Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Jakie są koszty utrzymania miejsca postojowego w hali garażowej?

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 16.09.2020, Data aktualizacji: 19.05.2022

3 minuty czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 23 głosów

Miejsce postojowe w hali garażowej
Miejsce postojowe w hali garażowej kojarzy się przede wszystkim z wygodą i pewnością parkowania, ale może także generować koszty i problemy. Zobacz jakie!

Posiadanie miejsca postojowego w hali garażowej kojarzy się przede wszystkim z wygodą i pewnością parkowania. Osoby kupujące mieszkanie wraz z miejscem w hali garażowej muszą jednakże liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych ciężarów oraz wykonywania dodatkowych obowiązków. O jakie koszty i obowiązki chodzi, tego dowiesz się z naszego artykułu.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • kto ponosi opłaty za utrzymanie hali garażowej
 • jaki obowiązki spoczywają na osobach, które kupiły miejsce postojowe w hali garażowej
 • jak wyglądają koszty administrowania halą garażową 

Hala garażowa najczęściej stanowi odrębną nieruchomość wyodrębnioną z części wspólnych budynku. Nabywając zatem miejsce w takiej hali, kupujemy w praktyce udział we współwłasności nieruchomości oraz przystępujemy do umowy o podział do korzystania. Ta ostatnia gwarantuje nam, że z naszego miejsca parkingowego nie będą mogli korzystać właściciele innych lokali.

Opłaty za utrzymanie hali garażowej

Fakt, że osoba korzystająca z miejsca postojowego jest zarazem współwłaścicielem całej hali garażowej – oczywiście w niewielkim ułamku – powoduje pewne następstwa prawne. Pierwszym z nich jest ponoszenie dodatkowych opłat za utrzymanie hali. Koszty te dzielone są wyłącznie pomiędzy osoby posiadające miejsca parkingowe. Nie wszyscy zatem członkowie wspólnoty mieszkaniowej będą w nich partycypowali.

Utrzymanie hali garażowej to przede wszystkim koszty jej oświetlenia, ogrzewania, utrzymania czystości. Musimy się jednakże liczyć również z kosztami napraw i serwisów, np. bramy garażowej. W przeliczeniu na jednego współwłaściciela, koszty te zazwyczaj się niewielkie. Zależy to jednakże od wielkości samej hali oraz ilości miejsc parkingowych. Im bowiem większa liczba współwłaścicieli, tym koszty te dzielone będą na większą liczbę osób.

Podatek od nieruchomości dla właścicieli miejsc postojowych

Prócz wydatków związanych z utrzymaniem hali garażowej, właściciel miejsca postojowego obciążany będzie podatkiem od nieruchomości. Również i w tym przypadku kwota obciążająca poszczególne osoby zależy od wysokości ich udziałów w prawie własności hali.

Opłaty za miejsce postojowe

Posiadacze miejsc postojowych zyskują, co prawda dodatkowy udział w nieruchomości wspólnej – wszakże są dodatkowo współwłaścicielami lokalu stanowiącego halę garażową. Niemniej, pewne sprawy związane z halą muszą być załatwiane przez nich poza zebraniami wspólnoty mieszkaniowej. Jak już bowiem zaznaczono, hala garażowa stanowi odrębną nieruchomość, której własność dzieli się na poszczególnych posiadaczy miejsc parkingowych.

Sprawy dotyczące wyłącznie hali garażowej są zatem poza kompetencjami wspólnoty mieszkaniowej. Decyzje dotyczące zarządu halą garażową powinni zatem podejmować wyłącznie jej współwłaściciele. Co ważne, nie mogą oni posiłkować się ustawą o własności lokali, w której znajdują się przepisy o wspólnotach mieszkaniowych. Zarząd i decydowanie o ww. kwestiach odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności.

Dodatkowe koszty admninistrowania halą garażową

Z przepisów tych wynika m.in., że każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną – w tym przypadku halą garażową. Co więcej, decyzje w sprawach istotnych podejmowane powinny być jednogłośnie przez wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości.

Sprawy bieżące są zaś rozstrzygane większością głosów. Przykładem sprawy uznawanej za przekraczającą zarząd nieruchomością wspólną jest montaż monitoringu w hali garażowej. W takim przypadku, za jego instalacją powinni się wypowiedzieć wszyscy współwłaściciele hali. Nie dotyczy to przypadku, gdy monitoring zostaje zamontowany na etapie budowy budynku. W takim bowiem przypadku, nabywa się udziały w nieruchomości już wyposażonej w taki system monitorujący. Sprawą bieżącego zarządu będzie natomiast zlecenie serwisu albo naprawy bramy garażowej, bądź innych urządzeń zainstalowanych w tym pomieszczeniu.

Posiadacze miejsc postojowych w hali garażowej powinni zatem liczyć się z koniecznością większego zaangażowania w sprawy związane z zarządzaniem tą częścią budynku. Rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie, aby bieżący zarząd halą garażową powierzyć administratorowi wspólnoty mieszkaniowej, bądź jej zarządowi. Wymaga to wszakże dodatkowych ustaleń, a także ponoszenia dodatkowych kosztów administrowania tym pomieszczeniem.

hala garażowa

Utrzymanie zewnętrznych miejsc postojowych

Na zakończenie należy wspomnieć jeszcze o zewnętrznych miejscach postojowych, które zazwyczaj lokowane są na terenie posesji objętej zarządem wspólnoty mieszkaniowej. W tym przypadku sytuacja może być bowiem inna. Jeżeli bowiem nie wydzielono miejsc parkingowych mocą umowy o podział nieruchomości do korzystania, to prawo do ich wykorzystywania będą mieli wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej. Z drugiej wszakże strony, wszelkie koszty związane z utrzymaniem takiego, ogólnodostępnego parkingu, dzielone będą na każdego z członków wspólnoty. Podobnie, jak w przypadku hali garażowej, dotyczyć to będzie kosztów ich utrzymania oraz podatku od nieruchomości.

Jeżeli natomiast, parking stanowi odrębną nieruchomość, bądź wydzieloną do korzystania część nieruchomości, to zastosowanie znajdować będą zasady omówione przy okazji opisywania sposobu zarządu i partycypacji w kosztach utrzymania hali garażowej.

Reasumując, przed zakupem miejsca postojowego, czy to w hali garażowej, czy też zewnętrznego miejsca parkingowego, warto sprawdzić, jakie rozwiązania prawne zostały zastosowane przez dewelopera do tego typu parkingów. Będą one bowiem determinowały późniejsze rozliczenia oraz sposób zarządzania nieruchomością.

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023