Wiadomości mieszkaniowe

Michał Koralewski

Michał Koralewski

Prawo i podatki - Nieruchomości - Porady

5 sierpnia 2019

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 7 głosów

Zmiany w prawie budowlanym 2019

Sprawdzamy, jakie zmiany w prawie budowlanych czekają nas w związku z nowelizacją ustawy. Czytaj na RynekPierwotny.pl!

Zmiany w prawie budowlanym 2019

Zastanawiasz się czy planowane roboty budowlane wymagają pozwolenia albo zgłoszenia? Nie wiesz czy musisz zawiadomić organ o rozpoczęciu budowy budynku jednorodzinnego? A może szukasz prostego sposobu legalizacji samowoli budowlanej? Już za kilka miesięcy odpowiedzi na te i wiele innych pytań będziesz mógł znaleźć bezpośrednio w ustawie.

Kontynuując wątek istotnych zmian przepisów dotyczących nieruchomości, nie sposób pominąć planowanej dużej nowelizacji prawa budowlanego. Zakres oraz waga proponowanych zmian czynią koniecznym omówienie ich w odrębnym artykule. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym z nich, z punktu widzenia osób fizycznych, nie zaś dużych inwestorów i deweloperów:

 • w ustawie mają się znaleźć katalogi robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, a także robót które nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Dzięki temu prościej będzie zidentyfikować, czy planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskiwania jednego z tych dokumentów, czy też nie;
 • ustawodawca dzieli projekt budowlany na trzy samodzielne dokumenty: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Dwa pierwsze niezbędne będą w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę, ostatni w przypadku zgłoszenia robót budowlanych. Zmiana ta ma zmniejszyć ilość załączanych dokumentów w poszczególnych procedurach, a przez to przyspieszyć ich przeprowadzenie;
 • drobna zmiana dotyczy także samej ilości składanych dokumentów. O ile obecnie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę załączyć należy cztery egzemplarze projektu budowlanego, to po zmianie stosowna dokumentacja będzie załączana w trzech egzemplarzach;
 • zmianie ma ulec także sposób klasyfikowania odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, jako istotnego. Mianowicie, usunięty zostanie przepis zawierający wyliczenie wyjątków uznawanych za odstępstwo nieistotne. Dzięki temu powstanie większa swoboda w tym zakresie. Co więcej odstępstwa od projektu technicznego będą zatwierdzane wyłącznie przez projektanta;
 • po nowelizacji nie będzie konieczne składanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy w przypadku, gdy budowa dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • dalsze uproszczenia dotyczą dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik budowy będzie wymagany tylko wtedy, gdy inwestor obligatoryjnie powoływać będzie kierownika budowy. Co więcej, ustawa określać będzie przypadki, w których stanie się to konieczne. Dodatkowo, wprowadzone zostaną przepisy jednoznacznie określające jakie informacje należy zamieszczać na tablicach informacyjnych i w treści ww. ogłoszeń;
 • dużo miejsca w nowelizacji ustawodawca poświęca kwestii uproszczenia procedury legalizacji tzw. samowoli budowlanej. W ustawie wprowadzony zostanie nowy rozdział zatytułowany: Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy. Wprowadzi on kilka trybów legalizacji samowoli. Pierwszym będzie złożenie wniosku o legalizację w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia o wstrzymaniu budowy. Przy okazji tej zmiany, ustawodawca doprecyzował wysokość opłat legalizacyjnych określając je kwotowo,
 • drugi tryb legalizacji samowoli budowlanej dotyczy obiektów już istniejących – w takim przypadku właściciel będzie mógł złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, gdy od chwili zakończenia budowy upłynęło przynajmniej 20 lat oraz do chwili zawiadomienia organ nadzoru budowlanego nie wszczął postępowania w sprawie budowy takiego obiektu. Jeżeli organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, powstanie skutek legalizacji budowy, który uprawniać będzie do użytkowania obiektu budowlanego objętego tym zawiadomieniem;
 • aby zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz pewność sytuacji prawnej właścicieli nieruchomości, nowelizacja przewiduje że, niezależnie od okoliczności, decyzja o pozwoleniu na budowę oraz decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie mogą zostać uznane za nieważne po upływie 5 lat od dnia ich doręczenia albo ogłoszenia;
 • inaczej wyglądać ma również karanie za użytkowanie obiektu budowalnego bez pozwolenia. Organ nadzoru budowlanego w pierwszej kolejności będzie pouczał inwestora lub właściciela, że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Dopiero, jeżeli w ciągu następnych 60 dni stan niezgodności nie zostanie usunięty, organ będzie mógł wymierzyć karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Powyżej przedstawiono jedynie najważniejsze z kilkudziesięciu zmian prawa budowlanego. Jak można to stwierdzić, dotyczą one wszystkich etapów procesu budowy i użytkowania obiektów budowlanych oraz nakierowane są na ich uproszczenie.

Obecnie trwają ostatnie prace nad nowelizacją w komisjach rządowych, następnie ustawa zmieniająca ma zostać skierowana do parlamentu. Zgodnie z treścią projektu, planowane zmiany mają wejść w życie trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

5 Komentarzy

 • NiebieskaPapuga|7 sierpnia 2019, 12:00

 • MeAndI|7 sierpnia 2019, 11:52

 • auinette|7 sierpnia 2019, 11:47

 • eratyk|7 sierpnia 2019, 11:43

 • elżbieta_g|7 sierpnia 2019, 11:19