Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Data publikacji: 02.05.2023, Data aktualizacji: 09.08.2023

4 minuty czytania

Średnia ocen 3/5 na podstawie 4 głosów

Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Jakie są statystyki rządowego programu wsparcia termomodernizacji? Do kogo skierowany jest program? Jak uzyskać premię termomodernizacyjną? Czytaj więcej.
Z tego artykułu dowiesz się:
 • czym jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów,
 • jaką dotację można otrzymać na przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
 • jakie wymogi nakłada na inwestorów ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

Inwestorzy mogą starać się o przyznanie premii termomodernizacyjnej czy remontowej już od dłuższego czasu. Można jednak zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej (i innych premii przewidzianych w przepisach ustawy o wspieraniu termomodernizacji) sukcesywnie spada. Z danych podanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, że o ile w 2016 r. złożono 1739 wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej, o tyle w kolejnych latach było to już odpowiednio 1595 wniosków (2017 r.), 1288 wniosków (2018 r.), 1007 wniosków (2019 r.), 776 wniosków (2020 r.), 760 wniosków (2021 r.) i jedynie 522 wnioski w roku 2022.

 

Podobną tendencję spadkową można zaobserwować w przypadku premii remontowej; o ile w 2016 r. złożono 768 wniosków o jej przyznanie, o tyle w 2022 r. - już tylko 348. Drastycznie spadła również liczba wniosków o premię kompensacyjną (z 304 w 2016 r. do zaledwie 70 wniosków w roku ubiegłym). Można przypuszczać, że na tak duży spadek liczby wniosków miała wpływ m.in. pandemia koronawirusa, a także kryzys w sektorze budowlanym. Nie zmienia to. jednak faktu, że zmniejszone zainteresowanie FTiR można uznać za niepokojące. 

Na czym polega program wsparcia termomodernizacji i remontów?

Program termomodernizacji i remontów jest finansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz zasilany jest środkami budżetu państwa. Operatorem dofinansowania jest Bank Gospodarstwa Krajowego. FRiT został utworzony w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Głównym celem programu jest wsparcie pokrycia części kosztów inwestycji termomodernizacyjnej lub remontowej, których zadaniem jest poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa.

Dzięki programowi możliwe jest polepszenie stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i ich efektywności energetyczna, ale także zmniejszenie opłat ponoszonych przez mieszkańców za zużycie ciepła niezbędnego do ogrzewania mieszkań. Dodatkowo tego typu inwestycje stanowią efektywny sposób walki ze zjawiskiem smogu, który coraz częściej dokucza mieszkańcom polskich miast.

Inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe otrzymują pomoc finansową, a także środki na wypłatę rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale kwaterunkowe. BGK w ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów podejmuje decyzje o przyznaniu premii oraz po ich spełnieniu o jej wypłacie, dokonując przekazania należytych środków

Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Fundusz Termomodernizacji i Remontów działa na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ustawa określa warunki, jakie musi spełnić inwestor, by móc ubiegać się o premię termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną. 

Komu przysługuje premia termomodernizacyjna?

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Są nimi osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Beneficjentami są także osoby mieszkające w budynkach objętych programem, gdyż poprawia się komfort zamieszkiwania z jednoczesnym zmniejszeniem opłat za energię cieplną. O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych oraz lokalnych źródeł ciepła.

Warto zaznaczyć, że premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że przyznawana jest tylko podmiotom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej skorzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Jakiej wysokości wsparcie można uzyskać?

Premia termomodernizacyjna to 20 proc. kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z zastrzeżeniem, że nie może wynosić więcej niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Jakie są warunki rządowego programu?

Aby otrzymać premię termomodernizacyjną, spełniony musi zostać warunek oszczędności energii - minimalny poziom tej oszczędności różni się w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Na przykład w budynkach, w których modernizacji uległ wyłącznie system grzewczy, roczne zapotrzebowanie na energię dostarczaną do budynków na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej musi zostać zmniejszone o co najmniej 10 proc. Z kolei w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego, przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi przynieść co najmniej 15 proc. oszczędności energii. W pozostałych budynkach roczne zapotrzebowanie musi zmniejszyć się o co najmniej 25 proc.

Dyrektywa EPBD i ustawa o termomodernizacji: co musisz wiedzieć? Czytaj więcej

Z kolei jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne ma na celu zmniejszenie rocznych strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, to straty te muszą zmniejszyć się o co najmniej 25 proc. Natomiast jeśli celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków w wyniku likwidacji lokalnego źródła ciepła, z jednoczesnym wykonaniem przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła, to oszczędność energii musi wynieść co najmniej 20 proc. 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów: podsumowanie 

Inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe czy termomodernizacyjne mogą ubiegać się o specjalną premię z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Premia pozwala na pokrycie części poniesionych kosztów, jednak mimo tego z roku na rok zainteresowanie programem spada. Warto też podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięcie musi spełnić określone warunki - i przyczynić się do oszczędności energii. 

Edyta Wara-Wąsowska
Edyta Wara-Wąsowska

Dziennikarka i copywriterka z dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu treści dla mediów online, agencji reklamowych i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w treściach z zakresu nieruchomości, finansów i prawa.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: