Zasady ubiegania się o dodatek mieszkaniowy

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 13.05.2021,

Data aktualizacji: 25.06.2021

Średnia ocen 3/5 na podstawie 17 głosów
Dodatek mieszkaniowy - zasady przyznawania
Na jakich zasadach przyznawany jest dodatek mieszkaniowy? Jakie warunki należy spełnić? Sprawdzisz na RynekPierwotny.pl.

Zastanawiasz się czy możesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy? Nie wiesz, czy powierzchnia Twojego mieszkania kwalifikuje Cię do otrzymania dodatku? A może szukasz informacji na temat samego wniosku o przyznanie dodatku?

Na te oraz wiele innych pytań, znajdziesz odpowiedzi w tym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • komu przysługuje dodatek mieszkaniowy
 • czy przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od powierzchni mieszkania
 • co powinien zawierać wniosek o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy - komu przysługuje? 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z dodatków mieszkaniowych. Dodatek ten przysługuje po spełnieniu trzech warunków: odpowiedniego tytułu prawnego do lokalu, osiąganiu określonej wysokości dochodów i zamieszkiwaniu lokalu o określonej powierzchni użytkowej. 

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany m.in. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

komu przysługuje dodatek mieszkaniowy- zdjęcie bloku

Miesięczny dochód na członka rodziny decyduje o prawie do dodatku 

Dodatek przyznawany jest gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku. Jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Dodatek mieszkaniowy a powierzchnia mieszkania 

Powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30% albo 50%, pod warunkiem że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, co do zasady, nie może przekraczać:

1) 35 m2 - dla 1 osoby;

2) 40 m2 - dla 2 osób;

3) 45 m2 - dla 3 osób;

4) 55 m2 - dla 4 osób;

5) 65 m2 - dla 5 osób;

6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

dodatek mieszkaniowy a powierzchnia mieszkania

Jeżeli wskazana powyżej powierzchnia, w przeliczeniu na osoby zamieszkujące w danym lokalu jest większa, nie eliminuje to nas automatycznie z ubiegania się o dodatek mieszkalny. Dopuszczalne jest bowiem, aby:

-      powierzchnia lokalu przekracza ww. normy o nie więcej aniżeli 30%,

-      powierzchnia lokalu przekracza ww. normy o nie więcej aniżeli 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%,

-      Rada gminy w której położony jest lokal, w drodze uchwały, podwyższyła maksymalną normatywną powierzchnię lub maksymalny dopuszczalny stopień przekroczenia normatywnej powierzchni.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy 

Niezwykle istotne jest, że począwszy od 1 lipca 2021 roku znormalizowana zostanie treść wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Co prawda, sam wzór wniosku nadal będzie uchwalany przez każdą z gmin odrębnie, niemniej treść wniosku będzie musiała zawierać obligatoryjne elementy wskazane w ustawie. Ubiegając się zatem o dodatek mieszkaniowy konieczne będzie podanie znacznej ilości informacji. Wniosek taki będzie zatem zawierał:

1)    imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL;

2)    adres zamieszkania wnioskodawcy;

3)    wskazanie nazwy i adresu zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny;

4)    określenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego;

5)    informację o powierzchni użytkowej lokalu, w tym o łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o powierzchni zajmowanej przez wnioskodawcę, w przypadku najmu albo podnajmu części lokalu;

6)    informację o liczbie osób niepełnosprawnych, w tym o liczbie osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz o liczbie innych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju;

7)    informacje dotyczące technicznego wyposażenia zajmowanego lokalu mieszkalnego o:

a.     sposobie ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie),

b.    sposobie przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody),

c.     instalacji gazu przewodowego;

8)    informację o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz o łącznych dochodach członków gospodarstwa domowego;

9)    informację o łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc;

10) potwierdzenie informacji, o których mowa w pkt 2-5 oraz 7 i 9, przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

wniosek o dodatek mieszkaniowy

Uwagę zwrócić należy na wymóg wskazany w punkcie 10 powyżej. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego załączać będzie pisemne oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny potwierdzające informacje zawarte we wniosku, o których mowa w pkt 2-5 oraz 7 i 9 powyżej. Oświadczenie takie, prócz zarządcy, będzie mógł wydawać, np. właściciel wynajmowanego mieszkania. Szczegółowe przepisy dotyczące przyznawania dodatku mieszkaniowego reguluje ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Subskrybuj RynekPierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:
KATEGORIE:
OCEŃ ARTYKUŁ:
Dodaj komentarz

  Artykuły powiązane:

  Oferty

  Wydawcą portalu RynekPierwotny.pl jest: PropertyGroup Sp. z o.o.
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: