny czy też miejsce postojowe a może piwnica. W każdym z tych przypadków należy dokładnie określić położenie w budynku i kondygnację, na której dany lokal się znajduje. Powinniśmy również zaznaczyć obrys takiego lokalu na rzucie danego piętra oraz załączyć go do protokołu. Bardzo ważną kwestią jest również określenie powierzchni przekazywanego lokalu.

ZAPAMIĘTAJ!

Powierzchnia lokalu wpisana do protokołu powinna być zgodna z powierzchnią wpisaną do aktu notarialnego i powinna ona pochodzić z planów projektu podziału nieruchomości. A więc już po jej wybudowaniu oraz dokonaniu faktycznego obmiaru powierzchni. Właśnie od tej wielkości będziemy opłacać czynsz za lokal.

4. Numery oraz stan liczników

Ważne, aby dokładnie sprawdzić numery liczników jakie przypadają na lokal podlegający przekazaniu. Liczniki praktycznie nigdy nie posiadają stanu zerowego gdyż po wybudowaniu obiektu są sprawdzane wszystkie instalacje. Zdarza się, że np. liczniki energii elektrycznej posiadają bardzo duże wartości gdyż zakład energetyczny nie zakłada czasami nowych liczników. Należy to dokładnie sprawdzić, gdyż od tego stanu wszystkie nadwyżki będą do opłaty przez przejmującego lokal. Używamy stwierdzenia „lokal” gdyż może to być lokal mieszkalny, usługowy lub jeszcze inny.

5. Wyposażenie lokalu

Kupujemy lokal, który powinien posiadać odpowiedni stan oraz być wykończony w sposób zgodny z umową. Należy więc dokładnie wyszczególnić co znajduje się w lokalu ulegającemu przekazaniu. Wpisujemy czy są wykonane wszystkie tynki oraz wylewki, czy lokal posiada domofon, gniazdka elektryczne oraz włączniki. Oczywiście wszystko spisujemy z odpowiednią ilością jaka występuje na lokalu podlegającemu przekazaniu. Dodatkowo ilość okien, parapetów, stan wykończenia balkonu czy też tarasu, czy jest dzwonek, ilość kratek wentylacyjnych. A więc im szczegółowiej jest wszystko określone tym mniej będzie nieścisłości w przyszłości. Oczywiście jeżeli jakiekolwiek wystąpią.

6. Określenie ewentualnych usterek

Ważnym elementem podczas odbioru lokalu jest spisanie ewentualnych usterek mogących występować na lokalu. Pamiętajcie, że samo wpisanie usterki do protokołu odbioru nie świadczy o jej zasadności. Deweloper musi się ustosunkować do wpisanych usterek. Może się okazać, iż osoba stwierdzająca usterkę nie jest na tyle doświadczona i chcę wpisać rzeczy, które nie są usterkami. A tak też się zdarza.

UWAGA 1: Deweloper lub jego przedstawiciel nie może odmówić wpisania usterki do protokołu.
UWAGA 2: Wpisanie usterki do protokołu nie świadczy o jej zasadności.

7. Dodatkowe elementy, które zostają przekazane

Dodatkowymi elementami są wszystkie inne rzeczy podlegające przekazaniu takie jak: karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi, ilość kluczy.

Pamiętajcie aby dokładnie sprawdzić poszczególne rzeczy oraz ich ilości. Jeżeli będzie dokument świadczący o tym, że dany element został przekazany nie będziecie mieli w późniejszym okresie problemu żądania jego wydania.

Artykuły powiązane

Powierzchnia użytkowa mieszkania – zasady obliczania

Powierzchnia użytkowa mieszkania – zasady obliczania

Odbiór mieszkania - co sprawdzić bez specjalistycznej wiedzy?

Odbiór mieszkania - co sprawdzić bez specjalistycznej wiedzy?

Z jakich opłat składa się czynsz w spółdzielni?

Z jakich opłat składa się czynsz w spółdzielni?

Słowa kluczowe

protokół odbioru mieszkania, co powinno znajdować się w protokole odbioru mieszkania, protokół odbioru mieszkania od dewelopera, jakie dokumenty powinien przekazać deweloper, odbiór mieszkania co sprawdzać, odbiór mieszkania krok po kroku, odbiór mieszkania porady, odbiór techniczny mieszkania na co zwrócić uwagę, kupno mieszkania od dewelopera, odbiór techniczny mieszkania a odbiór kluczy