Wiadomości mieszkaniowe - Finanse

Tylko Polacy muszą wnosić wkład własny?

Tylko Polacy muszą wnosić wkład własny?

Od początku 2014 r. jedynie uczestnicy programu MdM mogą kupić lokum bez wkładu własnego. Wymagania dla Polaków zaciągających kredyty hipoteczne będą systematycznie rosły do 2017 r. Już za sześć miesięcy nabywcy mieszkań, którzy nie ubezpieczyli kredytu, samodzielnie sfinansują min. 15% wartości transakcji. Taki limit wkładu własnego nie wydaje się szczególnie wysoki na tle innych krajów Unii Europejskiej. Kilka państw członkowskich UE już siedem lat temu stosowało dość restrykcyjne wymagania dla kredytobiorców.   

Kim są polscy kredytobiorcy?

Kim są polscy kredytobiorcy?

Przewalutowanie kredytów - kto za to zapłaci?

Przewalutowanie kredytów - kto za to zapłaci?

Polnord rozpoczyna publiczną ofertę obligacji o wartości do 50 mln zł

Polnord rozpoczyna publiczną ofertę obligacji o wartości do 50 mln zł

Rekordowa sprzedaż „hipotek” to tylko wspomnienie

Rekordowa sprzedaż „hipotek” to tylko wspomnienie

Wiele osób zastanawiało się, czy dwukrotnie wyższy limit wkładu własnego mocno zredukuje sprzedaż kredytów mieszkaniowych. Częściową odpowiedź na to pytanie znamy dzięki danym z najnowszego raportu AMRON SARFiN. Informacje zebrane przez Centrum AMRON wskazują, że w pierwszym kwartale b.r. nie doszło do znaczącego spadku liczby i wartości nowych „hipotek”. Akcję kredytową banków wspomagały dwa istotne czynniki.

„Frankowcy” muszą obawiać się prawnych zmian?

„Frankowcy” muszą obawiać się prawnych zmian?

Już rok temu pojawiły się informacje mówiące o tym, że Rada Ministrów razem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamierza zmienić przepisy dotyczące klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Te plany nabrały już realnego kształtu, ponieważ projekt odpowiedniej ustawy zakończył etap konsultacji publicznych. Jeżeli zmiany prawne zostaną wprowadzone w formie proponowanej przez rząd, sytuacja konsumentów będzie zupełnie inna. Opisywana kwestia może być istotna np. dla osób, które zaciągnęły kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego. 

Banki chcą dopłacić „frankowcom” do rat

Banki chcą dopłacić „frankowcom” do rat

W trakcie marcowej konferencji Forum Bankowe, przedstawiciele Związku Banków Polskich (ZBP) zaprezentowali swoją koncepcję pomocy dla „frankowców”. Pomysł utworzenia dwóch funduszy wspierających kredytobiorców nie spotkał się z dużym entuzjazmem. Prezes KNF-u stwierdził nawet, że banki chcą przerzucić większość swoich kosztów i odpowiedzialności na budżet państwa. Mimo takich opinii, ZBP kontynuował prace nad swoim planem pomocowym. Zgodnie z obietnicą banków, pod koniec maja poznaliśmy szczegóły proponowanych rozwiązań. 

Kredyty w euro i złotym też sprawią kłopoty?

Kredyty w euro i złotym też sprawią kłopoty?

Dotychczas kredytowe problemy kojarzyły się głównie ze wzrastającymi notowaniami franka. Ze zrozumiałych względów, sytuacja „frankowców” przyciąga największą uwagę. Trzeba jednak pamiętać, że potencjalne ryzyko dotyczy nie tylko kredytów waloryzowanych kursem CHF/PLN. Przez najbliższe lata zagrożenie dla stabilności banków będzie związane również z innymi „hipotekami”. Na szczególną uwagę zasługują niektóre kredyty w euro i złotym...

Czy nowe kredyty też mogą być problemem?

Czy nowe kredyty też mogą być problemem?

Upadek banku Lehman Brothers był sygnałem, który radykalnie zmienił politykę kredytową krajowych banków. Restrykcyjne kryteria udzielania kredytów hipotecznych i marże sięgające 5,00% - takie były realia na przełomie 2008 i 2009 r. Zasady kredytowania zostały znacznie złagodzone, gdy okazało się, że recesja nie grozi polskiej gospodarce. Można mieć obawy, że liberalizacja polityki kredytowej w połączeniu z programem RnS i wzrostem marż, spowoduje pewne problemy.