Komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Data publikacji: 02.12.2022, Data aktualizacji: 06.12.2022

5 minut czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 42 głosów

Dodatek mieszkaniowy
Komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • komu przysługuje dodatek mieszkaniowy,
 • czy przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od powierzchni mieszkania,
 • co powinien zawierać wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to rodzaj wsparcia finansowego dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Otrzymane środki beneficjent pomocy musi w całości przeznaczyć na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania. Aby jednak móc otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy spełnić odpowiednie warunki.

Dodatek mieszkaniowy - komu przysługuje? 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje po spełnieniu trzech warunków: posiadania odpowiedniego tytułu prawnego do lokalu, osiąganiu określonej wysokości dochodów i zamieszkiwaniu lokalu o określonej powierzchni użytkowej. 

Tytuł prawny do lokalu

Jeśli chodzi o tytuł prawny do lokalu, dodatek mieszkaniowy może być przyznany m.in. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom, które posiadają spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych oraz osobom oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny (jeśli dysponują orzeczeniem sądu, że przysługuje im taki lokal). Nie ma przy tym znaczenia, kto jeszcze - oprócz osoby dysponującej prawnym tytułem do lokalu - zamieszkuje lokal.

Maksymalny dochód na członka gospodarstwa domowego

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest równy lub niższy niż 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Obecnie kryterium dochodowe wynosi 1698,76 zł dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2265,01 zł dla gospodarstw jednoosobowych. Warto jednocześnie zaznaczyć, że w przypadku przekroczeniu limitu również można starać się o dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

dodatek mieszkaniowy - maksymalny dochód

Powierzchnia lokalu mieszkalnego

Kolejny warunek dotyczy maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkania. Powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, co do zasady, nie może przekraczać:

1) 35 m2 - dla 1 osoby;

2) 40 m2 - dla 2 osób;

3) 45 m2 - dla 3 osób;

4) 55 m2 - dla 4 osób;

5) 65 m2 - dla 5 osób;

6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
 

Jeżeli wskazana powyżej powierzchnia, w przeliczeniu na osoby zamieszkujące w danym lokalu jest większa, nie eliminuje to automatycznie z ubiegania się o dodatek mieszkalny. Dopuszczalne jest bowiem, aby:

-      powierzchnia lokalu przekracza ww. normy o nie więcej aniżeli 30%,

-      powierzchnia lokalu przekracza ww. normy o nie więcej aniżeli 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%,

Należy jednocześnie zaznaczyć, że rada gminy w której położony jest lokal, w drodze uchwały, może podwyższyć maksymalną normatywną powierzchnię lub maksymalny dopuszczalny stopień przekroczenia normatywnej powierzchni.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym, wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania oraz stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy. Do wydatków na utrzymanie lokalu zalicza się m.in. koszty eksploatacji, czynsz, opłaty za media (woda, odbiór śmieci, energia elektryczna) czy koszty zarządu nieruchomością wspólną (tzw. fundusz remontowy).

ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Jak obliczyć dodatek mieszkaniowy?

Co do zasady to urzędnik gminy, biorąc pod uwagę wymienione wyżej czynniki, oblicza wysokość należnego dodatku mieszkaniowego. Należy jednak wiedzieć, że dodatek może pokryć maksymalnie 70 proc. wydatków przypadających na normatywną powierzchnię lokalu.

Jak wypełnić wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Wzór wniosku jest uchwalany przez każdą z gmin odrębnie, jednak treść wniosku musi zawierać obligatoryjne elementy wskazane w ustawie. Ubiegając się zatem o dodatek mieszkaniowy konieczne będzie podanie znacznej ilości informacji. We wniosku należy podać zatem:
 
1)    imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL;
2)    adres zamieszkania wnioskodawcy;
3)    wskazanie nazwy i adresu zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny;
4)    określenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego;
5)    informację o powierzchni użytkowej lokalu, w tym o łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o powierzchni zajmowanej przez wnioskodawcę, w przypadku najmu albo podnajmu części lokalu;
6)    informację o liczbie osób niepełnosprawnych, w tym o liczbie osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz o liczbie innych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju;
7)    informacje dotyczące technicznego wyposażenia zajmowanego lokalu mieszkalnego o:
a.     sposobie ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie),
b.    sposobie przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody),
c.     instalacji gazu przewodowego;
8)    informację o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz o łącznych dochodach członków gospodarstwa domowego;
9)    informację o łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc;
10) potwierdzenie informacji, o których mowa w pkt 2-5 oraz 7 i 9, przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć deklarację o dochodach wszystkich osób, które zamieszkiwały lokal lub dom przez ostatnie 3 miesiące, a także informację o powierzchni użytkowej lokalu (dokumenty, które będą ją potwierdzały) oraz rachunki potwierdzające wysokość wydatków eksploatacyjnych i opłat za media.

wniosek o dodatek mieszkaniowy

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą złożyć odpowiedni wniosek w ośrodku pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania. Można to zrobić osobiście, listownie lub poprzez pełnomocnika.

W razie wątpliwości, można się również udać do urzędu gminy lub miasta.

Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wnioskodawca powinien otrzymać w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Należy jednak liczyć się z tym, że urząd może chcieć - jeszcze przed wydaniem decyzji - przeprowadzić wywiad środowiskowy, by upewnić się, że potencjalny beneficjent faktycznie spełnia warunki do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy. Co istotne, dodatek mieszkaniowy wypłaca urząd - albo w gotówce lub przelewem na konto (jeśli wnioskodawca jest właścicielem domu), albo zarządcy budynku lub innej osobie pobierającej opłaty, jeśli wnioskodawca mieszka w lokalu mieszkalnym.

wniosek o dodatek mieszkaniowy

Podsumowanie

Świadczenie w postaci dodatku mieszkaniowego przysługuje osobom, które spełnią wszystkie warunki określone w przepisach. Wysokość dodatku jest indywidualna; kwotę, w oparciu o konkretne informacje, wylicza urzędnik. Sama procedura wnioskowania o dodatek nie jest skomplikowana; wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie pomocy społecznej.

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Dziennikarka i copywriterka z dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu treści dla mediów online, agencji reklamowych i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w treściach z zakresu nieruchomości, finansów i prawa.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: