Wiadomości mieszkaniowe

Filip Jurczak

Filip Jurczak

Nieruchomości - Wiadomości - Prawo i podatki

11 stycznia 2016

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 23 głosów

Czym jest bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Bezumowne korzystanie z nieruchomości - czym jest? Przeczytaj w artykule portalu RynekPierwotny.pl.

Czym jest bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Bezumowne korzystanie z nieruchomości wiąże się najczęściej z jej użytkowaniem bez posiadania właściwej podstawy prawnej dla takiego postępowania. Tego typu sytuacja może zaistnieć mimo, że inna osoba jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości często przejawia się w postaci zajęcia nieruchomości przez przedsiębiorstwa lokujące na terenie nieruchomości sieci infrastruktury technicznej. Niejednokrotnie w poprzednich latach zdarzało się, iż przedsiębiorstwa przesyłowe umieszczając na obszarze danej nieruchomości elementy sieci gazowych, energetycznych, wodociągowych itp. nie ubiegały się o formalne uprawomocnienie takiego działania. Instalacja tego typu urządzeń odbywała się zwykle za ustną zgodą właściciela. Dochodziło również do sytuacji, w których zajęcie nieruchomości odbywało się nawet mimo sprzeciwu właściciela. Tego typu stan wynikał z niejasnych przepisów, które w należyty sposób regulowałyby kwestie korzystania z nieruchomości dla podobnych celów. Przez długi czas właściciele nie zdawali sobie sprawy z tego, że pojawiły się możliwości zgłaszania roszczenia z tego tytułu.

W obecnej chwili kwestie bezumownego korzystania z nieruchomości rozstrzygane są przez zapisy znajdujące się w kodeksie cywilnym oraz orzeczenia sądów. Artykuł 224 § 2 Kodeksu cywilnego mówi, że „od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył”. Należy przy tym podkreślić, że jeżeli elementy infrastruktury technicznej zostały umieszczonej na obszarze nieruchomości bez zgody właściciela, stanowi to podstawę do żądania zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Właściciel powinien wówczas skierować odpowiedni wniosek do danego przedsiębiorstwa przesyłowego. Wysokość wynagrodzenia zostanie określona zazwyczaj przez rzeczoznawcę majątkowego, którego wycena będzie stanowić podstawę do ustalenia wielkości roszczenia.

Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Wysokość wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zostanie obliczona na bazie czynszów dzierżawnych, dla nieruchomości podobnych. Istotą takiego działania jest chęć określenia utraconych pożytków jakie właściciel mógłby uzyskać z dzierżawy podobnego obszaru gruntu. Na etapie wyceny ważnym punktem jest zidentyfikowanie konkretnego obszaru, który jest obciążony z tytułu użytkowania go na potrzeby sieci przesyłowej. Ważna jest również ingerencja elementów infrastruktury w możliwość swobodnego zagospodarowania nieruchomości. Szczególnie, w przypadku infrastruktury napowietrznej (sieci energetyczne) zdarza się, że korzystanie z nieruchomości w pobliżu elementów infrastruktury jest niemożliwe. Oznacza to, że obecność infrastruktury w bezpośredni sposób narusza sposób egzekwowania prawa własności.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który wpłynie na wysokość wynagrodzenia jest przeznaczenie nieruchomości. Przeznaczenie stanowi bowiem atrybut w bezpośredni sposób determinujący wartość nieruchomości. Ograniczenie prawa korzystania z nieruchomości będzie wycenione na znacznie wyższym poziomie w przypadku terenów mieszkaniowych (pod zabudowę) niż w sytuacji, gdy elementy infrastruktury zostały zainstalowane na obszarze nieużytków. Z punktu widzenia właściciela starającego się o wynagrodzenie ważny jest termin przedawnienia roszczenia. Według kodeksu cywilnego roszczenie jest przedawnione po okresie 10 lat. Co więcej, w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten skraca się do nawet 3 lat.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy