Prawo budowlane 2020

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 26.10.2020, Data aktualizacji: 26.10.2020

Średnia ocen 5/5 na podstawie 1 głosu

Prawo budowlane 2020
Rok 2020 przyniósł kilka dużych zmian w przepisach prawa budowalnego. Jakie uproszczenia wprowadzono i jakie zasady zmieniono? Zapoznaj się z naszym artykułem.

Wprowadzono liczne uproszczenia proceduralne, znacząco zmieniono zasady konstruowania projektu budowlanego, a także złagodzono przepisy o samowoli budowlanej. Co jeszcze zmieniono?

Ze względu na dużą liczbę zmian i uproszczeń, przedstawiamy je w formie wypunktowań pogrupowanych w kilka głównych kategorii..

 1. Uproszczenia proceduralne:
 • dodano katalog robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych oraz robót które nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia – ułatwi to rozpoznanie właściwej procedury, jaką powinniśmy zastosować,
 • zmniejszono liczbę egzemplarzy projektu budowlanego, z czterech do trzech egzemplarzy tego projektu. Usunięto także obowiązek składania zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy będzie wymagany tylko wtedy, gdy inwestor obligatoryjnie powoływać będzie kierownika budowy (w ustawie wskazano przypadki, w których jest to konieczne). Doprecyzowano także, jakie informacje należy zamieszczać na tablicach informacyjnych,
 1. Samowola budowlana:
 • do ustawy Prawo budowlane dodano odrębny rozdział poświęcony legalizacji samowoli budowlanych. Przewiduje on kilka odrębnych trybów legalizacyjnych, w zależności od etapu budowy. Co zaś się tyczy istniejących już budynków – właściciel będzie mógł złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, gdy od chwili zakończenia budowy upłynęło przynajmniej 20 lat oraz do chwili zawiadomienia organ nadzoru budowlanego nie wszczął postępowania w sprawie budowy takiego obiektu,
 • wprowadzono także zapis, zgodnie z którym niezależnie od okoliczności, decyzja o pozwoleniu na budowę oraz decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie mogą zostać uznane za nieważne po upływie 5 lat od dnia ich doręczenia albo ogłoszenia,
 • złagodzono zasady wymierzania kar administracyjnych za użytkowanie obiektu budowalnego bez pozwolenia. Organ nadzoru budowlanego ma najpierw pouczać inwestora lub właściciela, że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Jeżeli w ciągu następnych 60 dni stan niezgodności nie zostanie usunięty, organ będzie mógł wymierzyć karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.
 1. Projekt budowlany - od 19 września 2020 roku weszły w życie istotne zmiany w przepisach regulujących projekt budowlany. Polegają one na tym, że:
 • wprowadzają nowy kształt projektu budowlanego, który składać się będzie z trzech zasadniczych części,
 • zmieniono liczbę dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę,
 • wprowadzono ułatwienia w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • wprowadzono zmiany zasad kształtowania bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,
 • wprowadzenia pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Po upływie tego okresu nie będzie zatem możliwe podważenie takiej decyzji, nawet jeżeli zawierałaby wady prawne.
Przepisy prawne

Po zmianie, projekt budowlany będzie składał się zatem z trzech – a nie jak obecnie – z dwóch części. Będą nimi:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, który będzie zawierał następujące informacje:
  • określenie granic działki lub terenu,
  • b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci
  • uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
  • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
  • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej
  • zabudowy terenów sąsiednich,
  • informację o obszarze oddziaływania obiektu,
 • projekt architektoniczno-budowlany, składający się z takich elementów, jak:
  • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
  • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
  • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
  • opinii geotechnicznej oraz informacji o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
  • projektowanych rozwiązań materiałowych i technicznych mających wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
  • charakterystyka ekologiczna,
  • informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych – w przypadku obiektów użyteczności publicznej i  mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego,
  • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane
 • projekt techniczny (jest to wymóg dodany omawianą nowelizacją prawa budowlanego), który powinien zawierać:
  • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
  • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
  • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
  • w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki
  • posadowienia obiektów budowlanych,
  • inne opracowania projektowe, jeżeli są niezbędne.

Projekt budowlany będzie musiał być również zgodny z miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli takowa została wydana dla danej inwestycji.

projekt budowlany

Jak nie sposób zauważyć, rok 2020 obfitował w zasadnicze zmiany prawa budowlanego. Tym razem jednakże zmiany te są korzystne zarówno dla inwestorów, jak i właścicieli nieruchomości.

 
Michał Koralewski
Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz prowadzeniu postępowań sądowych. Zasiada w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

KATEGORIE:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: