Zmiany w prawie nieruchomości 2019

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 11.07.2019, Data aktualizacji: 09.09.2021

3 minuty czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 31 głosów

Zmiany w prawie nieruchomości 2019
Od stycznia do lipca 2019 roku weszło w życie wiele zmian w przepisach regulujących m.in. najem mieszkań, opodatkowanie sprzedaży nieruchomości. Przeczytaj!

Ostatnie pół roku przyniosło wiele zmian legislacyjnych szeroko ingerujących w rynek nieruchomości i to niemal dla wszystkich jego uczestników. Warto prześledzić najważniejsze ze zmian, które weszły w życie w tym okresie.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • jakie zmiany w prawie weszły w życie w ostatnim czasie
 • jak zmiany wpłyną na działalność deweloperów
 • na czym polega program Mieszkanie na Start 
 1. Już 01 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Natomiast w przypadku, gdy po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania, prawo użytkowania wieczystego gruntu przekształci się z mocy prawa we własność tego gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania. Co ważne, do przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności dochodzi bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku, bądź oświadczenia w tym przedmiocie przez obecnego użytkownika wieczystego gruntu.

 2. Od stycznia wiele zmieniło się także w podatkach. Wprowadzono m.in. korzystny dla spadkobierców oraz osób po rozwodzie sposób obliczania okresu 5-letniego, który uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości. Osoby te będą mogły bowiem obliczać ów okres od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę albo do majątku wspólnego małżonków. Sporna od wielu lat kwestia doczekała się zatem pozytywnego dla podatników rozwiązania.
zmiany w prawie

Korzystne zmieniono również zapisy dotyczące tzw. ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucieszyć może wydłużenie okresu, w którym środki mogą być wydatkowane bez utraty prawa do ulgi. Okres ten zmieniono z dotychczasowych dwóch lat do lat trzech licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie dotychczasowej nieruchomości. Dotychczas budziło również wątpliwości, jak w świetle przedmiotowej ulgi należy traktować fakt zawarcia umowy deweloperskiej. Po zmianie ustawodawca przesądził, że do skorzystania z ulgi mieszkaniowej niezbędne jest aby nabycie prawa własności nastąpiło w okresie trzech lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

Zmiany ucieszą także najemców i innych użytkowników nieruchomości. Osoby te bowiem mogą obecnie zaliczyć do wydatków objętych ulgą kwoty poniesione na nieruchomości, które nie stanowiącą ich własności o ile jej nabycie nastąpi przed upływem trzech lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie dotychczasowej nieruchomości.

zmiany w przepisach
 1. Mniej korzystne zmiany dotyczą natomiast najemców lokali komunalnych. Od dnia 21 kwietnia 2019 roku gminy zyskały bowiem kilka dodatkowych kompetencji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje możliwość wypowiedzenia umowy najmu, gdy najmowany lokal jest nieproporcjonalnie duży względem liczby osób w nim zamieszkujących. W takim wypadku gmina wypowiadając umowę zaproponuje mniejszy lokal zamienny. Gminy zyskały również prawo do okresowej – nie częściej niż raz na 2,5 roku – weryfikacji stanu majątkowego. W tym celu gmina może żądać od najemcy złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. W deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu jej składania. Jeżeli wynikający z deklaracji średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji okaże się wyższy niż dochód określony na podstawie kryteriów zawartych w uchwale rady gminy, wynajmujący będzie mógł podwyższyć czynsz stosując do tego przelicznik wprowadzony przez ustawodawcę.

 2. Wynajmujących, także prywatne lokale, powinna zainteresować zmiana pozwalająca im na wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, także gdy najemca będzie zalegał z płatnością opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

 3. Ważną zmianą dla najemców może okazać się zaś uruchomienie z dniem 01 stycznia 2019 roku rządowego programu Mieszkanie na Start. Program ten zakłada dopłaty do czynszu najmu lokali mieszkalnych zakwalifikowanych do udziału w programie. Zarówno zatem właściciel pragnący wziąć udział w programie, jako wynajmujący, jak i osoby zamierzające ów lokal wynająć muszą spełniać kryteria ustalone w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz uchwale właściwej gminy, na terenie której znajduje się lokal.

 4. Zmiany szykują się również dla deweloperów. Okazało się bowiem, że specustawa mieszkaniowa, która obowiązuje od sierpnia 2018 roku nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań. Wnioski deweloperów o lokalizację inwestycji mieszkaniowej, których uwzględnienie pozwoliłoby im na korzystania z wielu odstępstw i uproszczeń, grzęzną na brakach formalnych. Jednym z wymaganych załączników jest zaświadczenia w zakresie możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej lub zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom w określonej odległości od inwestycji mieszkaniowej. Powstała zaś trudność w zdobywaniu tego typu zaświadczeń. Planowane jest zatem zniesienie przedmiotowego wymogu formalnego, co ma umożliwić rozpatrywanie ww. wniosków.
 
Michał Koralewski
Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  nagroda dobry pracodawca 2023
  nagroda gazele biznesu 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: