Czy można wymeldować byłego najemcę?

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 29.07.2019, Data aktualizacji: 29.11.2021

4 minuty czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 72 głosów

Czy można wymeldować byłego najemcę?
Czy po wygaśnięciu umowy najmu właściciel nieruchomości może wymeldować byłego najemcę? Jakie działania powinien podjąć? Odpowiedzi szukaj w naszym artykule.

Umowa najmu stanowi jeden z tytułów prawnych, który pozwala na zameldowanie w mieszkaniu wynajmującego. Czy jednak po wygaśnięciu umowy najmu właściciel nieruchomości może wymeldować byłego najemcę? Jakie działania powinien on podjąć aby były najemca został wymeldowany? Odpowiedzi na te pytania szukaj w naszym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym jest obowiązek meldunkowy
 • czy właściciel mieszkania może wymeldować byłego najemcę
 • jak tego dokonać

Obowiązek meldunkowy 

Wydawać by się mogło, że obowiązek meldunkowy przeszedł już do historii. Nic bardziej mylnego. Każda osoba przebywająca w kraju przez okres co najmniej 30 dni powinna zameldować się na pobyt czasowy. Jeżeli natomiast posiada ona zamiar stałego pobytu pod danym adresem, ciąży na niej obowiązek zameldowania się na pobyt stały.

Obowiązki te nie omijają najemców. Osoba wynajmująca od nas mieszkanie na czas dłuższy powinna zatem wykonać obowiązek meldunkowy. Nie będzie to zaś dotyczyło osób korzystających z najmu krótkoterminowego o ile nie będzie on trwał jednorazowo dłużej niż 30 dni. Najemca wykonując obowiązek meldunkowy powinien przedłożyć  potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. W praktyce zatem najemca nie zamelduje się w naszym mieszkaniu bez naszej wiedzy i zgody.

Na marginesie należy wskazać, że zameldowanie na pobyt czasowy dokonywane jest na zadeklarowany przez meldującego okres, nie dłuższy jednak niż 5 lat. Po upływie tego okresu meldunek traci ważność. Co więcej, jedna osoba może mieć tylko jedno miejsce zameldowana na pobyt stały i jedno miejsce zameldowania na pobyt czasowy. Zameldowanie się na pobyt czasowy w innym miejscu będzie zatem wiązało się z wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu. Zmiana miejsca pobytu stałego nie wpłynie zaś na meldunek na pobyt czasowy, chyba że meldujący się dokona jednocześnie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Kiedy najemca ma obowiązek wymeldowania się 

Jeżeli zaś najemca, niezależnie od przyczyny, opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem zadeklarowanego okresu pobytu, zobowiązany jest do wymeldowania się. Można tego dokonać na dwa sposoby:

 • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
 • w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Można do tego wykorzystać skrzynkę ePUAP,
 • najemca będący obywatelem polskim może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Niestety dla wynajmujących, obecnie niedopełnienie obowiązku wymeldowania się z miejsca pobytu stałego albo czasowego nie stanowi już wykroczenia. Brak jest również sankcji administracyjnych za tego typu naruszenie. Co gorsza, właściciel nieruchomości, w której zameldowany jest najemca, nie może go z niej wymeldować. Ustawa nie przyznaje mu takiego uprawnienia.

Czy właściciel mieszkania może wymeldować byłego najemcę?

Nie oznacza to jednak, że wynajmujący jest całkowicie pozbawiony możliwości wymeldowania byłego najemcy. Mianowicie, na jego wniosek, a także na wniosek głównego lokatora, bądź nawet z urzędu, organ meldunkowy (właściwy urząd gminy albo urząd miasta) wszczyna postępowanie administracyjne o wymeldowanie.

Jeżeli będąc właścicielem nieruchomości zamierzamy zainicjować tego typu postępowanie, we wniosku powinniśmy opisać stan faktyczny. Należy w szczególności wskazać, że umowa najmu uległa rozwiązaniu, najemca opuścił lokal oraz nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. Powinniśmy również wskazać znane nam dane kontaktowe byłego najemcy. Jest on bowiem stroną postępowania administracyjnego o wymeldowanie i organ meldunkowy zawiadomi go o wszczęciu postępowania oraz o wymeldowaniu. Do wniosku należy również dołączyć dokumenty potwierdzające nasz tytuł prawny do nieruchomości. Może to być umowa sprzedaży, wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności, itp. Dokumentów nie załączasz w oryginale, wystarczająca jest ich kopia.

Wniosek taki nie jest wolny od opłat. Opłata skarbowa wynosi 10 zł od decyzji administracyjnej. Jeżeli chcemy wymeldować kilka osób, to od każdego należy uiścić ww. opłatę. Urząd bowiem wydaje odrębne decyzje co do każdej z wymeldowywanych osób. Jeżeli wniosek składamy przez pełnomocnika, prócz pełnomocnictwa, powinniśmy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Po wszczęciu postępowania administracyjnego przeprowadzone będzie szczegółowe postępowanie dowodowe. Organ będzie mógł przesłuchać wnioskodawcę oraz osobę, która ma zostać wymeldowana. W skrajnych przypadkach, np. gdy właściciel lokalu i najemca przedstawiają odmienne wersje, organ może przesłuchać dalszych świadków, na okoliczność czy osoba, która ma być wymeldowana nie mieszka już pod danym adresem. Możliwe jest również przeprowadzenie oględzin lokalu.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec dalszemu przedłużeniu, o czym urząd zawiadamia podając jednocześnie przewidywany termin zakończenia sprawy.

Jak widzisz, procedura ta nie jest zbyt prosta, a nadto może trwać nawet przez kilka miesięcy. Warto jednak ją przeprowadzić, zwłaszcza gdy nosimy się z zamiarem sprzedaży mieszkania – najczęściej przy tej okazji nabywca domaga się wykazu osób zameldowanych. Ponadto, były najemca może chcieć wykorzystać nasz adres w swoich celach, aby mu tego uniemożliwić powinniśmy go wymeldować.

 
Michał Koralewski
Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  nagroda dobry pracodawca 2023
  nagroda gazele biznesu 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: